CAMPANIA PUBLICITARA - Salamurile Extra de la Caroli, cu muulta carne, iti vor face plimbarile de vara relaxante cu o trotineta electrica!
2017-06-02 07:40:40 in Campanii

CAMPANIA PUBLICITARA

“Salamurile Extra de la Caroli, cu muulta carne, iti vor face plimbarile de vara relaxante cu o trotineta electrica!"

 REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 • Campania publicitara „“Salamurile Extra de la Caroli, cu muulta carne, iti vor face plimbarile de vara relaxante cu o trotineta electrica!”("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris (total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
 • Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.
 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
 • Regulamentul Oficial este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe carolifoods.ro si facebook.com/caroli.romania , fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe carolifoods.ro si facebook.com/caroli.romania

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 • Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulametul oficial publicat pe site-ul carolifoods.ro si facebook.com/caroli.romania , pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 • Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 06.2017 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu in data de 01.07.2017 (ora23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 01.
 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul carolifoods.ro si facebook.com/caroli.romania .

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele participante sunt:

 

COD

DENUMIRE PRODUSE

P982

SALAM VARA GASTRO CAROLI

P268

SALAM VARA USCAT 330g CAROLI

P241

SALAM DE VARA 500g CAROLI

P678

SALAM VICTORIA EXTRA 400G

P799

SALAM VICTORIA EXTRA 800G

P876

SALAM VICTORIA EXTRA GASTRO

P907

SALAM DE PORC CAROLI

P690

SALAM CU SUNCA EXTRA GASTRO

P202

SALAM VICTORIA EXTRA FELIAT CAROLI 100G

P588

SALAM DE CASA GASTRO CAROLI

P239

SALAM DE CASA 600g CAROLI

P240

SALAM DE PORC 600g CAROLI

P242

SALAM ITALIAN 600g CAROLI

P983

SALAM RUSTIC GASTRO CAROLI

P988

SALAM CU SUNCA EXTRA VID 500G

P989

SALAM SANDVIS EXTRA GASTRO

P284

SALAM SANDVIS EXTRA VID 450G

P310

SALAM BANATEAN CRUD USCAT 220G CAROLI

P311

SALAM SINAIA CRUD USCAT 380G CAROLI

P314

SALAM SEMENIC EXTRA 350G CAROLI

P317

SALAM SEMENIC EXTRA GASTRO CAROLI

P323

CAROLI SALAM SEMENIC PICANT EXTRA 350G

P363

CAROLI SALAM SANDVIS CU SUNCA EXTRA APROX 1.6KG

  

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 • Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
 • La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 • prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
 2. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
  • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

 • Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante, vrac sau ambalate in valoare de minim 7 RON (TVA inclusa) pe acelasi bon fiscal din Magazinele participante (vezi ANEXA 01), apoi prezinta la casa de marcat a Magazinelor Participante Cardul de Fidelitate Cora, va intra in tragerea la sorti pentru premiul mentionat la art 7.1 al prezentului Regulament.
 • Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.
 • Actiunea este valabila pentru posesorii de Card Cora. Inregistrarea participantilor in baza de date utilizata pentru extragerea care se va efectua in data de 07 IULIE 2017 va fi efectuata o data pentru fiecare bon fiscal insotit de card Cora, daca sunt respectate conditiile de participare prevazute in regulament.
 • Extragerea se va realiza din randul clientilor care au cumparat in perioada Campaniei (detaliata conform art. 3.1.) produsele mentionate la sectiunea 4 in valoare de minim 7 LEI (TVA inclusa) din Magazinele Participante si au prezentat la casa Cardul de Fidelitate Cora. Castigatorii vor fi anuntati prin telefon sau email la adresa cu care acestia s-au inregistrat cand au optat pentru Cardul de Fidelitate Cora.
 • Premiile sunt:
 • 11 Trotinete electrice
  • Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
  • Pentru a fi declarat participant la promotie cumparatorul trebuie sa detina fizic cardul de fidelitate CORA iar achizitia sa fie facuta cu acesta. Cererea de emitere al cardului CORA nu este luata in considerare ca si participare implicita in actuala campanie promotionala . Baza de date este validata de magazinele participante CORA pentru cumparatorii posesori de card de fidelitate CORA care au participat la campania promotionala in perioada precizata in art. 3.1.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 • In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

 

Premii

Cantitate (buc.)

Valoare/buc. (RON, TVA inclusa)

Valoare /buc fara TVA

Valoare totala (RON, TVA inclusa)

Valoare totala –fara TVA

Trotineta electrica

     11

1,249.38

1,050

13,743

11,549

Total

 

 

 

113,743

11,549 


SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

 • Premiile Actiunii “Salamurile Extra de la Caroli, cu muulta carne, iti vor face plimbarile de vara relaxante cu o trotineta electrica!” se vor acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 07.2017 si vor fi predate castigatorilor in maxim 15 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile de la extragere.
 • Extragerea castigatorilor se va face prin intermediul aplicatiei electronice random.org , in mod aleatoriu, in prezenta reprezentantilor Caroli Foods Group.
 • La extragere va fi desemnat un singur castigator pentru fiecare premiu in parte, urmand a fi supus procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.3.) si 3 rezerve aferente fiecarui castigator, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii. Pentru fiecare din cei 11 de castigatori vor fi extrase 3 rezerve ,cate trei rezerve pentru fiecare castigator extras, rezervele corespunzand fiecarui castigator extras , conform oridinii de extragere .
 • Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi anuntati personal prin telefon sau adresa de e-mail in maxim 10 zile lucratoare de la data organizarii tombolei. Pentru validare, castigatorii premiilor vor prezenta cartea de identitate si cardul de fidelitate Cora cu care s-a efectuat achizitia.
 • In cazul in care oricare din castigatori nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) sau nu raspunde la email in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 10 zile lucratoare ulterioare datei extragerii prevazute in art. 8.4.), se va trece la contactarea rezervelor ,in ordinea extragerii acestora, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici cea de-a treia rezerva aferenta unui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.
 • Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani.
 • Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
 • Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 • Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal, adresa ), numarul si seria cardului de fidelitate CORA si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat.. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei. Furnizarea datelor de identificare ale castigatoului si semnarea procesului verbal de predare-primire sunt conditii de respectat de castigator pentru validarea si acordarea/predarea premiului. In lipsa intrunirii acestor conditii , premiul nu va fi validat / acordat / predat castigatorului / rezervelor.
 • Caroli Foods Group SRL si Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Bonurile fiscale/taloanele deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • Bonurile fiscale/taloanele prezentate/introduse de persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie, sau bonuri care sunt prezentate in afara perioadei Campaniei sau bonurile fiscale/taloane care dovedesc achizitia produselor din alte magazine decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.
 • Caroli Foods Group SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care castigatorii sunt persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie.
 • Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare , predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

  

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

 

9.1.       Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.       Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.       Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.       Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

9.5. Organizatorul loteriei publicitare , in temeiul art. 42 alin (2) din OG 99/2000, are obligatia de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.

 

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

10.1   Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile    Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele  cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

  

SECTIUNEa 11. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet www.carolifoods.ro si facebook.com/caroli.romania .

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                     

                       

Prin Agentie,                                                               

SC Front Line Marketing SRL

 

 

 

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

 

Crt.

Magazin

Adresa magazin

1

CORA BACAU

Strada Milcov, nr. 2-4, Bacau

2

CORA BAIA MARE

Strada Victoriei, nr. 73, Baia Mare

3

CORA ALEXANDRIEI

Soseaua Alexandriei, nr. 152, Sector 5, Bucuresti

4

CORA LUJERULUI

Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19, Sector 6, Bucuresti

5

CORA PANTELIMON

Soseaua Vergului, nr. 20, sector 2, Bucuresti

6

CORA SUN PLAZA

Calea Vacaresti nr. 391, sector 4, Bucuresti

7

CORA CLUJ

Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 142, Cluj Napoca

8

CORA CONSTANTA CITY PARK

Bulevardul Alexandru Lapusneanu, Constanta

9

CORA CONSTANTA BRATIANU

Strada Cumpenei, Nr. 2, langa Pod Butelii, Constanta

10

CORA DROBETA

Strada Constructorilor, nr. 1, intrare din Bd-ul Mihai Viteazu, langa Stadionul municipal, Drobeta

11

CORA PLOIESTI

Strada Calomfirescu, nr. 2,Ploiesti

  

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,

 

campanii