CAMPANIA PUBLICITARA - Carnatii MAESTRO de la Caroli, HIPNOGUSTOSI pentru pretentiosi!
2018-06-12 15:43:44 in Campanii

 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

  

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt:

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
 2. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie, aceasta fiind data bonului fiscal emis in conformitate cu conditiile din prezentul regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
  • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Specimen http://www.carolifoods.ro/pdf/specimen-bon.png


                                                                  

1 Voucher servicii turistice pentru excursie in Delta Dunarii, in valoare de 3,000 lei (cu TVA inclusa)

5 gratare carbune cu capac LANDMANN

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 

Premiu

Numar Premii

Cost Unitar (cu TVA) RON

Cost Total (cu TVA) RON

Voucher servicii turistice pentru excursie in Delta Dunarii

1

           3,000.00

         3,000.00

Gratar carbune cu capac LANDMANN

5

               250.00

         1,250.00

TOTAL

      

 

         4,250.00

 

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1.       Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.       Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.       Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.       Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

9.5. Organizatorul loteriei publicitare , in temeiul art. 42 alin (2) din OG 99/2000, are obligatia de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați cu privire la următoarele aspecte legate de viața privată și protecția datelor.

 

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Operatorul este entitatea Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Operatorul a desemnat în mod oficial un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal care să vă răspundă solicitărilor dumneavoastră, responsabil care poate fi contactat folosind următorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com

 

 

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Datele cu caracter personal sunt obtinute astfel:

 

 1. Sursele din care provin datele personale.

 

 

 1. Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

 

 

Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

În cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos:

 

 

Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele dumneavoastră?

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datelor dumneavoastră în scopuri care sa faca posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei.

 

În cele din urmă, vă informăm că Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră în vederea respectării obligațiilor legale din domeniul fiscal in ceea ce priveste evidenta premiilor acordate (in masura in care legea impune indeplinirea unor astfel de formalitati), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin în calitate de organizator al Campanie si de a vă acorda premiul.

 

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

 

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal într-un formular/ modalitate în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.

 

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

 

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, garantați că aveți peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem către Agentie sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și ii solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul nostru, precum Caroli Management Services S.R.L., care își desfășoară activitatea în Romania, societăți care vor respecta instrucțiunile societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

 

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

 

Puteți solicita Operatorului mai multe informații cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la adresa: dpo.external@campofriofg.com

 

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Ca răspuns la preocuparea noastră de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate.

 

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră?

 

Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea.

 

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 

Aceste drepturi pot fi exercitate prin următoarele canale:

 

 

 

În ambele cazuri, Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante

 

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

 

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.

 

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand pagina de Facebook facebook.com/caroli.romania, si site-ul www.carolifoods.ro.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                     

                       

 

Prin Agentie,                                                               

SC Front Line Marketing SRL

 

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

 

Judet

Nume Magazin

Adresa

Bucuresti

MI LIZEANU

Strada Stefan cel Mare Nr. 224 sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI MILITARI

Strada Iuliu Maniu Nr. 51 sector 6 Bucuresti

Bucuresti

MI MIHAI BRAVU

Strada Mihai Bravu Nr. 294 sector 3 Bucuresti

Bucuresti

MI TITULESCU    

Strada Nicolae Titulescu Nr. 39 sector 1 Bucuresti

Bucuresti

MI PANTELIMON    

Strada Pantelimon Nr. 243 sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI 13 SEPTEMBRIE

Strada 13 Septembrie Nr. 75-79 BL. 73-75 sector 5 Bucuresti

Bucuresti

MI DRUMUL TABEREI

Drumul Taberei, Nr. 96, sector 6, Bucuresti

Bucuresti

MI TITAN        

Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 sector 3 Bucuresti

Bucuresti

MI COLENTINA    

Strada Soseaua Colentina Nr. 81 sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI TINERETULUI  

Strada Tineretului Nr. 1 sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI ION MIHALACHE

Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti

Bucuresti

MI IANCULUI      

Strada Iancului Nr. 33 sector 2 Bucuresti

Constanta

MI CONSTANTA 1

Strada Tomis Nr. 310 Constanta

Prahova

MI PLOIESTI    

Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti

Bucuresti

MI HALA TRAIAN

Strada Calarasilor Nr. 133 sector 3 Bucuresti

Bucuresti

MI EMINESCU    

Strada Mihai Eminescu Nr. 185 sector 2 Bucuresti

Ilfov

MI PIPERA      

Strada George Bacovia Nr. 1 BL. mare Voluntari

Bucuresti

MI BERCENI    

Strada Berceni Nr. 41 sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI GIULESTI    

Strada Giulesti Nr. 38 sector 6 Bucuresti

Bucuresti

MI OBREGIA    

Strada Straduintei Nr. 1 sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI BRANCOVEANU

Strada Constantin Brancoveanu Nr. 45 sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI CAROL      

Strada Carol I Nr. 61 sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI VALEA OLTULUI

Strada Valea Oltului, Nr. 131-137, sector 6, Bucuresti

Bucuresti

MI IANCU DE HUNEDOARA

Strada Grigore Alexandrescu Nr. 87-97

Ilfov

MI LIZIERA          

Soseaua Pipera-Tunari,Nr.166-168

Constanta

MI TOMIS MALL      

Strada Ștefan cel Mare, Nr. 36, Centrul Comercial Tomis Mall, subsol, Constanța

Bucuresti

MI OBOR            

Strada Stefan cel Mare Nr. 238 BL. 59B sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI EMIL RACOVITA    

Strada Emil Racovita Nr. 16A BL. L11 sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI LUGOJANA        

Strada Vitan Nr. 215-217 BL. 21-22 sector 3 Bucuresti

Bucuresti

MI TEIUL DOAMNEI    

Strada Lacul Tei Nr. 126-128 sector 2 Bucuresti

Constanta

MI AL.LAPUSNEANU    

Bd. Al. Lapusneanu Nr. 85 bl. LV16 Constanta

Bucuresti

MI LACUL TEI        

Strada Lacul Tei Nr. 73 sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI MUNCII          

Bd. Decebal Nr.25-27-29

Bucuresti

MI APUSULUI        

Strada Apusului Nr. 50 sector 6 Bucuresti

Ilfov

MI 1DECEMBRIE      

Soseaua Bucuresti-Giurgiu, km 18, Nr. 264, T160-161

Bucuresti

MI PIATA VITAN    

Strada Vitan Nr. 13-19 sector 3 Bucuresti

Bucuresti

MI PROGRESULUI    

Strada Giurgiului Nr. 115 sector 4 Bucuresti

Ilfov

MI OTOPENI        

Strada Bucurestilor Nr. 178-180 Otopeni

Constanta

MI ION ROATA      

Strada Ion Roata Nr. 3

Bucuresti

MI FERDINAND      

Strada Ferdinand I Nr. 97 bl. P17 sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI CRANGASI      

Calea Crangasi Nr. 29

Bucuresti

MI UVERTURII      

Strada Uverturii Nr. 83 bl. O15   sector 6 Bucuresti

Bucuresti

MI T.PALLADY      

Strada Theodor Pallady Nr. 73A bl. P4 sector 3 Bucuresti

Bucuresti

MI B.MANTA        

Strada Nicolae Titulescu Nr. 95-103 bl 8 parter sector 1 Bucuresti

Bucuresti

MI MALCOCI        

Strada Malcoci Nr. 2B sector 5 Bucuresti

Brasov

MI C.BUCURESTI    

Strada Berzei Nr. 2A Brasov

Bucuresti

MI PIATA AMZEI    

Strada Amzei Nr. 10-22 bl. corp A sector 1 Bucuresti

Bucuresti

MI MOSILOR        

Strada Traian Nr. 197 bl. 22B   sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI IZVORUL CRISULUI

Strada Constantin Brancoveanu Nr. 116 BL. M2/3 sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI ION MINCU      

Bd. Ion Mihalache Nr. 58 BL. 35A   sector 1 Bucuresti

Bucuresti

MI RM SARAT        

Strada Ramnicu Sarat Nr. 15 Bl. 2 sector 3 Bucuresti

Bucuresti

MI GIURGIULUI      

Strada Giurgiului Nr. 131 sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI UNIRII          

Piata Unirii Nr. 1 (magazin Unirea Shopping Center)

Ilfov

MI TUNARI          

Soseaua Pipera Tunari   Nr.50

Bucuresti

MI CAMIL RESSU    

Strada Camil Ressu Nr. 6 BL. 2   sector 3 Bucuresti

Bucuresti

MI NORILOR        

Strada Constantin Radulescu Motru Nr. 12 sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI MINIS      

Strada Constantin Brancusi Nr.23, bl. T4-T5

Bucuresti

MI OLTENITEI  

Strada Oltenitei Nr. 240 sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI GRIVITEI  

Strada Grivitei Nr. 399 sector 1 Bucuresti

Bucuresti

MI RAHOVA    

Strada Rahovei Nr. 299 sector 5 Bucuresti

Bucuresti

MI PIATA RESITA

Strada Resita Nr. 4 bl. M1   sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI SEBASTIAN  

Calea 13 Septembrie Nr. 221-225 (Complex Comercial Prosper)

Dambovita

MI GAESTI    

Strada Academician S.Cioculescu Nr. 25 Gaesti jud. Dambovita

Ilfov

MI CORBEANCA  

Strada Unirii Nr. 2 Corbeanca jud. Ilfov

Bucuresti

MI DAMBOVITA  

Strada Vitan Nr. 126 sector 3 Bucuresti

Bucuresti

MI DELEA NOUA

Strada Delea Noua Nr. 2

Dambovita

MI MUNTENIA  

Bd. Independentei, Nr. 2, Targoviste

Bucuresti

MI GLORIA    

Strada Baba Novac Nr. 25 sector 3 Bucuresti

Giurgiu

MI BOLINTIN VALE

Strada Poarta Luncii Nr. 30303 Bolintin Vale jud. Giugriu

Ilfov

MI POPESTI LEORDENI

Strada Oltenitei Nr. 51-55 Popesti-Leordeni jud. Ilfov

Ilfov

MI JOLIE VILLE

Strada Erou Iancu Nicolae Nr.103 bis

Bucuresti

MI CHARLES DE GAULLE  

Strada Pangratti Ermil,Inginer Nr. 35 sector 1 Bucuresti

Ilfov

MI AFUMATI

Soseaua Bucuresti - Urziceni, Nr.153 B

Prahova

MI BUSTENI

Strada Libertatii nr 206, Busteni

Bucuresti

MI PETRE ISPIRESCU

Strada Petre Ispirescu Nr. 86

Bucuresti

MI CEAHLAU

Strada Ceahlau Nr. 20 BL. 103   sector 6 Bucuresti

Ilfov

MI CHIAJNA  

Strada Preot Sebe Costin Nr. 1 dat Dudu jud. Ilfov

Bucuresti

MI GROZOVICI

Strada Stefan cel Mare Nr. 50 BL. 35B sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI CHITILA

Strada Chitilei Nr. 136 sector 1 Bucuresti

Dambovita

MI TARTASESTI

Strada Baldana Nr.   Tartasesti jud. Dambovita

Bucuresti

MI PANTELIMON-MORARILOR

Strada Pantelimon Nr. 286 bl. 41 parter sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI NITU VASILE

Strada Nitu Vasile,Sergent Nr. 50-54 parter sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI VOILA

Strada Oltenitei Nr. 232 BL. 23   sector 4 Bucuresti

Giurgiu

MI ROATA DE JOS

Strada Republicii Nr. 38 Roata de Jos jud. Giurgiu

Bucuresti

MI DOMENII

Bd. Ion Mihalache Nr. 128F sector 1 Bucuresti

Ilfov

MI DOMNESTI      

Soseaua Alexandru Ioan Cuza Nr. 72 Domnesti jud. Ilfov

Bucuresti

MI PIATA IANCULUI

Strada Iancului Nr. 4 BL. 113A   sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI POD BANEASA  

Strada Serbanescu Alexandru,Cpt.Av. Nr. 60-64 sector 1 Bucuresti

Bucuresti

MI GLUCOZA

Strada Fabrica de Glucoza Nr. 9B, bl C

Giurgiu

MI MIHAILESTI

Strada Calea Bucuresti Nr. NC32716 Mihailesti jud. Giurgiu

Bucuresti

MI STEFAN CEL MARE

Soseaua Stefan cel Mare Nr. 40, bl.118

Bucuresti

MI GRIVITEI214

Strada Grivitei Nr. 214 sector 1 Bucuresti

Bucuresti

MI COLENTINA OBOR

Strada Soseaua Colentina Nr. 3 sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI BUCURESTI MALL

Calea Vitan Nr. 55-59

Bucuresti

MI PLAZA ROMANIA  

Bd. Timisoara Nr.26Z

Giurgiu

MI VLAD TEPES

Strada Vlad Tepes Nr. 20 Giurgiu

Prahova

MI COMARNIC

Strada Republicii Nr.1, Comarnic

Bucuresti

MI EXPOZITIEI

Bd. Expozitiei Nr.101

Bucuresti

MI COMPOZITORILOR

Strada 1 Mai Nr. 28 sector 6 Bucuresti

Bucuresti

MI MAIOR CORAVU

Strada Mihai Bravu Nr. 176A sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI MOGHIOROS

Strada Drumul Taberei Nr. 40-44 sector 6 Bucuresti

Prahova

MI COMPLEX NORD PLOIESTI

Soseaua Nordului Nr.1, Ploiesti

Bucuresti

MI ROMANCIERILOR

Strada Romancierilor Nr. 5 BL. C14 sector 6 Bucuresti

Bucuresti

MI MAICA DOMNULUI

Strada Lacul Tei Nr. 119-121 BL. 5A SC. PARTER AP. LOC. sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI DOAMNA GHICA

Strada Doamna Ghica Nr. 8 BL. 2 SC. PARTER AP. LOC. sector 2 Bucuresti

Brasov

MI BRAN

Strada Branului Nr. 36 bis, Bran

Constanta

MI CIRESICA

Strada Cismelei Nr. 16 Constanta

Bucuresti

MI PIATA VICTORIEI

Calea Victoriei nr 155, Bl D1,parter, sc 5 si 6

Prahova

MI BREAZA  

Strada Republicii Nr. 67A Breaza jud Prahova

Bucuresti

MI MONACO TOWER      

Soseaua Berceni, nr 96 sector 4, Bucuresti

Prahova

MI DOJA

Strada Gh. Doja Nr. 91-93, Ploiesti (Restaurant Vatra Plaiesilor), jud. Prahova

Bucuresti

MI CERNAUTI

Strada Cernauti, nr 29, sector 2

Bucuresti

MI BUCURESTII NOI

Bd. Bucurestii Noi, Nr. 7 – 9, sector 1, Bucuresti

Prahova

MI CANTACUZINO

Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 199, jud Prahova

Ilfov

MI CORBEANCA 2

Soseaua Unirii Nr. 238, Corbeanca, judetul Ilfov

Bucuresti

MI COMPOZ-SIBIU

Bd. 1 mai, Nr. 18B, sector 6, Bucuresti,

Ilfov

MI GHERMANESTI

Soseaua Ghermanesti Nr.65, Com. Snagov , sat Ghermanesti

Bucuresti

MI STEFAN CEL MARE METROU

Bd. Stefan cel Mare nr 14, bl 19 parter sector 2

Bucuresti

MI TITAN MALL

Strada Liviu Rebreanu, nr 6, sector 3, situat la parterul "galeriilor Titan"

Bucuresti

MI FAVORIT

Drumul Taberei nr 24,parter, sector 6

Bucuresti

MI PRECIZIEI

Bd. Preciziei, nr 24, Cladirea C1, sector 6

Bucuresti

MI FAINARI

Calea Mosilor nr 249, bl 49A, sector 2

Bucuresti

MI OLTENITEI PARC

Soseaua Oltenitei, nr 48-50, bl 7A, sector 4

Bucuresti

MI LUNCA CERNEI

Strada Drumul Taberei nr 80 bl. C15, parter, sector 6

Bucuresti

MI PIATA GEMENII

Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, sector 2, Bucuresti,StradaViitorului Nr.51,lot 1&2

Bucuresti

MI PISCULUI

Strada Piscului Nr. 16, bloc 42, parter, sector 4, Bucuresti

Prahova

MI MANECIU

Strada Garii FN, orasul Gherba, comuna Maneciu

Bucuresti

MI ANDRONACHE

Soseaua Colentina, Nr. 261, sector 2 , Bucuresti

Ilfov

MI OTOPENI TUNARI

Strada 23 August Nr. 196-198, tarla 20, parcela 293, oras Otopeni, jud. Ilfov

Bucuresti

MI CITY MALL  

Soseaua Oltenitei, Nr. 2, sector 4 (parter City Mall)

Bucuresti

MI PIATA FLOREASCA

in incinta Pietei Agroalimentare, Strada Banu Antonache, sector 1

Constanta

MI BALADA

Bd. 1 Decembrie 1918, nr 12, bl L53, jud. Constanta

Bucuresti

MI STRADA PASCANI

Strada Pascani, bl 728A, etaj P, Bucuresti

Bucuresti

MI MOSILOR 2

Calea Mosilor 207, bloc 15, sector 2, Bucuresti

Ilfov

MI MOGOSOAIA

Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr 57A, comuna Mogosoaia

Bucuresti

MI CARAMFIL

Str, Nicolae Caramfil, Nr. 6 - 8, sector 1, Bucuresti

Ilfov

MI VOLUNTARI

Soseaua Afumati, Nr. 72, tarla 187, parcela 7326 si 7324, Jud. Ilfov, Oras Voluntari

Bucuresti

MI UNIRII 2

Bd. Unirii Nr. 3-5, bloc 1 A, B, sect.5, Bucuresti

Brasov

MI ZIZIN

Strada Zizinului Nr. 65, bloc S22D, sc.D

Ilfov

MI BIRUINTEI          

Strada Biruintei Nr. 3 B, Oras Pantelimon, jud. Ilfov

Ilfov

MI TUNARI 2            

Calea Bucuresti ( fosta 23 august), Nr. 3, comuna Tunari, Jud. Ilfov 

Bucuresti

MI VALEA ARGESULUI    

Strada Valea Argesului Nr. 5, bloc C1, parter, sect.6, Bucuresti

Bucuresti

MI BACILA

Strada Maior Vasile Bacila, nr 43 A, sector 2, Bucuresti

Bucuresti

MI RAUL DOAMNEI

Strada Raul Doamnei Nr. 3, bl. C3, parter, sector 6

Bucuresti

MI CAMPIA LIBERTATII

Strada Campia Libertatii, Nr.36, sector 3, Bucuresti

Bucuresti

MI PIATA SUDULUI

Soseaua Oltenitei, nr 208, sector 4

Bucuresti

MI IMPARATUL TRAIAN

Strada Imparatul Traian Nr. 32 , sector 4 , Bucuresti

Ilfov

MI BALOTESTI          

Strada Unirii Nr. 1,Balotesti, jud. Ilfov 

Bucuresti

MI REGINA MARIA      

Bd. Regina Maria Nr.24-26, sect.4

Bucuresti

MI VATRA LUMINOASA  

Strada Magura Vulturilor, Nr. 1, sector 2, Bucuresti

Bucuresti

MI HUEDIN            

Strada Gradistea, Nr. 8, sector 4, Bucuresti

Bucuresti

MI ROSETTI          

Strada C.A. Rosetti, Nr. 14-16, sector 1, Bucuresti

Bucuresti

MI DRUMUL TABEREI 2  

Drumul Taberei Nr. 32 , sector 6 , Bucuresti

Bucuresti

MI PUCHENI    

Strada Pucheni Nr. 42, parter, sect.5, BucurestI

Bucuresti

MI INDUSTRIILOR

Strada InduStriilor Nr. 28, sect.3, Bucuresti

Ilfov

MI CHITILA 2    

Soseaua Banatului nr 68-68A, cvartal 27, parcela 7402 si cvartal 24, parcela 7402/1/2, oras Chitila, jud. Ilfov

Bucuresti

MI MARGELELOR  

Strada Margelelor Nr.11, sect.6, Bucuresti

Ilfov

MI CARTIER LATIN    

Strada Prelungirea Ghencea Nr. 53 bis, Bragadiru, jud. Ilfov

Bucuresti

MI CALEA VACARESTI  

Calea Vacaresti Nr. 220-224, parter, sect.4, Bucuresti

Bucuresti

MI TUDOR VLADIMIRESCU

Bd. Tudor Valadimirescu Nr. 57, bloc T4, sect.5, Bucuresti

Ilfov

MI BIRUINTEI 2      

Bd. Biruintei Nr. 42, Oras Pantelimon, jud. Ilfov

Bucuresti

MI BASARABIEI

Bd. Basarabia Nr. 101, sector 2, Bucureşti

Bucuresti

MI AEROGARII

Bd. Aerogarii Nr. 38A, sector 1

Bucuresti

MI SISESTI

Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti Nr. 8B (fost 8A), sector 1

Ilfov

MI CIOROGARLA

Soseaua Bucuresti, Com. Ciorogarla, jud. Ilfov

Dambovita

MI CREVEDIA

Soseaua Bucuresti-Targoviste nr. 119, Com. Crevedia, sat Crevedia, jud. Dambovita

Bucuresti

MI DOROBANTI 2

Calea Dorobantilor, Nr. 172-178, mezanin, et 1, corp A, sector 1, Bucuresti

Prahova

MI SINAIA

Bd. Carol I Nr. 33, Sinaia, Judetul Prahova

Ilfov

MI BRAGADIRU

Soseaua Alexandriei 468, Bragadiru, Ilfov

Bucuresti

MI GHEORGHE DUCA  

Bd. Ing. Gheorghe Duca, Nr.3-5, sector 1, Bucuresti

Bucuresti

MI GIURGIULUI 2

Soseaua Giurgiului nr. 52-54, sector 4

Bucuresti

MI AVRIG      

Bulevardul Ferdinand Nr. 113A (fost Nr. 111-113), sector 2

Bucuresti

MI GEORGE VALSAN

Strada George Valsan nr. 24, sector6

Bucuresti

MI PALEOLOGU        

Calea Mosilor nr. 101, sector 2

Bucuresti

MI DRISTOR          

Bd. Camil Ressu Nr.7 (fost Calea Dudesti Nr.225), sector 3

Constanta

MI MIRCEA CEL BATRAN

Bd. Mircea cel Batran nr 152 bl MD12B, parter, Constanta

Bucuresti

MI DINICU GOLESCU

Bd. Dinicu Golescu, Nr. 23-25, Sector 1

Bucuresti

MI ACADEMIEI  

Strada Academiei, Nr.2, Sector 3

Bucuresti

MI ELISABETA  

Bd. Regina Elisabeta, Nr. 30, sector 5, Bucuresti

Bucuresti

MI TITULESCU 2

Soseaua Nicolae Titulescu, Nr. 94, Bl. 14-14A, Sector 1

Bucuresti

MI BASARABIA 2

Bd. Basarabia, Nr. 116, sector 2, Bucuresti

Bucuresti

MI BREZOIANU  

Strada Ion Brezoianu, Nr. 60, sector 1

Bucuresti

MI DOMENII 2  

Bd. Ion Mihalache, Nr. 142, sector 1, Bucuresti

Bucuresti

MI OBOR 2    

Soseaua Colentina, Nr. 1, sector 2

Prahova

MI DOMNISORI

Strada Domnisori nr. 35, Ploiesti, jud. Prahova

Bucuresti

MI APAHIDA  

Aleea Apahida nr 17-19, sect 3

Bucuresti

MI FERENTARI

Strada Prelungirea Ferentari Nr. 52-60, sector 5, Bucuresti

Bucuresti

MI MARASESTI 2

Bd. Marasesti nr 131, sector 4

Bucuresti

MI TURNU MAGURELE  

Strada Turnu Magurele Nr.250-270, sector 4

Ilfov

MI BRANESTI 2

Tarla 59, parcela 211,Branesti, jud. Ilfov

Bucuresti

MI MAGHERU

Bulevardul Magheru Nr. 9, sector 1

Bucuresti

MI LACUL MORII

Strada Dambovitei nr 40, sector 6

Bucuresti

MI ARON COTRUS

Str. Aron Cotrus, nr. 57, sc. B, sector 1, Bucuresti

Ilfov

MI VIDRA

Com. Vidra, Sat Vidra, Str. Principala nr.18B jud. Ilfov

Bucuresti

MI PIATRA MORII

Str. Piatra Morii nr.16 A si nr. 16, parter, sector 1, Bucuresti

Bucuresti

MI ION CIOPLEANU

Str. Ion Ciopleanu nr.8, sector 3, Bucuresti

Ilfov

MI ATOMISTILOR

Str. Atomistilor nr. 411 , Magurele, jud. Ilfov

Bucuresti

MI DOAMNA GHICA 2

Bucuresti, Str. Doamna Ghica (fost prelungirea Maica Domnului nr. 176), nr. 177, Sectorul 2

Bucuresti

MI GHICA PLAZA

Bucuresti, Str. Ziduri intre Vii nr. 19, Corp D, parter, Sector 2

Bucuresti

MI MIHAI BRAVU 2

Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 2 bl. 60B, parter

Bucuresti

MI BARBU VACARESCU

 Str. Barbu Vacarescu nr. 201, Bucuresti, sector 2,

Bucuresti

MI MIZIL

Bucuresti, Str. Mizil nr. 2A, parter, Sector 3

Bucuresti

MI GEORGE ENESCU

Str. George Enescu nr. 36-42, sector 1, Bucuresti

Bucuresti

MI PIATA CHIBRIT

Bucuresti, Bld. Ion Mihalache nr. 168C, Sectorul 1

Bucuresti

MI RADU BELLER

str. Av. Radu Beller nr. 5-7, sector 1, Bucuresti

Bucuresti

MI PIATA COTROCENI

str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucuresti

Bucuresti

MI BANEASA

Bucureşti, Sos. Bucureşti Ploiesti nr. 83 - 87, Sector 1

Ilfov

MI DOINEI

Doinei 52, Dobroesti

Ialomita

MI FIERBINTI

Orasul Fierbinti-Targ, jud. Ialomita, identificat cadastral cu nr. 298/2 (nu exista la acest moment alta adresa postala)

Ilfov

MI AMURGULUI

Popeşti - Leordeni, (Str. Oituz 46), tarlaua 54/6, parcela 26, Lot 1 - Lot 13, Lot 1, judetul Ilfov

Ilfov

MI BRAGADIRU 2

Oraşului Bragadiru, Strada Speranţei nr. 77, tarla 24, parcelele 104/1-104/8, Lotul 2, Judeţ Ilfov

Bucuresti

MI CITY GATE

Bucuresti, Piata Presei Libere nr.3-5, City Gate Turnul Nord, parter, Sector 1

Constanta

MI MAMAIA

Constanta, (statiunea Mamaia), Complex/Restaurant Miorita, parter, jud. Constanta

Bucuresti

MI PANTELIMON 2

Bucuresti, Sos. Pantelimon nr.361, complex Cosmos, parter, lot A + lot B + loc C, sector 2

Bucuresti

MI SEBASTIAN 2

Bucuresti, Str. Sebastian nr. 138-140, parter, Sector 5

Bucuresti

MI BUHUSI

Bucuresti, Strada Aleea Buhusi nr. 2, bloc 3, Sectorul 3

Bucuresti

MI GIURGIULUI 3

Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 118, parter, Sectorul 4

Bucuresti

MI SALAJ      

Bucuresti, Sos. Salaj nr. 347, sector 5

Bucuresti

MI VETERANILOR

Str. Veteranilor nr. 20, parter, sect.6, Bucuresti

Bucuresti

MI MARGEANULUI

Bucuresti, Str. Mărgeanului nr. 49, Sector 5

Bucuresti

MI DECEBAL

Bucuresti, Sector 3, Decebal 6

Bucuresti

MI GIULESTI 2

Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti nr. 233

Bucuresti

MI LIVIU REBREANU

Bucuresti, Str. Liviu Rebreanu nr. 1, Sector 3

Bucuresti

MI VALEA BUZAULUI

Bucuresti, Str. Valea Buzaului nr. 14, bloc G26 BIS, parter, Sector 3

Bucuresti

MI ZIZIN 2

Bucuresti, sector 3, str. Zizin nr. 8, 8A, 8B 

Bucuresti

MI GHITA SERBAN

Bucuresti, Str. Soldat Ghita Serban (fost nr. 52) nr. 55, demisol, Sector 3

Bucuresti

MI MATEI AMBROZIE

Bucuresti, Bdul Camil Ressu, Pictor, nr. 41, Sector 3

Bucuresti

MI GIURGIULUI 4

Bucuresti, Sectorul 4, Sos. Giurgiului nr. 125, bloc A4, parter

Bucuresti

MI IZVORUL RECE

Bucuresti, Str. Izvorul Rece nr. 30-32, Sectorul 4

Bucuresti

MI NERVA TRAIAN

Bucuresti, sector 3, str. Nerva Traian nr. 3, sector 3

Cluj Napoca

MI PLATINIA

Cluj-Napoca, Calea Manastur nr. 2-6, judetul Cluj

Calarasi

MI BUDESTI

Budesti, str. Calea Bucuresti nr. 96, judetul Calarasi

Constanta

MI DACIA

B-dul. Al. Lapusneanu nr. 104, bloc TS 15 II, parter, Constanta

Ilfov

MI FRUMUSANI

Sos. Oltenitei nr. 410, parter, Popesti Leordeni

Ilfov

MI REZERVELOR

Str. Tineretului, nr.19, sat Dudu, Com. Chiajna, jud. Ilfov

Cluj Napoca

MI MIHAI VITEAZUL

Piata Mihai Viteazu nr. 17, parter, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Giurgiu

MI GHIMPATI

Sat Ghimpati, Comuna Ghimpati, str. Bucuresti Alexandria 6, jud. Giurgiu

Cluj Napoca

MI EREMIA GRIGORESCU

Str. Eremia Grigorescu, nr.122-124, Cluj-Napoca, jud Cluj

Bucuresti

MI SEMA PARK

Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei nr. 319

Ilfov

MI REZERVELOR 2

Dudu, Str. Rezervelor nr. 58 A (prov), Bl. 1, demisol, Ap. Sp. Com. 1, judet Ilfov, Lot 1

  

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,

 

campanii