Din apreciere pentru tine, Sissi si Kaufland iti ofera sansa castigarii unui Opel Corsa, doar al tau!”
2016-12-05 17:40:35 in Campanii

CAMPANIA PUBLICITARA

“ Din apreciere pentru tine, Sissi si Kaufland iti ofera sansa castigarii unui Opel Corsa, doar al tau!”

REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele participante sunt :

Cod Charisma

Denumire produse

J100

Sunca Sissi din pulpa de porc gastro

J104

Sunca Sissi din piept de pui gastro

J116

Sunca Sissi din piept de curcan gastro

J102

Sunca Sissi din piept de pui 650g

J103

Sunca Sissi din pulpa de porc 650g

J117

Jambon Sissi din pulpa de porc feliat 170g

J118

Jambon Sissi din piept de curcan feliat 170g

J119

Sunca Sissi din piept de curcan feliat 170g

J120

Sunca Sissi din piept de pui feliat 170g

J121

Sunca Sissi din pulpa de porc feliat 170g

.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
 2. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
  • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Exemplificam mai jos prin incercuire in ce consta numarul bonului fiscal, dintr-un exemplu de imagine a unui bon fiscal:

 http://www.carolifoods.ro/pdf/exemplificare-bon-fiscal-opel.jpg

6.3        Extragerea se va realiza din randul clientilor care au cumparat in perioada Campaniei , 01.12.2016-31.12.2016(detaliata conform art. 3.1.) Produse Participante, vrac sau ambalate, in valoare de minim 10 ron cu TVA, pe acelasi bon fiscal, din Magazinele Participante si au trimis SMS la 1736 ( numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA) cu numarul bonului fiscal, nume si prenume, si localitatea+judetul de unde au achizitionat produsele participante. Imediat ulterior transmiterii SMS-ului, participantul la campanie va primi un SMS de confirmare a inregistrarii acestuia in campanie. Certitudinea inregistrarii prin SMS a participantului la campanie cu un bon fiscal de valoare minima de 10 Ron cu TVA se va putea verifica doar in momentul validarii bonului care a fost extras in urma efectuarii extragerii. Castigatorii vor fi anuntati prin telefon la numarul de pe care acesta a trimis SMS-ul.

6.4        Premiul acordat va fi inmanat castigatorului persoana fizica doar in baza unui proces verbal de predare - primire a premiului in care se vor consemna datele castigatorului: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa, datele de individualizare ale tipului de premiu castigat, semnaturile primitorului si ale celui care preda premiul. Procesul verbal de predare-primire va fi intocmit in 2 exemplare originale: unul pentru castigatorul premiului si unul pentru Caroli Foods Group. Acordarea si validarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor. Refuzul furnizarii acestor date si/sau refuzul semnarii procesului verbal echivaleaza cu refuzul premiului.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 

Premii

Cantitate (buc.)

Valoare/buc. (RON, TVA inclusa)

 

Valoare /buc fara TVA (RON)

Valoare totala (RON, TVA inclusa)

Valoare totala –fara TVA ( RON)

Autoturism Opel New CORSA

1

25,800

21,500.

25,800

21,500.

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

 

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

 

9.1.       Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.       Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.       Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.       Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

10.1   Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile    Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.2   Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere. În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

 

SECTIUNEa 11. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.carolifoods.ro si facebook.com/sissi.romania

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,                                                                                         Prin Agentie,   

Caroli Foods Group SRL                                                                      SC City Promotions SRL

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

 

 

 

Companie

Adresa

Oras

Judet

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Otelarilor Cartier Micro 21

Galati

Galati

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Bucuresti Nr.112

Brasov

Brasov

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Motilor Fn

Alba Iulia

Alba

KAUFLAND ROMANIA SCS

Drumul Careiului Nr.1-3

Satu Mare

Satu Mare

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Vestului Nr.9

Ploiesti

Prahova

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. 1 Decembrie 1918 Nr.21

Constanta

Constanta

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Avram Iancu Nr.9a

Hunedoara

Hunedoara

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Banu Maracine Fn

Arad

Arad

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Bethlen Gabor Nr.73

Odorheiu Secuiesc

Harghita

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Damaschin Bojinca Nr.4

Timisoara

Timis

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Exercitiu Nr.216

Pitesti

Arges

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. George Cosbuc Nr.38

Baia Mare

Maramures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Gheorghe Doja Nr.64-68

Targu Mures

Mures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Gheorghe Lazar Nr.26

Timisoara

Timis

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Gib Mihaiescu Nr.30

Ramnicu Valcea

Valcea

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Independentei Nr.97-99

Bistrita

Bistrita Nasaud

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Locotenent Stancu Ion Nr.2c

Targoviste

Dambovita

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Luncilor Fn

Targu Jiu

Gorj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Mecanizatorilor Nr.4

Braila

Braila

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Mitropolit Vaarlam Nr.54

Iasi

Iasi

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Obor Nr.2a

Piatra Neamt

Neamt

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Pacurari Nr.92

Iasi

Iasi

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Pavlov Nr.14

Iasi

Iasi

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Sibiului Nr.1

Selimbar

Sibiu

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Sfanta Vineri Fn

Zalau

Salaj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Sucedava - Artera Ocolitoare Nr.2

Roman

Neamt

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Universitatii Nr.15-19

Suceava

Suceava

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Tineretului Nr.6-6a

Craiova

Dolj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Bucuresti Nr.142

Craiova

Dolj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Brailei Nr.102

Focsani

Vrancea

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Nicolae Titulescu Nr.29

Slatina

Olt

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Frasinet Fn

Buzau

Buzau

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Nicolae Balcescu Nr.91-95

Pitesti

Arges

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Nicu Enea Nr.1

Bacau

Bacau

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Muncii Nr.21

Resita

Caras Severin

KAUFLAND ROMANIA SCS

Dn 2a

Slobozia

Ialomita

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Victor Babes Nr.5

Onesti

Bacau

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Lunca Mare Fn

Miercurea Ciuc

Harghita

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Unirii Nr.21

Baia Mare

Maramures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Mihai Eminescu Nr.2

Botosani

Botosani

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. I.c.bratianu Nr.10

Mioveni

Arges

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Sibiului Fn

Medias

Sibiu

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Garii Nr.23-25

Reghin

Mures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Bucuresti Nr.156

Giurgiu

Giurgiu

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Fratii Golesti Nr.22

Campulung Muscel

Arges

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Colentina Nr.6 Sect.2

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Barbu Vacarescu Nr.120-144 Sect.2

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Mihail Sebastian Nr.88

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Barajului Fn

Tulcea

Tulcea

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Henri Coanda Nr.5

Galati

Galati

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Victoriei Fn

Turda

Cluj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Campului Nr.9-19

Cluj Napoca

Cluj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Fabricii Nr.12

Cluj Napoca

Cluj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str Armatei Fn

Orastie

Hunedoara

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Zarandului Nr.67

Deva

Hunedoara

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Constantin Brancoveanu Nr.46

Ramnicu Sarat

Buzau

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Mihai Viteazu Nr.16-18

Carei

Satu Mare

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Bogdan Voda Nr.164-170

Sighetu Marmatiei

Maramures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Conac Nr.51

Dumbravita

Timis

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Fratiei Fn

Gheorghieni

Harghita

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Mihai Viteazu Fn

Sighisoara

Mures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Cernatului Fn

Targu Secuiesc

Covasna

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Decebal Fn

Vaslui

Vaslui

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Borsului Nr.6

Oradea

Bihor

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Ardealului Fn

Caransebes

Caras Severin

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Republicii Nr.138

Ploiesti

Prahova

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Tudor Vladimirescu Nr.85-87

Fagaras

Brasov

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Industriilor Nr.2

Sebes

Alba

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Gheorghe Patrascu Nr.64-66

Tecuci

Galati

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Nicolae Balcescu Nr.46

Campina

Prahova

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Lunca Oltului

Sfantu Gheorghe

Covasna

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Independentei Nr.12

Medgidia

Constanta

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Moldovei Nr.40

Bistrita

Bistrita Nasaud

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Vasile Alecsandri Nr.5

Comanesti

Bacau

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Bucuresti Nr.168

Alexandria

Teleorman

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Jiului Nr.44

Drobeta Turnu Severin

Mehedinti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Racari Nr.5 Sect.3

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Eroilor Nr.49b

Calarasi

Calarasi

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Albesti Nr.30

Curtea De Arges

Arges

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Chimiei Nr.2

Iasi

Iasi

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Constantei Nr.26

Navodari

Constanta

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Stefan Cel Mare Nr.103

Radauti

Suceava

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Moldovei Nr.98

Pascani

Iasi

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Armatei Nr.3

Falticeni

Suceava

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Brailei Nr.144

Galati

Galati

KAUFLAND ROMANIA SCS

Piata 1 Decembrie 1918 Nr.18

Ploiesti

Prahova

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Livezeni Nr.12 C

Petrosani

Hunedoara

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Valea Cascadelor Nr.3-5

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Pantelimon Nr.244-246 Sect.2

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Nufarului Nr.110

Oradea

Bihor

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Livezeni Nr.6a

Targu Mures

Mures

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Unirii Nr.18

Targoviste

Dambovita

KAUFLAND ROMANIA SCS

Calea Aurel Vlaicu Nr.139-151

Arad

Arad

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Bucurestii Noi Nr.50b

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Hasdatii Nr.1

Gherla

Cluj

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. 22 Decembrie Nr.24

Vatra Dornei

Suceava

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Stefan Octavian Iosif Nr.3

Oradea

Bihor

KAUFLAND ROMANIA SCS

Sos. Oltenitei Nr.388

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Milcov Nr.3-5

Bacau

Bacau

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. 1 Mai Nr.51-55

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Valea Oltului Nr.195-197 Sect.6

Bucuresti

Ilfov si Bucuresti

KAUFLAND ROMANIA SCS

Str. Nicolae Iorga Nr.46

Slatina

Olt

KAUFLAND ROMANIA SCS

Bd. Aurel Vlaicu Nr.52

Constanta

Constanta

 

 

 

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,

 

 

 

 

 

campanii