Cremwurstii si Salamurile Extra de la Caroli au muuulta carne! Asteapta Sarbatorile de Craciun cu Extra bucurie, Calatoria Castigului continua!
2015-11-02 14:00:00 in Campanii

CAMPANIA PUBLICITARA

"Cremwurstii si Salamurile Extra de la Caroli au muuulta carne!

Asteapta Sarbatorile de Craciun cu Extra bucurie, Calatoria Castigului continua!"

REGULAMENTUL OFICIAL

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.Campania publicitara „Cremwurstii si Salamurile Extra de la Caroli au muuulta carne! Asteapta Sarbatorile de Craciun cu Extra bucurie, Calatoria Castigului continua!" ("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti,Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plazza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)

1.2.Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.

1.3.Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.4.Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.facebook.caroli.romania si pe site-ul www.caroli.ro , fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.

1.5.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe www.caroli.ro si facebook.com/caroli.romania.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.Campania este organizata si se desfasoara in magazinele listate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe site-ul www.caroli.ro si facebook.com/caroli.romania, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 21.10.2015 (ora 00:01 a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu la datade 24.11.2015 (ora 23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 01.

3.2.Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.facebook.caroli.romania.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt:

Cod Kaufland

Cod Caroli

Denumire produse

UM

Raion

202892

P799

SALAM VICTORIA EXTRA 800g

buc

VID

1000139

P876

SALAM VICTORIA EXTRA ~2000G

kg

VRAC

39425

P989

SALAM SANDVIS EXTRA

kg

VRAC

200067

P678

SALAM VICTORIA EXTRA 400g

buc

VID

53784

P690

SALAM CU SUNCA EXTRA

kg

VRAC

46903

P988

SALAM CU SUNCA EXTRA Vid 500G

buc

VID

25253

P202

SALAM VICTORIA EXTRA FELIAT 100g

buc

VID

50326

P284

SALAM SANDVIS EXTRA vid 450g

buc

VID

204463

P575

Cremwursti cu Piept Pui 295g vid Caroli

buc

VID

48977

P992

Cremwursti de porc extra vid 295g Caroli

buc

VID

1000580

P536

Cremwursti cu Piept Pui vrac Caroli

kg

VRAC

1000133

P533

Cremwursti de porc extra vrac Caroli

kg

VRAC

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1.Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

5.2.La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

i.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,

ii.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;

iii.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;

iv.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;

v.persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

5.3.Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

5.4.Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante Caroli, vrac sau ambalate indiferent de valoarea acestora din Magazinele participante (vezi ANEXA 01) si va trimite un SMS la 1736, cost per SMS 0.05 euro + TVA ( numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal, nume si prenume, si orasul de unde ai achizitionat produsele Caroli, va intra in tragerea la sorti pentru premiile mentionate la art 7.1 al prezentului Regulament.

Exemplificam mai jos prin incercuire in ce consta numarul bonului fiscal, dintr-un exemplu de imagine a unui bon fiscal:

6.2Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.

6.3Extragerea se va realiza din randul clientilor care au cumparat in perioada Campaniei , 21.10.2015 – 24.11.2015 (detaliata conform art. 3.1.) produsele mentionate la sectiunea 4 din Magazinele Participante si au trimis SMS la 1736 ( numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA) cu numarul bonului fiscal, nume si prenume, si orasul de unde ai achizitionat produsele Caroli. Castigatorii vor fi anuntati prin telefon la numarul de pe care acesta a trimis SMS-ul6.4Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului persoana fizica doar in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului in care se vor consemna datele castigatorului: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa, datele de individualizare ale tipului de premiu castigat, semnaturile primitorului si ale celui care preda premiul. Procesul verbal de predare-primire va fi intocmit in 2 exemplare originale: unul pentru castigatorul premiului si unul pentru Caroli Foods Group.Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

6.5.Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1.In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

Premii

Cantitate (buc.)

Valoare/buc. (RON, TVA inclusa)

Valoare /buc fara TVA (RON)

Valoare totala (RON, TVA inclusa)

Valoare totala –fara TVA ( RON)

ATV

1

23,264.85

18,761.97

23,264.85

18,761.97

Sanie

20

395.00

318.55

7,900

6,371.00

*Valoare calculata in ron la cursul BNR din 14 oct 2015: 1 euro = 4,4171 ron

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1.Premiile actiunii „Cremwurstii si Salamurile Extra de la Caroli au muuulta carne! Asteapta Sarbatorile de Craciun cu Extra bucurie, Calatoria Castigului continua!” se vor acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 27.11.2015 in locatia Sediul Caroli din loc.Bucuresti, jud. Bucuresti si va fi predat castigatorului in maxim 15 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max. 60 de zile de la extragere.

8.2.Extragerea castigatorilor se va efectua prin intermediul aplicatiei electronice www.random.org si se va face de catre o comisie formata din: un reprezentant al agentiei Front Line Marketing si in prezenta unui reprezentant CAROLI FOODS GROUP, prin extragerea unui total de 84 SMS-uri din totalitatea SMS-urilor trimise de participanti, astfel: la extragere vor fi desemnati 1 castigator pentru 1 premiu ATV si 20 de castigatori pentru 20 de premii sanie, urmand ca, castigatorii sa fie supusi procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.3.) si 63 rezerve, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii, fiind alocate cate trei rezerve fiecarui castigator corespunzator ordinii de extragere a castigatorilor.

8.3.Castigatorii premiilor oferite prin tragerea la sorti vor fi anuntati personal prin telefon in maxim 10 zile lucratoare de la data organizarii tombolei. Pentru validare, castigatorii premiilor vor prezenta cartea de identitate, pentru verificarea vizuala a numelui, si bonul fiscal ce face dovada achizitionarii produselor Caroli.

8.4.In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de 2 zile lucratoare, se va trece la contactarea rezervelor ,in ordinea extragerii acestora, cu respectarea acelorasi termene calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici cea de-a treia rezerva nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

8.5.Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani.

8.6.Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.7.In cadrul campaniei se poate acorda doar un singur premiu per persoana participanta, si per numar de telefon. Nici o persoana fizica , nici un participant nu poate castiga mai mult de un singur premiu , o singura data in cadrul acestei campanii.

8.8.In cazul in care in cadrul extragerii, care se face prin intermediul aplicatiei electronice www.random.org, se vor extrage ca si castigatoare mai multe sms-uri trimise din partea aceluiasi numar de telefon, se va acorda doar premiul aferent sms-ului extras prima oara, in ordinea efectuarii extragerii.In cazul in care in urma extragerii sau ca urmare a acordarii premiilor se constata ca au fost extrase sms-uri apartinand unor numere de telefon diferite, dar e vorba de una si aceeasi persoana castigatoare, premiul va fi acordat doar o singura data persoanei respective, premiul acordat fiind cel aferent primului sms extras .

8.9.

8.10.Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului persoana fizica doar in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului in care se vor consemna datele castigatorului: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa, datele de individualizare ale tipului de premiu castigat, semnaturile primitorului si ale celui care preda premiul. Procesul verbal de predare-primire va fi intocmit in 2 exemplare originale: unul pentru castigatorul premiului si unul pentru Caroli Foods Group.Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

8.11.Caroli Foods Group SRL si Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

oBonurile fiscale deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

oBonurile fiscale prezentate de persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie, sau bonuri care sunt prezentate in afara perioadei Campaniei sau bonurile fiscale care dovedesc achizitia produselor din alte magazine decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propriaraspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

a.Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b.Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;

c.Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;

b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

d.nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

e.isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

9.5.Operatorul si Agentia sunt singuri, direct si integral responsabili de respectarea prevederilor legale incidente inclusiv pe cele referitoare la protectia datelor cu caracter personal conform Legii 677/2001 si declara ca se angajeaza, in solidar sa despagubeasca Kaufland Romania SCS - societatea detinatoare a magazinelor participante la campanie, pentru orice prejudiciu, material, de imagine, inregistrat de aceasta, pe perioada derularii campaniei.

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere. În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

SECTIUNEa 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.caroli.ro si facebook.com/caroli.romania

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

Organizator,

Caroli Foods Group SRL

Prin Agentie,

SC Front Line Marketing SRL

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

Companie

Adresa

Oras

Judet

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Otelarilor Cartier Micro 21

Galati

Galati

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Bucuresti Nr.112

Brasov

Brasov

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Motilor Fn

Alba Iulia

Alba

KAUFLAND ROMANIA SCS

Drumul Careiului Nr.1-3

Satu Mare

Satu Mare

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Vestului Nr.9

Ploiesti

Prahova

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. 1 Decembrie 1918 Nr.21

Constanta

Constanta

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Avram Iancu Nr.9a

Hunedoara

Hunedoara

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Banu Maracine Fn

Arad

Arad

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Bethlen Gabor Nr.73

Odorheiu Secuiesc

Harghita

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Damaschin Bojinca Nr.4

Timisoara

Timis

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Exercitiu Nr.216

Pitesti

Arges

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. George Cosbuc Nr.38

Baia Mare

Maramures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Gheorghe Doja Nr.64-68

Targu Mures

Mures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Gheorghe Lazar Nr.26

Timisoara

Timis

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Gib Mihaiescu Nr.30

Ramnicu Valcea

Valcea

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Independentei Nr.97-99

Bistrita

Bistrita Nasaud

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Locotenent Stancu Ion Nr.2c

Targoviste

Dambovita

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Luncilor Fn

Targu Jiu

Gorj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Mecanizatorilor Nr.4

Braila

Braila

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Mitropolit Vaarlam Nr.54

Iasi

Iasi

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Obor Nr.2a

Piatra Neamt

Neamt

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Pacurari Nr.92

Iasi

Iasi

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Pavlov Nr.14

Iasi

Iasi

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Sibiului Nr.1

Selimbar

Sibiu

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Sfanta Vineri Fn

Zalau

Salaj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Sucedava - Artera Ocolitoare Nr.2

Roman

Neamt

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Universitatii Nr.15-19

Suceava

Suceava

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Tineretului Nr.6-6a

Craiova

Dolj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Bucuresti Nr.142

Craiova

Dolj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Brailei Nr.102

Focsani

Vrancea

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Nicolae Titulescu Nr.29

Slatina

Olt

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Frasinet Fn

Buzau

Buzau

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Nicolae Balcescu Nr.91-95

Pitesti

Arges

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Nicu Enea Nr.1

Bacau

Bacau

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Muncii Nr.21

Resita

Caras Severin

KAUFLAND ROMANIA SCS

Dn 2a

Slobozia

Ialomita

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Victor Babes Nr.5

Onesti

Bacau

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Lunca Mare Fn

Miercurea Ciuc

Harghita

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Unirii Nr.21

Baia Mare

Maramures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Mihai Eminescu Nr.2

Botosani

Botosani

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. I.c.bratianu Nr.10

Mioveni

Arges

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Sibiului Fn

Medias

Sibiu

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Garii Nr.23-25

Reghin

Mures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Bucuresti Nr.156

Giurgiu

Giurgiu

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Fratii Golesti Nr.22

Campulung Muscel

Arges

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Colentina Nr.6 Sect.2

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Barbu Vacarescu Nr.120-144 Sect.2

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Mihail Sebastian Nr.88

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Barajului Fn

Tulcea

Tulcea

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Henri Coanda Nr.5

Galati

Galati

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Victoriei Fn

Turda

Cluj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Campului Nr.9-19

Cluj Napoca

Cluj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Fabricii Nr.12

Cluj Napoca

Cluj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str Armatei Fn

Orastie

Hunedoara

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Zarandului Nr.67

Deva

Hunedoara

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Constantin Brancoveanu Nr.46

Ramnicu Sarat

Buzau

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Mihai Viteazu Nr.16-18

Carei

Satu Mare

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Bogdan Voda Nr.164-170

Sighetu Marmatiei

Maramures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Conac Nr.51

Dumbravita

Timis

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Fratiei Fn

Gheorghieni

Harghita

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Mihai Viteazu Fn

Sighisoara

Mures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Cernatului Fn

Targu Secuiesc

Covasna

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Decebal Fn

Vaslui

Vaslui

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Borsului Nr.6

Oradea

Bihor

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Ardealului Fn

Caransebes

Caras Severin

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Republicii Nr.138

Ploiesti

Prahova

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Tudor Vladimirescu Nr.85-87

Fagaras

Brasov

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Industriilor Nr.2

Sebes

Alba

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Gheorghe Patrascu Nr.64-66

Tecuci

Galati

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Nicolae Balcescu Nr.46

Campina

Prahova

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Lunca Oltului

Sfantu Gheorghe

Covasna

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Independentei Nr.12

Medgidia

Constanta

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Moldovei Nr.40

Bistrita

Bistrita Nasaud

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Vasile Alecsandri Nr.5

Comanesti

Bacau

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Bucuresti Nr.168

Alexandria

Teleorman

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Jiului Nr.44

Drobeta Turnu Severin

Mehedinti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Racari Nr.5 Sect.3

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Eroilor Nr.49b

Calarasi

Calarasi

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Albesti Nr.30

Curtea De Arges

Arges

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Chimiei Nr.2

Iasi

Iasi

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Constantei Nr.26

Navodari

Constanta

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Stefan Cel Mare Nr.103

Radauti

Suceava

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Moldovei Nr.98

Pascani

Iasi

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Armatei Nr.3

Falticeni

Suceava

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Brailei Nr.144

Galati

Galati

KAUFLAND ROMANIA SCS

Piata 1 Decembrie 1918 Nr.18

Ploiesti

Prahova

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Livezeni Nr.12 C

Petrosani

Hunedoara

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Valea Cascadelor Nr.3-5

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Pantelimon Nr.244-246 Sect.2

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Nufarului Nr.110

Oradea

Bihor

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Livezeni Nr.6a

Targu Mures

Mures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Unirii Nr.18

Targoviste

Dambovita

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Aurel Vlaicu Nr.139-151

Arad

Arad

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Bucurestii Noi Nr.50b

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Hasdatii Nr.1

Gherla

Cluj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. 22 Decembrie Nr.24

Vatra Dornei

Suceava

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Stefan Octavian Iosif Nr.3

Oradea

Bihor

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Oltenitei Nr.388

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Milcov Nr.3-5

Bacau

Bacau

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. 1 Mai Nr.51-55

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Valea Oltului Nr.195-197 Sect.6

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Nicolae Iorga Nr.46

Slatina

Olt

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Aurel Vlaicu Nr.52

Constanta

Constanta

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,

campanii