CAMPANIA PROMOTIONALA - Carnati Maestro de la CAROLI te surprinde de sarbatori cu premii hipnogustoase!
2017-12-06 12:02:43 in Campanii


CAMPANIA PROMOTIONALA
" Carnati Maestro de la CAROLI te surprinde de sarbatori cu premii hipnogustoase! ”

REGULAMENTUL OFICIAL

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala „Carnati Maestro de la CAROLI te surprinde de sarbatori cu premii hipnogustoase! ”("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
1.2. Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.
1.3. Campania se derulează in parteneriat cu REWE (Romania) S.R.L., cu sediul social in Str. Busteni nr. 7, Stefanestii de Jos 077175, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/886/2005, CUI 13348610, atribut fiscal RO, denumita in continuare “Partenerul” sau “Rewe Romania”, telefon 0800 110 111 , inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 10675.
1.4. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
1.5. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.carolifoods.ro, facebook.com/caroli.romania, http://card.penny.ro/, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
1.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe www.carolifoods.ro, facebook.com/caroli.romania, http://card.penny.ro/.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulametul oficial publicat pe site-ul www.carolifoods.ro, facebook.com/caroli.romania, http://card.penny.ro/, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va fi lansata la data de 01.12.2017 si se va desfasura pana in data de 31.12.2017, inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 01, interval orar afisat in fiecare locatie participanta si pe siteul http://card.penny.ro/.
3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.carolifoods.ro, facebook.com/caroli.romania, http://card.penny.ro/.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt:

Cod Denumire produse
P343 Carnati Maestro subtiri aprox.200-300g vid Caroli
P345 Carnati Maestro subtiri aprox.1 kg vrac Caroli

Dupa data incheierii Campaniei Produsele participante mentionate mai sus isi pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei.

Campania se desfasoara in limita stocului de Produse participante disponibil la raft spre comercializare in fiecare dintre Locatiile participante.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
ii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
iii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
iv. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
v. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie (adica la data bonului fiscal). Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
vi. Care nu poseda card Penny;
vii. Care nu achizitioneaza produse participante, in conditiile prevazute in regulament;
5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
5.4. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.
5.5. Clientii Penny Market care nu detin cardul Penny Market pot sa completeze formularul de solicitare a cardului, disponibil in Locatiile participante, urmand ca acesta sa fie emis de catre Rewe Romania. Persoanele care nu detin un card Penny valid nu pot participa la prezenta campanie. Cardurile sunt proprietatea Rewe Romania SRL, modalitatea de validare a cardului, de utilizare, transmitere, retragere si/sau anulare a acestuia, dupa caz, sunt in sarcina exclusiva a Rewe Romania SRL si sunt mentionate pe pagina web http://card.penny.ro/ si prin orice alte modalitati la alegerea Rewe Romania SRL. Titularii de carduri Penny pot participa la Campanie doar daca detin un card Penny Market valid si cu respectarea conditiilor de participare prevazute in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante mentionate la Sectiunea 4 in valoare de 10 LEI pe un singur bon fiscal din Magazinele participante (vezi ANEXA 01), apoi prezinta la casa de marcat a Magazinelor Participante Cardul de Fidelitate Penny Market, va intra automat, in tragerea la sorti pentru unul dintre premiile mentionate la art 7.1 al prezentului Regulament.
6.2 Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.
6.3 Actiunea este valabila doar pentru posesorii de Card Penny Market.
6.4 Tragerea la sorti va fi organizata in urmatoarele conditii:
Avand in vedere ca Rewe Romania este proprietarul cardurilor Penny Market si pe cale de consecinta singurul detinator legal al bazei de date cu clientii sai, inscrierea in concurs (respectiv datele de identificare ale detinatorilor de carduri Penny care participa la prezenta Campanie), validarea castigatorilor si identificarea acestora se va realiza exclusiv de catre Rewe Romania SRL, singura beneficiara a dreptului de prelucrare a datelor cu caracter personal aferente bazei sale de date cu clientii Penny si detinatori ai cardurilor de fidelitate. In vederea desemnarii castigatorilor Rewe Romania va transmite catre Agentie, pana la data de 10.01.2018 seriile bonurilor fiscale si ale cardurilor care indeplinesc conditiile de participare la tragerea la sorti conform prezentului Regulament in vederea realizarii extragerii. Pentru evitarea oricarui dubiu, Rewe Romania SRL va pune la dispozitia Caroli si/sau a Agentiei exclusiv seriile bonurilor fiscale si ale cardurilor de fidelitate Penny Market. Identificarea castigatorilor (extrasi conform art. 6.5., 6.6) in baza seriilor de bon fiscal si card se va face de catre Rewe Romania SRL.
6.5 Inregistrarea participantilor in baza de date a Partenerului Rewe Romania SRL, utilizata pentru extragerea castigatorilor va fi efectuata o data pentru fiecare bon fiscal insotit de card Penny, daca sunt respectate conditiile de participare prevazute in regulament.
6.6 Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 12 ianuarie 2018 , si se va efectua prin intermediul aplicatiei electronice www.random.org si se va face de catre o comisie formata din: un reprezentant al agentiei Front Line Marketing si in prezenta unui reprezentant CAROLI FOODS GROUP din baza de date comunicata de catre Rewe Romania, in care sunt mentionate seriile de card ale posesorilor de card Penny Market care au achizitionat in Perioada Campaniei Produse Participante conform Regulamentului Oficial si au fost inscrisi in concurs;
6.7 Premiile sunt:
• 15 buc Gratar electric Tefal Super grill

6.5. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

Premii Cantitate (buc.) Valoare/buc. (RON, TVA inclusa) Valoare /buc fara TVA Valoare totala (RON, TVA inclusa) Valoare totala –fara TVA
Gratar electric Tefal Super grill 15 555.23 466.58 8328.45 6998.7

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Premiile Actiunii „Carnati Maestro de la CAROLI te surprinde de sarbatori cu premii hipnogustoase! ” se vor acorda de catre Organizator, in urma extragerii efectuate in data de 12 ianuarie 2018 .
In termen de 5 zile de la data extragerii, Rewe Romania va incerca sa contacteze telefonic si sa identifice (pe baza datelor cu care castigatorul /participantul s-a inregistrat) fiecare castigator la numarul de telefon pe care l-a oferit in momentul eliberarii cardului Penny, in intervalul orar 9.00-18.00.
Participantul va fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare finala. Reprezentantii Rewe Romania vor incerca stabilirea contactului telefonic cu participantul extras, apeland numarul de telefon de maximum 5 ori, in 3 zile diferite, in intervale orare diferite.
Daca din motive independente de vointa Rewe Romania castigatorul nu poate fi contactat (are telefonul inchis si/sau nu raspunde/refuza/se afla in incapacitate/imposibilitate de a intra in posesia premiului), se va apela succesiv la rezerve, in ordinea extragerii lor.
Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate de acestia vor fi publicate in maxim 15 zile de la extragere pe site-ul http://card.penny.ro/, www.megadiscount.ro si facebook.com/caroli.romania, dar numai dupa validarea de principiu efectuata conform prezentului articol coroborat cu art. 8.5.
8.2. Premiile vor fi disponibile pentru a fi ridicate de castigatori (conform art. 8.7 – 8.12.) in maxim 15 zile lucratoare de la validarea de principiu (conform art. 8.5.), sau rezervelor in maxim 60 de zile de la validarea de principiu a acestora (conform art. 8.5.) .
8.3. Extragerea va avea loc in data de 12 ianuarie 2018 , si se va efectua prin intermediul aplicatiei electronice www.random.org si se va face de catre o comisie formata din: un reprezentant al agentiei Front Line Marketing si in prezenta unui reprezentant CAROLI FOODS GROUP dintr-o baza de date in care sunt mentionate seriile de card ale posesorilor de card Penny care au achizitionat in Perioada Campaniei Produse Participante conform Regulamentului Oficial si au fost inscrisi in concurs; seriile de card extrase castigatoare, precum si seriile de card aferente rezervelor, vor fi comunicate (de Caroli catre Rewe) in perioada 12-15.01.2018 in vederea identificarii si contactarii castigatorilor.
8.4. La extragere va fi desemnat un singur castigator si 2 rezerve pentru fiecare din cele 15 premii, ordinea acestora (a castigatorilor si a rezervelor) fiind data de cea a extragerii , atat castigatorii cat si rezervele urmand a fi supusi/e procesului de validare conform prezentului Regulament, pentru acordarea /predarea premiului .
8.5. Sunt validati de principiu castigatorii / rezervele care au putut fi contactati/e si identificati/e in termenul precizat la articolul 8.1.Validarea finala a castigatorilor premiilor (inclusiv rezervele daca este cazul ) se va face la momentul revendicarii si predarii premiului castigat prin :
- prezentrea cartii de identitate si a cardului Penny in vederea identificarii;
- semnarea procesului verbal de predare primire a premiului
8.6. Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani la data inscrierii in campanie.
8.7. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul si dreptul la premiu, in integralitatea sa, unei alte persoane.
8.8. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
8.9. Premiile vor fi ridicate de catre castigatorii / rezervele validati/e de principiu din Magazinul Participant Penny Market ales de castigator la momentul contactarii telefonice de catre Organizator, cu respectarea termenelor limita indicata in art. 8.2. In magazin se va face validarea finala in vederea acordarii/neacordarii si in vederea predarii/nepredarii premiului.
8.10. Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna seria si numarul cardului Penny Market, numele si prenumele, CNP-ul castigatorului, ( doar pentru premiile a caror valoare depaseste 600 de lei si pentru care organizatorul trebuie sa achite obligatiile fiscale) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit in doua exemplare in original, din care unul va ramane la castigator si unul va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.
8.11. Neprezentarea castigatorilor/rezervelor in locatia si in /pana la termenul indicat in art. 8.9. coroborat cu art. 8.2., neprezentarea cartii de identitate, a cardului Penny Market, in vederea identificarii, si nesemnarea procesului verbal de predare-primire a premiului conduce la neacordarea / nepredarea premiului catre castigatori/rezerve , precum si la invalidarea finala a acestora.
8.12. Caroli Foods Group SRL si Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
o Nepredarea / neacordarea premiilor din culpa castigatorilor / rezervelor.
o

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.
a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.
9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
d. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
e. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.


SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

(1) Agentia si Partenerul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrati la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. 8695, respectiv 10675, astfel cum acestea au fost modificate si completate ulterior. Campania este organizata de Organizator prin intermediul Agentiei, insa nici Agentia si nici Organizatorul nu vor colecta, prelucra si/sau va opera datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie, respectiv ai titularilor cardurilor de fidelitate Penny Market acesta fiind prelucrate doar de catre Rewe Romania SRL in calitate de detinator al bazei de date si inregistarta la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. 10675

(2) Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date administrata de Partener (Rewe Romania SRL) si imputernicitii acestuia. Datele oferite de Participantii la Campanie vor fi prelucrate de catre Partener (Rewe Romania) si de catre imputernicitii acestuia si vor putea fi prelucrate de catre acesta conform acordului exprimat de catre client la momentul solicitarii cardului de fidelitate Penny Market folosite de catre acestaconform acordului si pentru supravegherea desfasurarii si urmaririi desfasurarii corecte a Campaniei, precum si in vederea acordarii premiilor.

(3) Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Partener nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Partenerul este obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

(4) Rewe Romania le va putea solicita castigatorilor ca, in baza acordului lor anterior, expres liber exprimat in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator/Partener sa poata fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestora cu marcile „Caroli”, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Dreptul de utilizare de catre Organizator sau Partener a acestor imagini se va face conform acordului exprimat si fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori.

Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesul verbal de predare primire a premiului, Organizatorul neconditionand validarea premiului si/sau acordarea premiului de acordul castigatorului in acest sens.

(5) Agentia si Partenerul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

(6) Participantii au dreptul de a obtine de la Partener, la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Partenerului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata Rewe (Romania) S.R.L.

SECTIUNEa 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

 


SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.


SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.carolifoods.ro, facebook.com/caroli.romania, http://card.penny.ro/.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

Filiala Magazin Adresa
4304 Penny Market Constanta Str. Aurel Vlaicu, Nr. 282
4331 Penny Market Mangalia Str. Portului, Nr. 50
4348 Penny Market Navodari Str. Frunzelor, Nr. 3
4389 Penny Market Tulcea 2 Str. Spitalului, Nr. 6
4301 Penny Market Ploiesti Sos. Vestului, Nr. 12
4303 Penny Market Campina Str. Dreptaţii, FN
4340 Penny Market Targoviste Bdul Eroilor, FN
4324 Penny Market Sinaia Str. Calea Prahovei, FN
4394 Penny Market Urziceni Calea Bucuresti, Nr. 108
4373 Penny Market Mizil Str. Mihai Bravu (DN1 B) Nr. 216, Comuna Vadu Sapat
4601 Penny Market Penny Brasov XXL Bdul Garii, Unirea Shopping Center
4310 Penny Market Alexandria Str. Libertatii, Nr. 246
4311 Penny Market Rosiorii de Vede Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 1
4381 Penny Market Alexandria 2 Str. Bucuresti, Nr. 166
4398 Penny Market Turnu Magurele Str. Mihai Bravu
4313 Penny Market Medgidia Str. Independenţei, FN
4314 Penny Market Calarasi Str. Prelungirea Bucuresti, Nr. 93-95
4327 Penny Market Fetesti Str. Calarasilor, Nr. 591
4370 Penny Market Cernavoda Str. Medgidiei, Nr. 1A
4428 Penny Market Constanta 2 Sos. Mangaliei, Nr. 84
4355 Penny Market Alba Iulia Bdul Ferdinand, Nr. 85
4386 Penny Market Alesd Str. Ciocarliei, Nr. 65-67
4369 Penny Market Arad Str. Nicolae Titulescu, Nr. 3
4346 Penny Market Arad 2 Str. Poetului, Nr. 1/C
4376 Penny Market Arad 3 Str. Condurasilor, Nr. 25-27, Ap 1 si 2
4349 Penny Market Baia Mare 1 Calea Victoriei, Nr. 114A
4382 Penny Market Baia Mare 2 Bdul Traian, Nr. 29
4401 Penny Market Beclean Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 47
4419 Penny Market Beius Calea Bihorului, Nr. 7
4343 Penny Market Bucuresti Garun Str. Nasaud, Nr. 97, Sector 5
4319 Penny Market Giurgiu Bdul Miron Nicolescu, FN
4315 Penny Market Bucuresti 1 Decembrie Bdul 1 Dec. 1918, Nr. 33, Sector 3
4384 Penny Market Blaj Str. Clujului, Nr. 81
4415 Penny Market Bocsa Str. Autogarii, Nr. 6
4393 Penny Market Calan Intre Stadion si Strada Streiului
4412 Penny Market Campia Turzii Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 30A
4375 Penny Market Caransebes Str. Ardealului, Nr.112A
4347 Penny Market Carei Str. Ignisului, Nr. 15
4392 Penny Market Chisineu Cris Str. Infratirii, Nr. 103A
4326 Penny Market Codlea Str. Muntisor, FN
4396 Penny Market Covasna Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 32
4323 Penny Market Buftea Str. Parc Centru, Nr. 7
4316 Penny Market Campulung Str. Traian, Nr. 23-27
4354 Penny Market Mioveni Bdul Dacia, Nr. 7/D
4328 Penny Market Bucurestii Noi Bdul Bucurestii Noi, Nr. 27-29, Sector 1
4425 Penny Market Pitesti Calea Bucuresti, Nr. 36
4395 Penny Market Cugir Str. Victoriei, Nr. 55
4432 Penny Market Deva Str. Mihai Viteazul, Nr. 2, Centrul Comercial Portico
4317 Penny Market Fagaras Str. Tabacari/ Azotului, FN
4364 Penny Market Gheorgheni Str. Fratiei, Nr. 18
4352 Penny Market Hunedoara 1 B-dul Dacia, Nr. 43
4302 Penny Market Craiova Str. Aristizza Romanescu, Nr. 1
4308 Penny Market Caracal Calea Bucuresti, Nr. 35
4391 Penny Market Draganesti-Olt Str. Nicolae Titulescu, Nr. 120A
4420 Penny Market Filiasi Bdul Racoteanu, Nr. 213
4306 Penny Market Tecuci Str. Gheorghe Petraşcu, Nr. 20
4312 Penny Market Tulcea Str. Viticulturii, Nr. 1A
4334 Penny Market Buzau Aleea Sporturilor, Nr. 51
4335 Penny Market Galati Str. Barbosi, Nr. 9 ZONA MICRO
4413 Penny Market Patarlagele Str. Al Ioan Cuza, Tarla 100
4309 Penny Market Onesti Str. Trotusului, Nr. 5
4332 Penny Market Onesti 2 Str. Belvedere, Nr. 13
4339 Penny Market Comanesti Str. Vasile Alecsandri, Nr. 18, LOT 6
4366 Penny Market Moinesti Str. Cpt. Zaganescu, Nr. 1A
4402 Penny Market Targu Ocna Str. Costache Negri, Nr. 45
4397 Penny Market Adjud Stadionul Municipal Adjud, Str.Republicii, Nr. 6D
4390 Penny Market Hunedoara 2 Str. Nicolae Balcescu, Nr. 2
4406 Penny Market Iernut Str. Mihai Eminescu, Nr. 10
4421 Penny Market Jimbolia Calea Timisorii, Nr. 7B
4350 Penny Market Lupeni Aleea Trandafirilor, Cartier Barbateni
4351 Penny Market Medias Str. Rubinului, Nr. 1
4363 Penny Market Motru Comuna Catunele, Sat Lupoaia, Nr. 48
4379 Penny Market Orsova Str. Portile de Fier, Nr. 26
4365 Penny Market Drobeta Turnu Severin Str. Walter Maracineanu, Nr. 2
4424 Penny Market Suceava Str. Pacii, Nr. 1
4383 Penny Market Campulung Moldovenesc Calea Bucovinei, Nr. 63
4405 Penny Market Pascani Str. Gradinitei, Nr. 25
4333 Penny Market Miercurea Ciuc Str. Brasovului, Nr 3A
4377 Penny Market Moldova Noua Str. Nicolae Titulescu, Nr.1
4417 Penny Market Odorheiu Secuiesc Str. Targului, Nr. 6
4337 Penny Market Oradea Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 86
4388 Penny Market Oradea 2 Str. Grigore Moisil, Nr. 3
4410 Penny Market Orastie Str. Unirii, Nr. 31
4344 Penny Market Petrila Str. Republicii, FN
4357 Penny Market Petrosani Str. Mihai Viteazul, Nr.11
4353 Penny Market Rasnov Str. Garii, Nr. 10
4422 Penny Market Piatra Neamt Str. Plaiesului, Nr. 2
4378 Penny Market Buhusi Int. Str. Mircea Voievod cu Str. Republicii
4411 Penny Market Bacau Str. Izvoare, Nr. 2
4322 Penny Market Barlad Str. Republicii, Nr. 200
4307 Penny Market Focsani Bdul 1 Decembrie 1918, Nr. 4
4305 Penny Market Ramnicu Sarat Str. C-tin Brancoveanu, Nr. 16-18
4380 Penny Market Focsani 2 Str. Marasesti, Nr. 4A
4372 Penny Market Vaslui Inters. Str. Donici-Calugareni, Nr. 200
4371 Penny Market Roman Bdul Republicii, Nr. 123-125
4325 Penny Market Sf. Gheorghe Str. Iosif Popoviciu, Nr. 2
4341 Penny Market Sighisoara Str. Zaharia Boiu, Nr. 20
4403 Penny Market Sovata Str. Principala, Nr. 194
4342 Penny Market Tarnaveni Str. Muntisor, Nr. 7
4345 Penny Market Targu Secuiesc Str. 1 Dec. 1918, Nr. 44
4356 Penny Market Turda Calea Victoriei, Nr. 3
4338 Penny Market Vulcan Str. Romanilor, Nr. 7
4368 Penny Market Zalau Str. Voievod Gelu, Nr. 2/A, zona B
4336 Penny Market Sebes Str. Valea Frumoasei, Nr.27
4414 Penny Market Timisoara Bdul Maresal Constantin Prezan, Nr. 14-16
4367 Penny Market Simleul Silvaniei Piata 1 Mai
4358 Penny Market Dragasani Str. Tudor Vladmirescu, Nr. 338
4436 Penny Market Tecuci 2 Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 109B
4431 Penny Market Oradea 3 Bdul Stefan cel Mare, Nr. 82
4448 Penny Market Cluj Str. Calea Floresti, Nr. 56
4430 Penny Market Corabia Str. Cerealelor, Nr. 2
4433 Penny Market Timisoara 2 Calea Aradului, Nr. 48
4374 Penny Market Salonta Str. Aradului Nr. 5
4437 Penny Market Harsova Str. Vadului nr. 63
4434 Penny Market Vatra Dornei Str. Unirii, Nr. 66-78
4362 Penny Market Satu Mare Bdul Hendri Coanda, Nr. 7
4452 Penny Market Braila 2 Zona Microhala, Hipodrom
4318 Penny Market Slatina Str. Manastirii, Nr. 7 A
4385 Penny Market Baicoi Str. Republicii, Nr. 336-338
4447 Penny Market Braila Str. Milcov, Nr. 7
4449 Penny Market Pascani 2 Str. Garii, Nr. 95
4445 Penny Market Brasov Str. Carpatilor, Nr. 14
4446 Penny Market Galati 2 Regimentului, Nr.11, Siret 46 G, Cartier Mazepa 2
4439 Penny Market Huedin Str. Horea, Nr. 36
4441 Penny Market Aiud Str. Transilvaniei, Nr. 74
4408 Penny Market Lugoj Str. Ioan Balan, Nr. 24-26
4454 Penny Market Borsa Str. Libertatii, Nr. 45D-64
4451 Penny Market Bucuresti Luica Str. Luica, Nr. 62-64, 66-68, Sector 4
4453 Penny Market Buzau 2 Bdul Republicii, Nr. 1
4409 Penny Market Jibou Calea 1 Mai, Nr. 31
4455 Penny Market Cisnadie Str. Sibiului, Nr. 1A
4456 Penny Market Oltenita Bdul Tineretului, Nr. 121A
4465 Penny Market Calarasi 2 Str. Belsugului Nr 39
4458 Penny Market Turnu Magurele 2 Str. Vlad Tepes, Nr. 2
4457 Penny Market Titu Str. I.C. Visarion, Nr.8
4461 Penny Market Sannicolau Mare Str. Timisoara, Nr. 2
4460 Penny Market Timisoara 3 Str. Circumvalatiunii, Nr. 35
4468 Penny Market Agnita Str. Mihai Viteazu, Nr. 93
4444 Penny Market Strehaia Str. Republicii, Nr. 155
4462 Penny Market Marghita Str. I.L.Caragiale, Nr. 20, Marghita
4467 Penny Market Negresti Oas Str. Victoriei, Nr. 79
4478 Penny Market Targoviste 2 Str. Petru Cercel , Nr. 10A
4475 Penny Market Brasov 2 Str. Aluminiului, Nr. 6
4387 Penny Market Brad Str. Vanatorilor, Nr. 62
4470 Penny Market Dorohoi Bdul Victoriei, Nr. 120
4450 Penny Market Galati 3 Str. Crizantemelor, Nr. 8
4459 Penny Market Busteni Bdul Libertatii, Nr. 90
4474 Penny Market Targu Mures Str. Predeal, Nr. 88
4472 Penny Market Sibiu Str. Steflesti, Nr. 1, Cartier Selimbar
4471 Penny Market Pipera Bdul Pipera, Nr. 2H, Oras Voluntari
4477 Penny Market Resita Str. Fantanilor, Nr.1
4469 Penny Market Bucuresti Th. Pallady Bdul Theodor Pallady, Nr. 39, Sector 3
4476 Penny Market Bistrita Calea Moldovei, Nr. 15, Bistrita
4466 Penny Market Zalau 2 Str. Gheorghe Doja, Nr.113
4485 Penny Market Brasov 3 Str. Spicului, Nr. 7A
4496 Penny Market Bucuresti Crangasi Sos. Virtutii, Nr. 148A, Sector 6
4495 Penny Market Hunedoara 3 Str. Viorele, Nr. 5
4423 Penny Market Teius Str. Clujului, Nr. 82-84
4481 Penny Market Targu Frumos Str. Petru Rares, Nr. 62
4480 Penny Market Pitesti 2 Str. Nicolae Balcescu, Nr. 158A
4473 Penny Market Brasov 4 Str. Prunului, Nr. 3A
4483 Penny Market Gura Humorului Bdul Bucovinei, Nr. 46-48-50
4493 Penny Market Botosani Str. Nicolae Iorga, Nr. 4
4484 Penny Market Arad 4 Str. Aurel Vlaicu, Nr. 206-218
4490 Penny Market Bragadiru Sos. Alexandriei, Nr.112, Bragadiru
4494 Penny Market Zimnicea Str. Eroilor, Nr. 5, Zimnicea
4489 Penny Market Corbeanca Sos. Unirii, Nr. 58, Sat Petresti, Corbeanca
4492 Penny Market Sibiu 2 Str. Strandului, Nr. 2A
4500 Penny Market Giurgiu 2 Bdul CFR, Nr. 5
4440 Penny Market Ludus Str. Zavoiului, Nr. 6A
4418 Penny Market Rovinari Aleea Tandafirilor, Nr.1, Rovinari
4497 Penny Market Focsani 3 Str. Valcele, Nr. 15 E, Focsani
4498 Penny Market Bucuresti B-dul Timisoara Bdul Timisoara, Nr. 56, Sector 6
4507 Penny Market Fetesti 2 Prelungirea Grausor, Nr. 7
4510 Penny Market Bucuresti Timpuri Noi Str. V.V. Stanciu, Nr. 213, Sector 4
4506 Penny Market Oradea 4 Str. Seleusului, Nr. 22-24
4486 Penny Market Campeni Bdul Revolutiei, Nr. 35
4520 Penny Market Drobeta Turnu Severin 3 Str. Topolnitei, Nr. 8
4404 Penny Market Faget Calea Lugojului, Nr. 31
4512 Penny Market Militari Residence Str. Soarelui, Nr. 4, Sat Dudu, Com. Chiajna
4505 Penny Market Magurele Str. Atomistilor, Nr. 369-375, Magurele
4517 Penny Market Satu Mare 2 Bdul Lucian Blaga, Nr. 35B
4427 Penny Market Tomesti Str. Prof. Petru Olteanu, Nr. 61A,Tomesti
4482 Penny Market Bucuresti Gherase Sos. Gherase, Nr. 66-70, Sector 2
4527 Penny Market Oradea 5 Str. Sovata, Nr. 2-4, Oradea
4522 Penny Market Buftea 2 Sos. Bucuresti-Targoviste, Nr. 139, Buftea
4519 Penny Market Baia Mare 3 Str. Minerilor, Nr. 17
4531 Penny Market Pucioasa Str. Republicii, Nr. 83, Pucioasa
4515 Penny Market Valea lui Mihai Calea Revolutiei, Nr. 59-61, Valea lui Mihai
4525 Penny Market Apahida Str. Libertatii, Nr. 88, Apahida
4533 Penny Market Botosani 2 Calea Nationala, Nr. 91, Uvertura Mall
4530 Penny Market Bucuresti Bd. Basarabia Bdul. Basarabia, Nr. 170, Sector 3
4514 Penny Market Alba Iulia 2 Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 80, Alba Iulia
4526 Penny Market Deva 2 Str. Mihai Eminescu, Nr. 87, Deva
4509 Penny Market Ineu Calea Republicii, Nr. 2 Bis
4511 Penny Market Hateg Bdul. Nicolae Titulescu, Nr. 25
4508 Penny Market Sacele Bdul. G. Moroianu, Nr. 63-67, Sacele
4426 Penny Market Oravita Str. Closca, Nr. 41 A, Oravita
4516 Penny Market Bolintin Vale Str. Partizani, Nr. 19-21, Bolintin Vale
4532 Penny Market Popesti Leordeni Str. Drumul Fermei, Nr. 91, Popesti Leordeni

campanii