CAMPANIA PUBLICITARA “Cumperi salam si Te Vezi castigator!”
2019-07-01 00:00:00 in Stiri

 

CAMPANIA PUBLICITARA

“Cumperi salam si Te Vezi castigator!”

REGULAMENTUL OFICIAL

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

  1. Campania publicitara “Cumperi salam si Te Vezi castigator!” ("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris (total RON): 2100.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
  2. Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.
  3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
  4. Regulamentul Oficial este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site https://www.casacarolistilor.ro/campanii fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
  5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe site-ul https://www.casacarolistilor.ro/campanii.SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
  6.  

 

  1. Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe site-ul https://www.casacarolistilor.ro/campanii pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

   1. Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 01.07.2019 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu in data de 31.08.2019 (ora 23:59 p.m), inclusiv in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 01.
   2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

  1. SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  

Produsele participante sunt:

 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

  1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
  2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 3. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie, aceasta fiind data bonului fiscal emis in conformitate cu conditiile din prezentul regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
  1. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  2. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.
  3.  

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

  1. Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante, vrac sau ambalate, in valoare de minim 10 LEI, cu TVA inclus, pe acelasi bon fiscal, din Magazinele participante (vezi ANEXA 01) si va trimite (pe durata Campaniei precizata la art. 3.1.) un SMS la 3793 , cost per SMS 0.05 euro + TVA (numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal, nume si prenume si mesajul „CAROLI” va intra in tragerea la sorti pentru premiile mentionate la art 7.1 al prezentului Regulament. Un bon fiscal participa o singura data la extragere si confera o singura sansa de castig, indiferent de numarul de produse participante inscrise pe bonul fiscal.
  2. Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante. SMS-ul precizat la art. 6.1. trebuie trimis in interiorul duratei campaniei, asa cum aceasta este definita la art. 3.1, si trebuie sa cuprinda toate elementele precizate mai sus la art. 6.1.
  3. Inregistrarea participantilor in baza de date utilizata pentru extragerea care se va efectua in data de 10.09.2019 va fi efectuata o data pentru fiecare bon fiscal (oricare ar fi numarul de produse inscrise pe bonul fiscal), daca sunt respectate conditiile de participare prevazute in regulament.
  4. Extragerea se va realiza din randul clientilor care, in perioada Campaniei (detaliata conform art. 3.1.), au cumparat Produse Participante, vrac sau ambalate, in valoare de minim 10 LEI, cu TVA inclus, pe acelasi bon fiscal, din Magazinele participante si au trimis SMS la 3793 , cost per SMS 0.05 euro + TVA ( numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal, nume si prenume si mesajul „CAROLI”. Castigatorii vor fi anuntati prin telefon.
  1.        Premii:

 

  1. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
  2. Pentru a fi declarat participant la promotie cumparatorul trebuie sa trimita, pe durata campaniei (detaliata conform art. 3.1.) SMS la 3793, cost per SMS 0.05 euro + TVA ( numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal (emis in conditiile prezentului regulament), nume si prenume si mesajul „CAROLI”.

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

  1. Premiul Actiunii „Cumperi salam si Te Vezi castigator! se va acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 10.09.2019, in maxim 30 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile de la extragere.
  2. Extragerea castigatorilor se va face prin intermediul aplicatiei electronice www.randomlists.com, in mod aleatoriu, in prezenta reprezentantilor Caroli Foods Group.
  3. La extragere va fi desemnat un singur castigator pentru fiecare premiu in parte, urmand a fi supus procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.4. si urm.) si 1 rezerva aferenta unui castigator.
  4. Castigatorul premiului oferit prin tragere la sorti, dupa verificarea intrunirii tuturor conditiilor de participant, si confirmarea datei de transitere a SMS -ului, va fi anuntat personal prin telefon in maxim 10 zile lucratoare de la data extragerii. Pentru validarea finala castigatorul premiului va prezenta cartea de identitate si bonul fiscal in original, in cel mult 4 zile de la data contactarii lui telefonice.
  5. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 10 zile lucratoare, ulterioare datei extragerii, prevazute in art. 8.4.), se va trece la contactarea rezervei, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici rezerva aferenta unui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.
  • Bonurile fiscale/taloanele deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
  • Bonurile fiscale/taloanele prezentate/introduse de persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie, sau bonuri care sunt prezentate in afara perioadei Campaniei sau bonurile fiscale/taloane care dovedesc achizitia produselor din alte magazine decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.
  • Nedetinerea bonului fiscal in original, de catre castigator/rezerva, la data la care se valideaza sa intre in posesia premiului.

 

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1.         Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.         Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.         Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.         Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

9.5. Organizatorul loteriei publicitare , in temeiul art. 42 alin (2) din OG 99/2000, are obligatia de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați cu privire la următoarele aspecte legate de viața privată și protecția datelor.

 

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Operatorul este entitatea Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Operatorul a desemnat în mod oficial un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal care să vă răspundă solicitărilor dumneavoastră, responsabil care poate fi contactat folosind următorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com

 

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Datele cu caracter personal sunt obtinute astfel:

 

 1. Sursele din care provin datele personale.

 

 

 1. Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

 

 

Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

În cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos:

 

 

 

Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele dumneavoastră?

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datelor dumneavoastră în scopuri care sa faca posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei.

 

În cele din urmă, vă informăm că Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră în vederea respectării obligațiilor legale din domeniul fiscal in ceea ce priveste evidenta premiilor acordate (in masura in care legea impune indeplinirea unor astfel de formalitati), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin în calitate de organizator al Campanie si de a vă acorda premiul.

 

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

 

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal într-un formular/ modalitate în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.

 

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

 

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, garantați că aveți peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem către Agentie sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și ii solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

 

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

 

Puteți solicita Operatorului mai multe informații cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la adresa: dpo.external@campofriofg.com

 

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Ca răspuns la preocuparea noastră de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate.

 

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră?

 

Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea.

 

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 

Aceste drepturi pot fi exercitate prin următoarele canale:

 

 

 

În ambele cazuri, Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante

 

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

 

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.

 

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand site-ul www.casacarolistilor.ro/campanii.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                               

                               

 

Prin Agentie,                                                                                        

SC Front Line Marketing SRL

 

 

 

ANEXA 1 la regulamentul campaniei

“Cumperi salam si Te Vezi castigator!”

 

Lista magazinelor participante

Nr. Magazin

Denumire Charisma

Adress

1001

1001 - B- BUCURESTI GHENCEA -PROFI ROM FOOD

Bulevardul Ghencea, Nr. 38, Sector 6, Bucuresti

1003

1003 - B- BUCURESTI TIMISOARA -PROFI ROM FOOD

Bulevardul Timisoara, Nr. 73, Sector 6, Bucuresti

1004

1004 - B- BUCURESTI PRELUNGIREA GHENCEA -PROFI ROM FOOD

Bulevardul Prelungirea Ghencea, Nr. 32, Sector 6, Bucuresti

1005

1005 - B- BUCURESTI MEHADIA -PROFI ROM FOOD

Str. George Valsan, Nr. 22, sector 6, Bucuresti

1007

1007 - B- BUCURESTI RITMULUI -PROFI ROM FOOD

Str. Ritmului, Nr.16, Sector 2, Bucuresti

1008

1008 - B- BUCURESTI PANTELIMON -PROFI ROM FOOD

Soseaua Pantelimon, Nr. 92, sector 2, Bucuresti

1009

1009 - B- BUCURESTI BERCENI -PROFI ROM FOOD

Soseaua Berceni, Nr. 8 bis, sector 4, Bucuresti

2002

2002 -TM- TIMISOARA STADE -PROFI ROM FOOD

Str. Aries, Nr. 10, Timisoara

2003

2003 -TM- TIMISOARA ARTEX -PROFI ROM FOOD

Calea Sagului, nr. 23, Timisoara

2004

2004 -TM- ARAD VLAICU -PROFI ROM FOOD

Str. Aurel Vlaicu, Bl. Z 18-19, Arad

2005

2005 -BV- SF GHEORGHE -PROFI ROM FOOD

Str. Miclos Imre, nr.6, Centrul Comercial Sugas, Sf. Gheorghe

2006

2006 -BV- BRASOV -PROFI ROM FOOD

Str. Saturn Nr.1, Brasov

2007

2007 -CJ- MARASTI -PROFI ROM FOOD

P-ta Marasti, Cluj-Napoca

2008

2008 -TM- ARAD -PROFI ROM FOOD

P-ta Soarelui, Str. Voinicilor, Arad

2009

2009 -CJ- ORADEA -PROFI ROM FOOD

B-dul Dacia (colt cu Progresul), Oradea, Jud. Bihor

2011

2011 -CJ- ZORILOR -PROFI ROM FOOD

Cartierul Zorilor, Str. Observatorului, Cluj-Napoca

2012

2012 -CJ- GRIGORESCU -PROFI ROM FOOD

Cartierul Grigorescu , Str. Fantanelelor ,Nr.5, Cluj-Napoca

2013

2013 -CJ- ALBA IULIA -PROFI ROM FOOD

Str. Motilor, Alba-Iulia

2014

2014 -CJ- BISTRITA -PROFI ROM FOOD

Str. Mihai Eminescu , Nr. 1-4, Bistrita

2017

2017 -TM- BICAZ -PROFI ROM FOOD

Str. Ion Mihalache 25-27, Timisoara

2018

2018 -CJ- TG MURES -PROFI ROM FOOD

Str. Pandurilor 50, Targu-Mures

2019

2019 -BV- M CIUC -PROFI ROM FOOD

Str. Petofi Sandor nr. 18, Miercurea-Ciuc

2020

2020 - B- PLOIESTI MARASESTI -PROFI ROM FOOD

B-dul Marasesti Nr 265 B, Ploiesti

2021

2021 - B- PLOIESTI MALU ROSU -PROFI ROM FOOD

Malul Rosu Nr. 85, Ploiesti

2022

2022 -PT- HUNEDOARA -PROFI ROM FOOD

B-dul Dacia, 27 bis (colt cu Caprioarei), Hunedoara

2023

2023 -PT- PETROSANI -PROFI ROM FOOD

Str. 1 Decembrie 1918, Zona Parc Spital, Petrosani

2024

2024 -TM- RESITA -PROFI ROM FOOD

B-dul Republicii, Nr.2, Fostul Complex Intim, Resita

2026

2026 -TM- LUGOJ -PROFI ROM FOOD

Str. 20 Decembrie 1989, Nr. 39, Lugoj

2027

2027 -PT- TURNU SEVERIN-PROFI ROM FOOD

Str. Walter Maracineanu, Nr. 6, Drobeta Turnu Severin

2028

2028 -PT- SIMERIA -PROFI ROM FOOD

Str. Atelierelor FN, Simeria, jud. Hunedoara

2029

2029 -BC- ONESTI MERCUR -PROFI ROM FOOD

Str. Mercur, Nr. 4, Onesti, jud. Bacau

2030

2030 -CJ- TARNAVENI -PROFI ROM FOOD

Str. Republicii, Nr. 54, Tarnaveni, jud. Mures

2031

2031 -CJ- DEJ -PROFI ROM FOOD

Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 10, Dej, jud. Cluj

2032

2032 -PT- DEVA -PROFI ROM FOOD

Str. Mihai Eminescu, FN, Deva, jud. Hunedoara

2033

2033 -CJ- CAMPIA TURZII -PROFI ROM FOOD

Str. 1 Decembrie 1918 FN, Campia Turzii, jud. Cluj

2034

2034 -CT- TOMIS NORD -PROFI ROM FOOD

Str. Dispensarului, Nr. 18, Constanta

2035

2035 -CT- TOMIS 2 -PROFI ROM FOOD

Str. Mircea cel Batran, Nr. 144, Constanta

2036

2036 -CT- ABATOR -PROFI ROM FOOD

Str. Mangaliei, Nr. 76, Constanta

2037

2037 -CT- KM 4-5 -PROFI ROM FOOD

Str. Liliacului, Nr. 1, Constanta

2038

2038 -CJ- GHERLA -PROFI ROM FOOD

Str. Mihai Eminescu, Nr. 3, Gherla, jud. Cluj

2039

2039 - B- BUCURESTI MILITARI -PROFI ROM FOOD

Str. Cernisoara, Nr. 45, Bl. O13, Sector 6, Bucuresti

2040

2040 -BC- FOCSANI -PROFI ROM FOOD

B-dul Bucuresti, nr.11, Focsani

2041

2041 -PT- SLATINA -PROFI ROM FOOD

Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 2, Slatina, jud. Olt

2042

2042 -PT- ORASTIE -PROFI ROM FOOD

Str. Armatei, nr.1, Orastie

2043

2043 -PT- ROVINARI -PROFI ROM FOOD

Str. Prieteniei, FN, Rovinari, jud. Gorj

2044

2044 -TM- BUZIAS -PROFI ROM FOOD

Str. Principala, Nr. 10-12, Buzias, jud. Timis

2045

2045 -TM- JIMBOLIA -PROFI ROM FOOD

Str. Republicii, Nr.23, Jimbolia, jud. Timis

2046

2046 -PT- COSTESTI -PROFI ROM FOOD

Str. Victoriei, nr. 54, oras Costesti, jud. Arges

2047

2047 -PT- BAILESTI -PROFI ROM FOOD

Str. Victoriei, Nr.87, Bailesti, jud. Dolj

2048

2048 -BC- IASI -PROFI ROM FOOD

Str. Clopotari, Nr. 16-18-20, Iasi, jud. Iasi

2050

2050 -BC- RADAUTI -PROFI ROM FOOD

P-ta Unirii, Nr. 5, Radauti, jud. Suceava

2051

2051 -CJ- SEINI -PROFI ROM FOOD

P-ta Unirii, Nr. 24, Seini, jud. Maramures

2052

2052 -BC- C-LUNG MOLDOVENESC -PROFI ROM FOOD

Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 2, Campulung Moldovenesc, jud. Suceava

2054

2054 -CJ- AIUD -PROFI ROM FOOD

Str. Transilvaniei, nr. 26, Aiud, jud Alba

2055

2055 -BC- MOINESTI -PROFI ROM FOOD

Str. Tudor Vladimirescu Nr.239, Moinesti, Jud. Bacau

2057

2057 -CJ- GILAU -PROFI ROM FOOD

Str. Principala Nr.960, Gilau, Jud.Cluj

2058

2058 -PT- PROFI DRAGASANI -PROFI ROM FOOD

Str.Decebal Nr.6, Dragasani, Jud.Valcea

2059

2059 -PT- GAESTI -PROFI ROM FOOD

Str. 13 Decembrie, Nr. 45, Gaesti, Jud. Dambovita

2060

2060 -PT- MIOVENI -PROFI ROM FOOD

Bulevardul Dacia, nr. 1, Mioveni, jud. Arges

2061

2061 -CJ- CAMPENI -PROFI ROM FOOD

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2A, Campeni, jud. Alba

2062

2062 -PT- TARGOVISTE -PROFI ROM FOOD

Bulevardu Unirii, nr. 6-8, Targoviste, jud. Dambovita

2063

2063 -TM- FAGET -PROFI ROM FOOD

Calea Lugojului, nr.74, Faget, Jud. Timis

2064

2064 -BC- ROMAN -PROFI ROM FOOD

Str. Roman Musat, bl. 33 (fosta str. Rahovei, bl 3), parter, Roman, Jud.Neamt

2065

2065 -BC- PASCANI -PROFI ROM FOOD

Str. Stefan cel Mare, bl V1-3, parter, Pascani, jud. Iasi

2066

2066 -TM- OTELU ROSU -PROFI ROM FOOD

Str. Revolutiei, nr. 164-166, Otelul Rosu, Jud. Caras Severin

2067

2067 -BC- MARASESTI -PROFI ROM FOOD

Str. Republicii nr. 68, Incinta Pietei Agroalimentare, parter, Marasesti, Jud. Vrancea

2068

2068 -TM- TIMISOARA -PROFI ROM FOOD

Str. Dacilor, nr. 25, parter, Timisoara, Jud. Timis

2069

2069 -PT- DEVA -PROFI ROM FOOD

Bulevardul Decebal, Centrul Comercial Deva Mall, parter, Deva, Jud. Hunedoara

2070

2070 - B- BUCURESTI OZANA -PROFI ROM FOOD

Str. Jean Steriadi nr. 11, Sector 3, Bucuresti Ozana

2071

2071 -PT- D.T. SEVERIN -PROFI ROM FOOD

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 106A, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti

2072

2072 - B- BUCURESTI MARGEANULUI -PROFI ROM FOOD

Str. Margeanului, nr. 71, sector 5, Bucuresti

2073

2073 -PT- RAMNICU VALCEA -PROFI ROM FOOD

Str. Mihai Eminescu, nr. 30, Ramnicu Valcea, jud. Valcea

2074

2074 -CJ- BAIA MARE -PROFI ROM FOOD

B-dul Unirii nr. 8-10, Baia Mare, jud. Maramures

2075

2075 -PT- TURNU SEVERIN -PROFI ROM FOOD

Str. Crisan, nr. 76, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti

2076

2076 -BC- COMANESTI -PROFI ROM FOOD

Str. Republicii nr. 60, Comanesti, jud. Bacau

2077

2077 -BV- BRASOV RACADAU -PROFI ROM FOOD

Str. Smeurei, nr.4, bl. A27, Brasov Racadau, jud. Brasov

2078

2078 -BC- ADJUD -PROFI ROM FOOD

Str. Onesti, nr.1 A, Adjud, jud. Vrancea

2079

2079 - B- BUCURESTI SALAJAN -PROFI ROM FOOD

B-dul Nicolae Grigorescu, nr.55, Bl. M1, Sector 3, Bucuresti Salajan

2080

2080 - B- BUCURESTI ORSOVA -PROFI ROM FOOD

Str. Orsova, nr. 9A, sector 6, Bucuresti

2081

2081 -TM- INEU -PROFI ROM FOOD

Ineu, B-dul Republicii, nr. 41, jud. Arad

2082

2082 - B- BUCURESTI PANTELIMON -PROFI ROM FOOD

Pantelimon, nr.114, sector 2, Bucuresti

2083

2083 - B- BUCURESTI LIBERTATII -PROFI ROM FOOD

B-dul Libertatii, nr.1A, bl.A1, sector 4, Bucuresti

2084

2084 -BV- BRASOV CERNA -PROFI ROM FOOD

Complex Cerna, Str. Gloriei nr.11, Brasov

2085

2085 -CJ- PANTICEU -PROFI ROM FOOD

Comuna Panticeu, jud. Cluj

2086

2086 -PT- PETRILA -PROFI ROM FOOD

Str. Tudor Vladimirescu, bl. 36D, Petrila, jud. Hunedoara

2087

2087 -PT- VULCAN -PROFI ROM FOOD

B-dul Mihai Viteazu, nr.1A, Vulcan, jud. Hunedoara

2088

2088 -CJ- TG. MURES 2 -PROFI ROM FOOD

Str. Gheorghe Doja, nr. 187, Targu Mures, Jud. Mures

2089

2089 -BC- BACAU MIORITEI -PROFI ROM FOOD

Str. Mioritei nr. 11

2090

2090 -CJ- FLORESTI -PROFI ROM FOOD

Str. Eroilor, nr. 70A, Floresti, Jud. Cluj

2091

2091 -BC - HARLAU -PROFI ROM FOOD

Str. Petru Rares, nr.14, Harlau, Jud. Iasi

2092

2092 - B- PLOIESTI CARPATEX -PROFI ROM FOOD

Str. Lupeni, nr.6, Bl.N14, Ploiesti, jud. Prahova

2093

2093 -BC- SUCEAVA UNITA -PROFI ROM FOOD

Str. Nicolae Balcescu, nr. 4, Suceava-Unita, Jud. Suceava

2095

2095 - B- BUCURESTI RACOVITA -PROFI ROM FOOD

Str. Emil Racovita, nr. 10A, bl. 19, sector 4, Bucuresti

2096

2096 -CJ- REGHIN -PROFI ROM FOOD

Str. Mihai Viteazu, nr. 27, Reghin, jud. Mures

2097

2097 - B- SLOBOZIA -PROFI ROM FOOD

Str. Episcopiei, nr.7, Slobozia, jud. Ialomita

2098

2098 -CJ- TG. MURES 22 DEC. -PROFI ROM FOOD

Blvd 22 Decembrie 1989, nr 35, jud Mures

2099

2099 - B- BUCURESTI DACIA -PROFI ROM FOOD

B-dul Dacia,B-dul Dacia, nr. 150, bl.25B, Sector 2, Bucuresti

2100

2100 - B- DELI FRESH -PROFI ROM FOOD

Str. Pajura, nr.7, sector 1, Bucuresti

2101

2101 -PT- TARGU JIU -PROFI ROM FOOD

Str. 9 Mai, bl. 6, parter, Targu Jiu, Jud. Gorj

2103

2103 -TM- TIMISOARA IOSEFIN -PROFI ROM FOOD

Blv. Regele Carol I nr. 1, parter, ap.21,Timisoara, jud. Timis

2104

2104 -TM- RECAS -PROFI ROM FOOD

Str. Pietei, nr.5,Recas, jud. Timis

2106

2106 -BV-   SIBIU TURNISOR -PROFI ROM FOOD

Sos. Alba Iulia, bl. 14, parter, jud. Sibiu

2107

2107 -BV- SIBIU VALEA AURIE -PROFI ROM FOOD

Str. Valea Aurie Nr.9, bl. 30, ap. 1, parter, jud. Sibiu

2108

2108 -BV- SIBIU V. ARON -PROFI ROM FOOD

Str. Semaforului Nr.47, bl. 14 parter, jud. Sibiu

2109

2109 -BV- SIBIU CIRESICA -PROFI ROM FOOD

Calea Cisnădiei, bl. 19, parter, jud. Sibiu

2110

2110 -BV - SIBIU STRAND -PROFI ROM FOOD

Str. Bihorului Nr.17, bl. 15, ap. 6, parter, jud. Sibiu

2111

2111 -BV - SIBIU CEDONIA -PROFI ROM FOOD

Str. Nicolae Iorga nr.52, jud. Sibiu

2112

2112 -CJ- ZALAU -PROFI ROM FOOD

Bd.Mihai Viteazu,bl.Perla sc.A, nr.ap.41/I/II/3 jud.Salaj

2113

2113 -TM-LUGOJ -PROFI ROM FOOD

Lugoj, Str. Mocionii, nr.15, jud. Timis

2114

2114 -BV- INTORSURA BUZAULUI -PROFI ROM FOOD

Str. Mihai Viteazu nr.198, Intorsura Buzaului, jud. Covasna

2115

2115 -BC- PIATRA-NEAMT ORION -PROFI ROM FOOD

1 Mihai Viteazu St., jud Neamt

2116

2116 - B- URZICENI -PROFI ROM FOOD

5 Transilvaniei St., jud. Ialomita

2117

2117 -PT- CALAFAT -PROFI ROM FOOD

Str. Tudor Vladimirescu nr.21, Calafat, jud Dolj

2118

2118 -TM- LIPOVEI -PROFI ROM FOOD

Calea Sever Bocu nr.31, Timisoara, jud. Timis

2119

2119 -CJ- FLORA -PROFI ROM FOOD

Str. Padin , Nr.20, Cluj- Napoca, jud. Cluj

2120

2120 -PT- CEAIR 2 -PROFI ROM FOOD

Nicolae Grigorescu St, complex 'Doi Cocosi', Pitesti,jud Arges

2122

2122 -PT- CRAIOVA SIMPLON -PROFI ROM FOOD

27, 1 Decembrie 1918 St., jud Dolj

2123

2123 -PT- FIENI -PROFI ROM FOOD

28,Republicii St, jud. Dambovita

2125

2125 -TM- RESITA PIATA SUD -PROFI ROM FOOD

18 Horia St., Resita, Jud. Caras-Severin (Piata Resita Sud)

2126

2126 -TM- DETA -PROFI ROM FOOD

23,Victoriei St, Deta, Jud. Timis

2127

2127 - B- BREAZA -PROFI ROM FOOD

21,Republicii St, jud. Prahova

2128

2128 - B- EREMIA GRIGORESCU -PROFI ROM FOOD

8 Eremia Grigorescu St, Ploiesti, Jud. Prahova

2129

2129 - B- VIDELE -PROFI ROM FOOD

21 Soseaua Giurgiului, Videle, jud. Teleorman

2130

2130 - B- BARSANESTI -PROFI ROM FOOD

2B, Barsanesti St, sect.6, Bucuresti

2131

2131 -BV- SACELE -PROFI ROM FOOD

Str. Viitorului, Nr.15, Sacele, Jud. Brasov

2132

2132 -BC- IASI DACIA -PROFI ROM FOOD

Bld. DACIA , Nr.47-49, Bl.DD1-DD2,Iasi, jud.Iasi

2133

2133 -CJ- SATU MARE DECEBAL BON GIORNO -PROFI ROM FOOD

Str.Decebal, Nr.23, Satu Mare, jud. Satu Mare

2134

2134 - B- SIRETULUI -PROFI ROM FOOD

Brandusei St. Galati, jud. Galati

2135

2135 -BV- VICTORIEI -PROFI ROM FOOD

B-dul Victoriei nr.2, jud.Brasov

2136

2136 -CJ- ALESD -PROFI ROM FOOD

Str Unirii 26, Alesd, jud Bihor

2137

2137 -CT- TULCEA UNION -PROFI ROM FOOD

Str Unirii 2, jud Tulcea

2138

2138 -TM- ARAD -PROFI ROM FOOD

Piata Arenei, nr 7 ,Arad, jud Arad

2139

2139 - B- BRAILA IRIS -PROFI ROM FOOD

Blv Dorobantilor, nr 50, Braila, jud Braila

2140

2140 -CJ- LUDUS -PROFI ROM FOOD

Blv 1 Decembrie 1918, nr 30 Ludus, jud Mures

2141

2141 -BV- STEJARI SIBIU -PROFI ROM FOOD

Str Stefan Cel Mare  nr 47, Sibiu, jud Sibiu

2142

2142 -BC- FOCSANI UNIRII -PROFI ROM FOOD

Str Unirii 18,Focsani, jud Vrancea

2143

2143 -PT- CAMPULUNG MUSCEL -PROFI ROM FOOD

Str Gruiului 63,bl D18a 2,parter, Campulung Muscel, jud Arges

2145

2145 -CJ- OLIMPIA -PROFI ROM FOOD

St Mehedinti 82,Cluj Napoca, jud Cluj

2146

2146 -CJ- ABRUD -PROFI ROM FOOD

St. Republicii R3-R4, Abrud, jud Alba

2147

2147 -PT- TG. JIU PIATA MICA -PROFI ROM FOOD

Blvd. Alexandru Ioan Cuza nr. 23, parter, Piata 9 Mai, jud. Gorj

2148

2148 -PT- PITESTI GAVANA -PROFI ROM FOOD

Blvd. 1 Decembrie 1918, nr 12, Bl M4, jud Arges

2149

2149 -PT- PITESTI NEGOIU -PROFI ROM FOOD

Calea Craiovei 109, Pitesti, jud Arges

2150

2150 - B- GALATI ANCORA -PROFI ROM FOOD

Str. Rosiori , Complex Comercial Ancora, Mazepa 1, jud Galati

2151

2151 - B- CALEA VACARESTI -PROFI ROM FOOD

Calea Vacaresti nr 176-178

2152

2152 - B- CALEA RAHOVEI -PROFI ROM FOOD

Calea Rahovei 355, sector 5, Bucuresti

2153

2153 -BC- BALCESCU -PROFI ROM FOOD

Str Nicolae Balcescu, nr 1, Bacau

2154

2154 -PT- TARGU JIU PARANG -PROFI ROM FOOD

Str Victoriei, nr 44, Parang

2155

2155 -BC- IASI PACURARI -PROFI ROM FOOD

Str Pacurari, bl 589, jud Iasi

2156

2156 - B- SALAJ -PROFI ROM FOOD

Soseaua Salaj nr 133, sector 5, Bucuresti

2157

2157 -CJ- SIRENA -PROFI ROM FOOD

Str. Clabucet nr. 5, ap 44, parter Cluj

2158

2158 -CJ- IOANA -PROFI ROM FOOD

Blvd, Nicolae Titulescu, nr. 18, ap 81B, parter, Cluj Napoca

2159

2159 -CJ- ALINA -PROFI ROM FOOD

Blvd Nicolae Titulescu, nr. 163, parter, Cluj Napoca

2160

2160 -CJ- CRINA -PROFI ROM FOOD

Str. Viilor, nr. 40, Cluj Napoca

2161

2161 -CJ- ADINA -PROFI ROM FOOD

Str. 21 Decembrie 1989, nr. 133, sc 3, ap 120, Cluj Napoca

2162

2162 -CJ- MERCUR -PROFI ROM FOOD

Str. Detunata, nr.1, ap 10, Cluj Napoca

2164

2164 - B- GALATI COSBUC -PROFI ROM FOOD

Blv George Cosbuc, Tiglina II

2165

2165 - B- FILIPESTII DE PADURE -PROFI ROM FOOD

Str.Principala nr 832

2166

2166 -TM- SANTANA -PROFI ROM FOOD

Str Muncii, nr 85, Arad

2167

2167 -BV- SIBIU TEREZIAN -PROFI ROM FOOD

Str. Lunga, nr. 63, Sibiu

2168

2168 -CJ- SATU MARE -PROFI ROM FOOD

Blv. Closca nr. 33, Satu Mare

2169

2169 - B- ROSIORII DE VEDE -PROFI ROM FOOD

Str Rahovei, bl 101, Rosiorii de Vede, jud Teleorman

2170

2170 -CJ- SIGHISOARA -PROFI ROM FOOD

Str Hermann Oberth nr 16, Sighisoara, jud Mures

2171

2171 - B- ZIMNICEA -PROFI ROM FOOD

Str Kogalniceanu nr 25-25A, jud Teleorman

2172

2172 -CJ- PRUNDU BARGAULUI -PROFI ROM FOOD

136   Principala St. ,Jud.Bistrita Nasaud

2173

2173 - B- DRUMUL TABEREI -PROFI ROM FOOD

Drumul Taberei  nr 90-92

2174

2174 -BV- TOPLITA -PROFI ROM FOOD

Str Nicolae Balcescu, bl D, Toplita, jud Harghita

2175

2175 - B- GALATI CONSTRUCTORILOR -PROFI ROM FOOD

Constructorilor St., Tiglina II , Jud. Galati

2176

2176 -BV- FAGARAS -PROFI ROM FOOD

Str Mihai Eminescu nr 26, Brasov

2177

2177 -CJ- ION MESTER -PROFI ROM FOOD

Str. Ion Mester Nr.5 Cluj-Napoca, Jud. Cluj

2178

2178 -CJ- IULIU MANIU BAIA MARE -PROFI ROM FOOD

Str Iuliu Maniu nr 5, Baia Mare, Jud. Maramures

2179

2179 -CJ- HUEDIN 2 -PROFI ROM FOOD

Str. Republicii nr.8, Huedin, Jud. Cluj

2180

2180 - B- BRAILA VIDIN -PROFI ROM FOOD

Calea Galati nr. 3-5, Braila, Jud. Braila

2181

2181 -PT- CRAIOVA NOVACI -PROFI ROM FOOD

Str Brazda lui Novaci, nr 66, unitatea 7, complex vechi, Craiova, jud Dolj

2182

2182 -BV- BRASOV TRIAJ -PROFI ROM FOOD

Str. Harmanului Nr. 63, BL1 A, Brasov, Jud. Brasov

2183

2183 -BC- IASI NICOLINA -PROFI ROM FOOD

SOS Nicolina Nr.3, Bl. 928B, scara B, Iasi, Jud. Iasi

2185

2185 -BV- BRASOV CALEA BUCURESTI -PROFI ROM FOOD

St Calea Bucuresti nr 90 Brasov,

2186

2186 -CJ- BAIA MARE DECEBAL -PROFI ROM FOOD

11 Decebal St., Baia Mare, Jud. Maramures

2187

2187 - B- PLOIESTI STREIULUI -PROFI ROM FOOD

1A Streiului St. Ploiesti, Jud. Prahova

2188

2188 - B- PLOIESTI CHIMIEI -PROFI ROM FOOD

Str.Chimiei, nr. 5, jud. Prahova.

2189

2189 - B- URLATI -PROFI ROM FOOD

Str. 1 Mai, nr. 68, jud. Prahova.

2190

2190 -BV- BRASOV GRIVITEI -PROFI ROM FOOD

B-dul Grivitei, nr. 65, bl. 47, jud. Brasov

2191

2191 -CJ- BIHARIA -PROFI ROM FOOD

Str. Cetatii, nr. 154, jud. Bihor

2193

2193 - B- BUCURESTI -PROFI ROM FOOD

Piata Agroalimentara Aparatorii Patriei,Sos Berceni, Sector 4, Bucuresti

2194

2194 -PT- TARGOVISTE -PROFI ROM FOOD

Str. I.C. Bratianu, nr. 32B, bl. C1, parter, jud. Dambovita

2195

2195 - B- TURNU MAGURELE -PROFI ROM FOOD

30 Mihai Bravu St., Turnu Magurele, Teleorman

2196

2196 -BV- SFANTU GHEORGHE SPORTURILOR -PROFI ROM FOOD

Str. Sporturilor, nr. 11, jud. Covasna

2197

2197 -CJ- CLUJ DUNARII -PROFI ROM FOOD

Str Dunarii, Nr 22, Jud. Cluj

2198

2198 - B- ALEXANDRIA -PROFI ROM FOOD

Alexandria, Str. Libertatii nr.1-4, bl. A4, jud. Teleorman

2199

2199 -TM- TIMISOARA BUZIASULUI -PROFI ROM FOOD

Calea Buziasului, nr. 28, jud. Timis

2200

2200 -TM- TIMISOARA LIDIA -PROFI ROM FOOD

Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 92, jud. Timis

2201

2201 - B- RAMNICU SARAT -PROFI ROM FOOD

Str. Victoriei, nr. 2, jud. Buzau

2202

2202 -CJ- HUEDIN -PROFI ROM FOOD

Str. Morii, nr. 1, jud. Cluj

2203

2203 -BC- BOTOSANI -PROFI ROM FOOD

Str. Grivita, nr. 7, jud. Botosani

2204

2204 -TM- SANICOLAUL MARE -PROFI ROM FOOD

Str. Republicii, nr. 2,

2206

2206 -BC- BOTOSANI STEFAN CEL MARE -PROFI ROM FOOD

Str. Stefan cel Mare, nr. 2, Bl H2-H3, jud. Botosani

2207

2207 -BC- BOTOSANI BUCOVINA -PROFI ROM FOOD

Str. Bucovina, nr. 8, Sc. D, jud. Botosani

2208

2208 -BV- SFANTU GHEORGHE CIOFLEC -PROFI ROM FOOD

Str. Romulus Cioflec, bl.33,  sc. B, jud. Covasna

2209

2209 -BV- BUSTENI COSTILA -PROFI ROM FOOD

Str. Libertatii, nr. 85, jud. Prahova

2210

2210 -CJ- SALONTA -PROFI ROM FOOD

Piata Libertatii, nr. 14, jud Bihor

2211

2211 -BC- BACAU APRODU -PROFI ROM FOOD

Str. Aprodu Purice, nr. 11, Bl. 11, Sc. C, jud Bacau

2212

2212 -BC- BOTOSANI PRIMAVERII -PROFI ROM FOOD

Str. Primaverii, nr. 15, Bl. 24, Sc.B, jud. Botosani

2213

2213 -CJ- LIVADA -PROFI ROM FOOD

Livada, Str. Satu Mare, nr. 3, jud Satu Mare

2214

2214 -PT- CRAIOVA SARBU -PROFI ROM FOOD

Adresa 7A I.D. Sarbu St., Craiova, Dolj

2215

2215 -CJ- CLUJ VLAICU -PROFI ROM FOOD

Adresa 27 Aurel Vlaicu   St., Cluj-Napoca, Cluj

2216

2216 - B- GIURGIU PIATA -PROFI ROM FOOD

Adresa PIATA,COMERTULUI nr.48, GIURGIU,Jud.GIURGIU

2217

2217 -PT- CORABIA RADULESCU -PROFI ROM FOOD

Adresa 27 IH Radulescu nr.4, Corabia, Jud. Olt

2218

2218 - B- GIURGIU TINERETULUI -PROFI ROM FOOD

Adresa Tineretului nr 55 A,Giurgiu,Jud. Giurgiu

2219

2219 -BC- BOTOSANI ENESCU -PROFI ROM FOOD

Str. George Enescu nr. 44, bl. T94

2220

2220 -BV- ZARNESTI METIANU -PROFI ROM FOOD

Str. Mitropolit Ioan Metianu, nr.4

2221

2221 -PT- DEVA 22 -PROFI ROM FOOD

Str. 22 Decembrie, nr. 110

2222

2222 -CJ- ORADEA CAZABAN -PROFI ROM FOOD

Adresa str.Erofte Grigore nr.3, bl. AN 36 , Oradea, Jud. Bihor

2223

2223 -CJ- DECEBAL BORSA -PROFI ROM FOOD

Adresa DECEBAL 2 ST., Borsa, Maramures

2224

2224 -CT- CONSTANTA CARAGIALE -PROFI ROM FOOD

Adresa I.L. Caragiale, St. No. 14, Constanta

2225

2225 - B- PAJURA -PROFI ROM FOOD

Adresa 24 Pajura St, district 1 , Bucuresti

2226

2226 - B- MOGOSOAIA -PROFI ROM FOOD

Adresa   1A Bucuresti-Targoviste,     Mogosoaia, Ilfov

2227

2227 -PT- CARACAL -PROFI ROM FOOD

Adresa str. Iancu Jianu nr.14 colt cu Mieilor nr.3., Caracal , Olt

2228

2228 -CJ- BUNEXIN ORADEA -PROFI ROM FOOD

Adresa   1A 55 Razboieni St., Oradea, Bihor

2229

2229 -CJ- TURDA -PROFI ROM FOOD

Adresa Str. Tineretului nr.4,bl. A 83, Turda, Cluj

2230

2230--TM- TIMISOARA BALCESCU -PROFI ROM FOOD

Adresa Piata N. Balcescu 2, Timisoara, Timis

2231

2231 -BV- MEDIAS -PROFI ROM FOOD

Adresa 9 Blajului St. bloc 68, Medias, Sibiu

2232

2232 - B- PIATA COVASNA -PROFI ROM FOOD

Adresa Piata Covasna-Str. Covasna nr. 3BIS, S4, Bucuresti

2233

2233 -BC- IASI VOIEVOZILOR -PROFI ROM FOOD

Adresa Piata Voievozilor , nr 8-9 Bloc X6 bis, Iasi

2234

2234 -CJ- SIGHISOARA ROZELOR -PROFI ROM FOOD

Str. Rozelor, nr. 1 A,

2235

2235 -CT- MANGALIA STEFAN CEL MARE -PROFI ROM FOOD

Str. Stefan cel Mare, nr.16,

2236

2236 -CT- SOVEJA -PROFI ROM FOOD

Adresa 54 Soveja St. Contanta, Constanta

2237

2237 - B- PLOIESTI BLV BUCURESTI -PROFI ROM FOOD

Adresa 9, Bl. 8A Blv. Bucuresti, Ploiesti, Prahova

2238

2238 -BC- IASI -PROFI ROM FOOD

Str. Han Tatar, Nr.6, Iasi

2239

2239 -PT- PITESTI TRIVALE -PROFI ROM FOOD

Adresa Str. Libertatii nr 44, Pitesti, Jud. Arges

2240

2240 -BV- CISNADIE -PROFI ROM FOOD

Adresa   FN, Stejarului St., Cisnadie, Sibiu

2241

2241 -CJ- TG MURES PARANGULUI -PROFI ROM FOOD

Adresa 15-17 Paranagului, Tg. Mures, Mures

2242

2242 -PT- PITESTI RAZBOIENI -PROFI ROM FOOD

Adresa Piata Razboieni, Strada Complex Alimentar , Jud Arges

2243

2243 -PT- PITESTI GAVANA 2 -PROFI ROM FOOD

Adresa Complex Albina, bloc C 15, parter , 8 Paltinului St., Arges

2244

2244 -BV- BARAOLT -PROFI ROM FOOD

Adresa Baraolt, FN Trandafirilor St., Covasna

2245

2245 -CJ- SOMCUTA MARE -PROFI ROM FOOD

Adresa: 19 /A-Republicii St., Somcuta Mare , Maramures

2246

2246 -BV- MEDIAS TRANSILVANIEI -PROFI ROM FOOD

Adresa: 4 Mihai Eminescu st., Sibiu

2247

2247 -BC- IASI CIURCHI -PROFI ROM FOOD

121 Ciurchi St., Iasi,

2248

2248 -PT- DROBETA TURNU SEVERIN 4 -PROFI ROM FOOD

1 Numa Pompiliu St., Dr. T. Severin, Mehedinti

2249

2249 -PT- TARGOVISTE MICRO IV -PROFI ROM FOOD

64, C-tin Brancoveanu St.Dambovita

2250

2250 -CJ- FLORESTI SOMESULUI -PROFI ROM FOOD

str.Somesului FN, Floresti Cluj

2251

2251 -CT- CONSTANTA P-TA GRIVITA -PROFI ROM FOOD

Str Mihaileanu, Complex Comercial Piata Grivitei, Constanta

2252

2252 -CJ- OCNA MURES -PROFI ROM FOOD

31 Nicolae Iorga St. Ocna Mures, Alba

2253

2253 -PT- BRAD REPUBLICII -PROFI ROM FOOD

3 Republicii st., Brad, Hunedoara

2254

2254 -PT- DABULENI -PROFI ROM FOOD

7 Unirii St., Dabuleni,Dolj

2255

2255 -CJ- ORADEA SOVATA -PROFI ROM FOOD

Sovata 50 St., Oradea, Bihor

2256

2256 -CT- CONSTANTA TOMIS -PROFI ROM FOOD

318 Tomis Blv. Constanta, Constanta

2257

2257 - B- TANDAREI -PROFI ROM FOOD

Calea Bucuresti nr. 200, Ialomita

2258

2258 -CJ- SATU MARE MILCOV -PROFI ROM FOOD

Aleea Milcov St, Bl. T6B, Satu Mare; Satu Mare

2259

2259 -CJ- SATU MARE BRANDUSA -PROFI ROM FOOD

18-20 Brandusa St, Satu Mare; Satu Mare

2260

2260 -PT- SLATINA TOAMNEI -PROFI ROM FOOD

Str. Toamnei, nr.6, Slatina, Jud. Olt

2261

2261 -CT- CONSTANTA CET -PROFI ROM FOOD

Aleea Egretei 16, Constanta, Constanta

2262

2262 -TM- ARAD IULIU MANIU -PROFI ROM FOOD

1-3 Iuliu Maniu, Arad, Jud. Arad

2263

2263 -PT- HUNEDOARA BICAZ-PIATA -PROFI ROM FOOD

2 Bicaz St., Hunedoara, Hunedoara

2264

2264 -TM- TIMISOARA COMPLEX STUDENTESC -PROFI ROM FOOD

2 Aleea Studentilor, Timisoara, Timis

2265

2265 -CJ- CLUJ PEANA -PROFI ROM FOOD

Str. Peana, nr. 18, Cluj

2266

2266 -TM- TIMISOARA ARDEALUL (FREIDORF) -PROFI ROM FOOD

Str. Ardealul nr 2/4, Timisoara, Timis

2267

2267 -BV- RUPEA REPUBLICII (ROMTELECOM) -PROFI ROM FOOD

141 Republicii St., Rupea, Brasov

2268

2268 -TM- TIMISOARA SAGULUI -PROFI ROM FOOD

Calea Sagului nr.55, Timisoara, Jud. Timis

2269

2269 -BV- AZUGA RITIVOIU -PROFI ROM FOOD

Str. Ritivoiu, nr. 11, Azuga

2270

2270 -TM- GHEORGHE LAZAR -PROFI ROM FOOD

33 Gh Lazar St. Timisoara, Timis

2271

2271 -TM- LIPOVA (TIMISORII) -PROFI ROM FOOD

Str. Timisorii, FN, Lipova, Arad

2272

2272 - B- BUCURESTI LIVEZILOR -PROFI ROM FOOD

Aleea Livezilor, nr. 27A, sector 6, Bucuresti

2273

2273 -PT- TURCENI SANATATII -PROFI ROM FOOD

Str. Sanatatii, FN, Turceni, Jud Gorj

2274

2274 - B- BUCURESTI PANTELIMON -PROFI ROM FOOD

Sos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9, parter,Bucuresti

2275

2275 -CJ- ALBA IULIA TOPORASILOR -PROFI ROM FOOD

Str. Toporasilor, nr. 74,Alba Iulia

2276

2276 -CJ- NEGRESTI OAS PIETEI -PROFI ROM FOOD

Str. Pietei, nr. 1A,Negresti Oas

2277

2277 -PT- MORENI PANTEA -PROFI ROM FOOD

Str. CPT. Ion Pantea, nr. 12,Moreni

2278

2278 -CT- TULCEA 2 -PROFI ROM FOOD

Str. Mica FN, Str. Pacii FN, Str. Gavrilov Corneliu nr. 91,Tulcea

2279

2279 -BC- BUHUSI REPUBLICII -PROFI ROM FOOD

Str. Republicii, nr. 1, la parterul Complexului Comercial "Eficient",Buhusi

2280

2280 -BC- BACAU MILCOV -PROFI ROM FOOD

Str. Milcov, nr.134, scara A-B,Bacau

2281

2281 - B- BUCURESTI MORUZZI -PROFI ROM FOOD

Str. Alexandru Morruzzi Voievod, nr. 14,Bucuresti

2282

2282 -PT- TOPOLOVENI PARCULUI -PROFI ROM FOOD

Str. Parcului, nr. 14,Topoloveni

2283

2283 -TM- TIMISOARA CETATII -PROFI ROM FOOD

Blv. Cetatii, nr. 79,Timisoara

2284

2284 - B- PLOPENI -PROFI ROM FOOD

Str. Democratiei , Nr. 3A,Plopeni

2285

2285 - B- MATCA -PROFI ROM FOOD

Com. Matca Str. Principala nr.697, Jud. Galati

2286

2286 -PT- SIBIU DORULUI -PROFI ROM FOOD

Str.Dorului Nr.20, Sibiu, Jud. Sibiu

2287

2287 -TM- PECICA -PROFI ROM FOOD

Str. 2, Nr. 175, Pecica, Jud. Arad

2288

2288 - B- NEHOIU -PROFI ROM FOOD

Calea Mihai Viteazul, no 43 bis, bl.30, Nehoiu , Buzau county

2289

2289 -BC- SUCEAVA SLATIOAREI -PROFI ROM FOOD

Strada Slatioarei, nr 1, Suceava, Jud. Suceava

2290

2290 -PT- PITESTI TUDOR -PROFI ROM FOOD

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 13B

2291

2291 -BC- ODOBESTI -PROFI ROM FOODI

Str. Stefan cel Mare, nr. 41

2292

2292 - B- PLOIESTI DELTA -PROFI ROM FOOD

Str. Deltei, nr. 1

2293

2293 -BC- ONESTI VICTORIA SHOPPING CITY -PROFI ROM FOOD

Bd. Oituz, nr. 19, Jud Bacau

2294

2294 - B- BRAILA MARGARETELOR -PROFI ROM FOOD

Aleea Margaretelor, nr.1, cartier Obor

2295

2295 -TM- TIMISOARA ASTRILOR -PROFI ROM FOOD

Str. Astrilor, nr. 20-26

2296

2296 -BC- IASI INDEPENDENTEI -PROFI ROM FOOD

B-dul Independentei, nr. 1A

2298

2298 -TM- GATAIA -PROFI ROM FOOD

Str. Republicii, Nr. 84/A/1

2299

2299 - B- MIZIL -PROFI ROM FOOD

Str. Blajului, Nr.1, bB. 23

2300

2300 - B- GALATI SIDERURGISTILOR (CE MARKET) -PROFI ROM FOOD

Siderurgistilor nr. 42, bl. M4A, Micro 14, Galati, Jud. Galati

2301

2301 -TM- RESITA REPUBLICII -PROFI ROM FOOD

13-15 Republicii blv., Resita, Caras Severin County

2302

2302 -CT- MACIN -PROFI ROM FOOD

Str. 1 Decembrie nr. 40, Macin, Jud. Tulcea

2303

2303 -PT- GAESTI 1 DECEMBRIE -PROFI ROM FOOD

1 Decembrie, nr 32, Gaesti, Jud. Dambovita

2304

2304 -CJ- ZLATNA UNIRII -PROFI ROM FOOD

Piata Unirii,nr.2, Zlatna, Alba County

2305

2305 -BV- BALAN -PROFI ROM FOOD

27/A,1Decembrie,str.Balan, Jud. Harghita

2306

2306 -TM- DOROBANTILOR -PROFI ROM FOOD

Calea Dorobantilor nr. 3, Timisoara, Jud. Timis

2307

2307 -BC- PANCIU PORUMBESCU -PROFI ROM FOOD

12, Ciprian Porumbescu St. Panciu, Vrancea County

2308

2308 -CJ- ORADEA DACIA -PROFI ROM FOOD

40,Dacia Blv,Oradea, Bihor County

2309

2309 - B- BUZAU OBOR -PROFI ROM FOOD

Str. Obor, D2 ,BAZAR, Buzau, Jud. Buzau

2310

2310 -CJ- DEJ -PROFI ROM FOOD

Piata 16 Februarie No.3, Dej, Jud. Cluj

2311

2311 -PT- IZBICENI -PROFI ROM FOOD

9 Pietei St., Izbiceni,Jud. Olt

2312

2312 -TM- ARAD MIORITA -PROFI ROM FOOD

Str. Abrud nr.105 A, Arad, Jud. Arad

2313

2313 -BC- BACAU CARPATI -PROFI ROM FOOD

15, Carpati Street, Bacau City, Bacau County

2315

2315 -CJ- TINCA -PROFI ROM FOOD

75,Republicii St, Tinca, Bihor County

2316

2316 - B- CALARASI -PROFI ROM FOOD

Strada Prelungirea Bucuresti 2, Calarasi, Jud. Calarasi

2317

2317 -PT- SEGARCEA -PROFI ROM FOOD

78 Republici Str., Bl. J1-J2

2318

2318 -TM- TIMISOARA REVOLUTIEI -PROFI ROM FOOD

Bd. Revolutiei nr. 7, Timisoara, Jud. Timis

2319

2319 -BC- SUCEAVA GHE. DOJA -PROFI ROM FOOD

135, Gheorghe Doja Suceava City, Suceava County

2320

2320 -CJ- MIERCUREA NIRAJULUI -PROFI ROM FOOD

46, Piata Teilor str,Miercurea Nirajului,Mures county

2321

2321 -CJ- ORADEA CANTACUZINO -PROFI ROM FOOD

21,I.Cantacuzino St.

2322

2322 -PT- BUMBESTI JIU -PROFI ROM FOOD

8 Grigore Alexandru Ghica st., Bumbesti Jiu, Gorj County

2323

2323 -TM- LOVRIN -PROFI ROM FOOD

Lovrin 208, Timis County

2324

2324 -CJ- BAIA MARE COSMONAUTILOR -PROFI ROM FOOD

Str. Cosmonautilor FN, Baia Mare

2325

2325 -CJ- BAIA MARE BARAJULUI -PROFI ROM FOOD

Str.Barajului FN , Baia Mare

2326

2326 -CJ- BAIA MARE MELODIEI -PROFI ROM FOOD

St. Melodiei FN, Baia Mare

2327

2327 -CT- MANGALIA ROZELOR -PROFI ROM FOOD

Str. Rozelor, Bl C 18, Mangalia, Jud. Constanta

2328

2328 -BC- BARLAD HOTIN -PROFI ROM FOOD

9 Hotin Street, Barlad,Vaslui County

2329

2329 -TM- ARAD PADIS -PROFI ROM FOOD

Str. Lucian Blaga nr.2, Arad, Jud. Arad

2330

2330 -TM- MEHALA -PROFI ROM FOOD

2 Ovidiu Balea St., Timisoara, Jud. Timis

2331

2331 -PT- BAIA DE ARAMA -PROFI ROM FOOD

Str. Tudor Vladimirescu nr.24, Baia de Arama, Jud. Mehedinti

2332

2332 -CJ- SANGEORZ BAI -PROFI ROM FOOD

DN 17 D,Sangeorz-Bai,Bistrita-Nasaud county

2333

2333 -BC- FOCSANI REPUBLICII -PROFI ROM FOOD

Blv. Republicii nr.82, Focsani, Jud. Vrancea

2334

2334 -TM- ANINA -PROFI ROM FOOD

Str. Sfanta Varvara, nr. 51, Anina , Jud. Caras-Severin

2335

2335 -BC- IASI CAROL -PROFI ROM FOOD

Blvd. Carol Nr 48,  Iasi City, Iasi County.

2336

2336 -CJ- AGHIRESU FABRICII -PROFI ROM FOOD

345 Principala st., Aghiresu-Fabrici, Cluj county

2337

2337 -BC- BARLAD (PRIMAVERII) -PROFI ROM FOOD

Str. Primaverii nr.2, Barlad, Jud. Vaslui

2338

2338 -CT- TULCEA ISACCEI -PROFI ROM FOOD

Tulcea, str. Isaccei, nr. 45, jud. Tulcea

2339

2339 -TM- TIMISOARA GODEANU -PROFI ROM FOOD

Timisoara, str. Martir Gabriela Tako,  nr.4, jud. Timis

2340

2340 -TM- SEBIS -PROFI ROM FOOD

Sebis, b-dul. Victoriei, nr.7, jud, Arad

2341

2341 - B- TARGU BUJOR HAGIU -PROFI ROM FOOD

Targu Bujor, str. Grigore Hagiu, nr. 3, jud. Galati

2342

2342 -PT- VANJU MARE -PROFI ROM FOOD

Vanju Mare, str. Republicii, nr. 80, jud. Mehedinti

2343

2343 -CJ- NASAUD GRANICERILOR -PROFI ROM FOOD

Nasaud, b-dul. Granicerilor, nr. 34, jud. Bistrita-Nasaud

2344

2344 -BC- MARGINEA -PROFI ROM FOOD

Principala Street, Marginea Village, Suceava County

2345

2345 -CJ- CAVNIC -PROFI ROM FOOD

Cavnic ,22 Decembrie 12 St, Maramures County

2346

2346 -PT- PETROSANI 2 -PROFI ROM FOOD

  Str. 1 Decembrie 1918, nr.90. Petrosani, Jud. Hunedoara

2347

2347 -BC- BICAZ BARAJULUI -PROFI ROM FOOD

Str. Barajului NR. 2A, Bicaz, Jud. Neamt

2348

2348 - B- 1 DECEMBRIE PRUNILOR -PROFI ROM FOOD

2C Prunilor St. Piata Alba Iulia- 1 Decembrie, Jud. Ilfov

2349

2349 -BC- IASI STEJAR -PROFI ROM FOOD

Iasi, str. Stejar, nr. 13, jud Iasi

2350

2350 -PT- RAMNICU VALCEA TRAIAN -PROFI ROM FOOD

Ramnicu Valcea, Calea lui Traian, nr. 156-158, Complex Nord, jud Valcea

2351

2351 -TM- TIMISOARA POMICULTURII -PROFI ROM FOOD

Timisoara, str. Pomiculturii, nr. 23, jud. Timis

2352

2352 -PT- PITESTI NEGRU VODA -PROFI ROM FOOD

Pitesti, str. Negru Voda, nr. 2-4, jud. Arges

2353

2353 -CJ- TARGU MURES ROMULUS -PROFI ROM FOOD

Targu Mures str. Romulus Guga 1, Tg. Mures, Mures county

2354

2354 -CT- CONSTANTA BADEA CARTAN -PROFI ROM FOOD

14, Badea Cartan  Str.,Constanta , Jud. Constanta

2355

2355 -BV- BRASOV ION CREANGA -PROFI ROM FOOD

No. 13, Ion Creanga Str. Brasov, Brasov County

2356

2356 -BC- BACAU BICAZ -PROFI ROM FOOD

Str. Bicaz nr. 21, Bacau, Jud. Bacau

2357

2357 -CJ- BLAJ REPUBLICII -PROFI ROM FOOD

Republicii bld., 53,Blaj,Alba county

2358

2358 -CT- MEDGIDIA POPORULUI -PROFI ROM FOOD

Medgidia, str. Poporului, nr. 60A, jud. Constanta

2359

 

Principala str., 857 no.,Sangeorgiu de Mures,Mures

2360

2360 -PT- PITESTI CALEA DRAGASANI -PROFI ROM FOOD

Calea Dragasani, nr 5, Pitesti, Jud. Arges

2361

2361 -BC- RADAUTI BOGDAN VODA -PROFI ROM FOOD

68 Bogdan Voda St. Radauti, Jud. Suceava

2362

2362 -BC- BACAU COCEA -PROFI ROM FOOD

19B, Iosif Cocea Street, Bacau, Jud. Bacau

2363

2363 -CJ- BECLEAN LIBERTATII -PROFI ROM FOOD

2 Piata Libertatii str.,Beclean, Jud.Bistrita-Nasaud

2364

2364 -PT- LUPENI PACII -PROFI ROM FOOD

1 Pacii Blv, Lupeni, Jud. Hunedoara

2365

2365 -CT- MAHMUDIA -PROFI ROM FOOD

Mahmudia, str. Mahmudia, nr. 8D, jud. Tulcea

2366

2366 -CJ- ORADEA BUMBACULUI -PROFI ROM FOOD

26,Bumbacului St.,Oradea, Jud Bihor

2367

2367 - B- BRAILA CALEA CALARASILOR -PROFI ROM FOOD

305 Calea Calarasilor, Braila, Jud. Braila

2368

2368 -BC- MURGENI -PROFI ROM FOOD

No. 12, Emil Juvara Street, Murgeni , Vaslui County

2369

2369 -BC- NEGRESTI -PROFI ROM FOOD

No. 23, Mihail Kogalniceanu Street, Negresti, Vaslui County

2370

2370 -TM- SACALAZ -PROFI ROM FOOD

296/A Sacalaz, Timis County

2371

2371 -CJ- ARDUD -PROFI ROM FOOD

30,Stefan cel Mare,st. Ardud, Jud. Satu Mare

2372

2372 -PT- ILIA -PROFI ROM FOOD

Ilia, str. Libertatii, nr. 45, jud. Hunedoara

2373

2373 -PT- PETROSANI PACII -PROFI ROM FOOD

Pacii, nr.22., Petrosani, Jud Hunedoara

2374

2374 -CJ- SANTANDREI -PROFI ROM FOOD

FN Santandrei, Bihor County

2375

2375 -CJ- ORADEA PASTEUR -PROFI ROM FOOD

165,Louis Pasteur st.Oradea, Bihor County

2376

2376 -CJ- SATU MARE BRASOV -PROFI ROM FOOD

Satu Mare, str. Brasov, nr. 4, jud. Satu Mare

2377

2377 -CT- CONSTANTA CAPITOL -PROFI ROM FOOD

136, Tomis Blv,BL. TLB Constanta, Jud. Constanta

2378

2378 -TM- BOZOVICI -PROFI ROM FOOD

Principala 923, Hotel Minis, Bozovici, Caras-Severin

2379

2379 - B- CALARASI PARCULUI -PROFI ROM FOOD

Str. Parcului nr.2, Calarasi, Jud Calarasi

2380

2380 -BC- SUCEAVA MUNCII -PROFI ROM FOOD

6, Muncii Street Suceava City, Suceava County

2381

2381 -BV- FELDIOARA -PROFI ROM FOOD

89 Octavian Goga st., Feldioara, Brasov county

2382

2382 -CJ- SASCIORI -PROFI ROM FOOD

DN67C,str.,Sasciori,Alba county

2383

2383 -CJ- CUGIR VICTORIEI -PROFI ROM FOOD

11 Victoriei,str.,Cugir,Alba county

2384

2384 -BC- SUCEAVA ENESCU -PROFI ROM FOOD

38 George Enescu Bl. T90, Suceava County

2385

2385 -CJ- TURT EROILOR -PROFI ROM FOOD

45,Pta Eroilor st., Turt, Satu-Mare county

2386

2386 - B- BRAILA CUTEZATORILOR -PROFI ROM FOOD

4 Cutezatorilor Alley, Hipodrom Complex, Braila City, Braila County;

2387

2387 -PT- CRAIOVA FARAGO -PROFI ROM FOOD

4B Elena Farago st., Craiova, Jud. Dolj

2388

2388 -CJ- AIUD UNIRII -PROFI ROM FOOD

Unirii st.,Aiud,Alba county

2389

2389 -PT- TG JIU ECATERINA TEODOROIU -PROFI ROM FOOD

3B Ecaterina Teodoroiu Blv. Tg. Jiu, Gorj County

2390

2390 -PT- CRAIOVA CASTANILOR -PROFI ROM FOOD

12, Castanilor  st.,  Craiova, Jud. Dolj

2391

2391 -PT- SLATINA-PROGRESUL -PROFI ROM FOOD

9 Serg.Mj.Dorobantu Constantin St., 2 Progresul District, Slatina, Olt County

2392

2392 -CT- BANEASA -PROFI ROM FOOD

102, Trandafirului st., Baneasa, Constanta county

2393

2393 -CT- CONSTANTA CARAIMAN -PROFI ROM FOOD

Constanta, str. Prelungirea Caraiman, nr. 4A, jud. Constanta

2394

2394 -PT- MOTRU TRANDAFIRILOR -PROFI ROM FOOD

12E Trandafirilor Blvd, Motru, Gorj County

2395

2395 -CJ- ALBA IULIA MISTRAL -PROFI ROM FOOD

Frederic Mistral,str.,Alba Iulia,Alba county

2396

2396 -BC- IASI ROND VECHI -PROFI ROM FOOD

968, Nicolina  Street, Iasi City, Iasi County.

2397

2397 -PT- RUCAR -PROFI ROM FOOD

45 Brasovului st., RUCAR, Arges County

2398

2398 -TM- TIMISOARA RIPENSIA -PROFI ROM FOOD

Timisoara, Aleea FC Ripensia, nr. 29, jud. Timis

2399

2399 -CJ- POPESTI -PROFI ROM FOOD

Popesti, str. Principala, nr. 79, jud. Bihor

2400

2400 -TM- CENEI -PROFI ROM FOOD

Cenei, str. Principala, nr. 571, jud. Timis

2401

2401 -BC- SUCEAVA BURDUJENI -PROFI ROM FOOD

Suceava, Burdujeni, str. Soimului, bl. 19, jud. Suceava

2402

2402 -TM- TOPOLOVATU MARE -PROFI ROM FOOD

Topolovatu Mare, str. Principala, nr. 170, jud. Timis

2403

2403 -PT- AMARASTII DE JOS -PROFI ROM FOOD

Amarastii de Jos, Sat. Amarastii de Jos, T39, P 2498

2404

2404 -TM- TIMISOARA-CUGIR -PROFI ROM FOOD

Timisoara str. Cugir, nr. 18, bl. 78,Jud Timis

2405

2405 -PT- CUJMIR -PROFI ROM FOOD

Cujmir, Piata Cujmir, Mehedinti County

2406

2406 -PT- STALPENI -PROFI ROM FOOD

Com. Stalpeni, nr. 87, jud. Arges

2407

2407 -CJ- BISTRITA STEFAN CEL MARE -PROFI ROM FOOD

Bistrita, Stefan Cel Mare st.,bloc 24, Bistrita Nasaud county

2409

2409 -TM- NADLAC -PROFI ROM FOOD

str. Independentei 47, Nadlac, Jud. Arad

2410

2410 -TM- BOCSA -PROFI ROM FOOD

str. Funicularului, Bocsa, Jud. Caras-Severin

2411

2411 -PT- CRAIOVA UNIRII -PROFI ROM FOOD

Craiova, Complex Mercur, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj

2412

2412 -BC- SUCEAVA LECA -PROFI ROM FOOD

Str. Prof.Leca Morariu nr.1A , Suceava, Jud. Suceava

2413

2413 -CJ- ZALAU DRAGALINA -PROFI ROM FOOD

Zalau, str. General Ion Dragalina, nr. 23, jud. Salaj

2414

2414 -BC- RADAUTI CALARASI ST -PROFI ROM FOOD

18, Calarasi Street, Radauti, Suceava County

2415

2415 -BC- IASI PODU DE PIATRA -PROFI ROM FOOD

236, Nicolae Iorga Street, Iasi City, Iasi County.

2416

2416 -PT- COPSA MICA -PROFI ROM FOOD

Copsa Mica, Piata Drapelului,Sibiu,Jud. Sibiu

2417

2417 - B- GALATI 1 DECEMBRIE -PROFI ROM FOOD

8, 1Dec,1918, Micro 14 District, Bl. S8B, Galati City, Galati County;

2418

2418 -CT- EFORIE NORD REPUBLICII -PROFI ROM FOOD

Eforie Nord, b-dul. Republicii, nr. 7A, jud. Constanta

2419

2419 -PT- OSICA DE SUS -PROFI ROM FOOD

Str. A.I Cuza nr.4, Osica de Sus, Sat Osica de Sus,Jud. Olt

2420

2420 -TM- COMLOSU MARE -PROFI ROM FOOD

Timis, Comlosu Mare, Comlosu Mare, no. 657, Timis

2421

2421 -CJ- BONTIDA -PROFI ROM FOOD

161 DJ , Bontida, Jud Cluj

2422

2422 -BC- FOCSANI LUPENI -PROFI ROM FOOD

11-13 Lupeni Str, Focsani, Jud. Vrancea

2423

2423 -PT- MOTATEI -PROFI ROM FOOD

Motatei, str. Unirii, nr. 139, jud. Dolj

2424

2424 - B- CIORANII DE JOS -PROFI ROM FOOD

Cioranii de Jos, nr. 407 bis, jud. Prahova

2425

2425 -BC- DUMBRAVENI SV -PROFI ROM FOOD

Dumbraveni, Tarla 27/6, DN29, jud. Suceava

2426

2426 -PT- GAESTI VIITORULUI EMA -PROFI ROM FOOD

Str. Viitorului nr. 1/5, Gaesti, Jud. Dambovita

2427

2427 -BC- SUCEAVA STEFAN CEL MARE -PROFI ROM FOOD

Str.Stefan Cel Mare nr.56 , Suceava, Jud. Suceava

2428

2428 -PT- CETATE -PROFI ROM FOOD

Cetate, Calea Severinului,  jud. Dolj

2429

2429 -BC- BACAU ENERGIEI -PROFI ROM FOOD

Bacau, str. Energiei, nr. 34, bl. 34, sc. D, jud. Bacau

2430

2430 -CJ- TG MURES GRIGORESCU -PROFI ROM FOOD

  Targu Mures,Nicolae Grigorescu,st.,31, Jud. Mures

2431

2431 -CJ- STEI -PROFI ROM FOOD

12A-12B, Andrei Muresanu st, Stei, Jud. Bihor

2432

2432 -PT- TG. JIU DUMITRU PETRESCUDEBARCADER -PROFI ROM FOOD

29 Lt.col. Dumitru Petrescu st., Tg. Jiu, Gorj county

2433

2433 -CJ- REGHIN IERNUTENI -PROFI ROM FOOD

Reghin, 41 Iernuteni str., Mures county

2434

2434 -PT- TARGOVISTE AVRAM IANCU -PROFI ROM FOOD

10 Avram Iancu, Targoviste, Dambovita County

2435

2435 - B- DRAGALINA -PROFI ROM FOOD

1 Blv. General Ioan Dragalina, Calarasi County

2436

2436 - B- BRAILA CONCORDIEI -PROFI ROM FOOD

Calea Calarasilor, Braila, Jud. Braila

2437

2437 - B- TURNU MAGURELE -PROFI ROM FOOD

Teleorman, Turnu Magurele, Str. Mihai Eminescu nr. 7

2438

2438 -BC- IVANESTI -PROFI ROM FOOD

DN2F, Ivanesti, Vaslui County;

2439

2439 -CJ- TEIUS -PROFI ROM FOOD

Alba, Teius, 78C Clujului st., Teius, Alba county

2440

2440 -CJ- DRAGOMIRESTI -PROFI ROM FOOD

1 Decembrie 1918 FN, str.Dragomiresti,Maramures County

2441

2441 -CJ- OCNA SUGATAG -PROFI ROM FOOD

66,Unirii St, Ocna Sugatag, Maramures County

2442

2442 -TM- TIMISOARA VAIDA -PROFI ROM FOOD

Timisoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 1, jud. Timis

2443

2443 -PT- URICANI MUNCII -PROFI ROM FOOD

Uricani, Aleea Muncii, nr. 11, jud. Hunedoara

2444

2444 -BC- BACAU-CALEA MARASESTITIC TAC -PROFI ROM FOOD

151, Calea Marasesti, Bacau City, Bacau County

2445

2445 -TM- TIMISOARA MARASTI -PROFI ROM FOOD

parterul blocului 9, Timisoara, str Intrarea Doinei, nr 19-21

2446

2446 -PT- PITESTI LIVIU REBREANU GAVANA 3 -PROFI ROM FOOD

Arges, Liviu Rebreanu St., N1/N2 block, ARGES count

2447

2447 -CJ- SEBES MIHAIL KOGALNICEANU -PROFI ROM FOOD

54 AB block, Mihail Kogalniceanu st., Sebes, Alba county

2448

2448 -BC- FLAMANZI -PROFI ROM FOOD

Botosani, Flamanzi, Flamanzi, Str. Dimitrie Iov, Botosani County

2449

2449 -BV- HOGHIZ -PROFI ROM FOOD

161 Fagarasului Street, Hoghiz, județul Brasov

2450

2450 -PT- BIRCA -PROFI ROM FOOD

264 Mihai Viteazu St., Bîrca, Dolj County

2451

2451 -PT- VACARESTI -PROFI ROM FOOD

649 B Principala St.,Vacaresti village, Dambovita County

2452

2452 -PT- TALMACIU TEXTILISTILOR -PROFI ROM FOOD

Tălmaciu, str. Piaţa Textiliştilor, Ap.nr.2  Sibiu County

2453

2453 -CJ- NUSFALAU -PROFI ROM FOOD

2 Petofi Sandor st., Nusfalau, Salaj county

2454

2454 - B- OLTENITA -PROFI ROM FOOD

   18, Republicii bvd. Oltenita, Jud. Calarasi

2455

2455 -BC- PALTINOASA -PROFI ROM FOOD

Mag COOP,Paltinoasa, Judet Suceava

2456

2456 - B- POGOANELE -PROFI ROM FOOD

Nicolae Balcescu Street, No 112, Pogoanele , Buzau County

2457

2457 - B- BORCEA -PROFI ROM FOOD

Str. Calarasi nr. 417, Borcea, Jud Calarasi

2458

2458 -BV- BRASOV TAMPEI -PROFI ROM FOOD

Str. Tampei nr 6, Brasov, Jud. Brasov

2459

2459 -TM- SAVARSIN -PROFI ROM FOOD

str. Principala nr. 253B, Savarsin, Arad

2460

2460 - B- PERETU -PROFI ROM FOOD

Peretu, Sosea Vale, nr. 258, jud. Teleorman

2461

2461 -BC- BACAU REPUBLICII -PROFI ROM FOOD

54 Calea Republicii, Bacau, Jud. Bacau

2462

2462 -CJ- TEACA -PROFI ROM FOOD

348 Principala st., Teaca, Bistrita-Nasaud County

2463

2463 -PT- BALTENI -PROFI ROM FOOD

  150 Principala st., Balteni, GORJ county

2465

2465 -CJ- CRASNA -PROFI ROM FOOD

Salaj, Crasna, 17,Cserey Farkas st., Crasna, Salaj county

2466

2466 - B- ALEXANDRIA NORD -PROFI ROM FOOD

Turnu Magurele Str., Bl. 508, Alexandria City, Teleorman County

2467

2467 -TM- CARPINIS -PROFI ROM FOOD

Carpinis, str. III 20A, Carpinis, Timis

2468

2468 -BC- BEREZENIVS -PROFI ROM FOOD

Berezeni, str. Principala, Vaslui County

2469

2469 -CJ- CLUJ MANASTUR -PROFI ROM FOOD

109 A Calea Manastur, ap. 2-4, Cluj-Napoca, Cluj County

2470

2470 -TM- TIMISOARA HOTINULUITORONTAL -PROFI ROM FOOD

Aleea Hotinului, nr. 2, Parter, SAD 1, jud. Timis

2471

2471 -PT- DUMBRAVENI -PROFI ROM FOOD

str. Aurel Tiflea, Dumbraveni, Jud. Sibiu

2472

 

Jidvei, 3 Perilor St., Jidvei, Alba county

2473

2473 -BC- TULGHESHR -PROFI ROM FOOD

Tulghes, str. Centru, bl. 1, ap. „P/II”, Harghita County

2474

2474 -BC- PIATRA NEAMT M.KOGALNICEANU -PROFI ROM FOOD

Piata Mihail Kogalniceanu, nr. 4, jud Neamt, Piatra Neamt, Complex Comercial Pietricica, Magazin nr. 1 Modern, parter

2475

2475 - B- IANCABR -PROFI ROM FOOD

Calea Brailei nr.41, Ianca, Braila County

2476

2476 -TM- GIROC -PROFI ROM FOOD

str. Naturii 2, Giroc, Timis County

2477

2477 -PT- ORLAT -PROFI ROM FOOD

Comuna Orlat, 644 A, Orlat, Sibiu County

2478

2478 -TM- TIMISOARA BARNUTIU -PROFI ROM FOOD

Str. Simion Barnutiu, nr. 67-69, Timisoara, Jud. Timis

2479

2479 - B- SLOBOZIAAG -PROFI ROM FOOD

7 Constantin Brancoveanu St. Slobozia, Arges County

2480

2480 -CJ- IBANESTI -PROFI ROM FOOD

Ibanesti, 606 Principala st., Ibanesti, Mures county

2481

2481 -CJ- TAUTII MAGHERAUS -PROFI ROM FOOD

Tautii Magheraus, str. 1, nr. 198,Maramures County

2482

2482 -BV- CODLEA -PROFI ROM FOOD

4 Magurii st., Codlea,  Brasov county

2483

2483 -PT- MATASARI GJ -PROFI ROM FOOD

322 Principala st., Matasari, Gorj County

2484

2484 - B- CHISCANI -PROFI ROM FOOD

Comuna Chiscani, Cvartal 12, P 863, Jud. Braila

2485

2485 -BC- TAMASENI -PROFI ROM FOOD

Com. Tamaseni, Sat Tamaseni, Str. Unirii 167, Neamt County

2486

2486 -PT- VISINA -PROFI ROM FOOD

Str. Principala 99,VISINA , County OLT

2487

2487 - B- ALEXANDRIA DUNARII -PROFI ROM FOOD

Dunarii Str., Bl. 113, Alexandria City, Teleorman County

2488

2488 - B- BANEASA PRINCIPALA -PROFI ROM FOOD

Str. Principala nr.107, Baneasa, Giurgiu county

2489

2489 -CJ- TELCIU BN -PROFI ROM FOOD

DC 1 st., Telciu, Bistrita-Nasaud county

2490

2490 - B- BUZAU PIETROASELE MINERVA -PROFI ROM FOOD

Pietroasele St., BL.D3, SC.A-B, cartier Pietroasele(Micro 3), Buzau, Buzau County

2491

2491 -BV- PREJMER -PROFI ROM FOOD

Brasov, Prejmer, Brasovului st., Prejmer

2492

2492 -PT- PLENITA TELEKOM -PROFI ROM FOOD

36 Traian st.(DJ561A), Plenita, DOLJ county

2493

2493 -BV- BAILE TUSNAD-TELEKOM -PROFI ROM FOOD

Oltului Street, Baile Tusnad, județul Harghita

2494

2494 - B- MODELU -PROFI ROM FOOD

Str. Calarasi nr.47,Comuna Modelu, Calarasi County

2495

2495 - B- CUDALBI GL -PROFI ROM FOOD

Sat Cudalbi, comuna Cudalbi, Str. Stefan Cel Mare, nr. 154, Galati County

2496

2496 -CJ- MOCIU -PROFI ROM FOOD

Comuna Mociu no.32, Cluj County

2497

2497 -CJ- IARA -PROFI ROM FOOD

Sat Iara, Comuna Iara nr. 496 , Jud.Cluj

2498

2498 -PT- NOVACI-TELEKOM -PROFI ROM FOOD

Gorj, Novaci, 110 Eroilor st. (DN 67 C), Novaci, Gorj County

2499

2499 -BC- TODIRESTI -PROFI ROM FOOD

Sat Todiresti, Comuna Todiresti FN, Iasi County

2500

2500 -BC- IASI CANTA -PROFI ROM FOOD

Str. Canta nr.41, Iasi, Jud. Iasi

2501

2501 - B- BUZAU UNIRII MINERVA -PROFI ROM FOOD

Unirii st., Bl 6, 7, 8, Buzau Buzau County

2502

2502 - B- GHIMPATI TELEKOM -PROFI ROM FOOD

DN 6 Bucuresti-Alexandria nr.141, Ghimpati, Giurgiu County

2503

2503 - B- TECUCI GHE. PATRASCU- CINA GL -PROFI ROM FOOD

No. 19, Gheorghe Patrascu St. bl.P1,Tecuci Galati County

2504

2504 -PT- DANETI -PROFI ROM FOOD

212 Principala st., Daneti, Dolj County

2505

2505 -PT- POIANA MARE DJ -PROFI ROM FOOD

6-8 Mihail Kogalniceanu st. Poiana Mare, Dolj county

2506

2506 -BC- LITENI -PROFI ROM FOOD

Str. Iorgu Varnav Liteanu, nr. 3, Suceava County

2507

2507 - B- BUZAU DOROBANTIMINERVABZ -PROFI ROM FOOD

Dorobanti St. Cartier Dorobanti I, Bl 7 C,D Buzau, Buzau County

2508

2508 - B- PERIS -PROFI ROM FOOD

Str. Principala, Peris, Jud. Ilfov

2509

2509 -BC- BACAU PICTOR AMAN -PROFI ROM FOOD

1, Pictor Aman Street, Bacau, Bacau County

2510

2510 -CJ- SEBES LUCIAN BLAGA AB -PROFI ROM FOOD

1A block, Lucian Blaga blvd., Sebes, Alba county

2511

2511 -BC- BALTATESTINT -PROFI ROM FOOD

Complex Zimbru, Baltatesti, Neamt County

2512

2512 -PT- VOINESTI DB -PROFI ROM FOOD

Voinesti, Dambovita County

2513

2513 -PT- PUCIOASA DB -PROFI ROM FOOD

111 Republicii St, Pucioasa, Dambovita County

2514

2514 -TM- TIMISOARA TAKE IONESCU- TM -PROFI ROM FOOD

51 Take Ionescu st, Timisoara, Timis County

2515

2515 - B- VOLUNTARI-TIA SUPERMARKET -PROFI ROM FOOD

87 Erou Iancu Nicolae Str., Voluntari City, Ilfov County

2516

2516 -CJ- SARMASU -PROFI ROM FOOD

Piata Garii st.,Sarmasu, Jud. Mures

2517

2517 -BC- RACACIUNI -PROFI ROM FOOD

Sat Racaciuni, Comuna Racaciuni, Str. Stefan cel Mare nr. 123 A, Racaciuni, Bacau County

2518

2518 -PT- RAZVADDB -PROFI ROM FOOD

Str Garii x DN 72, Razvad, Dambovita County

2519

2519 -TM- JEBEL -PROFI ROM FOOD

Timis, Jebel, str. Principala nr. 1072

2520

2520 - B- JEGALIACL -PROFI ROM FOOD

Jegalia, Sos. Calarasi-Fetesti nr.5 Calarasi County

2521

2521 -BC- BACAU-DUNICEC -PROFI ROM FOOD

Str. Tecuciului nr.3, Cartier Serbanesti, Bacau, Bacau County

2522

2522 -CJ- CLUJ HASDEU -PROFI ROM FOOD

2, Bogdan Petriceiu Hasdeu St., Cluj-Napoca, Cluj County

2523

2523 - B- BUCURESTI RACARI -PROFI ROM FOOD

57 Racari Str, 3rd District, Bucharest

2524

2524 -TM- UTVIN -PROFI ROM FOOD

Timis, Utvin, Utvin nr. 255/A

2525

2525 -TM- GIROC TRANDAFIRILOR -PROFI ROM FOOD

str. Trandafirilor 56, Giroc, Timis

2526

2526 - B- CORNESTI DB -PROFI ROM FOOD

Dn1A, Cornesti Village, Dambovita County

2527

2527 -CJ- VADU CRISULUI -PROFI ROM FOOD

701 B Principala st., Vadu Crisului, Bihor county

2528

2528 -PT- CORCOVA -PROFI ROM FOOD

Corcova, Principala st., Corcova, Mehedinti county

2529

2529 -PT- GROJDIBODU -PROFI ROM FOOD

str. Cristache Salcianu , county Olt

2530

2530 -CJ- VIISOARACJ -PROFI ROM FOOD

no. 93, Viisoara, Cluj County

2531

2531 -CJ- CRISENI -PROFI ROM FOOD

Salaj, Criseni, Principala 30

2532

2532 -TM- GURAHONTAR -PROFI ROM FOOD

Gurahont, Iukiu Maniu 47, Gurahont, Arad

2533

2533 -CJ- CLUJ MEHEDINTI -PROFI ROM FOOD

74,Mehedinti St, Cluj-Napoca, Cluj County

2534

2534 -TM- TIMISOARA BLASCOVICI -PROFI ROM FOOD

Str. Maslinului nr. 11, Timisoara (cartier Blascovici

2535

2535 -PT- BALESTI -PROFI ROM FOOD

69 A Principala st., Balesti, GORJ county

2536

2536 -CJ- DIOSIG -PROFI ROM FOOD

73 Livezilor st., Diosig, Bihor county

2537

2537 -CJ- CLUJ BUCURESTI -PROFI ROM FOOD

79, st.Bucuresti, Cluj-Napoca, Cluj Count

2538

2538 -BC- BRUSTURI -PROFI ROM FOOD

comuna Brusturi, satul Brusturi, strada Principala, nr. 37A, Neamt

2539

2539 -CJ- CLUJ DONATH -PROFI ROM FOOD

Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 15, jud. Cluj

2540

2540 -PT- SADOVA DJ -PROFI ROM FOOD

401 Principala, Sadova, Dolj

2541

2541 -BV- HALCHIU BV -PROFI ROM FOOD

Brasov, Halchiu, Ghimbavului, nr.10, com Halchiu

2542

2542 -PT- GALICEA MARE -PROFI ROM FOOD

Dolj, Galicea Mare, Craiovei 2

2543

2543 -BC- MARITEI DARMANESTI -PROFI ROM FOOD

Darmanesti, sat Maritei, com.Darmanesti, Suceava Country

2544

2544 -BV- PREDEAL -PROFI ROM FOOD

B-ul Mihai Saulescu, Nr 62, Predeal, Jud Brasov

2545

2545 -PT- IANCU JIANU -PROFI ROM FOOD

Olt, Iancu Jianu, str.Principala

2546

2546 -BC- STULPICANI -PROFI ROM FOOD

Stulpicani, nr. 275, jud Suceava

2547

2547 -BC- BACAU LETEA -PROFI ROM FOOD

Bacau, Str.Letea, Cartier Letea

2548

2548 -PT- VADASTRITA -PROFI ROM FOOD

Olt, Vadastrita, Str. Mihail Sadoveanu

2549

2549 -PT- TANTARENI -PROFI ROM FOOD

Str.65 Principala, Tantareni, Gorj

2550

2550 -TM- PERIAM -PROFI ROM FOOD

Timis, Periam, com Periam, nr.825

2551

2551 -BV- COVASNA -PROFI ROM FOOD

1 Decembrie 1918, nr. 12A, Covasna, Jud Covasna

2552

2552 - B- BALACEANCA -PROFI ROM FOOD

Sos. Libertatii 1, Balaceanca, Ilfov

2553

2553 -CJ- CLUJ ZORILOR 44 -PROFI ROM FOOD

44 Zorilor st., Cluj-Napoca, Cluj Count

2554

2554 -TM- CHEVERESU MARE -PROFI ROM FOOD

Timis, Cheveresu Mare, Com. Cheveresu Mare, nr. 137

2555

2555 -PT- CELARU -PROFI ROM FOOD

Celaru, str. Marin Georgescu, nr. 132. jud. Dolj

2556

2556 -PT- RACARI IPATESCU -PROFI ROM FOOD

Racari, str. Ana Ipatescu, nr. 137, jud. Dambovita

2557

2557 - B- CREVEDIA -PROFI ROM FOOD

Crevedia, DN1A x DC158, Jud. Dambovita

2558

2558 -BC- ARBORE -PROFI ROM FOOD

Arbore, str. Principala, jud. Suceava

2559

2559 - B- MAGURENI -PROFI ROM FOOD

Magureni, nr. 352, jud. Prahova

2560

2560 -TM- TIMISOARA GARA -PROFI ROM FOOD

Timisoara, str. Garii, nr. 2, jud. Timis

2561

2561 -PT- BECHETDJ -PROFI ROM FOOD

Bechet, 70 A.I.Cuza, Bechet, Dolj

2562

2562 -BV- ZAGON -PROFI ROM FOOD

Zagon, str. Principala, nr. 121, jud. Covasna

2563

2563 -BC- BACAU PREFECTURA -PROFI ROM FOOD

Bacau, Calea Marasesti, nr. 4A, jud. Bacau

2564

2564 -CT- TECHIRGHIOL -PROFI ROM FOOD

Techirghiol, no.1, Alexandru Puskin Str., Techirghiol, Constanta County

2565

2565 -CJ- CLUJ AGRICULTORILOR -PROFI ROM FOOD

Cluj, Cluj-Napoca, 1, Agricultorilor St., ap. 4-5-6

2566

2566 -PT- DOBRA -PROFI ROM FOOD

Hunedoara, Dobra, Piata Victoriei nr. 1

2567

2567 -BC- VIDRA VN -PROFI ROM FOOD

Vrancea, Vidra, Vidra, DN2D, Jud. Vrancea

2568

2568 -TM- TIMISOARA MARIA -PROFI ROM FOOD

Timisoara, str. 16 Decembrie 1989, nr. 8, jud. Timis

2569

2569 -PT- BALSBALCESCU -PROFI ROM FOOD

Bals, str. Nicolae Balcescu, nr. 110, jud. Olt

2570

2570 - B- MIHAILESTI -PROFI ROM FOOD

Mihailesti, Calea Bucuresti, nr. 196, P. 1, Cv. 1, jud. Giurgiu

2571

2571 -PT- DOMNESTI CUZA -PROFI ROM FOOD

Domnesti , str, A. I. Cuza, nr. 7-9, jud. Arges

2572

2572 - B- CALMATUIU DE SUS -PROFI ROM FOOD

Str Principala, Calmatuiu de Sus, jd Teleorman

2573

2573 -BV- SACELE -PROFI ROM FOOD

Str Stefan cel Mare 45, Sacele, jd Brasov

2574

2574 - B- CHIRNOGI -PROFI ROM FOOD

Str Principala DN 41, Chirnogi, jd Calasari

2575

2575 -PT- PIELESTI -PROFI ROM FOOD

Str Gheorghita Geolgau 181, Pielesti, jd Dolj

2576

2576 -BC- ZVORISTEA -PROFI ROM FOOD

Zvoristea, Sat Zvoristea, jud. Suceava

2577

2577 -TM- LIEBLING -PROFI ROM FOOD

Timis, Liebling, Liebling 127 B

2578

2578 -TM- CENAD -PROFI ROM FOOD

DN6, 1573, Cenad, js Timis

2579

2579 -BC- IASI MIMOZA IS -PROFI ROM FOOD

Șos. Păcurari nr. 46, bloc 553, tronson I și II, Esplanada Mimoza, Iasi

2580

2580 - B- DARASTI VLASCA -PROFI ROM FOOD

Str. Principala, nr. 264 A, Darasti Vlasca, jud. Giurgiu

2581

2581 -PT- POTCOAVA OL -PROFI ROM FOOD

Potcoava, Jud. Olt

2582

2582 - B- MOARA VLASIEI -PROFI ROM FOOD

Soseaua Eroilor, nr. 238 bis, sat Moara Vlasiei, com. Moara Vlasie, Ilfov County

2583

2583 -CJ- HIDA -PROFI ROM FOOD

Hida, jd Salaj

2584

2584 - B- BUCURESTI STOLNICU -PROFI ROM FOOD

Str. Stolnicul Vasile 4, Bl. 30, Sector 2, Bucuresti

2585

2585 -TM- CENAD 2 -PROFI ROM FOOD

702 Principala St, Cenad 2, jud Timis

2586

2586 -BC- BACAU GARII -PROFI ROM FOOD

Bacau, Str. Garii nr.160, Bacau County

2587

2587 - B- COROD -PROFI ROM FOOD

Corod, Comuna Corod, jud. Galati

2588

2588 -TM- SEMLAC -PROFI ROM FOOD

Arad, Semlac 731 A,

2589

2589 -PT- CRISCIOR -PROFI ROM FOOD

Criscior, Str. Zarand FN, Hunedoara County

2590

2590 -PT- LEUDJ -PROFI ROM FOOD

Dolj, Leu, Strada Craiovei 778

2591

2591 -BC- SIRET SV -PROFI ROM FOOD

Str. Roman Voda, Oras Siret, Judet Suceava

2592

2592 -CJ- CLUJ TITULESCU BOLERO -PROFI ROM FOOD

2, Nicolae Titulescu st., Cluj-Napoca, Cluj County

2593

2593 - B- RAMNICU SARAT LALELELOR -PROFI ROM FOOD

Str. Lalelelor bl. 20, parter, Ramnicu-Sarat, Jud. Buzau

2594

2594 -BC- BACAU AVIATORILOR -PROFI ROM FOOD

Bacau, Str. Aviatori nr.28, Cartier Aviatori, Bacau

2595

2595 -TM- GHIOROC -PROFI ROM FOOD

Arad, Ghioroc, str. Episcop Gherasim Rat 2E

2596

2596 - B- PECHEA GL -PROFI ROM FOOD

Pechea str. Suhurlui nr 2, Cvartal 77 , Galati County

2597

2597 -BC- DELENI -PROFI ROM FOOD

Deleni, str. Principala FN, Iasi County

2598

2598 -BC- DOLHASCA -PROFI ROM FOOD

Str. Caminului , nr. 4 ; (Vis-a-vis de CEC ); Dolhasca ; Jud. Suceava .

2599

2599 - B- ROSIORII DE VEDE -PROFI ROM FOOD

Teleorman, Rosiorii de Vede, Aleea CFR , bl L7-L8

2600

2600 - B- SNAGOV -PROFI ROM FOOD

Ilfov, Snagov, Sos. Snagov nr. 137

2601

2601 - B- PADINA -PROFI ROM FOOD

Buzau, Padina, Strada Mare, nr 93 (DN2C), Centru, Padina Village

2602

2602 -CT- MURFATLAR LILIACULUI -PROFI ROM FOOD

Murfatlar, Aleea Liliacului, Nr. 5, Lot 1, jud. Constanta

2603

2603 - B- MALU GR -PROFI ROM FOOD

Soseaua Giurgiului 123, Malu, jud. Giurgiu

2604

2604 -PT- PATULELE MH -PROFI ROM FOOD

, Principala st, Patulele, Mehedinti county

2605

2605 - B- BORDUSANI -PROFI ROM FOOD

Str. Principala Nr. 66, Bordusani, Ialomita County

2606

2606 -PT- VALEA STANCIULUI DJ -PROFI ROM FOOD

Dolj, Valea Stanciului, 38 Cezar Lazarescu st

2607

2607 -PT- TARGU CARBUNESTI GJ -PROFI ROM FOOD

18-20 Trandafirilor st., Targu Carbunesti , Gorj County

2608

2608 -BC- SCHEIA -PROFI ROM FOOD

Scheia, Com. Scheia, Jud. Suceava

2609

2609 - B- BUCURESTI SERBAN VODA -PROFI ROM FOOD

Calea Serban Voda nr.43

2610

2610 - B- PIETROSANI -PROFI ROM FOOD

Pietrosani,   DN 5C, jud. Teleorman

2611

2611 - B- CONTESTI -PROFI ROM FOOD

Teleorman, Contesti, 1460 Principala st

2612

2612 - B- PERISORU -PROFI ROM FOOD

Perisoru, Str. Castanului Nr. 2, Calarasi County

2613

2613 -BC- VICOVU DE JOS SV -PROFI ROM FOOD

Suceava, Vicovu de Jos, 453, Vicovu de Jos

2614

2614 -BC- FALTICENI REPUBLICII -PROFI ROM FOOD

Falticeni, Str. Republicii, Falticeni, jud. SUCEAVA

2615

2615 - CERAT TELEKOM PROFI ROM FOOD

Dolj, Cerat, 22 Dunarii st

2616

2616 - MUNTENI PROFI ROM FOOD

Munteni, Com. Munteni, Jud. Galati

2617

2617 -BC- HORODNICU DE SUS PROFI ROM FOOD

Horodnicu de Sus, sat Horodnicu de Sus, jud. Suceava

2618

2618 - SLANIC PROFI ROM FOOD

Prahova, Slanic, Strada 23 August, nr 2-4

2619

2619 - GALATI HENRI COANDA PROFI ROM FOOD

Galati, cartier Micro 39 C, str. Henri Coanda nr 8,Jud Galati

2620

2620 - ROSIORI DE VEDE 2 PROFI ROM FOOD

Teleorman, Rosiorii de Vede, 112 Dunarii St

2621

2621 - ZEMES PROFI ROM FOOD

Jud. Bacau, Zemes, Bl. Complex-Zemes, Sc. D, Sc. E

2622

2622 - BRASOV CRAITER PROFI ROM FOOD

Judetul Brasov, Brasov, 69 Dacia St., 18 block

2623

2623 - CLUJ PASTEUR 79 PROFI ROM FOOD

Cluj, Cluj-Napoca, Str. Pasteur 79

2624

2624 - DRIDU PROFI ROM FOOD

Jud. Ialomita, Dridu, Str. Teiului, Nr. 46

2625

2625 - BUCURESTI MARGEANULUI PROFI ROM FOOD

Bucuresti, Margeanului 12 st, Sector 5

2626

2626 - DOFTEANA PROFI ROM FOOD

Str. Centru nr. 366, Dofteana, Jud. Bacau

2627

2627 - DRAGANESTI OLT PROFI ROM FOOD

    219 N.Titulescu Street,Draganesti -Olt

2628

2628 - BRASOV GOSPODARILOR PROFI ROM FOOD

Judetul Brasov, Brasov, Str. Gospodarilor nr 5

2629

2629 - TIMISOARA(BORZESTI) PROFI ROM FOOD

  27 Sf. Apostoli Petru si Pavel st., Tmisoara, Timis County

2630

2630 - FUNDU MOLDOVEI(SV) PROFI ROM FOOD

Fundu Moldovei, Sat Fundu Moldovei, judet Suceava

2631

2631 - DEJ UNIRII PROFI ROM FOOD

Cluj County, Dej, Str. Unirii, nr. 7

2632

2632 - DORNESTI(SV) PROFI ROM FOOD

sat Dornesti, com. Dornesti, Suceava County

2633

2633 - SIBIU VASILE ARON PROFI ROM FOOD

Jud. Sibiu, Sibiu, Str. Vasile Aron, apartament 5

2634

2634 - BUCURESTI LUICA PROFI ROM FOOD

Str. Luica 1F, Sector 4,Bucuresti

2635

2635 - SANGEORGIU DE PADURE PROFI ROM FOOD

Mures, Sangeorgiu de Padure, Str. Piata Rhedey Cludia, nr. 13

2636

2636 - BISTRITA CUZA VODA(DECEBAL) PROFI ROM FOOD

Bistrita-Nasaud, Bistrita, 2B Cuza Voda St

2637

2637 - LEHLIU GARA PROFI ROM FOOD

Str. Crinului nr 1, Lehliu Gara, Calarasi County

2638

2638 - DETA PROFI ROM FOOD

2 Mihai Viteazu st.,Deta, Timis

2639

2639 - PECIU NOU PROFI ROM FOOD

Peciu Nou, Peciu Nou nr. 194, Timis

2640

2640 - BUCURESTI BASARABIA PROFI ROM FOOD

Bd-ul Basarabia 100,BL E2,Sector 2, Bucuresti

2641

2641 - IASI CANTEMIR PROFI ROM FOOD

Bd. Dimitrie Cantemir Nr. 7,Iasi

2642

2642 - NEGRU VODA PROFI ROM FOOD

Sos Constantei, nr. 13 B , com. Negru Voda

2643

2643 - BRAILA SCOLILOR PROFI ROM FOOD

Braila, Braila, str Scolilor nr 37 bl PP

2644

2644 - SAPANTA PROFI ROM FOOD

Maramures, Sapanta, Str. Principala nr.919 A

2645

2645 - ROMAN MIG DO PROFI ROM FOOD

Municipiul Roman, Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Județ Neamț

2646

2646 - BUCURESTI GURA IALOMITEI

Bucuresti, str. Gura Ialomitei, Nr. 1, Sector 3

2647

2647 - BARLAD PIATA PROFI ROM FOOD

  Barlad,Str.Ion Iacomi nr 42-44,Vaslui

2648

2648 - BRAILA RADU NEGRU PROFI ROM FOOD

Braila, Grigore Alexandrescu Street, Cartierul Viziru 1

2649

2649 - DEVA PROFI ROM FOOD

20 I.L. Caragiale St.,Deva, Hunedoara

2650

2650 - PITESTI CALEA BUCURESTI PROFI ROM FOOD

Calea Bucuresti nr 28, BL U2, PARTER BLOCURI U2-U3, Pitesti

2651

2651 - BRASOV (NOUA) PROFI ROM FOOD

Brasov , Str. Brazilor, Nr. 31, jud. Brasov

2652

2652 - RONA DE SUS PROFI ROM FOOD

Rona de Sus, Str. Principala nr 103, jud. Maramures

2653

2653 - BUCURESTI (TRAIAN) PROFI ROM FOOD

Bucuresti , str Nerva Traian, nr 17-19, Bl. M70 sector 3

2654

2654 - ALBA IULIA TRANSILVANIEI PROFI ROM FOOD

4 Transilvaniei blvd.,Alba Iulia, Alba county

2655

2655 - IPOTESTI PROFI ROM FOOD

Sat Tisauti , Comuna Ipotesti, Str Calea Ipotesti nr 224 D Suceava County

2656

2656 - PLOIESTI SONDELOR PROFI ROM FOOD

Str. Sondelor, Nr. 62A- S,Ploiesti

2657

2657 - BACAU DUMBRAVEI PROFI ROM FOOD

Bacau, Bacau, str. Dumbravei Nr.2

2658

2658 - VICTORIA PROFI ROM FOOD

Brasov, Victoria, Str. Libertatii, Nr. 20

2659

2659 - CIACOVA PROFI ROM FOOD

Jud. Timis, Ciacova, P-ta Cetatii, nr 42

2660

2660 - DARMANESTI-VICTORIEI PROFI ROM FOOD

No5, Victoriei Street, Darmanesti City, Bacau County

2661

2661 - SMEENI GEOCOMEXPO PROFI ROM FOOD

Smeeni,DN2C, Centru, Smeeni Village, Smeeni Township, Buzau County;

2662

2662 - BOTOSANI SAVENILOR PROFI ROM FOOD

str. Savenilor nr.46-50, jud. Botosani

2663

2663 - VAMA (SV) PROFI ROM FOOD

FN Victoriei Street, VAMA, Suceava county

2664

2664 - TIMISOARA LACULUI PROFI ROM FOOD

24 Lacului st., Timisoara, Timis

2665

2665 - BELCESTI PROFI ROM FOOD

Sat Belcesti nr 1555,Comuna Belcesti,Judetul Iasi

2666

2666 - CHIAJNA TINERETULUI PROFI ROM FOOD

Str. Tineretului, Nr. 40,Chiajna,Ilfov

2667

2667 - BALTESTI PROFI ROM FOOD

Baltesti nr 314, jud. Prahova

2668

2668 - TIMISOARA V. LUCACIU PROFI ROM FOOD

10 Vasile Lucaciu st.,Timisoara,Timis

2669

2669 - BAIA DE ARIES PROFI ROM FOOD

2 Ariesului st.Baia de Aries, Alba County

2670

2670 - BRASOV SOARELUI PROFI ROM FOOD

Str. Soarelui, Nr. 6, Brasov

2671

2671 - CURTEA DE ARGES PROFI ROM FOOD

  Traian St., No. 1 , Curtea de Arges , Arges County

2672

2672 - DARABANI TELEKOM PROFI ROM FOOD

str. 1Decembrie, nr.104,DARABANI, jud. BOTOSANI

2673

2673 - CONSTANTA GARA PROFI ROM FOOD

Judetul Constanta, Constanta, B-dul 1 Mai, Bloc J 10

2674

2674 - CRAIOVA BRAZDA PROFI ROM FOOD

Craiova,55 Brazda lui Novac st. Dolj County

2675

2675 - BUCURESTI MIHAI BRAVU 6 PROFI ROM FOOD

Soseaua Mihai Bravu, Nr. 6, Sector 2,Bucuresti

2676

2676 -   SALISTEA DE SUS PROFI ROM FOOD

105 Liviu Doru Bindea st.Salistea, Maramures

2677

2677 - BACAU 1 MAI PROFI ROM FOOD

  Str. 1 Mai nr.60, Cartier Ana Ipatescu, Bacau,Jud Bacau

2678

2678 - BUCURESTI PANTELIMON 362 PROFI ROM FOOD

Sos. Pantelimon, Nr. 362, Sector 2, Bucuresti

2679

2679 - BACAU CALEA MARASESTI PASAJ PROFI ROM FOOD

Bacau,str. Calea Marasesti nr 187C,Judet Bacau

2680

2680 - TISMANA (GJ) PROFI ROM FOOD

512 Tismana st., Tismana, Gorj County

2681

2681 - FLORESTI TAUTI PROFI ROM FOOD

Str. Tauti 13,Floresti, Cluj

2682

2682 - TIMISOARA STEFAN CEL MARE PROFI ROM FOOD

Strada Stefan cel Mare nr 45, Bloc C14,parter,Jud.Timis

2683

2683 - CALAFAT 2 PROFI ROM FOOD

Dolj, Calafat, Str. Tudor Vladimirescu, bl. A15 parter

2684

2684 - MELINESTI PROFI ROM FOOD

65 Principala st., Melinesti, Dolj County

2685

2685 - BLEJESTI PROFI ROM FOOD

  Comuna Blejesti,Soseaua Pitesti nr 324,Judetul Teleorman

2686

2686 - MOLDOVITA PROFI ROM FOOD

Sat Moldovita, Com. Moldovita, Strada Centru nr 130,ap U4,Suceava

2687

2687 - BOTOROAGA PROFI ROM FOOD

Str.Principala nr.600,Botoroaga,Teleorman

2688

2688 - INDEPENDENTA PROFI ROM FOOD

 Str. DN25 Tecuci - Galati, Independenta Village/ Galati County

2689

2689 - GALATI GHEORGHE DOJA PROFI ROM FOOD

  Str. Gheorghe Doja nr 3, Bl 8A,parter,Cartier Siderurgistilor Vest, Judetul Galati

2690

2690 - PIATRA NEAMT ECOULUI PROFI ROM FOOD

Str. Ecoului, nr.8,Piatra Neamt, Neamt

2691

2691 - TURNU MAGURELE INDEPENDENTEI PROFI ROM FOOD

 1 Indepentei Street,Turnu Magurele,Teleorman

2692

2692 - BUHUSI PROFI ROM FOOD

Str. Al. Ioan Cuza, nr.2, Bloc 2, Buhusi, Judetul Bacau

2693

2693 - TIMISOARA AVERESCU PROFI ROM FOOD

70 Maresal Al. Averescu st, Timisoara, Timis

2694

2694 - TIMISOARA ARADULUI PROFI ROM FOOD

Calea Aradului bl. 32, Timisoara,Timis

2695

2695 - PATARLAGELE PROFI ROM FOOD

Patarlagele,  (DN10), Buzau

2696

2696 - BOTOSANI GEORGE ENESCU PROFI ROM FOOD

 Botosani, str. G. Enescu nr. 26

2697

2697 - HUSI TELEKOM PROFI ROM FOOD

Str. Ioan Al. Anghelus nr.2, Husi, Jud. Vaslui

2698

2698 - IASI CRIHAN PROFI ROM FOOD

 Str. Crihan Nr. 8/10 Cartier Mircea cel Batran Iasi

2699

2699 - POENI PROFI ROM FOOD

  Principala st.Poeni,Teleorman

2700

2700 - BAIA DE FIER PROFI ROM FOOD

Gorj, Baia de Fier, Str Principala nr 366

2701

2701 - SCORNICESTI PROFI ROM FOOD

Jud. Olt, Scornicesti, Libertatii nr.6(fost Bulevardul Muncii, Nr. 7)

2702

2702 - FARCASELE (OL) PROFI ROM FOOD

Jud. Olt, Farcasele, Str. Principala nr 9

2703

2703 - MOINESTI 2 PROFI ROM FOOD

Moinesti,str. Capitan Zaganescu 6, Bacau county,cartier Lucacesti

2704

2704 - BALENI PROFI ROM FOOD

Comuna Baleni,Sat Baleni-Roman, Soseaua Bucuresti-Targoviste  Nr. 211, Jud. Dambovita

2705

2705 - MANASTIREA PROFI ROM FOOD

Str. Oltenitei nr.32, Manastirea, Jud, Calarasi

2706

2706 - ALBESTII DE ARGES PROFI ROM FOOD

Albestii de Arges, Str. Primariei nr.2,Jud.Arges

2707

2707 - VASLUI SILVER MALL PROFI ROM FOOD

Str. Stefan cel Mare nr 275 A-Silver Mall,Vaslui

2708

2708 - TOMESTI DOVIS PROFI ROM FOOD

Tomesti D. D. Patrascanu Nr.2,Judetul Iasi

2709

2709 - ONESTI (CASINULUI) PROFI ROM FOOD

Onesti (Casinului), str. Casinului, nr.2, jud. Bacau

2710

2710 - GAESTI (13 DECEMBRIE) PROFI ROM FOOD

Gaesti (13 Decembrie) , str. 13 Decembrie, nr. 11, jud. Dambovita

2711

2711 - TARGU NEAMT (AUTOGARA) PROFI ROM FOOD

Targu Neamt (Autogara), str. Cuza Voda, nr. 3, jud. Neamț

2712

2712 - SFANTU GHEORGHE (GARII) PROFI ROM FOOD

Sfantu Gheorghe (Garii), str. Garii, nr. 1 , jud. Covasna

2713

2713 - SIGHETU MARMATIEI (BOGDAN VODA) PROFI ROM FOOD

Sighetu Marmatiei (Bogdan Voda) , strada Bogdan Voda nr. 36, jud. Maramures

2714

2714 - TARGUL FRUMOS (CUZA VODA) PROFI ROM FOOD

Targul Frumos (Cuza Voda), Str. Cuza Voda, no. 40, Iasi

2715

2715 - SIGHETU MARMATIEI PROFI ROM FOOD

str. Eroilor nr 6-8,Sighetu Marmatiei, Maramures

2716

2716 - BELIU PROFI ROM FOOD

631 Principala st.,Beliu,Arad

2717

2717 - DOBROTESTI PROFI ROM FOOD

Comuna Dobrotesti, Strada Soseaua Mare  nr 89, Judetul Teleorman   

2718

2718 - TIMISOARA CONSTANTIN PREZAN PROFI ROM FOOD

Str Maresal Constantin Prezan nr 23,25,Timisoara,Timis

2719

2719 - TARGU SECUIESC PROFI ROM FOOD

Covasna, Targu Secuiesc, Strada Nicolae Balcescu Nr2 BL 47,SC C,D,E,ap5-6,Judetul Covasna

2720

2720 - CLUJ RODNEI PROFI ROM FOOD

Strada Rodnei nr,44,Clu-Napoca, Cluj

2721

2721 - IASI (COPOU) PROFI ROM FOOD

Iasi (Copou), Bd. Carol, nr.5, jud. Iasi,

2722

2722 - BUCURESTI (CERCETATORILOR) PROFI ROM FOOD

Bucuresti (Cercetatorilor), Str. Cercetatorilor 9, Sector 4, Bucuresti

2723

2723 - TIMISOARA PUNCTE CARDINALE PROFI ROM FOOD

Bd-ul Take Ionescu nr 2,Judetul Timis

2724

2724 - BUCECEA PROFI ROM FOOD

  Strada Calea Nationala nr 70,71,72,Bloc A4-A5-A6,Bucecea,Botosani

2725

2725 - POPESTI LEORDENI DRUMUL FERMEI PROFI ROM FOOD

Drumul Fermei Nr. 24,Popesti-Leordeni, Ilfov

2726

2726 - SCARISOARA PROFI ROM FOOD

71 Romanati st.Scarisoara,Olt

2727

2727 - TIMISOARA RENASTERII PROFI ROM FOOD

15 Renasterii st.Timisoara, Timis

2728

2728 - BOTOSANI PRIMAVERII 3 PROFI ROM FOOD

  str. Primaverii, nr. 3,Botosani

2729

2729 - BOTOSANI PRIMAVERII 35 PROFI ROM FOOD

str. Primaverii nr. 35,Botosani

2730

2730 - PIATRA NEAMT ANA IPATESCU PROFI ROM FOOD

  Str. Ana Ipatescu, nr. 4,Bloc A 13 parter,Piatra Neamt, Neamt

2731

2731 - TICLENI PROFI ROM FOOD

Strada Valea Bratuii nr 5.,Ticleni, Judetul Gorj

2732

2732 - CIOCANESTI PROFI ROM FOOD

Strada Principala nr 248,Comuna Ciocanesti, Jud. Calarasi

2733

2733 - VANJU MARE 2 PROFI ROM FOOD

  91 Republicii st.,Vanju Mare,Mehedinti

2734

2734 - PETRILA LONEA PROFI ROM FOOD

276 bis Republicii st.,Petrila,Hunedoara

2735

2735 - PISCU VECHI PROFI ROM FOOD

  97 Mihai Viteazu st.Piscu Vechi, Dolj

2736

2736 - TARNAVENI 1 DECEMBRIE PROFI ROM FOOD

Strada 1 Decembrie 1918 BL 46R Parter,Tarnaveni, Mures

2737

2737 - SUCEAVA NISTRU PROFI ROM FOOD

Suceava,Calea Obcinilor  nr 1, bl2+2bis,sc A , parter, Calea Obcinilor nr.1,Bl 2, Et S+P, AP.ACTIV 25

2738

2738 - SUCEAVA SF ILIE PROFI ROM FOOD

Sat Sfantu Ilie, comuna Scheia,Strada Morii nr 194,Judetul Suceava

2739

2739 - VULCAN CENTRU PROFI ROM FOOD

Municipiul Vulcan,Strada Bld-ul Mihai Viteazu nr 14,parter, Judetul Hunedoara

2740

2740 - SAVENI PROFI ROM FOOD

  Strada Patriarh Miron Cristea nr. 55,Saveni, Ialomita

2741

2741 - SIBIU MAGHERU PROFI ROM FOOD

Jud. Sibiu, Sibiu, Str. G-ral Magheru, bl 60 ap.1, Cartier Tineretului

2742

2742 - TIMISOARA BEHELEI PROFI ROM FOOD

  2 Behelei st.Timisoara,Timis

2743

2743 - BAILE BORSA PROFI ROM FOOD

Str. Minerilor nr 30, Localitatea Borsa, Judetul Maramures

2744

2744 - NADRAG PROFI ROM FOOD

Sat Nadrag, Comuna Nadrag,Strada Metalurgistilor nr 14,Ap.1A,Judet Timis

2745

2745 - BELINT PROFI ROM FOOD

Sat Belint,Comuna Belint nr 632,Timis

2746

2746 - FLORESTI TERRA PROFI ROM FOOD

Floresti ,Strada Sesul de Sus nr 4A,Corp 1 Ap. 8 si corp 2 Ap. 12  jud Cluj

2747

2747 - ROMAN MUSAT PROFI ROM FOOD

  Bd-ul Roman Musat nr  45,Parter,Roman, Neamt

2748

2748 - HUNEDOARA MICRO 7 PROFI ROM FOOD

Municipiul Hunedoara,Strada Viorele nr.5.,Judet Hunedoara

2749

2749 - VISINA-DAMBOVITA PROFI ROM FOOD

  Str. Mihai Viteazu, Nr.90,Visina,Dambovita

2750

2750 - VASLUI PREZAN PROFI ROM FOOD

Strada Maresal Constantin Prezan, Nr. 11,Vaslui

2751

2751 - HALMEU PROFI ROM FOOD

Comuna Halmeu,Strada Eliberarii nr.49,Satu Mare

2752

2752 - CONSTANTA LAPUSNEANU 70 PROFI ROM FOOD

  Bulevardul Alexandru Lapusneanu Nr. 70,Parter, Spatiul comercial 1 si 2, Bloc LE 18,Constanta

2753

2753 - POPESTI-LEORDENI PROFI ROM FOOD

Strada Popesti Vest nr.2, Popesti Leordeni, Ilfov

2754

2754 - MAVRODIN PROFI ROM FOOD

Strada Trandafirilor nr.2,Mavrodin,Teleorman

2755

2755 - TIMISOARA PIATA IOSEFIN PROFI ROM FOOD

  Str. Iancu Vacarescu 24-26,Timisoara Timis

2756

2756 - BRAILA INDEPENDENTEI 280 PROFI ROM FOOD

  str. Independentei, nr. 280,Braila

2757

2757 - IEUD PROFI ROM FOOD

Comuna Ieud nr.148 A ,Jud. Maramures

2758

2758 - TIMISOARA GHIRODA PROFI ROM FOOD

Timisoara, Calea Ghirodei nr 55 B, Judetul Timis

2759

2759 - GIURGIU 1 DECEMBRIE PROFI ROM FOOD

Str. 1 Decembrie nr. 44C,Giurgiu

2760

2760 - MAGURA PROFI ROM FOOD

Str. Principala Nr.94,Magura,Teleorman

2761

2761 - GHERAESTI PROFI ROM FOOD

str. Vasile Alecsandri, nr. 60,Gheraesti,Judet Neamt

2762

2762 - BACAU BICAZ PROFI ROM FOOD

  str. Bicaz nr.7, Bacau

2763

2763 - GARBOVI PROFI ROM FOOD

Comuna Garbovi, Str. Primaverii, Nr. 110, Judet Ialomita

2764

2764 - SEICA MARE PROFI ROM FOOD

  410 Principala st.,Seica Mare, Sibiu

2765

2765 - OSORHEI(BH) PROFI ROM FOOD

Localitatea Osorhei,Strada 323 nr1,Judetul Bihor

2766

2766 - ARAD STEAGULUI PROFI ROM FOOD

  62/A Steagului st,Arad

2767

2767 - ARAD SCOLII PROFI ROM FOOD

  Strada Scolii nr.1, Bl X 34/1, SC. A+B, parter, nr. ap 41 a/1, ap 41 a, Judet Arad

2768

2768 - CLUJ IONESCO PROFI ROM FOOD

Cluj, Cluj-Napoca, 73 Eugen Ionesco st

2769

2769 - CONSTANTA UNIRII PROFI ROM FOOD

Strada Unirii nr. 70,Constanta

2770

2770 - IASI SIMIONESCU PROFI ROM FOOD

Str.Prof.I Simionescu Nr.1,Bl.SD9,Iasi

2771

2771 - IASI ALEXANDRU PIATA

Municipiul Iasi,Bd.Alexandru cel Bun Nr.22,Bl.H8,Judet Iasi

2772

2772 - MIRSANI PROFI ROM FOOD

Strada Principala nr 230 ,Mirsani,Dolj

2773

2773 - FUNDENI DOBROESTI PROFI ROM FOOD

  Str. Doinei nr. 44 A,Ap. 100 la demisol si ap. 101 la parter, Fundeni, Ilfov

2774

2774 - GALATI TRAIAN PROFI ROM FOOD

  Strada Tecuci nr 4, Bloc V4, parter,Cartier Piata Centrala,Galati

2775

2775 - TIMISOARA CARTIER AEROPORT PROFI ROM FOOD

Municipiul Timisoara, Strada Alexandru Serbanescu nr.4 (fosta Giarmata nr.ap.SAD 1), Judet Timis

2776

2776 - TUDOR VLADIMIRESCU(GL) PROFI ROM FOOD

  Comuna Tudor Vladimirescu FN, Judet Galati

2777

2777 - IASI METALURGIEI PROFI ROM FOOD

Bd.Chimiei Nr.35,Bl. F2-1, SC. A,B,parter,Cartier Metalurgiei, Iasi

2778

2778 - BACAU AEROPORTULUI PROFI ROM FOOD

  str. Aeroportului Nr.2,Bacau

2779

2779 - BRAGADIRU CARTIERUL LATIN PROFI ROM FOOD

  Prelungirea Ghencea 47-49,Bl.F5 Oras Bragadiru, Ilfov

2780

2780 - BEREVOESTI PROFI ROM FOOD

Sat Berevoesti, Comuna Berevoesti, Strada Minerului nr.164,Judet Arges

2781

2781 - TIMISOARA ETERNITATII 8 PROFI ROM FOOD

  8, Eterntatii St.,Timisoara, Timis

2782

2782 - IASI CLOPOTARI PROFI ROM FOOD

Str.Clopotari nr.11 si nr.13, Bl.628, parter ,Iasi

2783

2783 - ALEXANDRIA CUZA VODA PROFI ROM FOOD

  98 Cuza Voda st.,Alexandria,Teleorman

2784

2784 - CARACAL DR. MARINESCU PROFI ROM FOOD

Municipiul Caracal, Intrarea Muzeului nr 17 A, Judetul Olt

2785

2785 - AVRIG HOREA PROFI ROM FOOD

  16 Horea st.,Avrig,Sibiu

2786

2786 - BECICHERECU MIC PROFI ROM FOOD

Comuna Becicherecu Mic,Calea Banatului nr.6(nr.vechi 310),Judetul Timis

2787

2787 - TITU PROFI ROM FOOD

  39 Garii Str, Titu City, Dambovita County

2788

2788 - CHISODA PROFI ROM FOOD

Sat Chisoda, Comuna Giroc, Strada Primaverii nr 40, Jud Timis

2789

2789 - DUDESTII VECHI PROFI ROM FOOD

  Comuna Dudestii Vechi nr.346,Timis

2790

2790 - BRADU PROFI ROM FOOD

  Str Principala, nr 481,Bradu,Arges

2791

2791 - TIMISOARA MARESAL AVERESCU 34 PROFI ROM FOOD

Municipiul Timisoara, Strada Maresal Averescu nr 34/D ,SAD 2, parter, Judetul Timis

2792

2792 - TIMISOARA ISLAZ PROFI ROM FOOD

Timisoara, Strada Islaz nr 87, Timis

2793

2793 - DARMANESTI (DB) PROFI ROM FOOD

Str. Principala DN72, Nr.28,Darmanesti, Dambovita

2794

2794 - BUCURESTI IULIU MANIU 109 PROFI ROM FOOD

Bd-ul Iuliu Maniu nr.109, Bloc E, parter, Sector 6, Bucuresti

2795

2795 - TIMISOARA MARTIRILOR PROFI ROM FOOD

Strada Martir Ioan Stanciu nr 2, Timisoara, Timis

2796

2796 - CHIAJNA ILIE PETRE (IF) PROFI ROM FOOD

Ilfov, Chiajna,Str. Ilie Petre nr.51

2797

2797 - TARNAVENI PACII PROFI ROM FOOD

Mun Tarnaveni, Strada Pacii nr 2/L si nr. 2/M, parter, Mures

2798

2798 - OCNA SIBIULUI PROFI ROM FOOD

  Strada Piata Traian nr. 4, Ocna Sibiului, Sibiu

2799

2799 - CLUJ SOPORULUI PROFI ROM FOOD

Municipiul Cluj-Napoca,Strada Soporului nr.11, Judet Cluj

2800

2800 - ARAD PRAPORGESCU PROFI ROM FOOD

Municipiul Arad, Aleea Rasaritului nr.2, Bl. 22,Judet Arad

2801

2801 - GIURGIU BD-UL BUCURESTI PROFI ROM FOOD

  Sos. Bucuresti, Bl. B1/1S,Giurgiu

2802

2802 - TIMISOARA DELFINULUI PROFI ROM FOOD

  10 Delfinului st., Timisoara, Timis

2803

2803 - TIMISOARA MUNTENIEI PROFI ROM FOOD

11 Munteniei St.,Timisoara,Timis

2804

2804 - BRAILA CEZAR PETRESCU PROFI ROM FOOD

Strada Cezar Petrescu nr.4, Bloc B12, Braila

2805

2805 - MORAVITA PROFI ROM FOOD

Comuna Moravita nr.286,Judet Timis

2807

2807 - GIURGIU BDUL BUCURESTI 61 PROFI ROM FOOD

Bulevardul Bucuresti( Fosta Strada Bucuresti), Bl. 61/2D,parter , Judet Giurgiu

2808

2808 - JURILOVCA PROFI ROM FOOD

  Str. Principala, Jurilovca, Tulcea

2809

2809 - DEJ CRANGULUI PROFI ROM FOOD

Municipiul Dej,Strada Crangului nr 4 Bloc U1, ap. 20 si  Bloc U2, Ap.21, Judet Cluj

2810

2810 - BISTRITA ANDREI MURESANU PROFI ROM FOOD

Municipiul Bistrita,Strada Andrei Muresanu nr.30,parter ,Judet Bistrita-Nasaud

2811

2811 - CONSTANTIN DAICOVICIU PROFI ROM FOOD

  Sat Cavaran,Strada Principala nr.8, Constantin Daicoviciu,Caras- Severin

2812

2812 - SLATINA CORNISEI 2 (OT) PROFI ROM FOOD

  Str. Cornisei, Nr. 12 D, Slatina , Olt

2813

2813 - CLUJ ALEEA GARBAU PROFI ROM FOOD

Municipiul Cluj-Napoca, Strada Garbau nr.12, sc.A+B, ap.33 B, parter, Jud. Cluj

2814

2814 - IASI INDEPENDENTEI 19-25 PROFI ROM FOOD

  Bd Independentei, Nr.19-25

2815

2815 - SIRNA (PH) PROFI ROM FOOD

  Comuna Sirna, Sat Tariceni, Judet Prahova

2816

2816 - ORADEA DECEBAL (BH) PROFI ROM FOOD

Bihor, Oradea, 64-66 Decebal blv

2817

2817 - BUCURESTI ONIX RESIDENCE PROFI ROM FOOD

  Splaiul Independentei 202k, bloc 4, Onix Residence, Sector 6, Bucuresti

2818

2818 - ROZAVLEA PROFI ROM FOOD

Comuna Rozavlea nr 757, Judet Maramures

2819

2819 - BAIA MARE REPUBLICII PROFI ROM FOOD

Baia Mare Bd-ul Republiciii nr 17 parter, tronson I si tronson II, Maramures

2820

2820 - ROVINARI MUNCII PROFI ROM FOOD

Orasul Rovinari, Strada Muncii nr.6. Bloc H3, parter , Judet Gorj

2821

2821 - POIENILE DE SUB MUNTE PROFI ROM FOOD

Sat Poienile de sub Munte, Comuna Poienile de sub Munte, Str Principala nr 1401,Judet Maramures

2823

2823 - ARAD MAGHERU 304C PROFI ROM FOOD

Municipiul Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Bl 304/C, parter, ap.35 si ap.35 A, Jud Arad

2824

2824 - BRASOV SATURN 38 PROFI ROM FOOD

  Municipiul Brasov,Bulevardul Saturn, Nr. 38, Jud Brasov

2825

2825 - ORADEA PRIMARIEI PROFI ROM FOOD

Municiul Oradea, Strada Primariei, nr 29, Judet Bihor

2826

2826 - RAMNICU SARAT BDUL M KOGALNICEANU PROFI ROM FOOD

Municipiul Ramnicu Sarat, Strada Mihail Kogalniceanu, Bloc 10 B-10 C, Judet  Buzau

2827

2827 - FLORESTI (PH) PROFI ROM FOOD

  Str. Principala, Nr. 217, Floresti, Prahova

2828

2828 - BUCURESTI CERNISOARA PROFI ROM FOOD

Bucuresti, Sector 6, Strada Dagata nr 7

2829

2829 - ARAD VLAICU PROFI ROM FOOD

Municipiul Arad, Calea A. Vlaicu nr.63-67, Bl I 8, ap 28/a, Judet Arad

2832

2832 - PIATRA NEAMT PROGRESULUI 42 PROFI ROM FOOD

Piatra Neamt, Strada Progresului nr.42, Bloc D16, Judet  Neamt

2833

2833 - TATARASTII DE JOS PROFI ROM FOOD

Sat Tatarastii de Jos, Comuna Tatarastii de Jos, Strada Soseaua Alexandriei ,nr.120, Judet Teleorman

2834

2834 - BRAILA GENERAL EREMIA GRIGORESCU 25 PROFI ROM FOOD

Municipiul Braila, Strada General Eremia Grigorescu nr.25, Bl 1, parter, Judet Braila

2835

2835 - BALS CENTRU (OT) PROFI ROM FOOD

Orasul Bals, Str. Ion Creanga, Nr. 1, Judet Olt

2836

2836 - ORSOVA CERNEI PROFI ROM FOOD

  Strada complex comercial,nr.1,jud.Mehedinti

2837

2837 - PIATRA NEAMT TITU MAIORESCU PROFI ROM FOOD

Piatra Neamt, Strada Titu Maiorescu nr.8, Bloc F26,Judet  Neamt

2838

2838 - ARAD PETRU RARES 20 PROFI ROM FOOD

20, Petru Rares st., Arad

2839

2839 - BEREGSAU MARE PROFI ROM FOOD

127, Principala st., Beregsau Mare, Timis

2840

2840 - ARAD TIMISORII PROFI ROM FOOD

Municipiul Arad, Calea Timisorii nr.34, Judet Arad

2841

2841 - RESITA CENTRU PROFI ROM FOOD

Municipiul Resita, Piata 1 Decembrie 1918,nr3, ap 2/II, Judetul Caras-Severin

2842

2842 - PIATRA NEAMT IZVOARE PROFI ROM FOOD

Piatra Neamt, Strada Izvoare nr.151 E, Judet Neamt

2843

2843 - BAIA (TL) PROFI ROM FOOD

Baia, Tulcea County, str. Republicii nr. 21, judetul Tulcea

2844

2844 - LUGOJ ASTALOS 28 PROFI ROM FOOD

Str.Astalos nr.28 , Lugoj , Timis

2845

2845 - BRUSTARI PROFI ROM FOOD

Sat Brusturi , Comuna Brusturi , nr.199 jud Bihor

2846

2846 - LECHINTA (BN) PROFI ROM FOOD

Pietei st., Lechinta, Bistrita-Nasaud county

2847

2847 - HOTARELE COOP PROFI ROM FOOD

  Comuna  Hotarele, Soseaua Muntenia nr.5, jud.Giurgiu

2848

2848 - CAMPULUNG I C BRATIANU PROFI ROM FOOD

  Bd. I. C. Bratianu, Campulung, Arges

2849

2849 - TIMISOARA BOGDANESTILOR 165 PROFI ROM FOOD

Calea Bogdanestilor, nr 165, Timis, Timisoara

2852

2852 - BRAGADIRU SMARDAN 7 PROFI ROM FOOD

Str. Smardan, Nr. 7, Bragadiru, Ilfov

2853

2853 - BRANCENI PROFI ROM FOOD

Str. Dunarii , nr.104, Teleorman

2855

2855 - COSOVENI (DJ) PROFI ROM FOOD

Str.Revolutiei , nr.2 , Cosoveni

2856

2856 - BACAU STEFAN CEL MARE PROFI ROM FOOD

Str Stefan cel Mare , nr.7, Bacau

2858

2858 - ZORLENI (VS) PROFI ROM FOOD

Zorleni, Vaslui

2859

2859 - INEU REPUBLICII PROFI ROM FOOD

Str. Republicii , nr.1, Ineu, jud. Arad

2862

2862 - TIMISOARA PLOPI PROFI ROM FOOD

Municipiul Timisoara, Strada Tata Oancea nr.1, Judet Timis

2864

2864 - BUCURESTI SALAJ 275 PROFI ROM FOOD

Soseaua Salaj, Nr. 275, Sector 5,Bucuresti 

2865

2865 - LUGOJ TIMISORII PROFI ROM FOOD

Timisorii , nr.54, Timis

2869

2869 - IASI MINERVEI PROFI ROM FOOD

Str. Dunarii , nr.104, Teleorman

2850

2850 - BRAILA CHERCEA PROFI ROM FOOD

Cartier Chercea, Strada Comuna din Paris , nr.95A , Braila

2851

2851 - PIATRA NEAMT PROGRESULUI 121 PROFI ROM FOOD

Piatra Neamt, Strada Progresului nr.121, Bloc M 48, Judet Neamt

2854

2854 - CONSTANTA DELFINARULUI PROFI ROM FOOD

Municipiul Constanta, Str Zorelor, Nr 67-69, Jud Constanta

2860

2860 - FOCSANI COMPLEX MIORITA PROFI ROM FOOD

Strada Piata Moldovei, complex Miorita, Focsani, jud. Vrancea

2861

2861 - ARAD CONFECTII PROFI ROM FOOD

48, Padurii st., Arad, jud. Arad

2866

2866 - TIMISOARA FAVORIT (BOGDANESTILOR 2) PROFI ROM FOOD

Calea Bogdanestilor nr.2 , Timisoara

2870

2870 - CIUCEA PROFI ROM FOOD

Str.Principala ,Ciucea, jud. Cluj

2863

2863 - BRASTAVATU(OT) PROFI ROM FOOD

  Comuna Brastavatu,Str. Mihai Viteazul, Nr. 2, Judet Olt

2867

2867 - CONSTANTA TOMIS 153 PROFI ROM FOOD

Bd. Tomis, Nr. 153, Constanta, jud. Constanta

2874

2874 - TIMISOARA CONSTANTIN BRANCOVEANU 52 PROFI ROM FOOD

Strada Constantin Brancoveanu , nr.52, Timisoara, jud.Timis

2875

2875 - BACAU MILCOV 55 PROFI ROM FOOD

Str.Milcov , nr.55,Bacau, judetul Bacau

2876

2876 - RAMNICU VALCEA ALEEA TEILOR PROFI ROM FOOD

Municipiul Ramnicu Valcea, Aleea Teilor nr. 3, Judet Valcea

2877

2877 - PIATRA NEAMT (CT 21) PROFI ROM FOOD

str. Nicolae Iorga FN, Piatra Neamt , jud. Neamt

2879

2879 - SACUENI PROFI ROM FOOD

7,Libertatii st,Sacueni, Bihor county

2881

2881 - STUDINA (OT) PROFI ROM FOOD

Strada George Cosbuc 23, Studina, Jud Olt

2886

2886 - CLUJ NAPOCA FABRICII DE ZAHAR PROFI ROM FOOD

Strada Fabricii de Zahar nr 66,Cluj-Napoca, jud. Cluj

2873

2873 - ODORHEIU SECUIESC PROFI ROM FOOD

Municipiul Odorheiu Secuiesc, Strada Lacatusilor nr.5-7, Judet Harghita

2880

2880 - PLOIESTI GAGENI PROFI ROM FOOD

Strada Gageni Nr. 111A , Ploiesti, judetul Prahova

2872

2872 - CLUJ NAPOCA BORHANCI PROFI ROM FOOD

Strada Alexandru Rosca nr 5, Cluj-Napoca, Judetul Cluj

2885

2885 - SIBIU COMPA PROFI ROM FOOD

str Otelarilor nr.50 (str. Henri Coada nr.8), Sibiu, jud. Sibiu

2888

2888 - CAMPINA TURNATORIE PROFI ROM FOOD

  Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr.17,Campina, jud. Prahova

2889

2889 - BRAILA DOROBANTILOR 621 (BR) PROFI ROM FOOD

Calea Dorobantilor 621 Street, Braila, jud. Braila

2892

2892 - BAIA MARE DIMITRIE CANTEMIR 4 (MM) PROFI ROM FOOD

Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 4, Baia Mare, jud. Maramures

2882

2882 - BUCOV (PH) PROFI ROM FOOD

DN 1B, Cladire C1 , jud.Prahova

2884

2884 - SACALAZ 2 (TM) PROFI ROM FOOD

 301, Principala st, Sacalaz, jud. Timis

2890

2890 - BRASOV PRUNULUI (BV) PROFI ROM FOOD

Str.Prunului , nr.50-52, Brasov, jud. Brasov

2891

2891 - SLOBOZIA PIATA 500 (IL) PROFI ROM FOOD

Strada Mihai Viteazu nr 8, Slobozia, Jud. Ialomita

2894

2894 - BISTRET (DJ) PROFI ROM FOOD

Strada Marin Preda nr 1, Bistret, Jud Dolj

2895

2895 - MIOVENI STRADA PIETEI (AG) PROFI ROM FOOD

Str. Pietei, Bl. F4, Mioveni, jud. Arges

2897

2897 - TIMISOARA AVERESCU 70B (TM) PROFI ROM FOOD

70B, Maresal Al. Averescu st., Timisoara, Timis

2898

2898 - DOROHOI RAIFFEISEN (BT) PROFI ROM FOOD

   Str Bulevardul Victoriei nr.3-5 bl. A2, Dorohoi, jud. Botosani

2893

2893 - CONSTANTA LIRA (CT) PROFI ROM FOOD

str. Constantin Bobescu nr.23, Constanta, jud Constanta

2868

2868 - BAIA MARE BD-UL BUCURESTI (MM) PROFI ROM FOOD

36, Bucuresti blv., Baia Mare, jud. Maramures

2896

2896 - SIBIU TIGLARI (SB) PROFI ROM FOOD

Municipiul Sibiu, Strada Cuptorului nr.12 B, Judet Sibiu

2900

2900 - ARAD CLUJULUI PROFI ROM FOOD

Str.Clujului , nr.193-195, Arad,  Jud.Arad

2901

2901 - TIMISOARA AGRONOMIE PROFI ROM FOOD

Str. Calea Aradului nr.119, Timisoara, jud.Timis

2902

2902 - BAIA MARE SERELOR (MM) PROFI ROM FOOD

Municipiul Baia Mare, Strada Serelor nr 2, Judetul Maramures

2899

2899 - RACIU (MS) PROFI ROM FOOD

Strada Gheorghe Sincai nr.62 ( Principala 53-55), Raciu, jud Mures

2887

2887 - PIATRA NEAMT (CT28) (NT) PROFI ROM FOOD

Piatra Neamt str. Darmanesti (CT28) (NT)

2904

2904 - SUCIU DE SUS (MM) PROFI ROM FOOD

Str.Principala , nr.825 , Suciu de Sus, jud. Maramures

2905

2905 - TIMISOARA VICTOR HUGO (TM) PROFI ROM FOOD

  Strada Victor Hugo nr.74, Timisoara, jud. Timis

2907

2907 - RESITA CALEA CARANSEBESULUI (CS) PROFI ROM FOOD

Calea Caransebesului 4, Resita, Caras Severin

2908

2908 - PLOIESTI CANTACUZINO (PH) PROFI ROM FOOD

  Str. Ghe. Cantacuzino, Nr. 220A, Ploiesti, jud. Prahova

2909

2909 - ARAD BANU MARACINE (AR) PROFI ROM FOOD

str Banu Maracine nr.31, bl.H parter ap.44, Arad, jud Arad

2910

2910 - FLORESTI TEILOR (CJ) PROFI ROM FOOD

  11, Teilor st., Floresti, jud. Cluj

2911

2911 - HUNEDOARA GAMBRINUS (HD) PROFI ROM FOOD

Bulevardul Dacia nr.6bis, complex Gambrinus, Hunedoara jud. Hunedoara

2912

2912 - BOTOSANI PODUL DE PIATRA (BT) PROFI ROM FOOD

Botosani, Calea Nationala nr. 74, jud. Botosani

2913

2913 - TIMISOARA DACIA (TM) PROFI ROM FOOD

Strada Burebista Nr.8-14, Timisoara, jud.Timis

2914

2914 - URZICENI MUNCII (IL) PROFI ROM FOOD

Str.Muncii , nr.5 , jud Ialomita

2916

2916 - STEFANESTI (AG) PROFI ROM FOOD

  Str. Otelesti nr. 1A, Stefanesti, jud. Arges

2917

2917 - TIMISOARA CIARDA ROSIE (TM) PROFI ROM FOOD

Str. Martir Constantin Radu , nr.37, Timisoara, jud. Timis

2918

2918 - SIBIU FANTANELE (SB) PROFI ROM FOOD

Strada Fantanele nr 2A, Sibiu, Jud Sibiu

2919

2919 - MALDAENI (TR) PROFI ROM FOOD

Strada Principala, Maldaeni Jud Teleorman

2924

2924 - MOSNITA NOUA BERARILOR (TM) PROFI ROM FOOD

str. Berarilor nr.6,  Mosnita Noua, jud. Timis

2903

2903 - PANTELIMON SF GHEORGHE (IF) PROFI ROM FOOD

Strada Sfantu Gheorghe nr 46, Tarla 66, parcela 668, Lot 1,  Pantelimon,Ilfov County

2915

2915 - IASI PACURARI (IS) PROFI ROM FOOD

  str. Pacurari 120-122, Iasi, jud. Iasi

2921

2921 - TIMISOARA UMT PROFI ROM FOOD

9, Avram Imbroane St.,Timisoara, jud. Timis

2922

2922 - BAIA MARE REPUBLICII 2 (MM) PROFI ROM FOOD

  Bd. Republicii, Nr. 2, Baia Mare, jud. Maramures

2923

2923 - PIATRA NEAMT DARMANESTI (NT) PROFI ROM FOOD

str. Darmanesti nr.64 (CT27),Piatra Neamt jud. Neamt

2925

2925 - FLORESTI MUZEUL APEI (CJ) PROFI ROM FOOD

Str. Muzeul Apei nr.11, Sc.1, parte, ap.1, Floresti, jud. Cluj

2927

2927 - TAUTII DE SUS FORESTIERILOR (MM) PROFI ROM FOOD

Str. Forestierilor nr.175, oras Baia Sprie ( Tautii de Sus ) jud. Maramures

2928

2928 - BACAU MIORITEI (BC) PROFI ROM FOOD

Bacau, strada Miorita nr 74

2906

2906 - BAIA MARE UNIRII 7 PROFI ROM FOOD

Bd. Unirii nr.7, Baia Mare, jud. Maramures

2920

2920 - SCHITU GOLESTI (AG) PROFI ROM FOOD

Comuna Schitu Golesti, nr.412 A, DN 73 Pitesti-Campulung, Judet Arges

2929

2929 - BERZOVIA (CS) PROFI ROM FOOD

  Strada Timisorii nr.123 A, Berzovia, jud. Caras-Severin

2930

2930 - SURDUC COOPERATIE (SJ) PROFI ROM FOOD

Surduc nr.205, Surduc, jud. Salaj

2932

2932 - ICLOD (CJ) PROFI ROM FOOD

Iclod, nr 382-383, comuna Iclod Jud. Cluj

2933

2933 - PLOIESTI STRANDULUI (PH) PROFI ROM FOOD

str. Strandului nr.10A (complex Bereasca ), Ploiesti, jud. Prahova

2935

2935 - POROSCHIA (TR) PROFI ROM FOOD

Strada Plopilor nr.2, Poroschia, Jud Teleorman

2938

2938 - ORBEASCA (TR) PROFI ROM FOOD

Localitatea Orbeasca de Jos, Soseaua Alexandriei nr. 122, ComunaOrbeasca, jud.Teleorman

2939

2939 - VIDRA (IF) PROFI ROM FOOD

  Str. Principala nr. 43, Comuna Vidra, Judet  Ilfov

2941

2941 - GLODEANU SARAT CENTRU (BZ) PROFI ROM FOOD

Str. Principala, Glodeanu Sarat, jud.Buzau

2944

2944 - COJASCA (DB) PROFI ROM FOOD

Str. Principala Nr.348,Cojasca, jud.Dambovita

2926

2926 - CORUND HARGHITA (HR) PROFI ROM FOOD

str. Principala nr.112, Corund, jud. Harghita

2937

2937 - DEVA MAXXA (HD) PROFI ROM FOOD

Str Mihai Eminescu nr 93, Deva, Jud Hunedoara

2942

2942 - MAGURELE (PH) PROFI ROM FOOD

Str. Principala, Glodeanu Sarat, jud.Buzau

2943

2943 - BARCEA (GL) PROFI ROM FOOD

str Mihai Eminescu nr.290 (DN 25 ), Barcea, Jud Galati

2936

2936 - BUCURESTI FABRICII 25 (B) PROFI ROM FOOD

str. Fabricii nr.25, sector 6, Bucuresti

2931

2931 - PLOSCA (TR) PROFI ROM FOOD

109 Principala st., Plosca, jud. Teleorman

2940

2940 - PETRESTI (DB) PROFI ROM FOOD

Strada Principala, Petresti, Dambovita

2947

2947 - COSTEIU (TM) PORFI ROM FOOD

E70, Costeiu, Jud Timis

2951

2951 - ORADEA LACUL ROSU (BH) PROFI ROM FOOD

str. Lacul Rosu nr.12A bl.AN95, Oradea jud. Bihor

2950

2950 - BUCURESTI DRUMUL JILAVEI (B) PROFI ROM FOOD

Drumul Jilavei Nr. 48-60, Sector 4, Bucuresti

2934

2934 - SEBIS PACII (AR) PROFI ROM FOOD

Strada Pacii nr 7, Sebis, Arad

2949

2949 - MAIERU BISTRITA NASAUD (BN) PROFI ROM FOOD

1193, Principala st.,Maieru, jud. Bistrita Nasaud

2958

2958 - GALATI BRAILEI 206 (GL) PROFI ROM FOOD

Str. Brailei nr 206A, Galati, Jud Galati

2961

2961 - MEDGIDIA INDEPENDENTEI (CT) PROFI ROM FOOD

str. Independentei nr.65, bl.E1, Medgidia jud. Constanta

2962

2962 - FRATA (CJ) PROFI ROM FOOD

nr. 422 sat Frata, comuna Frata, Jud Cluj

2963

2963 - PIATRA NEAMT IACOMI (NT) PROFI ROM FOOD

Str Dr. Gheorghe Iacomi nr.1A, Piatra Neamt, Jud Neamt

2966

2966 - SELIMBER BRANA (SB)

Str Pictor Brana nr 17, Selimbar, Jud Sibiu

2945

2945 - FLORESTI STOIENSTI (GR) PROFI ROM FOOD

Str. Mihai Viteazu, Nr. 89,Floresti Stoenesti, jud.Giurgiu

2952

2952 - MEDGIDIA CASTANILOR (CT) PROFI ROM FOOD

Strada Castanilor bl. 32 ( si str. Poporului nr.1S bl.32), Medgidia , Jud Constanta

2956

2956 - VANATORI (NT) PROFI ROM FOOD

strada Stefan cel Mare, Vanatori jud Neamt

2957

2957 - IASI NICOLINA 59 (IS) PROFI ROM FOOD

Strada Nicolina nr. 59, bl.978B, Iasi, Jud Iasi

2959

2959 - PIATRA NEAMT C-TIN MATASE (NT) PROFI ROM FOOD

str. Constantin Matase CT19, Piatra Neamt, jud. Neamt

2960

2960 - ROMAN ALEEA REVOLUTIEI (NT) PROFI ROM FOOD

Str Aleea Revolutiei, Roman, Jud Neamt

2964

2964 - CISLAU (BZ) PROFI ROM FOOD

Calea Mihai Viteazul nr.173(DN 10 Brasov - Buzau), Cislau, Jud Buzau

2965

2965 - SAUCESTI (BC) PROFI ROM FOOD

Str. 1 Decembrie nr.102, Saucesti Jud Bacau

2857

2857 - PLOIESTI BD-UL BUCURESTI 24 PROFI ROM FOOD

Bd. Bucuresti, Nr. 24 A, Ploiesti, Prahova

2948

2948 - ROMAN ION CREANGA (NT) PROFI ROM FOOD

str. Ion Creanga FN, Roman, jud. Neamt

2953

2953 - SUCEAVA ZAMCA (SV) PROFI ROM FOOD

Str. Octav Bancila, nr. 3 bl.27 , Suceava, jud.Suceava

2955

2955 - BUZAU BROSTENI J1 (BZ) PROFI ROM FOOD

str. Academiei nr.2 bl.J1,cartier Brosteni, Buzau, jud. Buzau

2878

2878 - ANINOASA PROFI ROM FOOD

  Str. Constatin Manolescu 117, Aninoasa, jud. Dambovita

2967

2967 - HOMOCEA PROFI ROM FOOD

str Nicolae Iorga nr 1, jud Vrancea

2968

2968 - INSURATEI PROFI ROM FOOD

Strada Lacul Rezii nr 25, Judetul Braila

2971

2971 - VERESTI (SV) PROFI ROM FOOD

nr.391, Veresti, Jud Suceava

2972

2972 - SUCEAVA ZAMCA 23 (SV) PROFI ROM FOOD

str Zamca nr.23, Suceava , jud. Suceava

2970

2970 - BAIA MARE REPUBLICII PROFI ROM FOOD

B-dul Republicii nr. 29, Jud Maramures

2976

2976 - ARAD GHIBA BIRTA (AR) PROFI ROM FOOD

Str. Ghiba Birta nr 2, Arad, Jud  Arad

2969

2969 - SATCHINEZ PROFI ROM FOOD

Str. Daliei, Nr. 51, jud.Timis

2974

2974 - PISCHIA (TM) PROFI ROM FOOD

Nr. 215, Pischia, Jud Timis

2946

2946 - PODU TURCULUI (BC) PROFI ROM FOOD

str Tudor Vladimirescu nr.98 , Podu Turcului jud Bacau

2973

2973 - SUCEAVA GEORGE ENESCU (SV) PROFI ROM FOOD

str. George Enescu nr.20, Suceava, Jud. Suceava

2975

2975 - CLUJ NAPOCA LIVEZII (CJ) PROFI ROM FOOD

str. Livezii nr.1, Cluj Napoca, jud. Cluj

2978

2978 - SUCEAVA MARASESTI (SV) PROFI ROM FOOD

Strada Marasesti nr 39A bl. A12, Suceava, Jud Suceava

2979

2979 -TIMISOARA SEVER BOCU (TM) PROFI ROM FOOD

Calea Sever Bocu nr 41, bl.32, Timisoara, Jud Timis

2980

2980 - LUNA (CJ) PROFI ROM FOOD

str. Principala nr.200, Luna, jud Cluj

2982

2982 - BANLOC (TM) PROFI ROM FOOD

Banloc nr 549, Banloc jud Timis

2981

2981 - BACAU TOLSTOI (BC) PROFI ROM FOOD

Str Tolstoi nr 1, Bacau Jud Bacau

2983

2983 - ODORHEIU SECUIESC RACKOZI 12 (HR) PROFI ROM FOOD

str. II Rackozi Ferenc nr 12 si 14, Odorheiu Secuiesc, jud Harghita

2984

2984 - ORADEA PIATA BUCURESTI (BH) PROFI ROM FOOD

Piata Bucuresti nr.4, Oradea, jud. Bihor

2985

2985 - TIMISOARA CALEA ARADULUI (TM) PROFI ROM FOOD

Calea Aradului nr 46C, Timisoara, jud.Timis

2987

2987 - CLUJ NAPOCA BONJOUR (CJ) PROFI ROM FOOD

Str . Costache Negri , nr.1.,  Cluj Napoca, jud. Cluj

2988

2988 - TIMISOARA DAMBOVITA (TM) PROFI ROM FOOD

Bd Dambovita nr.28, Timisoara, jud. Timis

2991

2991 - CONSTANTA VERONA (CT) PROFI ROM FOOD

str. Verona nr.4 (colt cu Bd-ul . Tomis, nr.425) , Constanta, jud. Constanta

2992

2992 - TEASC (DJ) PROFI ROM FOOD

Str. Bechetului nr.185, Teasc, Jud Dolj

2993

2993 - MONEASA (AR) PROFI ROM FOOD

nr.241 ap.1-2, Moneasa, Jud Arad

2995

2995 - SUCEAVA 1 MAI PROFI ROM FOOD

Bulevardul 1 Mai nr 8 sc. B, Suceava, Jud Suceava

2883

2883 - TIMISOARA MARTIR DOMASNEANU PROFI ROM FOOD

Martir P. Domasneanu, nr.70, Timisoara, judetul Timis

2996

2996 - TIMISOARA CLOSCA PROFI ROM FOOD

Str Closca nr 42, Timisoara Jud Timis

2997

2997 - RESITA CUZA PROFI ROM FOOD

Bd. A. I Cuza , bloc E1/E2, Resita, Jud Caras Severin

2998

2998 - BUCURESTI PANTELIMON 255 PROFI ROM FOOD

Sos. Pantelimon, Nr. 255, Sector 2, Bucuresti

2999

2999 - BAILESTI VICTORIEI PROFI ROM FOOD

Str Victoriei nr 143, Bailesti, Dolj

3000

3000 - BUCURESTI BARCA PROFI ROM FOOD

str. Barca nr.14 Bl. M161, sector 5, Bucuresti

3002

3002 - SATU MARE SHOPPING PLAZA PROFI ROM FOOD

Str Nicolae Golescu nr 43, Satu Mare, Jud Satu Mare

3003

3003 - BERESTI TRANDAFIRILOR PROFI ROM FOOD

Beresti, str. Trandafirilor nr. 52, jud. Galati

3004

3004 - TIMISOARA REPUBLICII 27 PROFI ROM FOOD

Bdul Republicii nr 27-29, Timisoara, Jud Timis

2990

2990 - BUCURESTI APUSULUI (B) PROFI ROM FOOD

str Apusului nr.29, Bloc N19, parter, sector 6, Bucuresti

2977

2977 - AMARA PROFI ROM FOOD

Amara, Strada Tudor Vladimirescu nr 91 A, Judet Ialomita

2989

2989 - DEVA MARASTI (HD) PROFI ROM FOOD

Bd Dambovita nr.28, Timisoara, jud. Timis

2994

2994 - BARLAD PRIMAVERII (VS) PROFI ROM FOOD

Str Primaverii nr 19, Barlad, jud Vaslui

2806

2806 - BRAILA SEBESULUI PROFI ROM FOOD

 

3001

3001 - TARGU OCNA PROFI ROM FOOD

str. Eremia Grigorescu nr.8-10 bl.F15, Targu Ocna, jud. Bacau

3006

3006 - LUGOJ CARAIMAN PROFI ROM FOOD

Str Caraiman nr 115, Lugoj Jud Timis

3007

3007 - DUMBRAVITA LIVIU REBREANU PROFI ROM FOOD

Strada Liviu Rebreanu nr 137, Dumbravita Jud Timis

3011

3011 - CONSTANTA FAGETULUI PROFI ROM FOOD

str. Fagetului nr 142, bl.ST8, Constanta

3014

3014 - DROBETA TURNU SEVERIN PROFI ROM FOOD

str. Tudor Vladimirescu nr 113, Drobeta T. Severin

3019

3019 - GALBINASI PROFI ROM FOOD

str. 1 Decembrie nr.2,Galbinasi, jud. Calarasi

3020

3020 - BACAU PRIETENIEI PROFI ROM FOOD

str. Prieteniei 89-91, Bacau, jud Bacau

3005

3005 - BUZAU 1 DECEMBRIE 1918 PROFI ROM FOOD

Bd..1 Decembrie 1918, bloc 3A si 3F, Buzau, Jud. Buzau

3010

3010 - BUCURESTI BERINDEI 11 PROFI ROM FOOD

Bucuresti, Str. Berindei, Nr. 11, sector 2

3013

3013 - CONSTANTA TOMIS 220 PROFI ROM FOOD

Bdul Tomis nr.220, bl.TD6, Constanta

3016

3016 - MORENI CAPITAN PANTEA ION PROFI ROM FOOD

Str Capitan Panteion nr 22, Moreni, jud Dambovita

3017

3017 - IASI NICOLINA PROFI ROM FOOD

Sos. Nicolina nr.12 bl.937 Sc.A, Iasi, Jud. Iasi

3029

3029 - OARJA PROFI ROM FOOD

Str. Primariei Nr. 184, Sat Oarja (Comuna Oarja) Jud Arges

3030

3030 - TIMISOARA ELISABETA RIZEA PROFI ROM FOOD

str. Elisabeta Rizea colt cu  Bd. Martirilor Nr. 103, Timisoara, jud Timis

3035

Constanta Piata Farului (CT)

Piata Farului, Bl. PF4, Constanta, jud. Constanta

3042

Gradinari (OT)

Str. Traian, nr.1, Gradinari, jud. Olt

3032

Tigveni (AG)

Str. Principala, Nr. 52B, Tigveni, Jud Arges

3033

Bucuresti Ferentari 20 (B)

Calea Ferentari, Nr. 20, Bloc 126, parter,  sector 5, Bucuresti

3031

Iasi Vitejilor (IS)

str. Vitejilor nr 11 - 13, Bloc SD7-SD8, Iasi jud Iasi

3027

Dumbravita Petofi Sandor 2 ( TM )

str. Petofi Sandor nr.2C, Sat Dumbravita, Com Dumbravita , jud. Timis

3036

Tiganesti (TR)

str. Dunarii, Tiganesti jud. Teleorman

3043

Bucuresti Vacaresti 302-304

Calea Vacaresti 302-304,Bloc 1C, Sector 4, Bucuresti

3040

Targu Jiu CT Minerilor (GJ)

Strada Minerilor (CT 9 Mai 1), Targu Jiu, Jud Gorj

3041

Maglavit (DJ)

Calea Severinului nr.44, Maglavit, Jud Dolj

3046

Dascalu (IF)

Str. Victoriei, Nr. 106, Dascalu, jud Ilfov

3047

Iasi Voinesti

Str. Voinesti, nr. 46 A, Iasi, jud.Iasi

3048

Slobozia Matei Basarab 59 (IL)

Str. Matei Basarab, nr. 59, Slobozia, Jud Ialomita

3049

Asau (BC)

Comuna Asau, Sat Asau, nr. 54, Jud Bacau

3050

Iasi Alexandru cel Bun 50 (IS)

Str. Alexandru cel Bun, Nr. 50, Bl. 1-2, Iasi, Jud Iasi

3051

Arad Piata Garii (AR)

Str , Piata Garii nr. 1, bl. A, sc. A, B, parter, ap. 18, Arad, Jud Arad

3038

Suceava Vasile Alecsandri (SV)

str. Vasile Alecsandri nr.6, Bloc 2A, Parter, Suceava, jud. Suceva

3052

Tulcea Neptun (TL)

Piata Neptun, Str. Neptun FN, Tulcea, Jud. Tulcea

3054

Sendreni (GL)

str. Principala nr 72, Sat Sendreni,Comuna Sendreni,  jud. Galati

2001

TM- 1 TIMISOARA- PROFI ROM FOOD

Str. Miresei, nr.1, Timisoara

2053

CJ- 53 REGHIN- PROFI ROM FOOD

 

2094

CJ - BEIUS - PROFI ROM FOOD

Str. Calea Bihorului, nr. 26, Beius, Jud. Bihor

2121

 

82 Stefan cel Mare St, jud. Vaslui

 

CT- SOVEJA -PROFI ROM FOOD

54 Soveja St., Constanta, jud. Constanta

2049

PT-XX PITESTI- PROFI ROM FOOD

Calea Bucuresti, FN, P-ta Ceair, Et. 1, Pitesti, jud. Arges

2010

CJ-10 BAIA MARE- PROFI ROM FOOD

B-dul Cosmonautilor, Baia Mare

2102

CJ - ORADEA CANTEMIR - PROFI ROM FOOD

B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 86, Oradea, jud. Bihor

2105

PT - LUNCA CERNEI - PROFI ROM FOOD

str. Lunca Cernei, nr. 6A, sector 6, Bucuresti

1002

PT - DRUMUL TABEREI 1002

Bulevardul Drumul Taberei, Nr. 34, sector 6, Bucuresti

1006

PT - PRELUNGIREA FERENTARI 1006

Str. Prelungirea Ferentari, Nr.52-60, Sector 5, Bucuresti

2056

CJ- 56HUEDIN- PROFI ROM FOOD

Str. Morii Nr.1, Huedin, Jud.Cluj

2124

B- LUICA PROFI ROM FOOD

180 Luica St,. Sector 4, Bucuresti

2144

CJ - BISTRITA - PROFI ROM FOOD

Blv Independentei 52, Bl. E1, jud Bistritra Nasaud

2163

CJ-2163 TIAGO ORADEA-PROFI ROM FOOD

Calea Aradului nr 87, jud Bihor

2184

TM - 2184 ARAD GARA - PROFI ROM FOOD

Str. Piata Garii nr.6, bl I scara A-E, parter, AP.9, Arad, Jud Arad

2192

CJ - 2192 SIMLEU SILVANIEI - PROFI ROM FOOD

Str. Libertatii, nr. 5, jud. Salaj

2205

B - 2205 BUCURESTI ICE STORE - PROFI ROM FOOD

Piata George Enescu, sector 1,

2297

BC - 2297 PIATRA NEAMT (ECOULUI) PROFI ROM FOOD

Str. Ecoului, nr. 3 Bis

 

 

 

 

 

 

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,

 

stiri