CAMPANIA PUBLICITARA - Cumpara Carnati Maestro de la Caroli si te hipnotizam cu premii naturale!
2017-10-13 13:43:11 in Campanii

 

REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

 

 

Cod Charisma

Cod Cora

Denumire produse

UM

P343

2585248

Carnati Maestro subtiri aprox.200-300g vid Caroli

kg

P344

2585249

Carnati Maestro grosi aprox.200-300g vid Caroli

kg

P345

2585216

Carnati Maestro subtiri aprox.1 kg vrac Caroli

kg

P346

2585237

Carnati Maestro grosi aprox. 700-900g vrac Caroli

kg

  

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
 2. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in Campanie, adica la data emiterii bonului fiscal ce respecta conditiile din prezentul Regulament.. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
  • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

  

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Mecanism consumator:

Data la care se poate pretinde premiul precizat pe cardul razuit/razuibil si aferent unui bon fiscal corespunzator trebuie sa fie aceeasi data ca si cea a emiterii bonului fiscal.

Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Organizatorului va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale:nume, prenume, adresa de e-mail, semnatură, serie şi număr bon, locatia in care au fost acordate/inmanate. Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat /magazin care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 

Nr. Crt.

Premii

Cantitate (buc.)

Valoare/buc. (LEI, TVA inclusa)

Valoare /buc fara TVA

Valoare totala (LEI, TVA inclusa)

Valoare totala fara TVA

1

Ustensila lemn

               500

3.62

3.04

1,809

1,520

2

Bol lemn

                 80

11.00

9.24

880

739

3

Manusa termorezistenta

               200

5.79

6.89

1,158

1,378

 

Total

               780

 

 

3,847

3,637.50

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR prevazute la art. 7.1.

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

 

9.1.      Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.      Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.      Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.      Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1   Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile    Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele  cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

 

SECTIUNEa 11. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.carolifoods.ro.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                     

                       

Prin Agentie,                                                            

SC Hello Consumer Interaction SRL

 

 

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

 

LUNA

Cont

Locatii

Perioada desfasurare

INTERVAL ORAR

OCTOMBRIE

CORA

CORA ALEXANDRIEI,
CORA LUJERULUI,
CORA SUN PLAZA,
CORA PANTELIMON
CORA CONSTANTA BRATIANU

13-15.10.2017

Vineri : 16.30 - 20.30
Sambata : 10.00-15.00
Duminica : 11.00-15.00

OCTOMBRIE

CORA

CORA ALEXANDRIEI,
CORA LUJERULUI,
CORA SUN PLAZA,
CORA PANTELIMON
CORA CONSTANTA BRATIANU

20-22.10.2017

Vineri : 16.30 - 20.30
Sambata : 10.00-15.00
Duminica : 11.00-15.00

  

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,

 

campanii