CAMPANIA PUBLICITARA - Salamul SEMENIC EXTRA cu CAROLIMETU TERMIC!
2017-03-02 08:56:33 in Campanii

REGULAMENTUL OFICIAL

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara "Salamul SEMENIC EXTRA cu CAROLIMETU TERMIC!" ("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)

1.1. Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.facebook.com/caroli.romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe www.caroli.ro,

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara in magazinele listate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe site-ul www.caroli.ro, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 22.02.2017 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu in data de 21.03.2017 (ora23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 1.

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.facebook.caroli.romania.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt:

Cod Profi Cod Charisma Denumire produse
50380 P314 Salam Semenic extra 350g Caroli
51449 P317 Salam Semenic extra gastro ~1.5 kg Caroli

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
ii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
iii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
iv. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
v. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data extragerii castigatorilor . Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea si /sau castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

5.4. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare, furnizarea (de catre participanti) in cadrul campaniei si pana la predarea efectiva a premiilor a oricarei informatii false/neadevarate sau inselatoare, nefurnizarea informatiilor minime solicitate (prin prezentul regulament in mod direct ori indirect) pentru participanti se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza ori a castigatorului, dupa caz, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante, vrac sau ambalate in valoare de 6 LEI pe un singur bon fiscal din Magazinele participante (vezi ANEXA 1) si este posesor al Cardului de fidelitate PROFI va intra in tragerea la sorti pentru premiul mentionat la art 7.1 al prezentului Regulament.
6.2 Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.
6.3 Extragerea se va realiza din randul clientilor care au cumparat in perioada Campaniei , 22.02.2017 – 21.03.2017 (detaliata conform art. 3.1.) produsele mentionate la sectiunea 4 din Magazinele Participante si au achizitionat Produse Participante, vrac sau ambalate in valoare de 6 LEI pe un singur bon fiscal din magazinele participante (vezi ANEXA 1) si este posesor al Cardului de fidelitate PROFI. Castigatorul va fi anuntat prin telefon la numarul inregistrat in baza de date PROFI.

6.5. Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Agentiei va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale: nume, prenume, numar telefon, semnatură, serie şi număr card de fidelitate Profi, , locatia in care au fost acordate/inmanate, precum si declaratia pe propria raspundere ca acesta nu se gaseste in vreunul din cazurile de excludere mentionate la art. 5.2 din prezentul Regulament. Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

6.6. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

6.7. Pentru a fi declarat participant la promotie cumparatorul, la data efectuarii achizitiei precizate la pct. 6.1.., trebuie sa detina fizic cardul de fidelitate PROFI iar achizitia sa fie facuta utilizand acest card si sa fie inregistrata pe acest card. Cererea de emitere a cardului PROFI nu este luata in considerare ca si participare implicita in promotia PROFI. Baza de date este validata de partenerul PROFI pentru cumparatorii posesori de card de fidelitate PROFI care au participat la promotie in perioada 22.02.2017 – 21.03.2017.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

Premii Cantitate (buc.) Valoare bucata (LEI, TVA inclusa) Valoare bucata (LEI, fara TVA) Valoare totala (LEI, TVA inclusa) Valoare totala (LEI, fara TVA)
Mini Frigider KLARSTEIN – Electronic Star* 40 241.8 201.5 9672 8060
TOTAL 9672 8060

*Mini Frigiderul KLARSTEIN are urmatoarele dimensiuni exterioare: L=28cm l=18.5cm H=24.5cm, se conecteaza la 220-240V sau 12V. Raceste si incalzeste dupa cum este setat initial si are 4l ca si dimensiune interioara.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Premiile actiunii „Salamul SEMENIC EXTRA cu CAROLIMETU TERMIC!” se vor acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 30.03.2017 in locatia Sediului Caroli din Bucuresti, blvd Timisoara, nr.26 Z, cladirea Anchor Plaza et.5 , sector 6, si va fi predat castigatorului in maxim 15 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile calendaristice de la extragere.

8.2. Extragerea castigatorului se va face de catre o comisie formata din: un reprezentant al agentiei Front Line Marketing si un reprezentant CAROLI FOODS GROUP prin extragerea a 120 de persoane din totalitatea participantilor. La extragere, primii 40 extrasi vor fi desemnati castigatori al premiilor „Mini Frigider KLARSTEIN urmand a fi supusi procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.3.) . Pentru fiecare din cei 40 de castigatori vor fi extrase cate doua rezerve pentru fiecare castigator extras, rezervele corespunzand fiecarui castigator extras, conform ordinii de extragere.

Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi anuntati/contactati personal prin telefon in maxim 15 zile lucratoare de la data extragerii. Pentru validare, castigatorii premiilor vor prezenta cartea de identitate si cardul de fidelitate PROFI cu care au efectuat achizitia produselor Caroli.

8.3. In cazul in care oricare din castigatori nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 15 zile lucratoare ulterioare datei extragerii prevazute in art. 8.1.), se va trece la contactarea rezervelor ,in ordinea extragerii acestora, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici cea de-a doua rezerva aferenta fiecarui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

8.4. Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani la data extragerii.

8.5. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.6. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.7. Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna urmatoarele: datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal, adresa ), datele din cardul Profi si/sau numarul cardului Profi, locatia in care au fost acordate/inmanate premiile, precum si declaratia pe propria raspundere ca acesta nu se gaseste in vreunul din cazurile de excludere mentionate la art. 5.2 si in intregul Regulament, si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat.. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.

8.8. Caroli Foods Group SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care castigatorii sunt persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie ori cele privind acordarea / inmanarea/ validarea premiului , in toate aceste situatii organizatorii rezervandu-si dreptul de a nu acorda/a nu preda premiul si /sau de a realoca premiile.

8.9. Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare , predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.
a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
d. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
e. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.carolifoods.ro / pagina facebook Sissi Romania .
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.


Organizator,
Caroli Foods Group SRL

 

Prin Agentie,
Front Line Marketing

 

 

 

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

Magazin Oras Adresa Judet
PROFI ROM FOOD 1001 Bucuresti Bd. Ghencea,Nr.38,Bloc C63,Sect.6 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 1003 Bucuresti Bd. Timisoara,Nr.73,Sect.6 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 1004 Bucuresti Prel. Ghencea,Nr.32,Sect.6 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 1005 Bucuresti G.Valsan(Mehadia),Nr.22 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 1007 Bucuresti Ritmului,Nr.16,Sect.2, Bucuresti
PROFI ROM FOOD 1008 Bucuresti Sos.Pantelimon 92 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 1009 Bucuresti Sos.Berceni, Nr.8Bis Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2002 Timisoara Str. Aries Nr. 9 Timis
PROFI ROM FOOD 2003 Timisoara Calea Sagului Nr. 23 Timis
PROFI ROM FOOD 2004 Arad Calea. Aurel Vlaicu Bl. Z18-19 Arad
PROFI ROM FOOD 2005 Sf. Gheorghe Str. Miko Imre Nr. 6 Covasna
PROFI ROM FOOD 2006 Brasov B-Dul. Saturn Nr. 1 A Brasov
PROFI ROM FOOD 2007 Cluj Napoca P-Ta Marasti Cluj
PROFI ROM FOOD 2008 Arad P-Ta Soarelui Arad
PROFI ROM FOOD 2009 Oradea Bul. Dacia Bihor
PROFI ROM FOOD 2011 Cluj-napoca Str. Observatorului Cluj
PROFI ROM FOOD 2012 Cluj-napoca Str. Fantanele Nr.53 Cluj
PROFI ROM FOOD 2013 Alba-iulia Str.Motilor Alba
PROFI ROM FOOD 2014 Bistrita Mihai Eminescu Nr.1-4 Bistrita-nasaud
PROFI ROM FOOD 2017 Timisoara Str.Ion Mihalache 25-27 Timis
PROFI ROM FOOD 2018 Targu Mures Str. Pandurilor Nr.50 Mures
PROFI ROM FOOD 2019 Miercurea-ciuc Str. Petofi Sandor Nr. 18 Harghita
PROFI ROM FOOD 2020 Ploiesti Calea Marasesti Nr.265B Prahova
PROFI ROM FOOD 2021 Ploiesti Str. Malu Rosu Nr.85 Prahova
PROFI ROM FOOD 2022 Hunedoara B-Dul Dacia Nr.27Bis Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2023 Petrosani Str.1Decembrie1918,Zona Parc Spital Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2024 Resita Blv.Republicii Nr.2 Caras-severin
PROFI ROM FOOD 2026 Lugoj Str. 20 Decembrie 1989 Nr.39 Timis
PROFI ROM FOOD 2027 Turnu Severin Str.Walter Maracineanu, Nr.6 Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2028 Simeria Str.Atelierului 0728.858.887 Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2029 Onesti Str. Mercur Nr.4 Bacau
PROFI ROM FOOD 2030 Tarnaveni Str.Republicii Nr.54 Parter Mures
PROFI ROM FOOD 2031 Cluj Str.E.Teodoroiu Nr.10 Cluj
PROFI ROM FOOD 2032 Deva Intersectia M. Eminescu-N.Balcescu Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2033 Campia Turzii Str. 1 Decembrie 1918 Intersectia Cu Str. T.Vladimirescu Cluj
PROFI ROM FOOD 2034 Constanta Str.Dispensarului Nr.18 Constanta
PROFI ROM FOOD 2035 Constanta Str.Mircea Cel Batran Nr.144 Constanta
PROFI ROM FOOD 2036 Consta Nta Sos.Mangaliei Nr.76 Constanta
PROFI ROM FOOD 2037 Constanta Str.Liliacului Nr. 1 Constanta
PROFI ROM FOOD 2038 Gherla Str. Mihai Eminescu Nr. 3 Cluj
PROFI ROM FOOD 2039 Bucuresti Str.Cernisoara Nr.45 Bl.O13 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2040 Focsani B-Dul Bucuresti Nr.11 Vrancea
PROFI ROM FOOD 2041 Slatina Ecaterina Teodoroiu Nr.2 Olt
PROFI ROM FOOD 2042 Orastie Str.Nicolae Balcescu Nr.8 Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2043 Rovinari Str.Prieteniei F.N. Gorj
PROFI ROM FOOD 2044 Buzias Str. Principala, Nr. 10-12 Timis
PROFI ROM FOOD 2045 Jimbolia Str. Republicii Nr. 25 Timis
PROFI ROM FOOD 2046 Costesti Str. Victoriei, nr. 54, Costesti Arges
PROFI ROM FOOD 2047 Bailesti Str. Victoriei, Nr. 87 Fost 105 Dolj
PROFI ROM FOOD 2048 Iasi Str.Clopotari Nr16-20,Bl.607 Sc.A-C Iasi
PROFI ROM FOOD 2050 Radauti Str. Piata Unirii, Nr. 5 Suceava
PROFI ROM FOOD 2051 Seini Str. Piata Unirii, Nr. 24 Maramures
PROFI ROM FOOD 2052 Campulung Moldovenesc Str.Dimitrie Cantemir Nr. 2 Suceava
PROFI ROM FOOD 2054 Aiud Str.Transilvaniei Nr.26 Alba
PROFI ROM FOOD 2055 Moinesti Str Tudor Vladimirescu Nr 239 Bacau
PROFI ROM FOOD 2057 Gilau Str.Principala Nr 960 Cluj
PROFI ROM FOOD 2058 Dragasani Str.Decebal Nr 6,Jud Valcea Valcea
PROFI ROM FOOD 2059 Gaesti Str.13 Decembrie Nr 45 Dambovita
PROFI ROM FOOD 2060 Mioveni Bulevardul Dacia Nr 1 Arges
PROFI ROM FOOD 2061 Campeni Str.Tudor Vladimirescu Nr 2A Alba
PROFI ROM FOOD 2062 Targoviste Bulevardul Unirii,Nr 6-8 Dambovita
PROFI ROM FOOD 2063 Faget Calea Lugojului Nr 74 Timis
PROFI ROM FOOD 2064 Roman Str.Roman Musat Bl33(F.Rahovei Bl3 Neamt
PROFI ROM FOOD 2065 Pascani Str Stefan Cel Mare,Bl V 1-3 Parter Iasi
PROFI ROM FOOD 2066 Otelul Rosu Str.Revolutiei Nr 164-166 Caras-severin
PROFI ROM FOOD 2067 Marasesti Str.Republicii Nr 68 Vrancea
PROFI ROM FOOD 2068 Timisoara Str.Dacilor Nr 25 Timis
PROFI ROM FOOD 2069 Deva Centrul Comercial Deva Mall Bulevardul Decebal Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2070 Bucuresti Str.Jean Steriadi Nr 11,Sector 3 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2071 Drobeta Turnu Severin Tudor Vladimirescu Nr 106A Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2072 Bucuresti Margeanului Nr 71Sector 5, Buc. Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2073 Ramnicu Valcea Str.Mihai Eminescu Nr 30 Valcea
PROFI ROM FOOD 2074 Baia Mare Bd.Unirii Nr 8-10 Maramures
PROFI ROM FOOD 2075 Drobeta Turnu Severin Str Crisan Nr 76 Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2076 Comanesti Str Republicii Nr 60 Bacau
PROFI ROM FOOD 2077 Brasov Str. Smeurei, nr.4, bl. A27, Brasov Racadau Brasov
PROFI ROM FOOD 2078 Adjud Str Onesti Nr 1 A,Vrancea Vrancea
PROFI ROM FOOD 2079 Bucuresti B-Dul Nicolae Grigorescu Nr 51,B M1 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2080 Bucuresti Str Orsova 9A,Sector 6 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2081 Ineu Str.Republici 41 Arad
PROFI ROM FOOD 2082 Bucuresti Str.Pantelimon Nr 114,Sect 2 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2083 Bucuresti Blv.Libertatii , Nr. 1A Sector 4 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2084 Brasov Str Gloriei Nr 11 Brasov
PROFI ROM FOOD 2085 Panticeu Sat Panticeu, Nr 90 Cluj
PROFI ROM FOOD 2086 Petrila Tudor Vladimirescu Bl.36D Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2087 Vulcan Mihai Viteazul,Complex Pro Europa Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2088 Targu Mures Gh Doja Mures
PROFI ROM FOOD 2089 Bacau Str. Mioritei Nr 11 Bacau
PROFI ROM FOOD 2090 Cluj Napoca Str.Eroilor Nr 84 Floresti Cluj
PROFI ROM FOOD 2091 Harlau Str.Petru Rares Nr.14 Iasi
PROFI ROM FOOD 2092 Ploiesti Str Lupeni Nr 6 Prahova
PROFI ROM FOOD 2093 Suceava Str.Nicolae Balcescu Suceava
PROFI ROM FOOD 2095 Bucuresti Emil Racovita 10A,Bl19,Sect 4 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2096 Reghin Str.Mihai Viteazu Nr 27 Mures
PROFI ROM FOOD 2097 Slobozia Episcopiei Nr 7 Ialomita
PROFI ROM FOOD 2098 Targu Mures Str 22 Decembrie 1989,Nr 35 Mures
PROFI ROM FOOD 2099 Bucuresti Bulevardul Dacia Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2100 Bucuresti Str.Pajura Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2101 Targu Jiu Str 9 Mai ,Bloc 6 Gorj
PROFI ROM FOOD 2103 Timisoara Blv.Tineretului Nr 1 Timis
PROFI ROM FOOD 2104 Recas Str .Principala Nr 263 Timis
PROFI ROM FOOD 2106 Sibiu Str Alba Iulia Bl14 Sibiu
PROFI ROM FOOD 2107 Sibiu Str.Valea Aurie Bl 30,Ap 1 Sibiu
PROFI ROM FOOD 2108 Sibiu Str Semaforului Bl 14 Sibiu
PROFI ROM FOOD 2109 Sibiu Str Cisnadiei Nr 19 Sibiu
PROFI ROM FOOD 2110 Sibiu Cartier Strand Bloc 15,Ap 6 Sibiu
PROFI ROM FOOD 2111 Sibiu Str N .Iorga Nr 52 Sibiu
PROFI ROM FOOD 2112 Zalau B-Dul Mihai Viteazu Salaj
PROFI ROM FOOD 2113 Lugoj Str Mocionii Nr 15 Timis
PROFI ROM FOOD 2114 Intorsura Buzaului Mihai Viteazu Nr 198 Covasna
PROFI ROM FOOD 2115 Piatra Neamt Mihai Viteazu Nr 1 Neamt
PROFI ROM FOOD 2116 Urziceni Transilvaniei Nr 5 Ialomita
PROFI ROM FOOD 2117 Calafat Str.Tudor Vladimirescu Nr 21 Dolj
PROFI ROM FOOD 2118 Timisoara Calea Sever Bocu Nr 31 Timis
PROFI ROM FOOD 2119 Cluj Napoca Str.Padin Nr 20 Cluj
PROFI ROM FOOD 2120 Pitesti Str.Nicolae Grigorescu, Complex,,Doi Cocosi" Arges
PROFI ROM FOOD 2122 Craiova Str 1 Decembrie 1918,Nr 27 Dolj
PROFI ROM FOOD 2123 Fieni Str.Republici Nr 28 Dambovita
PROFI ROM FOOD 2125 Resita Str.Horia Nr 18 Caras-severin
PROFI ROM FOOD 2126 Deta Str Victoriei Nr 23 Timis
PROFI ROM FOOD 2127 Breaza Str Republici Nr 21 Prahova
PROFI ROM FOOD 2128 Ploiesti Str.Eremia Grigorescu Nr 8 Prahova
PROFI ROM FOOD 2129 Videle Soseaua Giurgiului Nr 21 Teleorman
PROFI ROM FOOD 2130 Bucuresti Str Barsanesti Nr 2B,Sector 6 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2131 Sacele Str Viitorului Nr 15 Brasov
PROFI ROM FOOD 2132 Iasi Blv. Dacia 47-49, Bl. Dd1-Dd2 Iasi
PROFI ROM FOOD 2133 Satu Mare Str. Decebal Nr. 23 Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2134 Galati Str Brandusei,Complex Siret Galati
PROFI ROM FOOD 2135 Brasov B-Dul Victoriei Nr 2 Brasov
PROFI ROM FOOD 2136 Alesd Str.Unirii Nr 26 Bihor
PROFI ROM FOOD 2137 Tulcea Str Unirii Nr 2 Tulcea
PROFI ROM FOOD 2138 Arad Piata Arenei Nr 7 Arad
PROFI ROM FOOD 2139 Braila Bd-Ul Dorobantilor Nr. 50 Braila
PROFI ROM FOOD 2140 Ludus B-Dul 1 Decembrie 1918 Nr 30 Mures
PROFI ROM FOOD 2141 Sibiu Str Stefan Cel Mare Nr 47 Sibiu
PROFI ROM FOOD 2142 Focsani Str.Unirii Nr 18 Vrancea
PROFI ROM FOOD 2143 Campulung Muscel Str Gruiuluinr Nr 63,Bl D1 8A Parte Arges
PROFI ROM FOOD 2145 Cluj Str.Mehedinti Nr 82 Cluj
PROFI ROM FOOD 2146 Abrud Str Republicii R3-R4 Alba
PROFI ROM FOOD 2147 Targu Jiu B-Dul Alexandru Ioan Cuza Nr 23 Piata 9 Mai Gorj
PROFI ROM FOOD 2148 Pitesti B-Dul 1 Decembrie 1918,Nr 12,Bl M4 Arges
PROFI ROM FOOD 2149 Pitesti Calea Craiovei Nr 109 Arges
PROFI ROM FOOD 2150 Galati St.Rosiori,Complex Comercial Ancora Mazepa 1 Galati
PROFI ROM FOOD 2151 Bucuresti Calea Vacaresti Nr 176-178 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2152 Bucuresti Calea Rahovei Nr 355 ,Sector 5 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2153 Bacau Str.Nicolae Balcescu Nr 1 Bacau
PROFI ROM FOOD 2154 Targu Jiu Str Victoriei Nr 44 Gorj
PROFI ROM FOOD 2155 Iasi Str .Pacurari Bl 589 Iasi
PROFI ROM FOOD 2156 Bucuresti Soseaua Salaj Nr 133,Sector 5 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2157 Cluj Str.Clabucet ,Nr 5,Ap 44 Cluj
PROFI ROM FOOD 2158 Cluj Blv.Nicolae Titulescu Nr 18,Ap.81B Cluj
PROFI ROM FOOD 2159 Cluj Blv.Nicolae Titulescu Nr 163 Cluj
PROFI ROM FOOD 2160 Cluj Napoca Str.Viilor Nr 40 Cluj
PROFI ROM FOOD 2161 Cluj Napoca St.21Decembrie1989,Nr 133,Sc3,Ap120 Cluj
PROFI ROM FOOD 2162 Cluj Napoca Str.Detunata Nr 1,Ap 10 Cluj
PROFI ROM FOOD 2163 Oradea Calea Aradului Nr 87 Bihor
PROFI ROM FOOD 2164 Galati B-Dul George Cosbuc,Tiglina 2 Galati
PROFI ROM FOOD 2165 Filipestii De Padure Str.Principala Nr 832 Prahova
PROFI ROM FOOD 2166 Arad Str. Muncii Nr 85 Arad
PROFI ROM FOOD 2167 Sibiu Str. Lunga ,Nr 63 Sibiu
PROFI ROM FOOD 2168 Satu Mare B-Dul Closca Nr 33 Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2169 Rosiorii De Vede Str.Rahovei,Bl 101,Parter Teleorman
PROFI ROM FOOD 2170 Sighisoara Str.Herman Oberth,Nr 16 Mures
PROFI ROM FOOD 2171 Zimnicea Str.Mihail Kogalniceanu Nr 25-25A Teleorman
PROFI ROM FOOD 2172 Prundul Bargaului Str. Principala Nr 136 Bistrita-nasaud
PROFI ROM FOOD 2173 Bucuresti Str.Drumul Taberei 90-92,Sector 6 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2174 Toplita Str Nicolae Balcescu Bl D Harghita
PROFI ROM FOOD 2175 Galati Str. Constructorilor Nr. 1E Galati
PROFI ROM FOOD 2176 Fagaras Str. Mihai Eminescu Nr 26 Brasov
PROFI ROM FOOD 2177 Cluj Str.Ion Mester Nr 5 Cluj
PROFI ROM FOOD 2178 Baia Mare Str Iuliu Maniu Nr 5 Maramures
PROFI ROM FOOD 2179 Huedin Str Republicii Nr 8,Bl A,Parter Cluj
PROFI ROM FOOD 2180 Braila Calea Galati Nr 323,Bl 3-5 Braila
PROFI ROM FOOD 2181 Craiova Str.Brazda Lui Novac Nr 66 Complex Vechi Dolj
PROFI ROM FOOD 2182 Brasov Str. Harmanului Nr 63 ,Bl 1 ,A Brasov
PROFI ROM FOOD 2183 Iasi Soseaua Nicolina,Nr 3,Bl 928 Iasi
PROFI ROM FOOD 2185 Brasov Calea Bucuresti Nr 90 Brasov
PROFI ROM FOOD 2186 Baia Mare B-Dul Decebal Nr 11 Maramures
PROFI ROM FOOD 2187 Ploiesti Streiului Nr1,A Prahova
PROFI ROM FOOD 2188 Ploiesti Str Chimiei Nr 5 Prahova
PROFI ROM FOOD 2189 Urlati Str.1 Mai,Nr 68 Prahova
PROFI ROM FOOD 2190 Brasov B-Dul Grivitei Nr 65,Bl 47 Brasov
PROFI ROM FOOD 2191 Biharia Str Cetatii Nr 154 ,Corp C1,Parter Bihor
PROFI ROM FOOD 2193 Bucuresti Piata Aparatorii Patriei Sector 4 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2194 Targoviste Str.I.C.Bratianu Nr 32B,Bl C1,Parte Dambovita
PROFI ROM FOOD 2195 Turnu Magurele Str Mihai Bravu Nr 30 Teleorman
PROFI ROM FOOD 2196 Sfantu Gheorghe Str Sporturilor Nr 11 Covasna
PROFI ROM FOOD 2197 Cluj Str.Dunarii Nr 22 Cluj
PROFI ROM FOOD 2198 Alexandria Str Libertatii Bl A4 Teleorman
PROFI ROM FOOD 2199 Timisoara Calea Buziasului Nr 28 Timis
PROFI ROM FOOD 2200 Timisoara St Maresal Alexandru Averescu Nr 92 Timis
PROFI ROM FOOD 2201 Ramnicu Sarat Str.Victoriei Nr 2 Buzau
PROFI ROM FOOD 2202 Huedin Str Morii Nr 1 Cluj
PROFI ROM FOOD 2203 Botosani Str Grivita Nr 7 Botosani
PROFI ROM FOOD 2204 Sannicolau Mare Str.Republicii Nr 2 Timis
PROFI ROM FOOD 2206 Botosani Str.Stefan Cel Mare Nr 2,Bl H2-H3 Botosani
PROFI ROM FOOD 2207 Botosani Str Bucovina Nr 8,Sc D Botosani
PROFI ROM FOOD 2208 Sfantu Gheorghe Str.Romulus Cioflec Bl 33,Sc B Covasna
PROFI ROM FOOD 2209 Busteni B-Dul Libertatii Nr 85 Prahova
PROFI ROM FOOD 2210 Salonta Piata Libertatii Nr 14 Bihor
PROFI ROM FOOD 2211 Bacau Str.Aprodu Purice Nr 11,Bl 11,Sc C Bacau
PROFI ROM FOOD 2212 Botosani Str Primaverii Nr 15,Bl 24,Sc B Botosani
PROFI ROM FOOD 2213 Livada Str Satu Mare Nr 3 Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2214 Craiova Str I.D. Sarbu Nr 7A Dolj
PROFI ROM FOOD 2215 Cluj Str Aurel Vlaicu Nr 27 Cluj
PROFI ROM FOOD 2216 Giurgiu Piata Comertului Nr 48 Giurgiu
PROFI ROM FOOD 2217 Corabia Str.Ih Radulescu Nr 4 Olt
PROFI ROM FOOD 2218 Giurgiu Str.Tineretului Nr 55A Giurgiu
PROFI ROM FOOD 2219 Botosani Str George Enescu Nr 44,Bl T94 Botosani
PROFI ROM FOOD 2220 Zarnesti Str Metianu Nr 4 Brasov
PROFI ROM FOOD 2221 Deva Str. 22 Decembrie Nr. 110 Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2222 Oradea Str. Erofte Grigore Nr. 3 Bl. An36 Bihor
PROFI ROM FOOD 2223 Borsa Str. Decebal Nr 2 Maramures
PROFI ROM FOOD 2224 Constanta Str.I.L.Caragiale Nr 14 Constanta
PROFI ROM FOOD 2225 Bucuresti Str.Pajura Nr 24 ,Sector 1 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2226 Mogosoaia Soseaua Bucuresti Targoviste ,Nr 1A Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2227 Caracal Str.Mieilor Nr 3Colt Cu Iancu Jianu Nr 12-14 Olt
PROFI ROM FOOD 2228 Oradea Str.Razboieni Nr 55 Bihor
PROFI ROM FOOD 2229 Turda Str Tineretului Nr 4,Bl A38 Cluj
PROFI ROM FOOD 2230 Timisoara Piata Balcescu Nr 2 Timis
PROFI ROM FOOD 2231 Medias Str Blajului Bloc 68 Sibiu
PROFI ROM FOOD 2232 Bucuresti Str Covasna Nr 3,Sector 4 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2233 Iasi Piata Voievozilor Nr 8-9,Bl X6 Bis Iasi
PROFI ROM FOOD 2234 Sighisoara Str.Rozelor Nr 1 A Mures
PROFI ROM FOOD 2235 Mangalia Str Stefan Cel Mare Nr 16 Constanta
PROFI ROM FOOD 2236 Constanta Str. Soveja, nr. 54 Constanta
PROFI ROM FOOD 2237 Ploiesti Blv. Bucuresti , Nr. 9, Bl. 8A Prahova
PROFI ROM FOOD 2238 Iasi Str. Han Tatar, nr. 6 Iasi
PROFI ROM FOOD 2239 Pitesti Str. Libertatii, nr. 24A Arges
PROFI ROM FOOD 2240 Cisnadie Str. Stejarului, FN Sibiu
PROFI ROM FOOD 2241 Targu Mures Str. Parangului, nr. 15-17 Mures
PROFI ROM FOOD 2242 Pitesti Piata Razboieni, Complex alimentar Arges
PROFI ROM FOOD 2243 Pitesti Complex Albina, bloc C15, parter,str. Paltinului nr. 8 Arges
PROFI ROM FOOD 2244 Baraolt Str. Trandafirilor, 26 B Covasna
PROFI ROM FOOD 2245 Somcuta Mare Str. Republicii, nr. 19 A Maramures
PROFI ROM FOOD 2246 Medias Str. Mihai Eminescu, nr. 4 Sibiu
PROFI ROM FOOD 2247 Iasi Str. Ciurchi, nr.121, parter Iasi
PROFI ROM FOOD 2248 Dr. Tr. Severin Drobeta Turnu Severin 4, str. Numa Pompiliu, nr. 1 Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2249 Targoviste Micro Iv Targoviste (Micro IV), str. C-tin Brancoveanu, nr.65 Dambovita
PROFI ROM FOOD 2250 Floresti Somesului Floresti (Somesului), str. Somesului, nr.2 A Cluj
PROFI ROM FOOD 2251 Constanta P-ta Grivitei Constanta (P-ta Grivita), str. Mihaileanu, nr. ap. Magazin 1B Constanta
PROFI ROM FOOD 2252 Ocna Mures Ocna Mures, str. Nicolae Iorga, nr. 31 Alba
PROFI ROM FOOD 2253 Brad Str. Republicii, Nr. 3 Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2254 Dabuleni Dabuleni, str. Unirii, nr. 7 Dolj
PROFI ROM FOOD 2255 Oradea Str. Sovata, Nr. 50 Bihor
PROFI ROM FOOD 2256 Constanta Tomis 3 Constanta (Tomis), blv. Tomis ,nr. 318 Constanta
PROFI ROM FOOD 2257 Tandarei Tandarei, Calea Bucuresti, nr. 200 Ialomita
PROFI ROM FOOD 2258 Satu Mare Milcov Satu Mare (Milcov), aleea Milcov, bl. T6B Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2259 Satu Mare Brandusei Satu Mare (Brandusa), str. Brandusa, nr. 18-20 Maramures
PROFI ROM FOOD 2260 Slatina Toamnei Slatina (Toamnei), str. Toamnei, nr. 6 Olt
PROFI ROM FOOD 2261 Constanta Cet Constanta (CET), str. Egretei nr. 16 Constanta
PROFI ROM FOOD 2262 Arad Iuliu Maniu Arad (Iuliu Maniu), str. Iuliu Maniu, nr. 103 Arad
PROFI ROM FOOD 2263 Hunedoara P-ta Centrala Hunedoara (Bicaz-Piata), str. Bicaz, nr.2 Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2264 Timisoara Complex Studentesc Timisoara (Complex ), Aleea Studentilor, nr. 2 Timis
PROFI ROM FOOD 2265 Cluj-napoca Str. Peana, Nr. 18 Cluj
PROFI ROM FOOD 2266 Timisoara Freidorf Timisoara (Ardealul Friedorf), str. Ardealul nr. 2/4 Timis
PROFI ROM FOOD 2267 Rupea Rupea (Republicii), str. Republicii nr. 141 Brasov
PROFI ROM FOOD 2268 Timisoara Sagului Timisoara (Sagului), Calea Sagului nr. 55 Timis
PROFI ROM FOOD 2269 Azuga Azuga (Ritivoiu), str. Ritivoiu, nr. 11 Prahova
PROFI ROM FOOD 2270 Timisoara Gheorghe Lazar Timisoara (Gh. Lazar), str. Gh. Lazar, nr. 33 Timis
PROFI ROM FOOD 2271 Lipova Str. Timisorii Arad
PROFI ROM FOOD 2272 Bucuresti Livezilor Bucuresti (Livezilor), Aleea Livezilor, nr. 27A, sector 6 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2273 Turceni Str. Sanatatii, FN Gorj
PROFI ROM FOOD 2274 Pantelimon Bucuresti (Pantelimon), Sos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9, parter, sector 2 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2275 Alba Iulia Toporasilor Alba Iulia (Toporasilor), str. Toporasilor, nr. 74 Alba
PROFI ROM FOOD 2276 Negresti-oas Str. Pietei Nr. 1 A Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2277 Moreni Moreni (Pantea), Str. CPT. Ion Pantea, nr. 12 Dambovita
PROFI ROM FOOD 2278 Tulcea Tulcea 2, str. Mica FN, str. Pacii FN, str. Gavrilov Corneliu nr. 91 Tulcea
PROFI ROM FOOD 2279 Bacau Str. Republicii, Nr. 1, Complex comercial Eficient Bacau
PROFI ROM FOOD 2280 Bacau Str. Milcov, Nr. 134, Sc. A-B Bacau
PROFI ROM FOOD 2281 Bucuresti Moruzzi Bucuresti (Morruzzi), str. Alexandru Morruzzi Voievod, nr. 14, sector 3 Bucuresti
PROFI ROM FOOD 2282 Topoloveni Str. Parcului, nr. 14 Arges
PROFI ROM FOOD 2283 Timisoara Cetatii Timisoara (Cetatii), Blv. Cetatii, nr. 79, jud. Timis Timis
PROFI ROM FOOD 2284 Plopeni Plopeni, str. Democratiei 3A, jud. Prahova Prahova
PROFI ROM FOOD 2285 Matca Str. Principala, Nr. 697 Galati
PROFI ROM FOOD 2286 Sibiu Str. Dorului, Nr. 20 Sibiu
PROFI ROM FOOD 2287 Pecica Str. 2, Nr. 175 Arad
PROFI ROM FOOD 2288 Buzau Calea Mihai VItezu, Nr. 43 BIS, Bl. 30, Bl. 31 Buzau
PROFI ROM FOOD 2289 Buzau Calea Mihai VItezu, Nr. 43 BIS, Bl. 30, Bl. 31 Buzau
PROFI ROM FOOD 2290 Pitesti str. Tudor Vladimirescu, nr. 13B Arges
PROFI ROM FOOD 2291 Odobesti Str. Stefan cel Mare nr.40 Vrancea
PROFI ROM FOOD 2292 Ploiesti Str. Deltei Nr.1 Arges
PROFI ROM FOOD 2293 Onesti Onesti (Oituz), blv. Oituz, nr. 19, jud. Bacau Bacau
PROFI ROM FOOD 2294 Braila Margaretelor Braila(Margaretelor),str. Aleea Margaretelor, nr.1, cartier Obor Braila
PROFI ROM FOOD 2295 Timisoara Astrilor str. Astrilor, nr. 20-26 Timis
PROFI ROM FOOD 2296 Iasi Independentei B-dul Independentei, nr. 1A Iasi
PROFI ROM FOOD 2298 Gataia str. Republicii, nr. 84/A/1 Timis
PROFI ROM FOOD 2299 Mizil str. Blajului, nr.1, bl. 23, spatiu comercial Prahova
PROFI ROM FOOD 2300 Galati Siderurgistilor Siderurgistilor nr. 42, bl. M4A, Micro 14 Galati
PROFI ROM FOOD 2301 Resita Blv. Republicii, nr. 13-15 Caras Severin
PROFI ROM FOOD 2302 Macin Str. 1 Decembrie, nr.40 Tulcea
PROFI ROM FOOD 2303 Gaesti Str. 1 Decembrie, nr. 32 Dambovita
PROFI ROM FOOD 2304 Zlatna Piata Unirii, nr. 2 Alba
PROFI ROM FOOD 2305 Balan Str. 1 Decembrie, nr.27/A Harghita
PROFI ROM FOOD 2306 Timisoara Dorobantilor Calea Dorobantilor,nr.3, P/E, ap. I/2 Timis
PROFI ROM FOOD 2307 Panciu Ciprian Porumbescu, Nr.2 Vrancea
PROFI ROM FOOD 2308 Oradea Blv. Dacia, nr.40 Bihor
PROFI ROM FOOD 2309 Buzau Str. Obor, nr. D2, Bazar Buzau
PROFI ROM FOOD 2310 Dej Piata 16 Februarie, nr.3 Cluj
PROFI ROM FOOD 2311 Izbiceni Str. Pietei, nr. 9 Olt
PROFI ROM FOOD 2312 Arad Str. Abrud, nr.105 A Arad
PROFI ROM FOOD 2313 Bacau Carpati Str. Carpati, nr.15 Bacau
PROFI ROM FOOD 2315 Tinca str. Republicii, nr. 75 Bihor
PROFI ROM FOOD 2316 Calarasi str. Prelungirea Bucuresti, nr. 2 Calarasi
PROFI ROM FOOD 2317 Segarcea str. Republicii, nr. 78, bl. J1-J2 Calarasi
PROFI ROM FOOD 2318 Timisoara Revolutiei Bd. Revolutiei, nr. 7 Timis
PROFI ROM FOOD 2319 Suceava Gheorghe Doja str. Gheorge Doja, nr. 135 Suceava
PROFI ROM FOOD 2320 Miercurea Nirajului Piata Teilor, nr. 46 Harghita
PROFI ROM FOOD 2321 Oradea Cantacuzino str. I. Cantacuzino, nr. 21 Bihor
PROFI ROM FOOD 2322 Bumbesti Jiu str. Grigore Alexandru Ghica, nr.8 Gorj
PROFI ROM FOOD 2323 Lovrin str. Lovrin, nr.208 Timis
PROFI ROM FOOD 2324 Baia Mare Cosmonautilor Str. Cosmonautilor FN Maramures
PROFI ROM FOOD 2325 Baia Mare Barajului Str.Barajului FN Maramures
PROFI ROM FOOD 2326 Baia Mare Melodiei St. Melodiei FN Maramures
PROFI ROM FOOD 2327 Mangalia Rozelor Str. Rozelor, Bl C 18, Mangalia, Jud. Constanta Constanta
PROFI ROM FOOD 2328 Barlad Str. Hotin, nr.9 Vaslui
PROFI ROM FOOD 2329 Arad Padis Str. Lucian Blaga nr.2, Arad, Jud. Arad Arad
PROFI ROM FOOD 2330 Timisoara Mehala Str. Ovidiu Balea nr.2 Timis
PROFI ROM FOOD 2331 Baia De Arama Str. Tudor Vladimirescu nr.24 Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2332 Sangeorz Bai DN 17 D Bistrita-nasaud
PROFI ROM FOOD 2333 Focsani Republicii Blv. Republicii nr.82 Vrancea
PROFI ROM FOOD 2334 Anina str. Sfanta Varvara, nr.51 Caras Severin
PROFI ROM FOOD 2335 Iasi Carol b-dul. Carol, nr. 48 Iasi
PROFI ROM FOOD 2336 Aghiresu Fabricii str. Principala, nr. 345 Cluj
PROFI ROM FOOD 2337 Birlad Gara Str. Primaverii nr.2 Vaslui
PROFI ROM FOOD 2338 Tulcea Str. Isaccei nr.45 Tulcea
PROFI ROM FOOD 2339 Timisoara Godeanu str. Martir Gabriela Tako, nr.4 Timis
PROFI ROM FOOD 2340 Sebis Blv. Victoriei, nr. 7 Arad
PROFI ROM FOOD 2341 Tirgu Bujor str. Grigore Hagiu, nr. 3 Galati
PROFI ROM FOOD 2342 Vanju Mare str. Republicii, nr. 80 Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2343 Nasaud Granicerilor B-dul. Granicerilor, nr. 34 Bistrita-nasaud
PROFI ROM FOOD 2344 Marginea str. Principala nr. 3064 Suceava
PROFI ROM FOOD 2345 Cavnic str. 22 Decembrie, nr. 12 Maramures
PROFI ROM FOOD 2346 Petrosani Ii str. 1 Decembrie 1918, nr. 90 Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2347 Bicaz Barajului str. Barajului, nr. 2A Piatra Neamt
PROFI ROM FOOD 2348 1 Decembrie str. Prunilor, nr. 2C , Piata Alba Iulia Ilfov
PROFI ROM FOOD 2349 Iasi Stejar str. Stejar, nr. 13 Iasi
PROFI ROM FOOD 2350 Ramnicu Valcea Traian Calea lui Traian 156-158, Complex Nord Valcea
PROFI ROM FOOD 2351 Timisoara Timisoara, str. Pomiculturii, nr. 23, jud. Timis Timis
PROFI ROM FOOD 2352 Pitesti Negru Voda Str. Negru Voda, nr.2-4 Arges
PROFI ROM FOOD 2353 Tg.mures Romulus Guga str. Romulus Guga, nr. 1 Mures
PROFI ROM FOOD 2354 Constanta Str. Badea Cartan, nr. 14 Constanta
PROFI ROM FOOD 2355 Brasov Ion Creanga Str. Ion Creanga, nr. 13 Brasov
PROFI ROM FOOD 2356 Bacau Bicaz Str. Bicaz, nr. 21 Bacau
PROFI ROM FOOD 2357 Blaj Republicii B-dul. Republicii, nr. 53 Alba
PROFI ROM FOOD 2358 Medgidia Str. Poporului, nr. 60A Constanta
PROFI ROM FOOD 2359 Singeorgiu De Mures str. Principala, nr. 857 Mures
PROFI ROM FOOD 2360 Pitesti Calea Dragasani Calea Dragasani, nr. 5 Arges
PROFI ROM FOOD 2361 Radauti Bogdan Voda str. Bogdan Voda, nr. 68 Suceava
PROFI ROM FOOD 2362 Bacau Iosif Cocea str. Iosif Cocea, nr. 19B Bacau
PROFI ROM FOOD 2363 Beclean Libertatii Piata Libertatii, nr. 2 Bistrita-nasaud
PROFI ROM FOOD 2364 Lupeni B-dul. Pacii, nr.1 Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2365 Mahmudia str. Mahmudia, nr. 8D Tulcea
PROFI ROM FOOD 2366 Oradea Bumbacului str. Bumbacului, nr. 26 Bihor
PROFI ROM FOOD 2367 Braila Calea Calarasilor Calea Calarasilor, nr 305 Braila
PROFI ROM FOOD 2368 Murgeni str. Emil Juvara, nr. 12 Vaslui
PROFI ROM FOOD 2369 Negresti str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23 Vaslui
PROFI ROM FOOD 2370 Sacalaz 296/A Timis
PROFI ROM FOOD 2371 Ardud str. Stefan cel Mare Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2372 Ilia str. Libertatii, nr. 45 Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2373 Petrosani Pacii str. Pacii, nr. 22 Hunedoara
PROFI ROM FOOD 2374 Sintandrei FN Bihor
PROFI ROM FOOD 2375 Oradea Pasteur str. Luis Pasteur, nr. 165 Bihor
PROFI ROM FOOD 2376 Satu Mare Brasov str. Brasov, nr. 4 Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2377 Constanta Capitol B-dul. Tomis, nr. 136 Constanta
PROFI ROM FOOD 2378 Bozovici Principala 923, Hotel Minis Caras Severin
PROFI ROM FOOD 2379 Calarasi Parcului str. Parcului, nr. 2 Calarasi
PROFI ROM FOOD 2380 Suceava Muncii str. Muncii, nr. 6 Suceava
PROFI ROM FOOD 2381 Feldioara Octavian Goga, Nr. 89 Brasov
PROFI ROM FOOD 2382 Sasciori DN67C Alba
PROFI ROM FOOD 2383 Cugir Victoriei str. Victoriei, Nr. 11 Alba
PROFI ROM FOOD 2384 Suceava Enescu George Enescu, Nr.38, Bl. T90 Suceava
PROFI ROM FOOD 2385 Turt Eroilor Calea Sever Bocu, Nr. 31 Satu Mare
PROFI ROM FOOD 2386 Braila Cutezatorilor Complex Hipodrom, Aleea Cutezatorilor, nr. 4 Braila
PROFI ROM FOOD 2387 Craiova Farago str. Elena Farago, nr. 4B Dolj
PROFI ROM FOOD 2388 Aiud Unirii Str. Unirii, nr.53, scara KLM Alba
PROFI ROM FOOD 2389 Targu Jiu Bd. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 3B Gorj
PROFI ROM FOOD 2390 Craiova Str. Castanilor, Nr. 15 B, Bl. 2, Sc. 1 Dolj
PROFI ROM FOOD 2391 Slatina Dorobantu str. Sergent Major Dorobantu Constantin, nr.9 Olt
PROFI ROM FOOD 2392 Baneasa str. Trandafirului, nr. 102, Constanta
PROFI ROM FOOD 2393 Constanta Caraiman str. Prelungirea Caraiman, nr. 4A Constanta
PROFI ROM FOOD 2394 Motru Trandafirilor b-dul. Trandafirilor, nr. 12E Gorj
PROFI ROM FOOD 2395 Alba Iulia Mistral str. Frederic Mistral Alba
PROFI ROM FOOD 2396 Iasi Rond Vechi str. Nicolina, nr. 968 Iasi
PROFI ROM FOOD 2397 Rucar Brasovului str. Brasovului, nr. 45 Arges
PROFI ROM FOOD 2398 Timisoara Ripensia Aleea FC Ripensia, nr. 29 Timis
PROFI ROM FOOD 2399 Popesti str. Principala, nr. 79 Bihor
PROFI ROM FOOD 2400 Cenei str. Principala, nr. 571 Timis
PROFI ROM FOOD 2401 Suceava Burdujeni Str. Soimului nr.2 bl.19, scara B, Parter Suceava
PROFI ROM FOOD 2402 Topolovatu Mare str. Principala nr. 170 Timis
PROFI ROM FOOD 2403 Amarastii De Jos str. Principala, nr. 549B Dolj
PROFI ROM FOOD 2404 Timisoara Cugir str. Cugir, nr. 18, bl. 78 Timis
PROFI ROM FOOD 2405 Cujmir Piata Cujmir Mehedinti
PROFI ROM FOOD 2406 Stalpeni 87 Arges
PROFI ROM FOOD 2407 Bistrita Stefan Cel Mare str. Stefan cel Mare, bl. 24 Bistrita-nasaud
PROFI ROM FOOD 2409 Nadlac str. Independentei, nr. 47 Arad
PROFI ROM FOOD 2410 Bocsa Funicularului Str. Funicularului nr. 65 Caras Severin
PROFI ROM FOOD 2411 Craiova Unirii Calea Unirii 14, Mercur shopping center Dolj
PROFI ROM FOOD 2412 Suceava Leca Str. Prof.Leca Morariu nr.1A Suceva
PROFI ROM FOOD 2413 Zalau Dragalina Gen.Dragalina, Nr. 23 Salaj
PROFI ROM FOOD 2414 Radauti Calarasi Strada Calarasi, Nr. 18 Suceava
PROFI ROM FOOD 2415 Nicolae Iorga (iasi Podu De Piatra) Soseaua Nationala Complex Comercial Podul de Piatra, 176 C Iasi
PROFI ROM FOOD 2416 Copsa Mica Aleea Castanilor FN Sibiu


Caroli Foods Group SRL
Prin reprezentant,

campanii