Politica de confidentialitate in temeiul GDPR

 

Caroli Foods Group S.R.L., denumita în continuare „CFG” sau „Societatea” pune la dispoziția utilizatorilor paginilor web aflate la adresele URL de mai jos prezenta politică de confidențialitate, cu scopul de a furniza informații cu privire la modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal și în care vă protejăm viața privată și informațiile, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Paginile web la care se refera prezenta politica de confidentialitate sunt cele aflate la adresele URL: www.carolifoods.ro, www.casacarolistilor.ro, www.caroli.ro, www.campofrio.ro, www.sissiromania.ro, www.activesnack.ro, (fiecare denumit în continuare „Site-ul web”). Politica de confidentialitate poate fi accesata in cadrul fiecarui Site web mentionat.

CFG solicită utilizatorului să aloce câteva minute pentru a citi cu atenție prezenta politică de confidențialitate.

Introducere.

Prezenta politică de confidențialitate se aplică fiecarui Site web al CFG mentionat mai sus, precum și interacțiunilor dintre utilizator și CFG prin intermediul paginii web menționate.

De asemenea, persoanele care si-au exprimat consimtamantul pentru a primi comunicari de marketing despre produsele si serviciile Caroli Foods Group, despre campaniile promotionale sau concursurile organizate de Caroli Foods Group ori pentru a participa la studii de piata/sondaje despre produsele si serviciile noastre sunt incurajate sa acceseze aceasta politica de confidentialitate, care contine informatii despre modul in care sunt prelucrate datele lor in aceste scopuri.

CFG va putea modifica această politică de confidențialitate atunci când este necesar. În cazul introducerii unor modificări, acestea vă vor fi comunicate prin intermediul paginii web sau prin alte mijloace, astfel încât să puteți lua la cunostinta efectiv de noile condiții privind confidențialitatea. În cazul în care continuați să utilizați funcționalitățile puse la dispoziție de către CFG după ce ați fost informat cu privire la modificările menționate mai sus, se va presupune că sunteți de acord cu acestea, cu excepția cazurilor în care este necesar consimțământul dumneavoastră expres. 

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul datelor cu caracter personal este Societatea Caroli Foods Group S.R.L, o societate cu sediul social în mun.Pitesti, Intrarea Abatorului nr. 30, cu punct de lucru si sediu ales pentru comunicari si corespondenta in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26Z, cladirea Anchor Plaza, corp C, et.5, Sector 5, cod postal 061331, înregistrată la ORC Pitesti J3/38/2003 din 16.01.2003, cod unic de înregistrare 6543790.

Pentru a asigura o gestionare adecvată în cadrul prelucrării datelor dumneavoastră de către CFG, a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor, căruia i vă puteți adresa pentru orice nelămurire pe care o aveți și pe care îl puteți contacta la adresa de email dpo.external@campofriofg.com

Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii Site-ului web pot fi prelucrate de către CFG în următoarele scopuri, în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizatorul și CFG prin intermediul paginii web.

 1. Navigarea pe Site-ul web. Utilizarea cookie-urilor:

atunci când vizitați Site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe Site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe Site-ul web. Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe Site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest Site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile care poate fi accesata aici.

2. Contactul cu utilizatorii Site-ului web și gestionarea și tratarea cererilor și solicitărilor din partea acestora:

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care contactează CFG prin intermediul oricăruia dintre canalele de contact puse la dispoziție prin intermediul Site-ului web pentru a primi cereri și/sau solicitări de la utilizatori vor fi prelucrate în scopul menținerii contactului între părți, al gestionării utilizatorilor Site-ului web, al furnizării de servicii de asistență pentru clienți sau utilizatori și al gestionării și soluționării unor astfel de cereri și solicitări.

3. Gestionarea și desfășurarea campaniilor promoționale si a concursurilor :

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor colectate prin înregistrarea utilizatorului ca participant la oricare dintre campaniile promoționale oferite de CFG prin intermediul paginii sale web vor fi prelucrate în scopul gestionării modului de desfășurare a campaniilor în cauză și/sau a concursurilor, al acordării premiului respectiv câștigătorului (câștigătorilor) campaniei, pentru analiza eficacității campaniilor noastre promoționale, pentru derularea programelor de loialitate, precum și în vederea respectării de către CFG a oricăror obligații juridice și fiscale aplicabile în calitate de entitate organizatoare a campaniei si/sau a concursului în cauză.

În cazul în care vom colecta date cu caracter personal precum seria și numărul cărții de identitate sau codul numeric personal, acestea vor fi colectate și folosite în scopul de mai sus doar pentru a ne conforma obligațiilor fiscale legate de premiile acordate câștigătorilor campaniilor și/sau concursurilor. Participarea dumneavoastră la astfel de campanii promoționale și/sau concursuri sau programe de loialitate este voluntară. Drept urmare, dumneavoastră decideți dacă să ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal, prin completarea formularelor de participare pe Site-ul nostru web sau a altor formulare similare prevăzute de regulamentele campaniilor respective.

CFG informează că, în orice caz, datele vor fi prelucrate în conformitate cu bazele legale și contractuale care reglementează campania sau concursul în cauză, incluzand regulamentul aplicabil campaniei/concursului respectiv, în care utilizatorul poate găsi informații detaliate privind protecția datelor, iar acestea trebuie acceptate de către utilizator înainte de participarea sa la campanie/concurs.

4. Comunicări de marketing direct:

Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a vă informa despre produsele și serviciile noastre, oferte promoționale și pentru abonarea la buletinele informative. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct doar cu consimțământul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor de comunicare (de exemplu, e-mail, sms etc.) cu care ați fost de acord atunci când v-ați exprimat consimțământul. Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu de la noi, putem folosi adresa de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne permit să vă transmitem comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în acest sens; în orice caz, la obținerea adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, odată cu fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi posibilitatea de a vă opune acestei utilizări a adresei de e-mail (dezabonare).

5. Sondaje, studii privind satisfacția clienților și feedback de la clienți

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la anchetele privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământului dumneavoastră, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje sau studii de piață este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, informații privind preferințele și obiceiurile de cumpărare sau alte date cu caracter personal pe care vă oferiți să ni le furnizați), prin completarea formularelor de participare de pe Site-ul nostru web sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.

6. Secțiunea ”Cariere”:

Datele personale ale utilizatorilor care doresc să participe la procesele noastre de recrutare de personal sunt colectate prin intermediul secțiunii „Cariere” puse la dispoziția publicului la adresa URL http://carolifoods.ro/ro/cariere/. Datele furnizate vor fi prelucrate în scopul permiterii înregistrării candidaților, al înregistrării acestora în calitate de candidați pentru ofertele noastre de muncă și, dacă este cazul, pentru a le permite participarea la procesele noastre de selecție. În secțiunea dedicată ocupării forței de muncă, disponibilă la adresa URL menționată mai sus, veti regasi informatii în detaliu despre prelucrarea datelor și vom solicita consimțământul dumneavoastră pentru această prelucrare, atunci când este cazul.

Ce date sunt prelucrate de CFG și din ce surse provin acestea?

Datele pe care CFG le prelucrează ca urmare a interacțiunilor utilizatorului prin intermediul Site-ului nostru web provin din următoarele surse:

CFG poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal, în funcție de relația stabilită cu utilizatorul: 

Exclusiv în cazul în care utilizatorul paginii noastre web oferă alte tipuri de date în interacțiunile cu CFG aceste date vor fi prelucrate de către CFG numai dacă prelucrarea lor este necesară pentru atingerea scopului urmărit. În caz contrar, datele vor fi distruse fără să fi fost salvate anterior de către CFG.

Care este temeiul juridic al prelucrarii datelor dumneavoastră de către CFG?

CFG prelucrează datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii paginii sale web în conformitate cu următoarele temeiuri juridice, în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizator și CFG: 

1. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind ”Navigarea pe website. Utilizarea cookie-urilor” este realizată exclusiv în temeiul consimțământului solicitat utilizatorului.

2. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind „Contactul cu utilizatorii Site-ului web și gestionarea și tratarea cererilor și solicitărilor din partea acestora” se bazează pe gestionarea și tratarea relației juridice dintre utilizator și CFG, cu alte cuvinte, pe interesul legitim al Societății în gestionarea cererii dumneavoastră, menținerea contactului între părți și, după caz, furnizarea serviciului solicitat de utilizator, excutarea unei obligații legale, spre exemplu în ceea ce privește soluționarea solicitărilor de exercitare a drepturilor utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor lor, precum și, dacă este necesar, pe acordul care va fi solicitat utilizatorului.

3. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind „Gestionarea și desfășurarea campaniilor promoționale si concursurilor” și secțiunea „Cariere” se bazează pe interesul legitim al societății de a organiza campanii de promovare a produselor, serviciilor și activităților desfașurate de Societate în beneficiul consumatorilor și de loializare a clienților și recrutare a personalului corespunzător necesităților Societății, precum și pe executarea unei obligații contractuale și legale în ceea ce privește prelucrarea datelor participantilor in vederea derularii campaniei promotionale/concursului, respectiv prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale/concursurilor în scopul acordării premiului și, de asemenea, în scopul respectării cerințelor legale fiscale. În toate situațiile în care consimțământul este necesar, acesta va fi solicitat utilizatorului.

4. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind „Comunicări de marketing direct” se bazează pe consimțământul care este solicitat, în fiecare caz, utilizatorului.

5. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind „Sondaje, studii privind satisfacția clienților și feedback de la clienți” se bazează pe consimțământul solicitat utilizatorului, precum și pe interesul legitim de a desfasura actiuni pentru a intelege nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile societății.

CFG informează că va prelucra date cu caracter personal în scopuri bazate pe consimțământul utilizatorului doar în cazurile în care utilizatorul și-a dat acordul pentru fiecare dintre prelucrări, prin mijloacele de obținere a consimțământului puse la dispoziție de către CFG.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră?

Datele colectate de CFG prin intermediul acestei pagini web vor putea fi comunicate următorilor destinatari din Romania, în funcție de temeiul legal al comunicării și numai în cazul în care este necesar:

În ceea ce privește celelalte scopuri ale prelucrării datelor detaliate în prezenta politică de confidențialitate, CFG îi informează pe utilizatori că aceste scopuri nu implică comunicarea datelor acestora de către CFG către parti terțe.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

CFG va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp este necesar pentru prestarea serviciului solicitat și/sau pentru atingerea scopului propus al prelucrării.

Ulterior, atât timp cât utilizatorul nu și-a exercitat dreptul de ștergere, datele sale vor fi păstrate pe durata termenelor legale aplicabile în fiecare caz, în funcție de tipul de date și de scopul prelucrării.

În orice caz, utilizatorul poate solicita informații detaliate despre termenele de păstrare a datelor aplicabile în cadrul CFG luând legătură cu responsabilul nostru cu protecția datelor, care poate fi contactat la adresa dpo.external@campofriofg.com

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

 

Scop

Durată

1

Navigarea pe Site-ul web și utilizarea cookie-urilor

1 an

2

Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră

3 ani

3

Organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, a datelor cu caracter personal

Durata derularii campaniei promotionale si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Societatii, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala.

4

Comunicări de marketing direct

Pana la momentul retragerii consimtamantului de catre persoana vizata

5

Realizarea de sondaje, studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la produsele și serviciile noastre

3 ani

 

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele utilizatorilor cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

Care sunt datele cu caracter personal pe care trebuie să ni le furnizați în fiecare caz?

CFG îi informează pe utilizatori că, atunci când datele cu caracter personal sunt colectate printr-un formular pus la dispoziție pe Site-ul nostru, va fi necesar ca utilizatorul să furnizeze cel puțin datele indicate ca fiind obligatorii în formularul respectiv. În cazul în care nu se furnizează cel puțin aceste date, considerate necesare, CFG nu va putea gestiona serviciul sau cererea formulată de utilizator.

De asemenea, CFG îi informează pe utilizatorii care doresc să participe la o promoție organizată de CFG că, în astfel de cazuri, vor trebui să furnizeze datele cu caracter personal solicitate în fiecare caz, în conformitate cu mecanismul promotiei în cauză și cu dispozițiile bazelor juridice ale promoției, incluzand regulamentul campaniei/concursului respectiv. Dacă nu furnizează datele necesare în fiecare caz, utilizatorul nu va putea participa la promoția în cauză și, dacă este cazul, nu va putea primi premiul asociat promoției.

Ce anume trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

Utilizatorul garantează că datele furnizate sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea rezulta ca urmare a încălcării acestei obligații. 

În cazul în care utilizatorul furnizează date care aparțin unei terțe părți, acesta garantează că a informat respectiva terță parte cu privire la toate aspectele cuprinse în prezenta politică de confidențialitate și că a obținut consimțământul de a ne furniza datele acesteia în scopul prelucrării în cauză. Toate acestea trebuie să aibă loc înainte de furnizarea datelor unei terțe părți prin intermediul Site-ului nostru web.

CFG vă informează că pentru a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, în orice mod, prin intermediul Site-ului nostru, trebuie să aveți peste 16 ani. Utilizatorul care furnizează date către CFG prin intermediul acestui Site declară și garantează că are peste 16 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

Ce măsuri adoptăm pentru a vă proteja datele cu caracter personal?

Ca răspuns la preocuparea CFG de a garanta securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, au fost adoptate nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și au fost instalate mijloacele tehnice disponibile pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului web. În orice caz, trebuie să țineți cont de faptul că măsurile de securitate pe internet nu sunt infailibile.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal?

CFG vă informează că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc.

În mod similar, CFG vă informează că aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

De asemenea, vă reamintim că aveți dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați furnizat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

CFG vă informează că vă puteți exercita drepturile asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal prin oricare dintre următoarele canale:

În ambele cazuri, CFG are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

CFG va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

CFG vă informează că puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.