CAMPANIA PUBLICITARA - Sissi Style
2016-11-15 17:32:07 in Campanii

CAMPANIA PUBLICITARA

"Sissi Style"

REGULAMENTUL OFICIAL
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Campania publicitara "Sissi Style" ("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti,Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plazza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
1.2. Campania se derulează prin intermediul City Promotions, societate comercială cu sediul social în Timisoara, Calea Aradului, nr. 18, sc. C, ap. 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J35/587/2001, C.U.I. RO 13893101 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 12218.
1.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
1.4. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe https://ro-ro.facebook.com/SissiRomania/, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe https://ro-ro.facebook.com/SissiRomania/,
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania este organizata si se desfasoara online – pe site-ul de socializare www.facebook.com. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulametul oficial publicat pe site-ul http://www.carolifoods.ro/, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 15.11.2016 si se va desfasura pana cel mai tarziu in datade 27.11.2016, inclusiv.
3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul http://www.carolifoods.ro/.
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
ii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
iii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
iv. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici
v. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a nu acorda / a nu preda premiile, sau de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
5.4. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului/castigatorului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
Mecanism consumator:
6.1 Primii 100 participanti la Campanie care incarca pe pagina oficiala de Facebook Sissi Romania, o poza insotita de text explicativ pentru realizarea unei impletituri inedite, usor de realizat si stylish, text inserat ca si comentariu la postarea de concurs va primi garantat un set de 3 stelute placate cu argint si cristale swarovski, si primii 20 de participanti care posteaza un tutorial cu impletituri inedite, usor de realizat, rapid si stylish, va primi o invitatie la concertul Directia 5 din data de 29 Noiembrie 2016, care va avea loc la Sala Palatului, la ora 19:30 si va primi garantat un set de 3 stelute placate cu argint si cristale swarovski. Prin tragere la sorti cu random.org unul dintre cei 20 de norocoși care trimit primele filmulețe cu coafuri #sissistyle vor primi o dedicație specială în cadrul concertului Directia 5. Premiile se acorda per participant oricare ar fi numarul pozelor sau al tutorialelor postate .
6.2 Premiile instant garantate sunt :
a) 120 de seturi (un set de 3 stelute placate cu argint si cristale swarovski)
b) 20 de invitatii la concertul Directia 5 din data de 29 Noiembrie 2016, care va avea loc la Sala Palatului, la ora 19:30
SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
7.1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii instant, ce au urmatoarele valori: Premii Numar premii Valoare premiu/buc. TVA inclusa Valoare totala premii LEI 1 Invitatie concert Directia 5 20 80 RON 1600 LEI 2 Set 3 Stelute Swarowski 120 48 RON 5760 LEI
SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
8.1. Conditiile de acordare a premiilor instant, garantate, sunt urmatoarele:
8.2. Persoanele participante la concurs vor fi informate pe facebook si prin transmiterea pe adresa de e-mail daca au castigat unul din premiile anuntate in concurs.
8.3. Seturile de 3 stelute swarowsky vor fi livrate prin curier rapid in maxim 30 de zile de la finalizarea duratei campaniei , iar invitatiile la concert vor fi trimise pe adresa de email a castigatorilor
8.4. Premiile vor fi validate/acordate/ predate sub rezerva respectarii/intrunirii de catre participantul castigator si a urmatoarelor conditii:
a) Participantul castigator sa nu se regaseasca in una din situatiile de incompatibilitate cu calitatea de participant conform sectiunii 5.
b) Premiile se acorda in limita si pana la concurenta numarului maxim de premii alocat prezentei campanii, astfel cum este specificat in sectiunea 6 si 7.
c) Sa furnizeze organizatorului/agentiei datele solicitate si sa semneze formularele / procesele verbale prevazute de prezentul regulament, pentru validarea / acordarea/ predarea premiului ,
Pentru acordarea/inmanarea premiilor instant garantate, reprezentantul Organizatorului va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale: nume, prenume, cod numeric personal, numar telefon, adresa,. Aceste date vor fi menţionate intr-un email trimis catre Caroli Foods Group si in procesul verbal de acordare/validare/predare-primire a premiilor. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.
8.5. Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani.
8.6. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
8.7. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
8.8. Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal, adresa, e-mail, semnatura ), declaratia prevazuta la art 8.4. lit . a) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat precum si datele campaniei promotionale in baza careia s-a acordat premiul.. Procesul verbalde predare-primire al premiului va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.
8.9. Nesemnarea procesului verbal de predare –primire a premiului cu toate datele solicitate de organizatori echivaleaza cu refuzul primirii premiului respectiv .
8.10. In cazul in care unii castigatori nu pot fi gasiti din diverse motive, li se va trimite un email de informare si vor avea la dispozitie 30 de zile pentru a ne contacta si asi ridica premiul.
SECTIUNEA 9. RASPUNDERE
9.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propriaraspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.
a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.
9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
d. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
e. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.
SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL
10.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.
SECTIUNEA11. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor din Codul Fiscal.
SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.
SECTIUNEA 13. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.
SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: http://www.carolifoods.ro/ Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.
Organizator, Caroli Foods Group SRL
Prin Agentie, SC City Promotions SRL

campanii