CAMPANIA PUBLICITARA PROFI - Din apreciere pentru tine, Sissi te rasfata cu premii si in 2017!
2017-01-12 10:57:26 in Campanii

REGULAMENTUL OFICIALSECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.    Campania publicitara "Din apreciere pentru tine, Sissi te rasfata cu premii si in 2017!" ("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)

1.2.    Campania se derulează prin intermediul City Promotions SRL, societate comercială cu sediul social în Calea Aradului nr. 18, Sc C, Ap. 1, Timisoara, judetul Timis înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J35/587/2001, CUI RO 13893101 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 12218.

1.3.    Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").


1.4.    Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.facebook.caroli.romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.

1.5.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe www.carolifoods.ro,

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.    Campania este organizata si se desfasoara in magazinele listate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe site-ul www.carolifoods.ro, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.    Campania va fi lansata cel mai devreme  la data de 03.01.2017 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu  in data de 03.02.2017 (ora23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 1.

3.2.    Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial  si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.facebook.com/SissiRomania.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt:

Cod Profi    Cod Charisma    Denumire produse
1130      J100    Sunca Sissi din pulpa de porc gastro
19431    J104    Sunca Sissi din piept de pui gastro
52163    J116    Sunca Sissi din piept de curcan gastro
19684    J102    Sunca Sissi din piept de pui 650g
13279    J103    Sunca Sissi din pulpa de porc 650g
52164    J117    Jambon Sissi din pulpa de porc feliat 170g
52166    J118    Jambon Sissi din piept de curcan feliat 170g
52168    J119    Sunca Sissi din piept de curcan feliat 170g
52170    J120    Sunca Sissi din piept de pui feliat 170g
52171    J121    Sunca Sissi din pulpa de porc feliat 170g


SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1.    Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

5.2.    La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
i.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
ii.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
iii.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
iv.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
v.    persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data extragerii castigatorilor  . Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

5.3.    Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea si /sau castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

5.4.    Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare, furnizarea (de catre participanti) in cadrul campaniei si pana la predarea efectiva a premiilor a oricarei informatii false/neadevarate sau inselatoare, nefurnizarea informatiilor minime solicitate (prin prezentul regulament in mod direct ori indirect) pentru participanti se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza ori a castigatorului, dupa caz, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1    Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante, vrac sau ambalate  in valoare de 10 LEI pe un singur bon fiscal din  Magazinele participante (vezi ANEXA 1) si este posesor al Cardului de fidelitate PROFI va intra in tragerea la sorti pentru premiul mentionat la art 7.1 al prezentului Regulament.
6.2    Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.
6.3    Extragerea se va realiza din randul clientilor care au cumparat  in perioada Campaniei , 03.01.2017 – 03.02.2017 (detaliata conform art. 3.1.) produsele mentionate la sectiunea 4  din Magazinele  Participante si au achizitionat Produse Participante, vrac sau ambalate  in valoare de 10 LEI pe un singur bon fiscal din  magazinele participante (vezi ANEXA 1) si este posesor al Cardului de fidelitate PROFI. Castigatorul va fi anuntat prin telefon la numarul inregistrat in baza de date PROFI.

6.5.    Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Agentiei va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale: nume, prenume, numar telefon, semnatură, serie şi număr card de fidelitate Profi , locatia in care au fost acordate/inmanate, precum si declaratia pe propria raspundere ca acesta nu se gaseste in vreunul din cazurile de excludere mentionate la art. 5.2 din prezentul Regulament. Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

6.6.    Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

6.7.    Pentru a fi declarat participant la promotie cumparatorul, la data efectuarii achizitiei precizate la pct. 6.1.., trebuie sa detina fizic cardul de fidelitate PROFI iar achizitia sa fie facuta utilizand acest card si sa fie inregistrata pe acest card. Cererea de emitere a cardului PROFI nu este luata in considerare ca si participare implicita in promotia PROFI. Baza de date este validata de partenerul PROFI pentru cumparatorii posesori de card de fidelitate PROFI care au participat la promotie in perioada 03.01.2017 – 03.02.2017.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1.    In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

Premii    Cantitate (buc.)    Valoare bucata (LEI, TVA inclusa)    Valoare bucata (LEI, fara TVA)     Valoare totala (LEI, TVA inclusa)    Valoare totala (LEI, fara TVA)
VOUCHER cumparturi PROFI    50    100    83.33    5,000    4,166.5
Set de Bijuterii CUSTOMIZAT*    1    6,808.95    5,674.13    6,808.95    5,674.13
TOTAL                11,808.95    9,840.63

*Set de Bijuterii personalizat cuprinde urmatoarele elemente: bratara, lant + pandantiv si cercei.  Setul de bijuterii se personalizeaza exclusiv pornind de la modelul stelutei denumite in prezentul regulament “steluta Sissi.”

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1.    Premiile  actiunii „Din apreciere pentru tine, Sissi te rasfata cu premii si in 2017!” se vor acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 09.02.2017 in locatia Sediului Caroli din Bucuresti, blvd Timisoara, nr.26 Z, cladirea Anchor Plaza et.5 , sector 6, si va fi predat castigatorului in maxim 15 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile calendaristice de la extragere.

8.2.    Extragerea castigatorului  se va face de catre  o comisie formata din: un reprezentant al agentiei Front Line Marketing si un reprezentant CAROLI FOODS GROUP, in prezenta unui reprezentant al departamentului juridic Caroli Foods Group sau a notarului, prin extragerea a 63 de persoane din totalitatea participantilor. La extragere, primul extras  va fi desemnat castigator al premiului „Set de Bijuterii CUSTOMIZAT”iar urmatorii 20 extrasi vor fi desemnati castigatori ai premiilor „voucher de cumparaturi PROFI”  urmand a fi supusi procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.3.) . Pentru fiecare din cei 21 de castigatori vor fi extrase cate doua rezerve pentru fiecare castigator extras, rezervele corespunzand fiecarui castigator extras , conform ordinii de extragere.

Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi anuntati/contactati personal prin telefon in maxim 15 zile lucratoare de la data extragerii. Pentru validare, castigatorii premiilor vor prezenta cartea de identitate si cardul de fidelitate PROFI cu care au efectuat achizitia produselor Caroli.
 
8.3.    In cazul in care oricare din castigatori nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.)  in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 10 zile lucratoare ulterioare datei extragerii prevazute in art. 8.1.),  se va trece la contactarea rezervelor ,in ordinea extragerii acestora, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici cea de-a doua rezerva aferenta fiecarui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

8.4.    Campania se adreseaza participantilor  cu varsta implinita de 18 ani  la data  extragerii.

8.5.    Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.6.    Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 
8.7.    Fiecare  premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai  in baza unui proces verbal de predare- primire  a premiului, in care se vor consemna urmatoarele:  datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal, adresa ), datele din cardul Profi si/sau numarul cardului Profi, locatia in care au fost acordate/inmanate premiile, precum si declaratia pe propria raspundere ca acesta nu se gaseste in vreunul din cazurile de excludere mentionate la art. 5.2 si in intregul Regulament, si  datele de individualizare ale tipului de premiu castigat.. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi  intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.

8.8.    Caroli Foods Group SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care castigatorii sunt persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie ori cele privind acordarea / inmanarea/ validarea premiului , in toate aceste situatii organizatorii rezervandu-si dreptul de a nu acorda/a nu preda premiul si /sau de a realoca premiile.

8.9.    Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve,  fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare , predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi  30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1.    Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.     Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.    Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.
a.    Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b.    Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c.    Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.    Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a.    nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b.    nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c.    este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
d.    nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
e.    isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1    Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile    Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele  cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.carolifoods.ro / pagina facebook Sissi Romania  .
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.Organizator,
Caroli Foods Group SRL        
        
Prin Agentie,                        
SC City Promotions SRL


ANEXA 1 – Lista magazinelor  participante

Magazin    Oras    Adresa    Judet
PROFI ROM FOOD 1001    Bucuresti    Bd. Ghencea,Nr.38,Bloc C63,Sect.6     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 1003    Bucuresti    Bd. Timisoara,Nr.73,Sect.6     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 1004    Bucuresti    Prel. Ghencea,Nr.32,Sect.6     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 1005    Bucuresti    G.Valsan(Mehadia),Nr.22     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 1007    Bucuresti    Ritmului,Nr.16,Sect.2,     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 1008    Bucuresti    Sos.Pantelimon 92     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 1009    Bucuresti    Sos.Berceni, Nr.8Bis     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2002    Timisoara    Str. Aries Nr. 9     Timis
PROFI ROM FOOD 2003    Timisoara    Calea Sagului Nr. 23     Timis
PROFI ROM FOOD 2004    Arad    Calea. Aurel Vlaicu Bl. Z18-19    Arad
PROFI ROM FOOD 2005    Sf. Gheorghe    Str. Miko Imre Nr. 6     Covasna
PROFI ROM FOOD 2006    Brasov    B-Dul. Saturn Nr. 1 A     Brasov
PROFI ROM FOOD 2007    Cluj Napoca    P-Ta Marasti     Cluj
PROFI ROM FOOD 2008    Arad    P-Ta Soarelui     Arad
PROFI ROM FOOD 2009    Oradea    Bul. Dacia     Bihor
PROFI ROM FOOD 2011    Cluj-napoca    Str. Observatorului     Cluj
PROFI ROM FOOD 2012    Cluj-napoca    Str. Fantanele Nr.53     Cluj
PROFI ROM FOOD 2013    Alba-iulia    Str.Motilor     Alba
PROFI ROM FOOD 2014    Bistrita    Mihai Eminescu Nr.1-4     Bistrita-nasaud
PROFI ROM FOOD 2017    Timisoara    Str.Ion Mihalache 25-27     Timis
PROFI ROM FOOD 2018    Targu Mures    Str. Pandurilor Nr.50     Mures
PROFI ROM FOOD 2019    Miercurea-ciuc    Str. Petofi Sandor Nr. 18     Harghita
PROFI ROM FOOD 2020    Ploiesti    Calea Marasesti Nr.265B     Prahova
PROFI ROM FOOD 2021    Ploiesti    Str. Malu Rosu Nr.85    Prahova
PROFI ROM FOOD 2022    Hunedoara    B-Dul Dacia Nr.27Bis     Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2023    Petrosani    Str.1Decembrie1918,Zona Parc Spital     Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2024    Resita    Blv.Republicii Nr.2     Caras-severin
PROFI ROM FOOD 2026    Lugoj    Str. 20 Decembrie 1989 Nr.39     Timis
PROFI ROM FOOD 2027    Turnu Severin    Str.Walter Maracineanu, Nr.6     Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2028    Simeria    Str.Atelierului 0728.858.887    Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2029    Onesti    Str. Mercur Nr.4     Bacau
PROFI ROM FOOD 2030    Tarnaveni    Str.Republicii Nr.54 Parter     Mures
PROFI ROM FOOD 2031    Cluj    Str.E.Teodoroiu Nr.10     Cluj
PROFI ROM FOOD 2032    Deva    Intersectia  M. Eminescu-N.Balcescu     Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2033    Campia Turzii    Str. 1 Decembrie 1918 Intersectia Cu Str. T.Vladimirescu    Cluj
PROFI ROM FOOD 2034    Constanta    Str.Dispensarului Nr.18     Constanta
PROFI ROM FOOD 2035    Constanta    Str.Mircea Cel Batran Nr.144     Constanta
PROFI ROM FOOD 2036    Consta Nta    Sos.Mangaliei Nr.76     Constanta
PROFI ROM FOOD 2037    Constanta    Str.Liliacului Nr. 1     Constanta
PROFI ROM FOOD 2038    Gherla    Str. Mihai Eminescu Nr. 3     Cluj
PROFI ROM FOOD 2039    Bucuresti    Str.Cernisoara Nr.45 Bl.O13     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2040    Focsani    B-Dul Bucuresti Nr.11     Vrancea
PROFI ROM FOOD 2041    Slatina    Ecaterina Teodoroiu Nr.2     Olt
PROFI ROM FOOD 2042    Orastie    Str.Nicolae Balcescu  Nr.8     Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2043    Rovinari    Str.Prieteniei F.N.     Gorj
PROFI ROM FOOD 2044    Buzias    Str. Principala, Nr. 10-12     Timis
PROFI ROM FOOD 2045    Jimbolia     Str. Republicii  Nr. 25     Timis
PROFI ROM FOOD 2046    Costesti    Str. Victoriei, nr. 54, Costesti    Arges
PROFI ROM FOOD 2047    Bailesti    Str. Victoriei, Nr. 87 Fost 105     Dolj
PROFI ROM FOOD 2048    Iasi    Str.Clopotari Nr16-20,Bl.607 Sc.A-C     Iasi
PROFI ROM FOOD 2050    Radauti    Str. Piata Unirii, Nr. 5     Suceava
PROFI ROM FOOD 2051    Seini    Str. Piata Unirii, Nr. 24     Maramures
PROFI ROM FOOD 2052    Campulung Moldovenesc    Str.Dimitrie Cantemir Nr. 2     Suceava
PROFI ROM FOOD 2054    Aiud    Str.Transilvaniei Nr.26     Alba
PROFI ROM FOOD 2055    Moinesti    Str Tudor Vladimirescu Nr 239     Bacau
PROFI ROM FOOD 2057    Gilau    Str.Principala Nr 960     Cluj
PROFI ROM FOOD 2058    Dragasani    Str.Decebal Nr 6,Jud Valcea     Valcea
PROFI ROM FOOD 2059    Gaesti    Str.13 Decembrie Nr 45     Dambovita
PROFI ROM FOOD 2060    Mioveni    Bulevardul Dacia Nr 1     Arges
PROFI ROM FOOD 2061    Campeni    Str.Tudor Vladimirescu Nr 2A     Alba
PROFI ROM FOOD 2062    Targoviste    Bulevardul Unirii,Nr 6-8     Dambovita
PROFI ROM FOOD 2063    Faget    Calea Lugojului Nr 74     Timis
PROFI ROM FOOD 2064    Roman    Str.Roman Musat Bl33(F.Rahovei Bl3     Neamt
PROFI ROM FOOD 2065    Pascani    Str Stefan Cel Mare,Bl V 1-3 Parter     Iasi
PROFI ROM FOOD 2066    Otelul Rosu    Str.Revolutiei Nr 164-166     Caras-severin
PROFI ROM FOOD 2067    Marasesti    Str.Republicii Nr 68     Vrancea
PROFI ROM FOOD 2068    Timisoara    Str.Dacilor Nr 25     Timis
PROFI ROM FOOD 2069    Deva    Centrul Comercial Deva Mall Bulevardul Decebal    Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2070    Bucuresti    Str.Jean Steriadi Nr 11,Sector 3     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2071    Drobeta Turnu Severin    Tudor Vladimirescu Nr 106A     Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2072    Bucuresti    Margeanului Nr 71Sector 5, Buc.     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2073    Ramnicu Valcea    Str.Mihai Eminescu Nr 30     Valcea
PROFI ROM FOOD 2074    Baia Mare    Bd.Unirii Nr 8-10     Maramures
PROFI ROM FOOD 2075    Drobeta Turnu Severin    Str Crisan Nr 76     Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2076    Comanesti    Str Republicii Nr 60     Bacau
PROFI ROM FOOD 2077    Brasov    Str. Smeurei, nr.4, bl. A27, Brasov Racadau    Brasov
PROFI ROM FOOD 2078    Adjud    Str Onesti Nr 1 A,Vrancea     Vrancea
PROFI ROM FOOD 2079    Bucuresti    B-Dul Nicolae Grigorescu Nr 51,B M1     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2080    Bucuresti    Str Orsova 9A,Sector 6     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2081    Ineu    Str.Republici 41     Arad
PROFI ROM FOOD 2082    Bucuresti    Str.Pantelimon Nr 114,Sect 2     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2083    Bucuresti    Blv.Libertatii , Nr. 1A Sector 4    Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2084    Brasov    Str Gloriei Nr 11     Brasov
PROFI ROM FOOD 2085    Panticeu    Sat Panticeu, Nr 90     Cluj
PROFI ROM FOOD 2086    Petrila    Tudor Vladimirescu Bl.36D     Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2087    Vulcan    Mihai Viteazul,Complex Pro Europa     Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2088    Targu Mures    Gh Doja     Mures
PROFI ROM FOOD 2089    Bacau    Str. Mioritei Nr 11     Bacau
PROFI ROM FOOD 2090    Cluj Napoca    Str.Eroilor  Nr 84 Floresti     Cluj
PROFI ROM FOOD 2091    Harlau    Str.Petru Rares Nr.14     Iasi
PROFI ROM FOOD 2092    Ploiesti    Str Lupeni Nr 6     Prahova
PROFI ROM FOOD 2093    Suceava    Str.Nicolae Balcescu     Suceava
PROFI ROM FOOD 2095    Bucuresti    Emil Racovita 10A,Bl19,Sect 4     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2096    Reghin    Str.Mihai Viteazu Nr 27     Mures
PROFI ROM FOOD 2097    Slobozia    Episcopiei Nr 7     Ialomita
PROFI ROM FOOD 2098    Targu Mures    Str 22 Decembrie 1989,Nr 35     Mures
PROFI ROM FOOD 2099    Bucuresti    Bulevardul Dacia     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2100    Bucuresti    Str.Pajura     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2101    Targu Jiu    Str 9 Mai ,Bloc 6     Gorj
PROFI ROM FOOD 2103    Timisoara    Blv.Tineretului Nr 1     Timis
PROFI ROM FOOD 2104    Recas    Str .Principala Nr 263     Timis
PROFI ROM FOOD 2106    Sibiu    Str Alba Iulia Bl14     Sibiu
PROFI ROM FOOD 2107    Sibiu    Str.Valea Aurie Bl 30,Ap 1     Sibiu
PROFI ROM FOOD 2108    Sibiu    Str Semaforului Bl 14     Sibiu
PROFI ROM FOOD 2109    Sibiu    Str Cisnadiei Nr 19     Sibiu
PROFI ROM FOOD 2110    Sibiu    Cartier Strand  Bloc 15,Ap 6     Sibiu
PROFI ROM FOOD 2111    Sibiu    Str N .Iorga Nr 52     Sibiu
PROFI ROM FOOD 2112    Zalau    B-Dul Mihai Viteazu     Salaj
PROFI ROM FOOD 2113    Lugoj    Str Mocionii Nr 15     Timis
PROFI ROM FOOD 2114    Intorsura Buzaului    Mihai Viteazu Nr 198     Covasna
PROFI ROM FOOD 2115    Piatra Neamt    Mihai Viteazu Nr 1     Neamt
PROFI ROM FOOD 2116    Urziceni    Transilvaniei Nr 5     Ialomita
PROFI ROM FOOD 2117    Calafat    Str.Tudor Vladimirescu Nr 21     Dolj
PROFI ROM FOOD 2118    Timisoara    Calea Sever Bocu Nr 31     Timis
PROFI ROM FOOD 2119    Cluj Napoca    Str.Padin Nr 20     Cluj
PROFI ROM FOOD 2120    Pitesti    Str.Nicolae Grigorescu, Complex,,Doi Cocosi"    Arges
PROFI ROM FOOD 2122    Craiova    Str 1 Decembrie 1918,Nr 27     Dolj
PROFI ROM FOOD 2123    Fieni    Str.Republici Nr 28     Dambovita
PROFI ROM FOOD 2125    Resita    Str.Horia Nr 18     Caras-severin
PROFI ROM FOOD 2126    Deta    Str Victoriei Nr 23     Timis
PROFI ROM FOOD 2127    Breaza    Str Republici Nr 21     Prahova
PROFI ROM FOOD 2128    Ploiesti    Str.Eremia Grigorescu Nr 8     Prahova
PROFI ROM FOOD 2129    Videle    Soseaua Giurgiului Nr 21     Teleorman
PROFI ROM FOOD 2130    Bucuresti    Str Barsanesti Nr 2B,Sector 6     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2131    Sacele    Str Viitorului Nr 15     Brasov
PROFI ROM FOOD 2132    Iasi    Blv. Dacia 47-49, Bl. Dd1-Dd2     Iasi
PROFI ROM FOOD 2133    Satu Mare    Str. Decebal Nr. 23     Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2134    Galati    Str Brandusei,Complex Siret     Galati
PROFI ROM FOOD 2135    Brasov    B-Dul Victoriei Nr 2     Brasov
PROFI ROM FOOD 2136    Alesd    Str.Unirii Nr 26     Bihor
PROFI ROM FOOD 2137    Tulcea    Str Unirii Nr 2     Tulcea
PROFI ROM FOOD 2138    Arad    Piata Arenei Nr 7     Arad
PROFI ROM FOOD 2139    Braila    Bd-Ul Dorobantilor Nr. 50     Braila
PROFI ROM FOOD 2140    Ludus    B-Dul 1 Decembrie 1918 Nr 30     Mures
PROFI ROM FOOD 2141    Sibiu    Str Stefan Cel Mare Nr 47     Sibiu
PROFI ROM FOOD 2142    Focsani    Str.Unirii Nr 18     Vrancea
PROFI ROM FOOD 2143    Campulung Muscel    Str Gruiuluinr Nr 63,Bl D1 8A Parte     Arges
PROFI ROM FOOD 2145    Cluj    Str.Mehedinti Nr 82     Cluj
PROFI ROM FOOD 2146    Abrud    Str Republicii R3-R4     Alba
PROFI ROM FOOD 2147    Targu Jiu    B-Dul Alexandru Ioan Cuza Nr 23 Piata 9 Mai    Gorj
PROFI ROM FOOD 2148    Pitesti    B-Dul 1 Decembrie 1918,Nr 12,Bl M4     Arges
PROFI ROM FOOD 2149    Pitesti    Calea Craiovei Nr 109     Arges
PROFI ROM FOOD 2150    Galati    St.Rosiori,Complex Comercial Ancora Mazepa 1    Galati
PROFI ROM FOOD 2151    Bucuresti    Calea Vacaresti Nr 176-178     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2152    Bucuresti    Calea Rahovei Nr 355 ,Sector 5     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2153    Bacau    Str.Nicolae Balcescu Nr 1     Bacau
PROFI ROM FOOD 2154    Targu Jiu    Str Victoriei Nr 44     Gorj
PROFI ROM FOOD 2155    Iasi    Str .Pacurari Bl 589     Iasi
PROFI ROM FOOD 2156    Bucuresti    Soseaua Salaj Nr 133,Sector 5     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2157    Cluj    Str.Clabucet ,Nr 5,Ap 44     Cluj
PROFI ROM FOOD 2158    Cluj    Blv.Nicolae Titulescu Nr 18,Ap.81B     Cluj
PROFI ROM FOOD 2159    Cluj    Blv.Nicolae Titulescu Nr 163     Cluj
PROFI ROM FOOD 2160    Cluj Napoca    Str.Viilor Nr 40     Cluj
PROFI ROM FOOD 2161    Cluj Napoca    St.21Decembrie1989,Nr 133,Sc3,Ap120     Cluj
PROFI ROM FOOD 2162    Cluj Napoca    Str.Detunata Nr 1,Ap 10     Cluj
PROFI ROM FOOD 2163    Oradea    Calea Aradului Nr 87     Bihor
PROFI ROM FOOD 2164    Galati    B-Dul George Cosbuc,Tiglina 2     Galati
PROFI ROM FOOD 2165    Filipestii De Padure    Str.Principala Nr 832     Prahova
PROFI ROM FOOD 2166    Arad    Str. Muncii Nr 85     Arad
PROFI ROM FOOD 2167    Sibiu    Str. Lunga ,Nr 63     Sibiu
PROFI ROM FOOD 2168    Satu Mare    B-Dul Closca Nr 33     Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2169    Rosiorii De Vede    Str.Rahovei,Bl 101,Parter     Teleorman
PROFI ROM FOOD 2170    Sighisoara    Str.Herman Oberth,Nr 16     Mures
PROFI ROM FOOD 2171    Zimnicea    Str.Mihail Kogalniceanu Nr 25-25A     Teleorman
PROFI ROM FOOD 2172    Prundul Bargaului    Str. Principala Nr 136     Bistrita-nasaud
PROFI ROM FOOD 2173    Bucuresti    Str.Drumul Taberei 90-92,Sector 6     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2174    Toplita    Str Nicolae Balcescu Bl D     Harghita
PROFI ROM FOOD 2175    Galati    Str. Constructorilor Nr. 1E     Galati
PROFI ROM FOOD 2176    Fagaras    Str. Mihai Eminescu Nr 26     Brasov
PROFI ROM FOOD 2177    Cluj    Str.Ion Mester Nr 5     Cluj
PROFI ROM FOOD 2178    Baia Mare    Str Iuliu Maniu Nr 5     Maramures
PROFI ROM FOOD 2179    Huedin    Str Republicii Nr 8,Bl A,Parter     Cluj
PROFI ROM FOOD 2180    Braila    Calea Galati Nr 323,Bl 3-5     Braila
PROFI ROM FOOD 2181    Craiova    Str.Brazda Lui Novac Nr 66 Complex Vechi    Dolj
PROFI ROM FOOD 2182    Brasov    Str. Harmanului Nr 63 ,Bl 1 ,A     Brasov
PROFI ROM FOOD 2183    Iasi    Soseaua Nicolina,Nr 3,Bl 928     Iasi
PROFI ROM FOOD 2185    Brasov    Calea Bucuresti Nr 90     Brasov
PROFI ROM FOOD 2186    Baia Mare    B-Dul Decebal Nr 11     Maramures
PROFI ROM FOOD 2187    Ploiesti    Streiului Nr1,A     Prahova
PROFI ROM FOOD 2188    Ploiesti    Str Chimiei Nr 5     Prahova
PROFI ROM FOOD 2189    Urlati    Str.1 Mai,Nr 68     Prahova
PROFI ROM FOOD 2190    Brasov    B-Dul Grivitei Nr 65,Bl 47     Brasov
PROFI ROM FOOD 2191    Biharia    Str Cetatii Nr 154 ,Corp C1,Parter     Bihor
PROFI ROM FOOD 2193    Bucuresti    Piata Aparatorii Patriei Sector 4     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2194    Targoviste    Str.I.C.Bratianu Nr 32B,Bl C1,Parte     Dambovita
PROFI ROM FOOD 2195    Turnu Magurele    Str Mihai Bravu Nr 30     Teleorman
PROFI ROM FOOD 2196    Sfantu Gheorghe    Str Sporturilor Nr 11     Covasna
PROFI ROM FOOD 2197    Cluj    Str.Dunarii Nr 22     Cluj
PROFI ROM FOOD 2198    Alexandria    Str Libertatii Bl A4     Teleorman
PROFI ROM FOOD 2199    Timisoara    Calea Buziasului Nr 28     Timis
PROFI ROM FOOD 2200    Timisoara    St Maresal Alexandru Averescu Nr 92     Timis
PROFI ROM FOOD 2201    Ramnicu Sarat    Str.Victoriei Nr 2     Buzau
PROFI ROM FOOD 2202    Huedin    Str Morii Nr 1     Cluj
PROFI ROM FOOD 2203    Botosani    Str Grivita Nr 7     Botosani
PROFI ROM FOOD 2204    Sannicolau Mare    Str.Republicii Nr 2     Timis
PROFI ROM FOOD 2206    Botosani    Str.Stefan Cel Mare Nr 2,Bl H2-H3     Botosani
PROFI ROM FOOD 2207    Botosani    Str Bucovina Nr 8,Sc D     Botosani
PROFI ROM FOOD 2208    Sfantu Gheorghe    Str.Romulus Cioflec Bl 33,Sc B     Covasna
PROFI ROM FOOD 2209    Busteni    B-Dul Libertatii Nr 85     Prahova
PROFI ROM FOOD 2210    Salonta    Piata Libertatii Nr 14     Bihor
PROFI ROM FOOD 2211    Bacau    Str.Aprodu Purice Nr 11,Bl 11,Sc C     Bacau
PROFI ROM FOOD 2212    Botosani    Str Primaverii Nr 15,Bl 24,Sc B     Botosani
PROFI ROM FOOD 2213    Livada    Str Satu Mare Nr 3     Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2214    Craiova    Str I.D. Sarbu Nr 7A     Dolj
PROFI ROM FOOD 2215    Cluj    Str Aurel Vlaicu Nr 27     Cluj
PROFI ROM FOOD 2216    Giurgiu    Piata Comertului Nr 48     Giurgiu
PROFI ROM FOOD 2217    Corabia    Str.Ih Radulescu Nr 4     Olt
PROFI ROM FOOD 2218    Giurgiu    Str.Tineretului Nr 55A     Giurgiu
PROFI ROM FOOD 2219    Botosani    Str George Enescu Nr 44,Bl T94     Botosani
PROFI ROM FOOD 2220    Zarnesti    Str Metianu Nr 4     Brasov
PROFI ROM FOOD 2221    Deva    Str. 22 Decembrie Nr. 110     Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2222    Oradea    Str. Erofte Grigore Nr. 3 Bl. An36     Bihor
PROFI ROM FOOD 2223    Borsa    Str. Decebal Nr 2     Maramures
PROFI ROM FOOD 2224    Constanta    Str.I.L.Caragiale Nr 14     Constanta
PROFI ROM FOOD 2225    Bucuresti    Str.Pajura Nr 24 ,Sector 1     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2226    Mogosoaia    Soseaua Bucuresti Targoviste ,Nr 1A     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2227    Caracal    Str.Mieilor Nr 3Colt Cu Iancu Jianu Nr 12-14    Olt
PROFI ROM FOOD 2228    Oradea    Str.Razboieni Nr 55     Bihor
PROFI ROM FOOD 2229    Turda    Str Tineretului Nr 4,Bl A38     Cluj
PROFI ROM FOOD 2230    Timisoara    Piata Balcescu Nr 2     Timis
PROFI ROM FOOD 2231    Medias    Str Blajului Bloc 68     Sibiu
PROFI ROM FOOD 2232    Bucuresti    Str Covasna Nr 3,Sector 4     Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2233    Iasi    Piata Voievozilor Nr 8-9,Bl X6 Bis     Iasi
PROFI ROM FOOD 2234    Sighisoara    Str.Rozelor Nr 1 A     Mures
PROFI ROM FOOD 2235    Mangalia    Str Stefan Cel Mare Nr 16     Constanta
PROFI ROM FOOD 2236    Constanta    Str. Soveja, nr. 54    Constanta
PROFI ROM FOOD 2237    Ploiesti    Blv. Bucuresti , Nr. 9, Bl. 8A    Prahova
PROFI ROM FOOD 2238    Iasi    Str. Han Tatar, nr. 6    Iasi
PROFI ROM FOOD 2239    Pitesti    Str. Libertatii, nr. 24A    Arges
PROFI ROM FOOD 2240    Cisnadie    Str. Stejarului, FN    Sibiu
PROFI ROM FOOD 2241    Targu Mures    Str. Parangului, nr. 15-17    Mures
PROFI ROM FOOD 2242    Pitesti    Piata Razboieni, Complex alimentar    Arges
PROFI ROM FOOD 2243    Pitesti    Complex Albina, bloc C15, parter,str. Paltinului nr. 8    Arges
PROFI ROM FOOD 2244    Baraolt    Str. Trandafirilor, 26 B    Covasna
PROFI ROM FOOD 2245    Somcuta Mare    Str. Republicii, nr. 19 A    Maramures
PROFI ROM FOOD 2246    Medias    Str. Mihai Eminescu, nr. 4    Sibiu
PROFI ROM FOOD 2247    Iasi    Str. Ciurchi, nr.121, parter    Iasi
PROFI ROM FOOD 2248    Dr. Tr. Severin    Drobeta Turnu Severin 4, str. Numa Pompiliu, nr. 1    Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2249    Targoviste Micro Iv    Targoviste (Micro IV), str. C-tin Brancoveanu, nr.65    Dambovita
PROFI ROM FOOD 2250    Floresti Somesului    Floresti (Somesului), str. Somesului, nr.2 A    Cluj
PROFI ROM FOOD 2251    Constanta P-ta Grivitei    Constanta (P-ta Grivita), str. Mihaileanu, nr. ap. Magazin 1B    Constanta
PROFI ROM FOOD 2252    Ocna Mures    Ocna Mures, str. Nicolae Iorga, nr. 31    Alba
PROFI ROM FOOD 2253    Brad    Str. Republicii, Nr. 3    Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2254    Dabuleni    Dabuleni, str. Unirii, nr. 7    Dolj
PROFI ROM FOOD 2255    Oradea    Str. Sovata, Nr. 50    Bihor
PROFI ROM FOOD 2256    Constanta Tomis 3    Constanta (Tomis), blv. Tomis ,nr. 318    Constanta
PROFI ROM FOOD 2257    Tandarei    Tandarei, Calea Bucuresti, nr. 200    Ialomita
PROFI ROM FOOD 2258    Satu Mare Milcov    Satu Mare (Milcov), aleea Milcov, bl. T6B    Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2259    Satu Mare Brandusei    Satu Mare (Brandusa), str. Brandusa, nr. 18-20    Maramures
PROFI ROM FOOD 2260    Slatina Toamnei    Slatina (Toamnei), str. Toamnei, nr. 6    Olt
PROFI ROM FOOD 2261    Constanta Cet    Constanta (CET), str. Egretei nr. 16    Constanta
PROFI ROM FOOD 2262    Arad Iuliu Maniu    Arad (Iuliu Maniu), str. Iuliu Maniu, nr. 103    Arad
PROFI ROM FOOD 2263    Hunedoara P-ta Centrala    Hunedoara (Bicaz-Piata), str. Bicaz, nr.2    Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2264    Timisoara Complex Studentesc    Timisoara (Complex ), Aleea Studentilor, nr. 2    Timis
PROFI ROM FOOD 2265    Cluj-napoca    Str. Peana, Nr. 18    Cluj
PROFI ROM FOOD 2266    Timisoara Freidorf    Timisoara (Ardealul Friedorf), str. Ardealul nr. 2/4    Timis
PROFI ROM FOOD 2267    Rupea    Rupea (Republicii), str. Republicii nr. 141    Brasov
PROFI ROM FOOD 2268    Timisoara Sagului    Timisoara (Sagului), Calea Sagului nr. 55    Timis
PROFI ROM FOOD 2269    Azuga    Azuga (Ritivoiu), str. Ritivoiu, nr. 11    Prahova
PROFI ROM FOOD 2270    Timisoara Gheorghe Lazar    Timisoara (Gh. Lazar), str. Gh. Lazar, nr. 33    Timis
PROFI ROM FOOD 2271    Lipova    Str. Timisorii    Arad
PROFI ROM FOOD 2272    Bucuresti Livezilor    Bucuresti (Livezilor), Aleea Livezilor, nr. 27A, sector 6    Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2273    Turceni    Str. Sanatatii, FN    Gorj
PROFI ROM FOOD 2274    Pantelimon    Bucuresti (Pantelimon), Sos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9, parter, sector 2    Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2275    Alba Iulia Toporasilor    Alba Iulia (Toporasilor), str. Toporasilor, nr. 74    Alba
PROFI ROM FOOD 2276    Negresti-oas    Str. Pietei Nr. 1 A    Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2277    Moreni    Moreni (Pantea), Str. CPT. Ion Pantea, nr. 12    Dambovita
PROFI ROM FOOD 2278    Tulcea    Tulcea 2, str. Mica FN, str. Pacii FN, str. Gavrilov Corneliu nr. 91    Tulcea
PROFI ROM FOOD 2279    Bacau    Str. Republicii, Nr. 1, Complex comercial Eficient    Bacau
PROFI ROM FOOD 2280    Bacau    Str. Milcov, Nr. 134, Sc. A-B    Bacau
PROFI ROM FOOD 2281    Bucuresti Moruzzi    Bucuresti (Morruzzi), str. Alexandru Morruzzi Voievod, nr. 14, sector 3    Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2282    Topoloveni    Str. Parcului, nr. 14    Arges
PROFI ROM FOOD 2283    Timisoara Cetatii    Timisoara (Cetatii), Blv. Cetatii, nr. 79, jud. Timis    Timis
PROFI ROM FOOD 2284    Plopeni    Plopeni, str. Democratiei 3A, jud. Prahova    Prahova
PROFI ROM FOOD 2285    Matca    Str. Principala, Nr. 697    Galati
PROFI ROM FOOD 2286    Sibiu    Str. Dorului, Nr. 20    Sibiu
PROFI ROM FOOD 2287    Pecica    Str. 2, Nr. 175    Arad
PROFI ROM FOOD 2288    Buzau    Calea Mihai VItezu, Nr. 43 BIS, Bl. 30, Bl. 31    Buzau
PROFI ROM FOOD 2289    Buzau    Calea Mihai VItezu, Nr. 43 BIS, Bl. 30, Bl. 31    Buzau
PROFI ROM FOOD 2290    Pitesti    str. Tudor Vladimirescu, nr. 13B    Arges
PROFI ROM FOOD 2291    Odobesti    Str. Stefan cel Mare nr.40    Vrancea
PROFI ROM FOOD 2292    Ploiesti    Str. Deltei Nr.1    Arges
PROFI ROM FOOD 2293    Onesti    Onesti (Oituz), blv. Oituz, nr. 19, jud. Bacau    Bacau
PROFI ROM FOOD 2294    Braila Margaretelor    Braila(Margaretelor),str. Aleea Margaretelor, nr.1, cartier Obor    Braila
PROFI ROM FOOD 2295    Timisoara Astrilor    str. Astrilor, nr. 20-26    Timis
PROFI ROM FOOD 2296    Iasi Independentei    B-dul Independentei, nr. 1A    Iasi
PROFI ROM FOOD 2298    Gataia    str. Republicii, nr. 84/A/1    Timis
PROFI ROM FOOD 2299    Mizil    str. Blajului, nr.1, bl. 23, spatiu comercial    Prahova
PROFI ROM FOOD 2300    Galati Siderurgistilor    Siderurgistilor nr. 42, bl. M4A, Micro 14    Galati
PROFI ROM FOOD 2301    Resita    Blv. Republicii, nr. 13-15    Caras Severin
PROFI ROM FOOD 2302    Macin    Str. 1 Decembrie, nr.40    Tulcea
PROFI ROM FOOD 2303    Gaesti    Str. 1 Decembrie, nr. 32    Dambovita
PROFI ROM FOOD 2304    Zlatna    Piata Unirii, nr. 2    Alba
PROFI ROM FOOD 2305    Balan    Str. 1 Decembrie, nr.27/A    Harghita
PROFI ROM FOOD 2306    Timisoara Dorobantilor    Calea Dorobantilor,nr.3, P/E, ap. I/2    Timis
PROFI ROM FOOD 2307    Panciu    Ciprian Porumbescu, Nr.2    Vrancea
PROFI ROM FOOD 2308    Oradea    Blv. Dacia, nr.40    Bihor
PROFI ROM FOOD 2309    Buzau    Str. Obor, nr. D2, Bazar    Buzau
PROFI ROM FOOD 2310    Dej    Piata 16 Februarie, nr.3    Cluj
PROFI ROM FOOD 2311    Izbiceni    Str. Pietei, nr. 9    Olt
PROFI ROM FOOD 2312    Arad    Str. Abrud, nr.105 A    Arad
PROFI ROM FOOD 2313    Bacau Carpati    Str. Carpati, nr.15    Bacau
PROFI ROM FOOD 2315    Tinca    str. Republicii, nr. 75    Bihor
PROFI ROM FOOD 2316    Calarasi    str. Prelungirea Bucuresti, nr. 2    Calarasi
PROFI ROM FOOD 2317    Segarcea    str. Republicii, nr. 78, bl. J1-J2    Calarasi
PROFI ROM FOOD 2318    Timisoara Revolutiei    Bd. Revolutiei, nr. 7    Timis
PROFI ROM FOOD 2319    Suceava Gheorghe Doja    str. Gheorge Doja, nr. 135    Suceava
PROFI ROM FOOD 2320    Miercurea Nirajului    Piata Teilor, nr. 46    Harghita
PROFI ROM FOOD 2321    Oradea Cantacuzino    str. I. Cantacuzino, nr. 21    Bihor
PROFI ROM FOOD 2322    Bumbesti Jiu    str. Grigore Alexandru Ghica, nr.8    Gorj
PROFI ROM FOOD 2323    Lovrin    str. Lovrin, nr.208    Timis
PROFI ROM FOOD 2324    Baia Mare Cosmonautilor    Str. Cosmonautilor FN    Maramures
PROFI ROM FOOD 2325    Baia Mare Barajului    Str.Barajului FN    Maramures
PROFI ROM FOOD 2326    Baia Mare Melodiei    St. Melodiei FN    Maramures
PROFI ROM FOOD 2327    Mangalia Rozelor    Str. Rozelor, Bl C 18, Mangalia, Jud. Constanta    Constanta
PROFI ROM FOOD 2328    Barlad    Str. Hotin, nr.9    Vaslui
PROFI ROM FOOD 2329    Arad Padis    Str. Lucian Blaga nr.2, Arad, Jud. Arad    Arad
PROFI ROM FOOD 2330    Timisoara Mehala    Str. Ovidiu Balea nr.2    Timis
PROFI ROM FOOD 2331    Baia De Arama    Str. Tudor Vladimirescu nr.24    Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2332    Sangeorz Bai    DN 17 D    Bistrita-nasaud
PROFI ROM FOOD 2333    Focsani Republicii    Blv. Republicii nr.82    Vrancea
PROFI ROM FOOD 2334    Anina    str. Sfanta Varvara, nr.51    Caras Severin
PROFI ROM FOOD 2335    Iasi Carol    b-dul. Carol, nr. 48    Iasi
PROFI ROM FOOD 2336    Aghiresu Fabricii    str. Principala, nr. 345    Cluj
PROFI ROM FOOD 2337    Birlad Gara    Str. Primaverii nr.2    Vaslui
PROFI ROM FOOD 2338    Tulcea    Str. Isaccei nr.45    Tulcea
PROFI ROM FOOD 2339    Timisoara Godeanu    str. Martir Gabriela Tako, nr.4    Timis
PROFI ROM FOOD 2340    Sebis    Blv. Victoriei, nr. 7    Arad
PROFI ROM FOOD 2341    Tirgu Bujor    str. Grigore Hagiu, nr. 3    Galati
PROFI ROM FOOD 2342    Vanju Mare    str. Republicii, nr. 80    Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2343    Nasaud Granicerilor    B-dul. Granicerilor, nr. 34    Bistrita-nasaud
PROFI ROM FOOD 2344    Marginea    str. Principala nr. 3064    Suceava
PROFI ROM FOOD 2345    Cavnic    str. 22 Decembrie, nr. 12    Maramures
PROFI ROM FOOD 2346    Petrosani Ii    str. 1 Decembrie 1918, nr. 90    Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2347    Bicaz Barajului    str. Barajului, nr. 2A    Piatra Neamt
PROFI ROM FOOD 2348    1 Decembrie    str. Prunilor, nr. 2C , Piata Alba Iulia    Ilfov
PROFI ROM FOOD 2349    Iasi Stejar    str. Stejar, nr. 13    Iasi
PROFI ROM FOOD 2350    Ramnicu Valcea Traian    Calea lui Traian 156-158, Complex Nord    Valcea
PROFI ROM FOOD 2351    Timisoara    Timisoara, str. Pomiculturii, nr. 23, jud. Timis    Timis
PROFI ROM FOOD 2352    Pitesti Negru Voda    Str. Negru Voda, nr.2-4    Arges
PROFI ROM FOOD 2353    Tg.mures Romulus Guga    str. Romulus Guga, nr. 1    Mures
PROFI ROM FOOD 2354    Constanta    Str. Badea Cartan, nr. 14    Constanta
PROFI ROM FOOD 2355    Brasov Ion Creanga    Str. Ion Creanga, nr. 13    Brasov
PROFI ROM FOOD 2356    Bacau Bicaz    Str. Bicaz, nr. 21    Bacau
PROFI ROM FOOD 2357    Blaj Republicii    B-dul. Republicii, nr. 53    Alba
PROFI ROM FOOD 2358    Medgidia    Str. Poporului, nr. 60A    Constanta
PROFI ROM FOOD 2359    Singeorgiu De Mures    str. Principala, nr. 857    Mures
PROFI ROM FOOD 2360    Pitesti Calea Dragasani    Calea Dragasani, nr. 5    Arges
PROFI ROM FOOD 2361    Radauti Bogdan Voda    str. Bogdan Voda, nr. 68    Suceava
PROFI ROM FOOD 2362    Bacau Iosif Cocea    str. Iosif Cocea, nr. 19B    Bacau
PROFI ROM FOOD 2363    Beclean Libertatii    Piata Libertatii, nr. 2    Bistrita-nasaud
PROFI ROM FOOD 2364    Lupeni    B-dul. Pacii, nr.1    Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2365    Mahmudia    str. Mahmudia, nr. 8D    Tulcea
PROFI ROM FOOD 2366    Oradea Bumbacului    str. Bumbacului, nr. 26    Bihor
PROFI ROM FOOD 2367    Braila Calea Calarasilor    Calea Calarasilor, nr 305    Braila
PROFI ROM FOOD 2368    Murgeni    str. Emil Juvara, nr. 12    Vaslui
PROFI ROM FOOD 2369    Negresti    str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23    Vaslui
PROFI ROM FOOD 2370    Sacalaz    296/A    Timis
PROFI ROM FOOD 2371    Ardud    str. Stefan cel Mare    Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2372    Ilia    str. Libertatii, nr. 45    Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2373    Petrosani Pacii    str. Pacii, nr. 22    Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2374    Sintandrei    FN    Bihor
PROFI ROM FOOD 2375    Oradea Pasteur    str. Luis Pasteur, nr. 165    Bihor
PROFI ROM FOOD 2376    Satu Mare Brasov    str. Brasov, nr. 4    Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2377    Constanta Capitol    B-dul. Tomis, nr. 136    Constanta
PROFI ROM FOOD 2378    Bozovici    Principala 923, Hotel Minis    Caras Severin
PROFI ROM FOOD 2379    Calarasi Parcului    str. Parcului, nr. 2    Calarasi
PROFI ROM FOOD 2380    Suceava Muncii    str. Muncii, nr. 6    Suceava
PROFI ROM FOOD 2381    Feldioara    Octavian Goga, Nr. 89    Brasov
PROFI ROM FOOD 2382    Sasciori    DN67C    Alba
PROFI ROM FOOD 2383    Cugir Victoriei    str. Victoriei, Nr. 11    Alba
PROFI ROM FOOD 2384    Suceava Enescu    George Enescu, Nr.38, Bl. T90    Suceava
PROFI ROM FOOD 2385    Turt Eroilor    Calea Sever Bocu, Nr. 31    Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2386    Braila Cutezatorilor    Complex Hipodrom, Aleea Cutezatorilor, nr. 4    Braila
PROFI ROM FOOD 2387    Craiova Farago    str. Elena Farago, nr. 4B    Dolj
PROFI ROM FOOD 2388    Aiud Unirii    Str. Unirii, nr.53, scara KLM    Alba
PROFI ROM FOOD 2389    Targu Jiu    Bd. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 3B    Gorj
PROFI ROM FOOD 2390    Craiova    Str. Castanilor, Nr. 15 B, Bl. 2, Sc. 1    Dolj
PROFI ROM FOOD 2391    Slatina Dorobantu    str. Sergent Major Dorobantu Constantin, nr.9    Olt
PROFI ROM FOOD 2392    Baneasa    str. Trandafirului, nr. 102,    Constanta
PROFI ROM FOOD 2393    Constanta Caraiman    str. Prelungirea Caraiman, nr. 4A    Constanta
PROFI ROM FOOD 2394    Motru Trandafirilor    b-dul. Trandafirilor,  nr. 12E    Gorj
PROFI ROM FOOD 2395    Alba Iulia Mistral    str. Frederic Mistral    Alba
PROFI ROM FOOD 2396    Iasi Rond Vechi    str. Nicolina, nr. 968    Iasi
PROFI ROM FOOD 2397    Rucar Brasovului    str. Brasovului, nr. 45    Arges
PROFI ROM FOOD 2398    Timisoara Ripensia    Aleea FC Ripensia, nr. 29    Timis
PROFI ROM FOOD 2399    Popesti    str. Principala, nr. 79    Bihor
PROFI ROM FOOD 2400    Cenei    str. Principala, nr. 571    Timis
PROFI ROM FOOD 2401    Suceava Burdujeni    Str. Soimului nr.2  bl.19, scara B, Parter    Suceava
PROFI ROM FOOD 2402    Topolovatu Mare    str. Principala nr. 170    Timis
PROFI ROM FOOD 2403    Amarastii De Jos    str. Principala, nr. 549B    Dolj
PROFI ROM FOOD 2404    Timisoara Cugir    str. Cugir, nr. 18, bl. 78    Timis
PROFI ROM FOOD 2405    Cujmir    Piata Cujmir    Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2406    Stalpeni    87    Arges
PROFI ROM FOOD 2407    Bistrita Stefan Cel Mare    str. Stefan cel Mare, bl. 24    Bistrita-nasaud
PROFI ROM FOOD 2409    Nadlac    str. Independentei, nr. 47    Arad
PROFI ROM FOOD 2410    Bocsa Funicularului    Str. Funicularului nr. 65    Caras Severin
PROFI ROM FOOD 2411    Craiova Unirii    Calea Unirii 14, Mercur shopping center    Dolj
PROFI ROM FOOD 2412    Suceava Leca    Str. Prof.Leca Morariu nr.1A    Suceva
PROFI ROM FOOD 2413    Zalau Dragalina    Gen.Dragalina, Nr. 23    Salaj
PROFI ROM FOOD 2414    Radauti Calarasi    Strada Calarasi, Nr. 18    Suceava
PROFI ROM FOOD 2415    Nicolae Iorga (iasi Podu De Piatra)    Soseaua Nationala Complex Comercial Podul de Piatra, 176 C    Iasi
PROFI ROM FOOD 2416    Copsa Mica    Aleea Castanilor FN    Sibiu


Caroli Foods Group SRL
Prin reprezentant,


campanii