Din apreciere pentru tine, SISSI te invita la Viena iarna aceasta!
2016-10-28 09:20:33 in Campanii

CAMPANIA PUBLICITARA "Din apreciere pentru tine, SISSI te invita la Viena iarna aceasta!"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Campania publicitara "Din apreciere pentru tine, SISSI te invita la Viena iarna aceasta!" ("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (”Organizator”) 1.2. Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664. 1.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial"). 1.4. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.facebook.caroli.romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului. 1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe www.caroli.ro,
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania este organizata si se desfasoara in magazinele listate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe site-ul www.caroli.ro, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 26.10.2016 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu in data de 26.11.2016 (ora23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 1. 3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.facebook.caroli.romania.
SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE
Produsele participante sunt:
Cod Profi Cod Charisma Denumire produse
1130 J100 Sunca Sissi din pulpa de porc gastro
19431 J104 Sunca Sissi din piept de pui gastro
52163 J116 Sunca Sissi din piept de curcan gastro
19684 J102 Sunca Sissi din piept de pui 650g
13279 J103 Sunca Sissi din pulpa de porc 650g
52164 J117 Jambon Sissi din pulpa de porc feliat 170g
52166 J118 Jambon Sissi din piept de curcan feliat 170g
52168 J119 Sunca Sissi din piept de curcan feliat 170g
52170 J120 Sunca Sissi din piept de pui feliat 170g
52171 J121 Sunca Sissi din pulpa de porc feliat 170g
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. 5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane: i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului, ii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei; iii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati; iv. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante; v. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data extragerii castigatorilor . Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani. 5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea si /sau castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate. 5.4. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare, furnizarea (de catre participanti) in cadrul campaniei si pana la predarea efectiva a premiilor a oricarei informatii false/neadevarate sau inselatoare, nefurnizarea informatiilor minime solicitate (prin prezentul regulament in mod direct ori indirect) pentru participanti se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza ori a castigatorului, dupa caz, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1 Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante, vrac sau ambalate in valoare de 10 LEI pe un singur bon fiscal din Magazinele participante (vezi ANEXA 1) si este posesor al Cardului de fidelitate PROFI va intra in tragerea la sorti pentru premiul mentionat la art 7.1 al prezentului Regulament. 6.2 Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante. 6.3 Extragerea se va realiza din randul clientilor care au cumparat in perioada Campaniei , 26.10.2016 – 26.11.2016 (detaliata conform art. 3.1.) produsele mentionate la sectiunea 4 din Magazinele Participante si au achizitionat Produse Participante, vrac sau ambalate in valoare de 10 LEI pe un singur bon fiscal din Magazinele participante (vezi ANEXA 1) si este posesor al Cardului de fidelitate PROFI. Castigatorul va fi anuntat prin telefon la numarul inregistrat in baza de date PROFI. 6.5. Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Agentiei va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale: nume, prenume, numar telefon, semnatură, serie şi număr card de fidelitate Profi , locatia in care au fost acordate/inmanate, precum si declaratia pe propria raspundere ca acesta nu se gaseste in vreunul din cazurile de excludere mentionate la art. 5.2 din prezentul Regulament. Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor. 6.6. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial. 6.7. Pentru a fi declarat participant la promotie cumparatorul trebuie sa detina fizic cardul de fidelitate PROFI iar achizitia sa fie facuta cu acesta. Cererea de emitere al cardului PROFI nu este luata in considerare ca si participare implicita in promotia PROFI. Baza de date este validata de partenerul PROFI pentru cumparatorii posesori de card de fidelitate PROFI care au participat la promotie in perioada 26.10.2016 – 26.11.2016.
SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
7.1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori: Premii Cantitate (buc.) Valoare bucata (LEI, TVA inclusa) Valoare bucata (LEI, fara TVA) Valoare totala (LEI, TVA inclusa) Valoare totala (LEI, fara TVA) Pachet Cosmetic 20 270,66 225,55 5413,20 4511,00 Vacanta la VIENA 1 8119,80 6766,50 8119,80 6766,50 *Valoare calculata la cursul BNR din 17 octombrie 2016, majorat cu 0.5% : 1 euro = 4,511 lei + 0.5% -> 1 euro = 4,5335 lei
SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
8.1. Premiul actiunii „Din apreciere pentru tine, SISSI te invita la Viena iarna aceasta!” se va acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 30.11.2016 in locatia Sediului Caroli din Bucuresti si va fi predat castigatorului in maxim 15 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile calendaristice de la extragere. 8.2. Extragerea castigatorului se va face de catre o comisie formata din: un reprezentant al agentiei Front Line Marketing si un reprezentant CAROLI FOODS GROUP, in prezenta notarului, prin extragerea a 63 de persoane din totalitatea participantilor. La extragere, primul extras va fi desemnat castigator al premiului „ Vacanta la Viena”iar urmatorii 20 extrasi vor fi desemnati castigatori ai premiilor „ pachet cosmetic” urmand a fi supusi procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.3.) . Pentru fiecare din cei 21 de castigatori vor fi extrase 42 de rezerve ,cate doua rezerve pentru fiecare castigator extras, rezervele corespunzand fiecarui castigator extras , conform oridinii de extragere . Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi anuntati/contactati personal prin telefon in maxim 10 zile lucratoare de la data extragerii. Pentru validare, castigatorii premiilor vor prezenta cartea de identitate si cardul de fidelitate PROFI cu care au efectuat achizitia produselor Caroli. 8.3. In cazul in care oricare din castigatori nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 10 zile lucratoare ulterioare datei extragerii prevazute in art. 8.1.), se va trece la contactarea rezervelor ,in ordinea extragerii acestora, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici cea de-a doua rezerva aferenta fiecarui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. 8.4. Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani la data extragerii. 8.5. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane. 8.6. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. 8.7. Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal, adresa ), numarul cardului Profi si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat.. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei. 8.8. Caroli Foods Group SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care castigatorii sunt persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie. 8.9. Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare , predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.
SECTIUNEA 9. RASPUNDERE
9.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori. 9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele. a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea; b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor; c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur. 9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie: a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea; b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator; c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor; d. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii; e. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.
SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL
10.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. 10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.
SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare.
SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.
SECTIUNEA 13. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.caroli.ro. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.
Organizator, Caroli Foods Group SRL Caroli Foods Group SRL Prin reprezentant,
ANEXA 1 – Lista magazinelor participante
Nr. crt MAGAZIN Adress Oras Judet
1 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Abrud St. Republicii R3-R4, Abrud, jud Alba Abrud Alba 2 PROFI ROM FOOD Mag.78 Adjud Str. Onesti, nr.1 A, Adjud, jud. Vrancea Adjud Vrancea 3 PROFI ROM FOOD Aghiresu Fabricii 345 Principala st., Aghiresu-Fabrici, Cluj county Aghiresu-Fabrici Cluj 4 PROFI ROM FOOD Mag 54 Aiud Str. Transilvaniei, nr. 26, Aiud, jud Alba Aiud Alba 5 PROFI ROM FOOD Aiud Unirii Unirii st.,Aiud,Alba county Aiud Alba 6 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2275 PROFI ALBA IULIA (TOPORASILOR) Str. Toporasilor, nr. 74,Alba Iulia Alba Iulia Alba 7 PROFI ROM FOOD Alba Iulia Romarta Frederic Mistral,str.,Alba Iulia,Alba county Alba Iulia Alba 8 PROFI ROM FOOD Mag. 13 Str. Motilor, Alba-Iulia Alba Iulia Alba 9 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2252 OCNA MURES 31 Nicolae Iorga St. Ocna Mures, Alba Ocna Mures Alba 10 PROFI ROM FOOD Magazin Profi ALESD Str Unirii 26, Alesd, jud Bihor Alesd Arad 11 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Alexandria Alexandria, Str. Libertatii nr.1-4, bl. A4 Alexandria Teleorman 12 PROFI ROM FOOD Alexandria Supermarket Nord(TR) Turnu Magurele Str., Bl. 508, Alexandria City, Alexandria Teleorman 13 PROFI ROM FOOD Amarastii de Jos Amarastii de Jos, Sat. Amarastii de Jos, T39, P 2498 Amarastii de Jos Dolj 14 PROFI ROM FOOD Anina Str. Sfanta Varvara, nr. 51, Anina Anina Caras-Severin 15 PROFI ROM FOOD Mag.4 Arad Str. Aurel Vlaicu, Bl. Z 18-19, Arad Arad Arad 16 PROFI ROM FOOD Mag.8 Arad 2 P-ta Soarelui, Str. Voinicilor, Arad Arad Arad 17 PROFI ROM FOOD Magazin Profi ARAD Piata Arenei, nr 7 ,Arad, jud Arad Arad Arad 18 PROFI ROM FOOD Magazin Profi SANTANA Str Muncii, nr 85, Arad Arad Timis 19 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Arad Gara Str. Piata Garii nr.6, bl I scara A-E, parter, AP.9 Arad Timis 20 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2262 Arad Iuliu Maniu 1-3 Iuliu Maniu, Arad, Jud. Arad Arad Arad 21 PROFI ROM FOOD Profi Arad Miorita - 2312 Str. Abrud nr.105 A, Arad, Jud. Arad Arad Arad 22 PROFI ROM FOOD Arad Padis Str. Lucian Blaga nr.2, Arad, Jud. Arad Arad Arad 23 PROFI ROM FOOD Ardud 30,Stefan cel Mare,st. Ardud, Jud. Satu Mare Ardud Satu Mare 24 PROFI ROM FOOD Stalpeni Com. Stalpeni, nr. 87, jud. Arges Arges Arges 25 PROFI ROM FOOD Pitesti Liviu Rebreanu(Gavana 3) Arges, Liviu Rebreanu St., N1/N2 block, ARGES count Arges Arges 26 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2269 AZUGA (RITIVOIU) Str. Ritivoiu, nr. 11, Azuga Azuga Brasov 27 PROFI ROM FOOD Magazin Profi BACAU BALCESCU Str Nicolae Balcescu, nr 1, Bacau Bacau Bacau 28 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Bacau Mioritei Str. Mioritei nr. 11 Bacau Bacau 29 PROFI ROM FOOD PROFI BACAU (APRODU) - Filiala 2211 Str. Aprodu Purice, nr. 11, Bl. 11, Sc. C, jud Bacau Bacau Bacau 30 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2280 PROFI BACAU (MILCOV) Str. Milcov, nr.134, scara A-B,Bacau Bacau Bacau 31 PROFI ROM FOOD Profi Bacau Carpati - 2313 15, Carpati Street, Bacau City, Bacau County Bacau Bacau 32 PROFI ROM FOOD Bacau Bicaz Str. Bicaz nr. 21, Bacau, Jud. Bacau Bacau Bacau 33 PROFI ROM FOOD Bacau Iosif Cocea 19B, Iosif Cocea Street, Bacau, Jud. Bacau Bacau Bacau 34 PROFI ROM FOOD 2429 Bacau (Energiei) Bacau, str. Energiei, nr. 34, bl. 34, sc. D, jud. Bacau Bacau Bacau 35 PROFI ROM FOOD Bacau-Calea Marasesti(Tic Tac) 151, Calea Marasesti, Bacau City, Bacau County Bacau Bacau 36 PROFI ROM FOOD Bacau Republicii 54 Calea Republicii, Bacau, Jud. Bacau Bacau Bacau 37 PROFI ROM FOOD Baia de Arama Str. Tudor Vladimirescu nr.24, Baia de Arama Mehedinti 38 PROFI ROM FOOD Mag.74 Baia Mare Unirii B-dul Unirii nr. 8-10, Baia Mare, jud. Maramures Baia Mare Maramures 39 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Baia Mare Decebal 11 Decebal St., Baia Mare, Jud. Maramures Baia Mare Maramures 40 PROFI ROM FOOD Baia Mare Cosmonautilor Str. Cosmonautilor FN, Baia Mare Baia Mare Baia Mare 41 PROFI ROM FOOD Baia Mare Barajului Str.Barajului FN , Baia Mare Baia Mare Baia Mare 42 PROFI ROM FOOD Baia Mare V. Alecsandri St. Melodiei FN, Baia Mare Baia Mare Baia Mare 43 PROFI ROM FOOD Mag 47 Bailesti Str. Victoriei, Nr.87, Bailesti, jud. Dolj Bailesti Dolj 44 PROFI ROM FOOD Magazin 2305 Balan 27/A,1Decembrie,str.Balan, Jud. Harghita Balan Harghita 45 PROFI ROM FOOD Balteni 150 Principala st., Balteni, GORJ county Balteni Gorj 46 PROFI ROM FOOD Baneasa 102, Trandafirului st., Baneasa, Constanta county Baneasa Constanta 47 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2244 Baraolt Adresa Baraolt, FN Trandafirilor St., Covasna Baraolt Covasna 48 PROFI ROM FOOD Bîrca 264 Mihai Viteazu St., Bîrca, Dolj County Barca Dolj 49 PROFI ROM FOOD Barlad Hotin 9 Hotin Street, Barlad,Vaslui County Barlad Vaslui 50 PROFI ROM FOOD Barlad Gara Str. Primaverii nr.2, Barlad, Jud. Vaslui Barlad Vaslui 51 PROFI ROM FOOD Beclean 2 Piata Libertatii str.,Beclean, Jud.Bistrita-Nasaud Beclean Bistrita Nasaud 52 PROFI ROM FOOD Berezeni(VS) Berezeni, str. Principala, Vaslui County Berezeni Vaslui 53 PROFI ROM FOOD Bicaz Bcr Str. Barajului NR. 2A, Bicaz, Jud. Neamt Bicaz Neamt 54 PROFI ROM FOOD Magazin 2191, Biharia Str. Cetatii, nr. 154, jud. Bihor Biharia Bihor 55 PROFI ROM FOOD Santandrei FN Santandrei, Bihor County Bihor Bihor 56 PROFI ROM FOOD Stei 12A-12B, Andrei Muresanu st, Stei, Jud. Bihor Bihor Bihor 57 PROFI ROM FOOD Mag. 14 Bistrita Str. Mihai Eminescu , Nr. 1-4, Bistrita Bistrita Nasaud Bistrita - Nasaud 58 PROFI ROM FOOD Magazin Profi BISTRITA INDEPENDENTEI Blv Independentei 52, Bl. E1, jud Bistritra Nasaud Bistrita Nasaud Bistrita - Nasaud 59 PROFI ROM FOOD Bistrita Stefan cel Mare Bistrita, Stefan Cel Mare st.,bloc 24, Bistrita Nasaud Bistrita Nasaud 60 PROFI ROM FOOD Sangeorz Bai DN 17 D,Sangeorz-Bai,Bistrita-Nasaud county Sangeorz Bai Bistrita Nasaud 61 PROFI ROM FOOD Blaj Republicii Republicii bld., 53,Blaj,Alba county Blaj Alba 62 PROFI ROM FOOD Bocsa str. Funicularului, Bocsa, Jud. Caras-Severin Bocsa Caras-Severin 63 PROFI ROM FOOD Bontida 161 DJ , Bontida, Jud Cluj Bontida Cluj 64 PROFI ROM FOOD Borcea Str. Calarasi nr. 417, Borcea, Jud Calarasi Borcea Calarasi 65 PROFI ROM FOOD Magazin 2203, Botosani Hermes Str. Grivita, nr. 7, jud. Botosani Botosani Botosani 66 PROFI ROM FOOD PROFI BOTOSANI (STEFAN CEL MARE), Filiala 2206 Str. Stefan cel Mare, nr. 2, Bl H2-H3, jud. Botosani Botosani Botosani 67 PROFI ROM FOOD PROFI BOTOSANI (BUCOVINA), Filiala 2207 Str. Bucovina, nr. 8, Sc. D, jud. Botosani Botosani Botosani 68 PROFI ROM FOOD PROFI BOTOSANI (PRIMAVERII), Filiala 2212 Str. Primaverii, nr. 15, Bl. 24, Sc.B, jud. Botosani Botosani Botosani 69 PROFI ROM FOOD PROFI BOTOSANI (ENESCU) - Filiala 2219 Str. George Enescu nr. 44, bl. T94 Botosani Botosani 70 PROFI ROM FOOD Bozovici Principala 923, Hotel Minis, Bozovici Bozovici Caras-Severin 71 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2253 Brad Republicii 3 Republicii st., Brad, Hunedoara Brad Hunedoara 72 PROFI ROM FOOD Magazin Profi BRAILA IRIS Blv Dorobantilor, nr 50, Braila, jud Braila Braila Braila 73 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Braila Vidin Calea Galati nr. 3-5, Braila, Jud. Braila Braila Braila 74 PROFI ROM FOOD Magazin 2294 PROFI BRAILA (MARGARETELOR) Aleea Margaretelor, nr.1, cartier Obor Braila Braila 75 PROFI ROM FOOD Braila Calea Calarasilor( Soroli) 305 Calea Calarasilor, Braila, Jud. Braila Braila Braila 76 PROFI ROM FOOD Braila Cutezatorilor(Hipodrom) 4 Cutezatorilor Alley, Hipodrom Complex, Braila City, Braila Braila 77 PROFI ROM FOOD Braila Concordiei Calea Calarasilor, Braila, Jud. Braila Braila Braila 78 PROFI ROM FOOD Mag.6 Brasov Str. Saturn Nr.1, Brasov Brasov Brasov 79 PROFI ROM FOOD Mag.77 Brasov Racadau Str. Smeurei, nr.4, bl. A27, Brasov Racadau, jud. Brasov Brasov Brasov 80 PROFI ROM FOOD Mag.84 Brasov-Cerna Complex Cerna, Str. Gloriei nr.11, Brasov Brasov Brasov 81 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Brasov B-dul Victoriei nr.2, jud.Brasov Brasov Brasov 82 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Brasov Triaj Str. Harmanului Nr. 63, BL1 A, Brasov, Jud. Brasov Brasov Brasov 83 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Brasov Calea Bucuresti St Calea Bucuresti nr 90 Brasov, Brasov Brasov 84 PROFI ROM FOOD Magazin Brasov (Grivitei) B-dul Grivitei, nr. 65, bl. 47, jud. Brasov Brasov Brasov 85 PROFI ROM FOOD Brasov Ion Creanga No. 13, Ion Creanga Str. Brasov, Brasov County Brasov Brasov 86 PROFI ROM FOOD Tampei Str. Tampei nr 6, Brasov, Jud. Brasov Brasov Brasov 87 PROFI ROM FOOD Profi Breaza 21,Republicii St, jud. Prahova Breaza Prahova 88 PROFI ROM FOOD Bucuresti-Barsanesti 2B, Barsanesti St, sect.6, Bucuresti BUCUERSTI Bucuresti Sector 6 89 PROFI ROM FOOD Magazin 1001 Buc. Ghencea Bulevardul Ghencea, Nr. 38, Sector 6, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 6 90 PROFI ROM FOOD Magazin 1002 Buc. Drumul Taberei Bulevardul Drumul Taberei, Nr. 34, sector 6, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 5 91 PROFI ROM FOOD Magazin 1003 Buc. Timisoara Bulevardul Timisoara, Nr. 73, Sector 6, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 6 92 PROFI ROM FOOD Magazin 1004 Buc. Prelungirea Ghencea Bulevardul Prelungirea Ghencea, Nr. 32, Sector 6, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 6 93 PROFI ROM FOOD Magazin 1005 Buc. Mehadia Str. George Valsan, Nr. 22, sector 6, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 6 94 PROFI ROM FOOD Magazin 1006 Buc. Prelungirea Ferentari Str. Prelungirea Ferentari, Nr.52-60, Sector 5, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 5 95 PROFI ROM FOOD Magazin 1007 Buc. Ritmului Str. Ritmului, Nr.16, Sector 2, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 6 96 PROFI ROM FOOD Magazin 1008 Buc.Pantelimon Soseaua Pantelimon, Nr. 92, sector 2, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 3 97 PROFI ROM FOOD Magazin 1009 Buc. Berceni Soseaua Berceni, Nr. 8 bis, sector 4, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 4 98 PROFI ROM FOOD Mag 39 Bucuresti Str. Cernisoara, Nr. 45, Bl. O13, Sector 6, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 6 99 PROFI ROM FOOD Mag. 70 Bucuresti Ozana Str. Jean Steriadi nr. 11, Sector 3, Bucuresti Ozana Bucuresti Bucuresti Sector 3 100 PROFI ROM FOOD Mag. 72 Bucuresti Margenului Str. Margeanului, nr. 71, sector 5, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 5 101 PROFI ROM FOOD Mag.79 Bucuresti Salajan B-dul Nicolae Grigorescu, nr.55, Bl. M1, Sector 3, Bucuresti Salajan Bucuresti Bucuresti Sector 3 102 PROFI ROM FOOD Mag.80 Bucuresti Orsova Str. Orsova, nr. 9A, sector 6, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 6 103 PROFI ROM FOOD Mag.82 Bucuresti Pantelimon Pantelimon, nr.114, sector 2, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 2 104 PROFI ROM FOOD Mag.83 Libertatii B-dul Libertatii, nr.1A, bl.A1, sector 4, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 4 105 PROFI ROM FOOD Mag.95 Racovita Str. Emil Racovita, nr. 10A, bl. 19, sector 4, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 4 106 PROFI ROM FOOD Magazin 99 Buc. Dacia B-dul Dacia,B-dul Dacia, nr. 150, bl.25B, Sector 2, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 2 107 PROFI ROM FOOD Magazin 100 Buc. Pajura Str. Pajura, nr.7, sector 1, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 1 108 PROFI ROM FOOD Profi Bucuresti-Luica 180 Luica St,. Sector 4, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 4 109 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Bucuresti Vacaresti Calea Vacaresti nr 176-178 Bucuresti Bucuresti Sector 4 110 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Bucuresti Rahovei Calea Rahovei 355, sector 5, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 5 111 PROFI ROM FOOD Magazin Profi BUCURESTI SALAJ Soseaua Salaj nr 133, sector 5, Bucuresti Bucuresti Bucuresti Sector 5 112 PROFI ROM FOOD Magazin Profi BUCURESTI DRUMUL TABEREI Drumul Taberei nr 90-92 Bucuresti Bucuresti Sector 6 113 PROFI ROM FOOD B - 2193 BUCURESTI - PROFI ROM FOOD Piata Agroalimentara Aparatorii Patriei,Sos Berceni, Sector 4, Bucuresti Bucuresti Bucuresti 114 PROFI ROM FOOD PROFI BUCURESTI (ICE STORE), Filiala 2205 Piata George Enescu, sector 1, Bucuresti Bucuresti 115 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Pajura 2225 Adresa 24 Pajura St, district 1 , Bucuresti Bucuresti Bucuresti 116 PROFI ROM FOOD Magazin Profi BUCURESTI PIATA COVASNA 2232 Adresa Piata Covasna-Str. Covasna nr. 3BIS, S4, Bucuresti Bucuresti Bucuresti 117 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2272 PROFI BUCURESTI (LIVEZILOR) Aleea Livezilor, nr. 27A, sector 6, Bucuresti Bucuresti Bucuresti 118 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2274 PROFI BUCURESTI (PANTELIMON) Sos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9, parter,Bucuresti Bucuresti Bucuresti 119 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2281 PROFI BUCURESTI (MORUZZI) Str. Alexandru Morruzzi Voievod, nr. 14,Bucuresti Bucuresti Bucuresti 120 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2279 PROFI BUHUSI (REPUBLICII) Str. Republicii, nr. 1, la parterul Complexului Comercial "Eficient",Buhusi Buhusi Bacau 121 PROFI ROM FOOD Bumbesti Jiu 8 Grigore Alexandru Ghica st., Bumbesti Jiu, Gorj County Bumbesti Jiu Gorj 122 PROFI ROM FOOD PROFI BUSTENI (COSTILA), Filiala 2209 Str. Libertatii, nr. 85, jud. Prahova Busteni Prahova 123 PROFI ROM FOOD Profi Buzau Obor - 2309 Str. Obor, D2 ,BAZAR, Buzau, Jud. Buzau Buzau Buzau 124 PROFI ROM FOOD Mag 44 Buzias Str. Principala, Nr. 10-12, Buzias, jud. Timis Buzias Timis 125 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Calafat Str. Tudor Vladimirescu nr.21, Calafat, jud Dolj Calafat Dolj 126 PROFI ROM FOOD Profi 2316 - Calarasi Strada Prelungirea Bucuresti 2, Calarasi, Jud. Calarasi Calarasi Calarasi 127 PROFI ROM FOOD Calarasi Parcului Str. Parcului nr.2, Calarasi, Jud Calarasi Calarasi Calarasi 128 PROFI ROM FOOD Dragalina 1 Blv. General Ioan Dragalina, Calarasi County Calarasi Calarasi 129 PROFI ROM FOOD Mag 61 Campeni Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2A, Campeni, jud. Alba Campeni Alba 130 PROFI ROM FOOD Mag 33 Campia Turzii Str. 1 Decembrie 1918 FN, Campia Turzii, jud. Cluj Campia Turzii Cluj 131 PROFI ROM FOOD Mag 52 Campulung Moldovenesc Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 2, Campulung Moldovenesc, jud. Suceava Campulung Moldovenesc Suceava 132 PROFI ROM FOOD Magazin Profi CAMPULUNG MUSCEL Str Gruiului 63,bl D18a 2,parter, Campulung Muscel, jud Arges CAMPULUNG MUSCEL Arges 133 PROFI ROM FOOD Magazin Profi- CARACAL 2227 Adresa str. Iancu Jianu nr.14 colt cu Mieilor nr.3., Caracal , Olt Caracal Olt 134 PROFI ROM FOOD Carpinis-TM Carpinis, str. III 20A, Carpinis, Timis Carpinis Timis 135 PROFI ROM FOOD Cavnic Cavnic ,22 Decembrie 12 St, Maramures County Cavnic Maramures 136 PROFI ROM FOOD Cenei Cenei, str. Principala, nr. 571, jud. Timis Cenei Timis 137 PROFI ROM FOOD 2428 Cetate Cetate, Calea Severinului, jud. Dolj Cetate Dolj 138 PROFI ROM FOOD Chiscani Comuna Chiscani, Cvartal 12, P 863, Jud. Braila Chiscani Braila 139 PROFI ROM FOOD 2424 Cioranii de Jos Cioranii de Jos, nr. 407 bis, jud. Prahova Cioranii de Jos Prahova 140 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2240 CISNADIE Adresa FN, Stejarului St., Cisnadie, Sibiu Cisnadie Sibiu 141 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2265 CLUJ (PEANA) Str. Peana, nr. 18, Cluj Cluj Cluj 142 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Cluj Sirena Str. Clabucet nr. 5, ap 44, parter Cluj Cluj Napoca Cluj 143 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Cluj Ioana Blvd, Nicolae Titulescu, nr. 18, ap 81B, parter, Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj 144 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Cluj Alina Blvd Nicolae Titulescu, nr. 163, parter, Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj 145 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Cluj Crina Str. Viilor, nr. 40, Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj 146 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Cluj Adina Str. 21 Decembrie 1989, nr. 133, sc 3, ap 120, Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj 147 PROFI ROM FOOD Cluj Calea Manastur (Minerva)(CJ) 109 A Calea Manastur, ap. 2-4, Cluj-Napoca, Cluj County Cluj Napoca Cluj 148 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Cluj Flora Str. Padin , Nr.20, Cluj- Napoca, jud. Cluj CLUJ-NAPCA Cluj 149 PROFI ROM FOOD Magazin Profi CLUJ OLIMPIA St Mehedinti 82,Cluj Napoca, jud Cluj CLUJ-NAPCA Cluj 150 PROFI ROM FOOD Mag.7 Cluj P-ta Marasti, Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj 151 PROFI ROM FOOD Mag.11 Cluj 2 Cartierul Zorilor, Str. Observatorului, Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj 152 PROFI ROM FOOD Mag. 12 Cluj 3 Cartierul Grigorescu , Str. Fantanelelor ,Nr.5, Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj 153 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Cluj Mercur Str. Detunata, nr.1, ap 10, Cluj Napoca Cluj-Napoca Cluj 154 PROFI ROM FOOD CJ - 2197 CLUJ DUNARII - PROFI ROM FOOD Str Dunarii, Nr 22, Jud. Cluj Cluj-Napoca Cluj 155 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Cluj Vlaicu Adresa 27 Aurel Vlaicu St., Cluj-Napoca, Cluj Cluj-Napoca Cluj 156 PROFI ROM FOOD Codlea(BV) 4 Magurii st., Codlea, Brasov county Codlea Brasov 157 PROFI ROM FOOD Mag. 76 Comanesti Str. Republicii nr. 60, Comanesti, jud. Bacau Comanesti Bacau 158 PROFI ROM FOOD Comlosu Mare Timis, Comlosu Mare, Comlosu Mare, no. 657, Timis Comlosu Mare Timis 159 PROFI ROM FOOD Mag 34 Constanta Str. Dispensarului, Nr. 18, Constanta Constanta Constanta 160 PROFI ROM FOOD Mag 35 Constanta Str. Mircea cel Batran, Nr. 144, Constanta Constanta Constanta 161 PROFI ROM FOOD Mag 36 Constanta Str. Mangaliei, Nr. 76, Constanta Constanta Constanta 162 PROFI ROM FOOD Mag 37 Constanta Str. Liliacului, Nr. 1, Constanta Constanta Constanta 163 PROFI ROM FOOD PROFI CONSTANTA (CARAGIALE) - Filiala 2224 Adresa I.L. Caragiale, St. No. 14, Constanta Constanta Constanta 164 PROFI ROM FOOD Profi 2236 CONSTANTA SOVEJA Adresa 54 Soveja St. Contanta, Constanta Constanta Constanta 165 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2251 CONSTANTA P-TA GRIVITA Str Mihaileanu, Complex Comercial Piata Grivitei, Constanta Constanta Constanta 166 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2256 Constanta Tomis 318 Tomis Blv. Constanta, Constanta Constanta Constanta 167 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2261 Constanta CET Aleea Egretei 16, Constanta, Constanta Constanta Constanta 168 PROFI ROM FOOD Mangalia Rozelor Str. Rozelor, Bl C 18, Mangalia, Jud. Constanta Constanta Constanta 169 PROFI ROM FOOD Constanta Badea Cartan 14, Badea Cartan Str.,Constanta , Jud. Constanta Constanta Constanta 170 PROFI ROM FOOD Constanta Capitol 136, Tomis Blv,BL. TLB Constanta, Jud. Constanta Constanta Constanta 171 PROFI ROM FOOD 2393 Constanta (Caraiman) Constanta, str. Prelungirea Caraiman, nr. 4A, jud. Constanta Constanta Constanta 172 PROFI ROM FOOD Copsa Mica Copsa Mica, Piata Drapelului,Sibiu,Jud. Sibiu Copsa Mica Sibiu 173 PROFI ROM FOOD Magazin Profi CORABIA RADULESCU Adresa 27 IH Radulescu nr.4, Corabia, Jud. Olt Corabia Olt 174 PROFI ROM FOOD Mag 46 Costesti Str. Victoriei, nr. 54, oras Costesti, jud. Arges Costesti Arges 175 PROFI ROM FOOD Mag Profi Craiova Simplon 27, 1 Decembrie 1918 St., jud Dolj Craiova Dolj 176 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Craiova Sarbu Adresa 7A I.D. Sarbu St., Craiova, Dolj Craiova Dolj 177 PROFI ROM FOOD Craiova Castanilor 12, Castanilor st., Craiova, Jud. Dolj Craiova Dolj 178 PROFI ROM FOOD 2411 Craiova (Unirii) Craiova, Complex Mercur, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj Craiova Dolj 179 PROFI ROM FOOD Crasna Salaj, Crasna, 17,Cserey Farkas st., Crasna, Salaj county Crasna Salaj 180 PROFI ROM FOOD Cugir Victoriei 11 Victoriei,str.,Cugir,Alba county Cugir Alba 181 PROFI ROM FOOD Timisoara-Cugir Timisoara str. Cugir, nr. 18, bl. 78,Jud Timis Cugir Timis 182 PROFI ROM FOOD Cujmir Cujmir, Piata Cujmir, Mehedinti County Cujmir Mehedinti 183 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2254 PROFI Dabuleni 7 Unirii St., Dabuleni,Dolj Dabuleni Dolj 184 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2249 TARGOVISTE MICRO IV 64, C-tin Brancoveanu St.Dambovita Dambovita Dambovita 185 PROFI ROM FOOD Vacaresti 649 B Principala St.,Vacaresti village, Dambovita County Dambovita Dambovita 186 PROFI ROM FOOD Mag 31 Dej Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 10, Dej, jud. Cluj Dej Cluj 187 PROFI ROM FOOD Profi Dej – 2310 Piata 16 Februarie No.3, Dej, Jud. Cluj Dej Cluj 188 PROFI ROM FOOD Profi Deta 23,Victoriei St, Deta, Jud. Timis Deta Timis 189 PROFI ROM FOOD Mag 32 Deva Str. Mihai Eminescu, FN, Deva, jud. Hunedoara Deva Hunedoara 190 PROFI ROM FOOD Mag. 69 Deva Mall Bulevardul Decebal, Centrul Comercial Deva Mall, parter, Deva, Jud. Hunedoara Deva Hunedoara 191 PROFI ROM FOOD PROFI DEVA (22 DECEMBRIE) - Filiala 2221 Str. 22 Decembrie, nr. 110 Deva Hunedoara 192 PROFI ROM FOOD Craiova Elena Farago 4B Elena Farago st., Craiova, Jud. Dolj Dolj Dolj 193 PROFI ROM FOOD Mag 58 Dragasani Str.Decebal Nr.6, Dragasani, Jud.Valcea Dragasani Valcea 194 PROFI ROM FOOD Dragomiresti 1 Decembrie 1918 FN, str.Dragomiresti,Maramures County Dragomiresti Maramures 195 PROFI ROM FOOD Mag.71 Severin Valdimirescu Str. Tudor Vladimirescu, nr. 106A, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti Drobeta-Turnu Severin Mehedinti 196 PROFI ROM FOOD Mag. 75 Severin Crisan Str. Crisan, nr. 76, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti Drobeta-Turnu-Severin Mehedinti 197 PROFI ROM FOOD 2425 Dumbraveni (SV) Dumbraveni, Tarla 27/6, DN29, jud. Suceava Dumbraveni Suceava 198 PROFI ROM FOOD Dumbraveni str. Aurel Tiflea, Dumbraveni, Jud. Sibiu Dumbraveni Sibiu 199 PROFI ROM FOOD 2418 Eforie Nord (Republicii) Eforie Nord, b-dul. Republicii, nr. 7A, jud. Constanta Eforie Nord Constanta 200 PROFI ROM FOOD Mag 63 Faget Calea Lugojului, nr.74, Faget, Jud. Timis Faget Timis 201 PROFI ROM FOOD Feldioara 89 Octavian Goga st., Feldioara, Brasov county Feldioara Brasov 202 PROFI ROM FOOD Mag Profi Fieni 28,Republicii St, jud. Dambovita Fieni Dambovita 203 PROFI ROM FOOD Flamanzi Botosani, Flamanzi, Flamanzi, Str. Dimitrie Iov, Botosani County Flamanzi Botosani 204 PROFI ROM FOOD Mag.90 Floresti Str. Eroilor, nr. 70A, Floresti, Jud. Cluj Floresti Cluj 205 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2250 FLORESTI SOMESULUI str.Somesului FN, Floresti Cluj Floresti Cluj 206 PROFI ROM FOOD Mag 40 Focsani B-dul Bucuresti, nr.11, Focsani Focsanei Vrancea 207 PROFI ROM FOOD Magazin Profi FOCSANI UNIRII Str Unirii 18,Focsani, jud Vrancea Focsani Vrancea 208 PROFI ROM FOOD Focsani Republicii Blv. Republicii nr.82, Focsani, Jud. Vrancea Focsani Vrancea 209 PROFI ROM FOOD Focsani Lupeni 11-13 Lupeni Str, Focsani, Jud. Vrancea Focsani Vrancea 210 PROFI ROM FOOD Mag 59 Gaiesti Str. 13 Decembrie, Nr. 45, Gaesti, Jud. Dambovita Gaesti Dambovita 211 PROFI ROM FOOD Gaesti Viitorului-EMA Str. Viitorului nr. 1/5, Gaesti, Jud. Dambovita Gaesti Dambovita 212 PROFI ROM FOOD Magazin 2303 Gaesti 1 Decembrie 1 Decembrie, nr 32, Gaesti, Jud. Dambovita Gaiesti Dembovita 213 PROFI ROM FOOD Galati-Siretului Brandusei St. Galati, jud. Galati Galati Galati 214 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Galati Ancora Str. Rosiori , Complex Comercial Ancora, Mazepa 1, jud Galati Galati Galati 215 PROFI ROM FOOD Magazin Profi GALATI COSBUC Blv George Cosbuc, Tiglina II Galati Constanta 216 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Galati Constructorilor Constructorilor St., Tiglina II , Jud. Galati Galati Constanta 217 PROFI ROM FOOD Magazin 2300 Galati Siderurgistilor (CE Market) Siderurgistilor nr. 42, bl. M4A, Micro 14, Galati, Jud. Galati Galati Galati 218 PROFI ROM FOOD 2417 Galati (1 Decembrie) 8, 1Dec,1918, Micro 14 District, Bl. S8B, Galati City, Galati County; Galati Galati 219 PROFI ROM FOOD Magazin 2298 PROFI GATAIA Str. Republicii, Nr. 84/A/1 Gataia Timis 220 PROFI ROM FOOD Mag 38 Gherla Str. Mihai Eminescu, Nr. 3, Gherla, jud. Cluj Gherla Cluj 221 PROFI ROM FOOD Mag 57 Gilau Str. Principala Nr.960, Gilau, Jud.Cluj Gilau Cluj 222 PROFI ROM FOOD Giroc str. Naturii 2, Giroc, Timis County Giroc Timis 223 PROFI ROM FOOD Magazin Profi GIURGIU PIATA Adresa PIATA,COMERTULUI nr.48, GIURGIU,Jud.GIURGIU Giurgiu Giurgiu 224 PROFI ROM FOOD Magazin Profi GIURGIU TINERETULUI Adresa Tineretului nr 55 A,Giurgiu,Jud. Giurgiu Giurgiu Giurgiu 225 PROFI ROM FOOD Mag.91 Harlau Str. Petru Rares, nr.14, Harlau, Jud. Iasi Harlau Iasi 226 PROFI ROM FOOD Hoghiz 161 Fagarasului Street, Hoghiz, județul Brasov Hoghiz Brasov 227 PROFI ROM FOOD Mag 56 Huedin Str. Morii Nr.1, Huedin, Jud.Cluj Huedin Cluj 228 PROFI ROM FOOD Magazin 2202, Huedin Str. Morii, nr. 1, jud. Cluj Huedin Cluj 229 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2263 Hunedoara Bicaz-Piata 2 Bicaz St., Hunedoara, Hunedoara Hunedoara Hunedoara 230 PROFI ROM FOOD Mag 22 Hunedoara B-dul Dacia, 27 bis (colt cu Caprioarei), Hunedoara Hunedoara Hunedoara 231 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2257 Tandarei Calea Bucuresti nr. 200, Ialomita Ialomita Ialomita 232 PROFI ROM FOOD Ianca(BR) Calea Brailei nr.41, Ianca, Braila County Ianca Braila 233 PROFI ROM FOOD Mag 48 Iasi Str. Clopotari, Nr. 16-18-20, Iasi, jud. Iasi Iasi Iasi 234 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Iasi-Dacia Bld. DACIA , Nr.47-49, Bl.DD1-DD2,Iasi, jud.Iasi Iasi Iasi 235 PROFI ROM FOOD Magazin Profi IASI PACURARI Str Pacurari, bl 589, jud Iasi Iasi Iasi 236 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Iasi Nicolina SOS Nicolina Nr.3, Bl. 928B, scara B, Iasi, Jud. Iasi Iasi Iasi 237 PROFI ROM FOOD Magazin Profi IASI VOIEVOZILOR 2233 Adresa Piata Voievozilor , nr 8-9 Bloc X6 bis, Iasi Iasi Iasi 238 PROFI ROM FOOD PROFI 2238 IASI (HAN TATAR) Str. Han Tatar, Nr.6, Iasi Iasi Iasi 239 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2247 IASI CIURCHI 121 Ciurchi St., Iasi, Iasi Iasi 240 PROFI ROM FOOD Magazin 2296 PROFI IASI (INDEPENDENTEI) B-dul Independentei, nr. 1A Iasi Iasi 241 PROFI ROM FOOD Iasi Carol Blvd. Carol Nr 48, Iasi City, Iasi County. Iasi Iasi 242 PROFI ROM FOOD 2349 Iasi (Stejar) Iasi, str. Stejar, nr. 13, jud Iasi Iasi Iasi 243 PROFI ROM FOOD Iasi Rond Vechi 968, Nicolina Street, Iasi City, Iasi County. Iasi Iasi 244 PROFI ROM FOOD Iasi Podu de Piatra 236, Nicolae Iorga Street, Iasi City, Iasi County. Iasi Iasi 245 PROFI ROM FOOD Ibanesti(MS) Ibanesti, 606 Principala st., Ibanesti, Mures county Ibanesti Mures 246 PROFI ROM FOOD 1 Decembrie 2C Prunilor St. Piata Alba Iulia- 1 Decembrie, Jud. Ilfov Ilfov Ilfov 247 PROFI ROM FOOD Ilia, str. Libertatii, nr. 45, jud. Hunedoara Ilia Hunedoara 248 PROFI ROM FOOD Mag.81 Ineu Ineu, B-dul Republicii, nr. 41, jud. Arad Ineu Arad 249 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Intorsura Buzaului Str. Mihai Viteazu nr.198, Intorsura Buzaului, jud. Covasna Intorsura Buzaului Covasna 250 PROFI ROM FOOD Ivanesti DN2F, Ivanesti, Vaslui County; Ivanesti Vaslui 251 PROFI ROM FOOD Profi Izbiceni - 2311 9 Pietei St., Izbiceni,Jud. Olt Izbiceni Olt 252 PROFI ROM FOOD Jidvei(AB) Jidvei, 3 Perilor St., Jidvei, Alba county Jidvei Alba 253 PROFI ROM FOOD Mag 45 Jimbolia 5 Str. Republicii, Nr.23, Jimbolia, jud. Timis Jimbolia Timis 254 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2271 PROFI LIPOVA (TIMISORII) Str. Timisorii, FN, Lipova, Arad Lipova Arad 255 PROFI ROM FOOD PROFI LIVADA, Filiala 2213 Livada, Str. Satu Mare, nr. 3, jud Satu Mare Livada Satu-Mare 256 PROFI ROM FOOD Profi LUDUS Blv 1 Decembrie 1918, nr 30 Ludus, jud Mures Ludus Cluj 257 PROFI ROM FOOD Mag 26 Lugoj Str. 20 Decembrie 1989, Nr. 39, Lugoj Lugoj Timis 258 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Lugoj 3 Mocionii Lugoj, Str. Mocionii, nr.15, jud. Timis Lugoj Timis 259 PROFI ROM FOOD Lupeni 1 Pacii Blv, Lupeni, Jud. Hunedoara Lupeni Hunedoara 260 PROFI ROM FOOD Magazin 2302 Macin Str. 1 Decembrie nr. 40, Macin, Jud. Tulcea Macin Tulcea 261 PROFI ROM FOOD Mahmudia Mahmudia, str. Mahmudia, nr. 8D, jud. Tulcea Mahmudia Tulcea 262 PROFI ROM FOOD PROFI MANGALIA (STEFAN CEL MARE) - Filiala 2235 Str. Stefan cel Mare, nr.16, Mangalia Constanta 263 PROFI ROM FOOD PROFI BORSA (DECEBAL) - Filiala 2223 Adresa DECEBAL 2 ST., Borsa, Maramures Maramures Borsa 264 PROFI ROM FOOD Tautii Magheraus(MM) Tautii Magheraus, str. 1, nr. 198,Maramures County Maramures Maramures 265 PROFI ROM FOOD Mag 67 Marasesti Str. Republicii nr. 68, Incinta Pietei Agroalimentare, parter, Marasesti, Jud. Vrancea Marasesti Vrancea 266 PROFI ROM FOOD Matasari(GJ) 322 Principala st., Matasari, Gorj County Matasari Gorj 267 PROFI ROM FOOD Magazin 2285 Matca Com. Matca Str. Principala nr.697, Jud. Galati Matca Galati 268 PROFI ROM FOOD Medgidia (Poporului) Medgidia, str. Poporului, nr. 60A, jud. Constanta Medgidia Constanta 269 PROFI ROM FOOD Magazin Profi MEDIAS BLAJULUI 2231 Adresa 9 Blajului St. bloc 68, Medias, Sibiu Medias Sibiu 270 PROFI ROM FOOD Profi 2320 - Miercurea Nirajului 46, Piata Teilor str,Miercurea Nirajului,Mures county Miercurea Nirajului Mures 271 PROFI ROM FOOD Mag 19 Miercurea-Ciuc Str. Petofi Sandor nr. 18, Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc Harghita 272 PROFI ROM FOOD Mag 60 Mioveni Bulevardul Dacia, nr. 1, Mioveni, jud. Arges Mioveni Arges 273 PROFI ROM FOOD Magazin 2299 PROFI MIZIL Str. Blajului, Nr.1, bB. 23 Mizil Prahova 274 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Mogosoaia 2226 Adresa 1A Bucuresti-Targoviste, Mogosoaia, Ilfov Mogosoaia Ilfov 275 PROFI ROM FOOD Mag 55 Moinesti Str. Tudor Vladimirescu Nr.239, Moinesti, Jud. Bacau Moinesti Bacau 276 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2277 PROFI MORENI (PANTEA) Str. CPT. Ion Pantea, nr. 12,Moreni Moreni Dambovita 277 PROFI ROM FOOD 2423 Motatei Motatei, str. Unirii, nr. 139, jud. Dolj Motatei Dolj 278 PROFI ROM FOOD Motru 12E Trandafirilor Blvd, Motru, Gorj County Motru Gorj 279 PROFI ROM FOOD Murgeni No. 12, Emil Juvara Street, Murgeni , Vaslui County Murgeni Vaslui 280 PROFI ROM FOOD Nadlac str. Independentei 47, Nadlac, Jud. Arad Naldac Arad 281 PROFI ROM FOOD Nasaud Granicerilor Nasaud, b-dul. Granicerilor, nr. 34, jud. Bistrita-Nasaud Nasaud Bistrita Nasaud 282 PROFI ROM FOOD Negresti No. 23, Mihail Kogalniceanu Street, Negresti, Vaslui County Negresti Vaslui 283 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2276 PROFI NEGRESTI OAS (PIETEI) Str. Pietei, nr. 1A,Negresti Oas Negresti Oas Satu-Mare 284 PROFI ROM FOOD Magazin 2288 Nehoiu Calea Mihai Viteazul, no 43 bis, bl.30, Nehoiu , Buzau county Nehoiu Buzau 285 PROFI ROM FOOD Nusfalau 2 Petofi Sandor st., Nusfalau, Salaj county Nusfalau Salaj 286 PROFI ROM FOOD Ocna Sugatag 66,Unirii St, Ocna Sugatag, Maramures County Ocna Sugatag Maramures 287 PROFI ROM FOOD Magazin 2291 Ploiesti Delta Str. Stefan cel Mare, nr. 41 Odobesti Prahova 288 PROFI ROM FOOD Oltenita 18, Republicii bvd. Oltenita, Jud. Calarasi Oltenita Calarasi 289 PROFI ROM FOOD Mag 29 Onesti Str. Mercur, Nr. 4, Onesti, jud. Bacau Onesti Bacau 290 PROFI ROM FOOD Magazin 2293 Onesti Victoria Shopping City Bd. Oituz, nr. 19, Jud Bacau Onesti Bacau 291 PROFI ROM FOOD Mag.9 Oradea B-dul Dacia (colt cu Progresul), Oradea, Jud. Bihor Oradea Bihor 292 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Oradea Tiago Calea Aradului nr 87, jud Bihor Oradea Bihor 293 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Oradea Cazaban 2222 Adresa str.Erofte Grigore nr.3, bl. AN 36 , Oradea, Jud. Bihor Oradea Bihor 294 PROFI ROM FOOD Magazin Profi– ORADEA BUNEXIN 2228 Adresa 1A 55 Razboieni St., Oradea, Bihor Oradea Bihor 295 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2255 PROFI Oradea Sovata Sovata 50 St., Oradea, Bihor Oradea Bihor 296 PROFI ROM FOOD Profi Oradea Dacia - 2308 40,Dacia Blv,Oradea, Bihor County Oradea Bihor 297 PROFI ROM FOOD Profi 2321 - Oradea Cantacuzino 21,I.Cantacuzino St. Oradea Oradea 298 PROFI ROM FOOD Oradea Bumbacului 26,Bumbacului St.,Oradea, Jud Bihor Oradea Bihor 299 PROFI ROM FOOD Oradea Luis Pasteur 165,Louis Pasteur st.Oradea, Bihor County Oradea Bihor 300 PROFI ROM FOOD Mag 42 Orastie Str. Armatei, nr.1, Orastie Orastie Hunedoara 301 PROFI ROM FOOD Orlat(SB) Comuna Orlat, 644 A, Orlat, Sibiu County Orlat Sibiu 302 PROFI ROM FOOD Osica de Sus Str. A.I Cuza nr.4, Osica de Sus, Sat Osica de Sus,Jud. Olt Osica de Sus Olt 303 PROFI ROM FOOD Mag 66 Otelu Rosu Str. Revolutiei, nr. 164-166, Otelul Rosu, Jud. Caras Severin Otelu Rosu Caras Severin 304 PROFI ROM FOOD Paltinoasa Mag COOP,Paltinoasa, Judet Suceava Paltinoasa Suceava 305 PROFI ROM FOOD Profi Panciu Porumbescu-2307 12, Ciprian Porumbescu St. Panciu, Vrancea County Panciu Vrancea 306 PROFI ROM FOOD Magazin 85 Panticeu Comuna Panticeu, jud. Cluj Panticeu Cluj 307 PROFI ROM FOOD Mag. 65 Pascani Str. Stefan cel Mare, bl V1-3, parter, Pascani, jud. Iasi Pascani Iasi 308 PROFI ROM FOOD Magazin 2287 Pecica Str. 2, Nr. 175, Pecica, Jud. Arad Pecica Arad 309 PROFI ROM FOOD 2460 Peretu Peretu, Sosea Vale, nr. 258, jud. Teleorman Peretu Teleorman 310 PROFI ROM FOOD Mag. 86 Petrila Str. Tudor Vladimirescu, bl. 36D, Petrila, jud. Hunedoara Petrila Hunedoara 311 PROFI ROM FOOD Mag 23 Petrosani Str. 1 Decembrie 1918, Zona Parc Spital, Petrosani Petrosani Hunedoara 312 PROFI ROM FOOD Petrosani Str. 1 Decembrie 1918, nr.90. Petrosani, Jud. Hunedoara Petrosani Hunedoara 313 PROFI ROM FOOD Petrosani Parangu Pacii, nr.22., Petrosani, Jud Hunedoara Petrosani Hunedoara 314 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Piatra Neamt 1 Mihai Viteazu St., jud Neamt Piatra Neamt Neamt 315 PROFI ROM FOOD Magazin 2297 PROFI PIATRA NEAMT (ECOULUI) Str. Ecoului, nr. 3 Bis Piatra Neamt Neamt 316 PROFI ROM FOOD Piatra Neamt M. Kogalniceanu(NT) Piata Mihail Kogalniceanu, nr. 4, jud Neamt, Piatra Neamt, Complex Comercial Pietricica, Magazin nr. 1 Modern, parter Piatra Neamt Neamt 317 PROFI ROM FOOD Mag Profi Pitesti Ceair 2 Nicolae Grigorescu St, complex 'Doi Cocosi', Pitesti,jud Arges Pitesti Arges 318 PROFI ROM FOOD Magazin Profi PITESTI NEGOIU Calea Craiovei 109, Pitesti, jud Arges Pitesti Arges 319 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Pitesti Gavana Blvd. 1 Decembrie 1918, nr 12, Bl M4, jud Arges Pitesti Arges 320 PROFI ROM FOOD Magazin Profi PITESTI TRIVALE 2239 Adresa Str. Libertatii nr 44, Pitesti, Jud. Arges Pitesti Arges 321 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2242 Pitesti Razboieni Adresa Piata Razboieni, Strada Complex Alimentar , Jud Arges Pitesti Arges 322 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2243 Pitesi Gavana 2 Adresa Complex Albina, bloc C 15, parter , 8 Paltinului St., Arges Pitesti Arges 323 PROFI ROM FOOD Magazin 2290 Pitesti Tudor Str. Tudor Vladimirescu, nr. 13B Pitesti Arges 324 PROFI ROM FOOD 2352 Pitesti (Negru Voda) Pitesti, str. Negru Voda, nr. 2-4, jud. Arges Pitesti Arges 325 PROFI ROM FOOD Pitesti Calea Dragasani Calea Dragasani, nr 5, Pitesti, Jud. Arges Pitesti Arges 326 PROFI ROM FOOD Mag 20 Ploiesti B-dul Marasesti Nr 265 B, Ploiesti Ploiesti Prahova 327 PROFI ROM FOOD Mag 21 Ploiesti Malul Rosu Nr. 85, Ploiesti Ploiesti Prahova 328 PROFI ROM FOOD Mag.92 Ploiesti Str. Lupeni, nr.6, Bl.N14, Ploiesti, jud. Prahova Ploiesti Prahova 329 PROFI ROM FOOD Profi Ploiesti Eremia Grigorescu 8 Eremia Grigorescu St, Ploiesti, Jud. Prahova Ploiesti Prahova 330 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Ploiesti Streiului 1A Streiului St. Ploiesti, Jud. Prahova Ploiesti Prahova 331 PROFI ROM FOOD MagazinProfi Ploiesti Chimiei Str.Chimiei, nr. 5, jud. Prahova. Ploiesti Prahova 332 PROFI ROM FOOD Profi 2237 PLOIESTI BLV BUCURESTI Adresa 9, Bl. 8A Blv. Bucuresti, Ploiesti, Prahova Ploiesti Prahova 333 PROFI ROM FOOD Magazin 2292 Odobesti Str. Deltei, nr. 1 Ploiesti Vrancea 334 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2284 PLOPENI PROFI ROM FOOD Str. Democratiei , Nr. 3A,Plopeni Plopeni Prahova 335 PROFI ROM FOOD Pogoanele Nicolae Balcescu Street, No 112, Pogoanele , Buzau County Pogoanele Buzau 336 PROFI ROM FOOD Popesti Popesti, str. Principala, nr. 79, jud. Bihor Popesti Bihor 337 PROFI ROM FOOD Radauti Negru Voda 68 Bogdan Voda St. Radauti, Jud. Suceava Radauti Suceava 338 PROFI ROM FOOD Magazin 2201 Ramnicu Sarat Str. Victoriei, nr. 2, jud. Buzau Ramnicu Sarat Buzau 339 PROFI ROM FOOD Mag. 73 Rm Valcea Str. Mihai Eminescu, nr. 30, Ramnicu Valcea, jud. Valcea Ramnicu Valcea Valcea 340 PROFI ROM FOOD 2350 Ramnicu Valcea (Traian) Ramnicu Valcea, Calea lui Traian, nr. 156-158, Complex Nord, jud Valcea Ramnicu Valcea Valcea 341 PROFI ROM FOOD Radauti Calarasi St. 18, Calarasi Street, Radauti, Suceava County Rdauti Suceava 342 PROFI ROM FOOD Profi Recas 2104 Str. Pietei, nr.5,Recas, jud. Timis Recas Timis 343 PROFI ROM FOOD Mag.96 Reghin Str. Mihai Viteazu, nr. 27, Reghin, jud. Mures Reghin Mures 344 PROFI ROM FOOD Reghin Iernuteni Reghin Mures 345 PROFI ROM FOOD Mag 24 Resita B-dul Republicii, Nr.2, Fostul Complex Intim, Resita Resita Caras Severin 346 PROFI ROM FOOD Profi Resita- Piata Sud 18 Horia St., Resita, Jud. Caras-Severin (Piata Resita Sud) Resita Caras Severin 347 PROFI ROM FOOD Magazin 2301 Resita Republicii 13-15 Republicii blv., Resita, Caras Severin County Resita Caras Severin 348 PROFI ROM FOOD Timisoara (Ripensia) Timisoara, Aleea FC Ripensia, nr. 29, jud. Timis Ripensia Timis 349 PROFI ROM FOOD Mag. 64 Roman Str. Roman Musat, bl. 33 (fosta str. Rahovei, bl 3), parter, Roman, Jud.Neamt Roman Neamt 350 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Rosiorii de Vede Str Rahovei, bl 101, Rosiorii de Vede, jud Teleorman Rosiori de Vede Teleorman 351 PROFI ROM FOOD Mag 43 Rovinari Str. Prieteniei, FN, Rovinari, jud. Gorj Rovinari Gorj 352 PROFI ROM FOOD Rucar 45 Brasovului st., RUCAR, Arges County Rucar Arges 353 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2267 Rupea Republicii (Romtelecom) 141 Republicii St., Rupea, Brasov Rupea Brasov 354 PROFI ROM FOOD Sacalaz 296/A Sacalaz, Timis County Sacalaz Timis 355 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Sacele Str. Viitorului, Nr.15, Sacele, Jud. Brasov Sacele Brasov 356 PROFI ROM FOOD PROFI SALONTA, Filiala 2210 Piata Libertatii, nr. 14, jud Bihor Salonta Bihor 357 PROFI ROM FOOD Sangeorgiu de Mures Principala str., 857 no.,Sangeorgiu de Mures,Mures Sangeorgiu de Mures Mures 358 PROFI ROM FOOD Sasciori DN67C,str.,Sasciori,Alba county Sasciori Alba 359 PROFI ROM FOOD Satu Mare, str. Brasov, nr. 4, jud. Satu Mare Satu Mare Satu Mare 360 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Satu Mare Str.Decebal, Nr.23, Satu Mare, jud. Satu Mare Satu-Mare Maramures 361 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Satu Mare Blv. Closca nr. 33, Satu Mare Satu-Mare Satu-Mare 362 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2258 Satu Mare Milcov Aleea Milcov St, Bl. T6B, Satu Mare; Satu Mare Satu-Mare Satu-Mare 363 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2259 Satu Mare Brandusa 18-20 Brandusa St, Satu Mare; Satu Mare Satu-Mare Satu-Mare 364 PROFI ROM FOOD Savarsin str. Principala nr. 253B, Savarsin, Arad Savarsin Arad 365 PROFI ROM FOOD Sebes Mihail Kogalniceanu 54 AB block, Mihail Kogalniceanu st., Sebes, Alba county Sebes Alba 366 PROFI ROM FOOD Sebis Sebis, b-dul. Victoriei, nr.7, jud, Arad Sebis Arad 367 PROFI ROM FOOD Profi 2317 - Segarcea 78 Republici Str., Bl. J1-J2 Segarcea Dolj 368 PROFI ROM FOOD Mag 51 Seini P-ta Unirii, Nr. 24, Seini, jud. Maramures Seini Maramures 369 PROFI ROM FOOD PROFI SFANTU GHEORGHE (CIOFLEC), Filiala 2208 Str. Romulus Cioflec, bl.33, sc. B, jud. Covasna Sfantu Gheorghe Covasna 370 PROFI ROM FOOD Mag.5 Sf. Gheorghe Str. Miclos Imre, nr.6, Centrul Comercial Sugas, Sf. Gheorghe Sfantu-Gheorghe Covasna 371 PROFI ROM FOOD BV - 2196 SFANTU GHEORGHE - PROFI ROM FOOD Str. Sporturilor, nr. 11, jud. Covasna Sfantu-Gheorghe Covasna 372 PROFI ROM FOOD Profi Sibiu Turnisor 2106 Sos. Alba Iulia, bl. 14, parter, jud. Sibiu Sibiu Sibiu 373 PROFI ROM FOOD Profi Sibiu Valea Aurie 2107 Str. Valea Aurie Nr.9, bl. 30, ap. 1, parter, jud. Sibiu Sibiu Sibiu 374 PROFI ROM FOOD Profi Sibiu V. Aron 2108 Str. Semaforului Nr.47, bl. 14 parter, jud. Sibiu Sibiu Sibiu 375 PROFI ROM FOOD Profi Sibiu Ciresica 2109 Calea Cisnădiei, bl. 19, parter, jud. Sibiu Sibiu Sibiu 376 PROFI ROM FOOD Profi Sibiu Strand 2110 Str. Bihorului Nr.17, bl. 15, ap. 6, parter, jud. Sibiu Sibiu Sibiu 377 PROFI ROM FOOD Profi Sibiu Cedonia 2111 Str. Nicolae Iorga nr.52, jud. Sibiu Sibiu Sibiu 378 PROFI ROM FOOD Magazin Profi SIBIU 3 STEJARI Str Stefan Cel Mare nr 47, Sibiu, jud Sibiu Sibiu Sibiu 379 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Sibiu Terezian Str. Lunga, nr. 63, Sibiu Sibiu Sibiu 380 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2246 Medias Transilvaniei Adresa: 4 Mihai Eminescu st., Sibiu Medias Sibiu 381 PROFI ROM FOOD Magazin 2286 Sibiu Dorului Str.Dorului Nr.20, Sibiu, Jud. Sibiu Sibiu Sibiu 382 PROFI ROM FOOD Magazin Profi SIGHISOARA Str Hermann Oberth nr 16, Sighisoara, jud Mures Sighisoara Mures 383 PROFI ROM FOOD PROFI SIGHISOARA (ROZELOR) - Filiala 2234 Str. Rozelor, nr. 1 A, Sighisoara Mures 384 PROFI ROM FOOD Mag 28 Simeria Str. Atelierelor FN, Simeria, jud. Hunedoara Simeria Hunedoara 385 PROFI ROM FOOD Magazin 2192, Simleu Silvaniei Str. Libertatii, nr. 5, jud. Salaj Simleu Silvaniei Salaj 386 PROFI ROM FOOD Mag 41 Slatina Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 2, Slatina, jud. Olt Slatina Olt 387 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2260 Slatina Toamnei Str. Toamnei, nr.6, Slatina, Jud. Olt Slatina Olt 388 PROFI ROM FOOD Slatina-Progresul 9 Serg.Mj.Dorobantu Constantin St., 2 Progresul District, Slatina, Olt County Slatina Olt 389 PROFI ROM FOOD Mag.97 Slobozia Str. Episcopiei, nr.7, Slobozia, jud. Ialomita Slobozia Ialomita 390 PROFI ROM FOOD Slobozia(AG) 7 Constantin Brancoveanu St. Slobozia, Arges County Slobozia Arges 391 PROFI ROM FOOD PROFI SANNICOLAU MARE, Filiala 2204 Str. Republicii, nr. 2, Snnicolau Mare Timis 392 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2245 Somcuta Mare Adresa: 19 /A-Republicii St., Somcuta Mare , Maramures Somcuta Mare Maramures 393 PROFI ROM FOOD Mag 50 Radauti P-ta Unirii, Nr. 5, Radauti, jud. Suceava Suceava Suceava 394 PROFI ROM FOOD Mag.93 Suceava Str. Nicolae Balcescu, nr. 4, Suceava-Unita, Jud. Suceava Suceava Suceava 395 PROFI ROM FOOD Profi 2319 - Suceava Ghe. Doja 135, Gheorghe Doja Suceava City, Suceava County Suceava Suceava 396 PROFI ROM FOOD Marginea Principala Street, Marginea Village, Suceava County Suceava Suceava 397 PROFI ROM FOOD Suceava Muncii 6, Muncii Street Suceava City, Suceava County Suceava Suceava 398 PROFI ROM FOOD Suceava Enescu 38 George Enescu Bl. T90, Suceava County Suceava Suceava 399 PROFI ROM FOOD Suceava (Burdujeni) Suceava, Burdujeni, str. Soimului, bl. 19, jud. Suceava Suceava Suceava 400 PROFI ROM FOOD Suceava Areni Str. Prof.Leca Morariu nr.1A , Suceava, Jud. Suceava Suceava Suceava 401 PROFI ROM FOOD 2427 Suceava (Stefan cel Mare) Str.Stefan Cel Mare nr.56 , Suceava, Jud. Suceava Suceava Suceava 402 PROFI ROM FOOD Magazin 2289 Suceava Slatioarei Strada Slatioarei, nr 1, Suceava, Jud. Suceava Suceava Suceava 403 PROFI ROM FOOD Talmaciu Textilistilor Tălmaciu, str. Piaţa Textiliştilor, Ap.nr.2 Sibiu County Talmaciu Sibiu 404 PROFI ROM FOOD Mag 62 Targoviste Bulevardu Unirii, nr. 6-8, Targoviste, jud. Dambovita Targoviste Dambovita 405 PROFI ROM FOOD PT - 2194 TARGOVISTE - PROFI ROM FOOD Str. I.C. Bratianu, nr. 32B, bl. C1, parter, jud. Dambovita Targoviste Dambovita 406 PROFI ROM FOOD Targoviste Avram Iancu 10 Avram Iancu, Targoviste, Dambovita County Targoviste Dambovita 407 PROFI ROM FOOD Tg Bujor Targu Bujor, str. Grigore Hagiu, nr. 3, jud. Galati Targu Bujor Galati 408 PROFI ROM FOOD Magazin 101 Targu Jiu Str. 9 Mai, bl. 6, parter, Targu Jiu, Jud. Gorj Targu Jiu Gorj 409 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Targu Jiu Piata Mica Blvd. Alexandru Ioan Cuza nr. 23, parter, Piata 9 Mai, jud. Gorj Targu Jiu Gorj 410 PROFI ROM FOOD Magazin Profi TARGU JIU PARANG Str Victoriei, nr 44, Parang Targu Jiu Gorj 411 PROFI ROM FOOD Mag.88 Tg Mures 2 Str. Gheorghe Doja, nr. 187, Targu Mures, Jud. Mures Targu Mures Mures 412 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2241 Tg Mures Parangului Adresa 15-17 Paranagului, Tg. Mures, Mures Targu Mures Mures 413 PROFI ROM FOOD Targu Mures Romulus Guga Targu Mures str. Romulus Guga 1, Tg. Mures, Mures county Targu Mures Mures 414 PROFI ROM FOOD 2430 Tg. Mures (Grigorescu) Targu Mures,Nicolae Grigorescu,st.,31, Jud. Mures Targu Mures Mures 415 PROFI ROM FOOD Mag 18 Targu-Mures Str. Pandurilor 50, Targu-Mures Targu-Mures Mures 416 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Targu Mures Blvd 22 Decembrie 1989, nr 35, jud Mures Targu-Mures Mures 417 PROFI ROM FOOD Mag 30 Tarnaveni Str. Republicii, Nr. 54, Tarnaveni, jud. Mures Tarnaveni Mures 418 PROFI ROM FOOD Teaca 348 Principala st., Teaca, Bistrita-Nasaud County Teaca Bistrita Nasaud 419 PROFI ROM FOOD Teius Alba, Teius, 78C Clujului st., Teius, Alba county Teius Alba 420 PROFI ROM FOOD Tg. Jiu Dumitru Petrescu(Debarcader) 29 Lt.col. Dumitru Petrescu st., Tg. Jiu, Gorj county Tg Jiu Gorj 421 PROFI ROM FOOD Tg. Jiu Ecaterina Teodoroiu 3B Ecaterina Teodoroiu Blv. Tg. Jiu, Gorj County Tg Jiu Gorj 422 PROFI ROM FOOD Magazin Profi TIMISOARA BALCESCU 2230 Adresa Piata N. Balcescu 2, Timisoara, Timis Timis Timisoara 423 PROFI ROM FOOD Mag.2 Timisoara Str. Aries, Nr. 10, Timisoara Timisoara Timis 424 PROFI ROM FOOD Mag.3 ARTEX Timisoara Calea Sagului, nr. 23, Timisoara Timisoara Timis 425 PROFI ROM FOOD Mag 17 Timisoara Str. Ion Mihalache 25-27, Timisoara Timisoara Timis 426 PROFI ROM FOOD Mag 68 Timisoara Dacilor Str. Dacilor, nr. 25, parter, Timisoara, Jud. Timis Timisoara Timis 427 PROFI ROM FOOD Profi Timisoara Iosefin 2103 Blv. Regele Carol I nr. 1, parter, ap.21,Timisoara, jud. Timis Timisoara Timis 428 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Timisoara Lipovei Calea Sever Bocu nr.31, Timisoara, jud. Timis Timisoara Timis 429 PROFI ROM FOOD Magazin 2199 Timisoara Buziasului Calea Buziasului, nr. 28, jud. Timis Timisoara Timis 430 PROFI ROM FOOD Magazin 2200 Timisoara (Lidia) Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 92, jud. Timis Timisoara Timis 431 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2264 Timisoara Complex Studentesc 2 Aleea Studentilor, Timisoara, Timis Timisoara Timis 432 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2266 Timisoara Ardealul (Freidorf) Str. Ardealul nr 2/4, Timisoara, Timis Timisoara Timis 433 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2268 Timisoara Sagului Calea Sagului nr.55, Timisoara, Jud. Timis Timisoara Timis 434 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2270 Timisoara Gheorghe Lazar 33 Gh Lazar St. Timisoara, Timis Timisoara Timis 435 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2283 TIMISOARA CETATII PROFI ROM FOOD Blv. Cetatii, nr. 79,Timisoara Timisoara Timis 436 PROFI ROM FOOD Magazin 2295 PROFI TIMISOARA (ASTRILOR) Str. Astrilor, nr. 20-26 Timisoara Timis 437 PROFI ROM FOOD Magazin 2306 TM-Dorobantilor Calea Dorobantilor nr. 3, Timisoara, Jud. Timis Timisoara Timi 438 PROFI ROM FOOD Profi 2318 - Timisoara Revolutiei Bd. Revolutiei nr. 7, Timisoara, Jud. Timis Timisoara Timis 439 PROFI ROM FOOD Lovrin Lovrin 208, Timis County Timisoara Timis 440 PROFI ROM FOOD Tm-Mehala 2 Ovidiu Balea St., Timisoara, Jud. Timis Timisoara Timis 441 PROFI ROM FOOD Tm-Martir Gabriela Tako(Godeanu) Timisoara, str. Martir Gabriela Tako, nr.4, jud. Timis Timisoara Timis 442 PROFI ROM FOOD 2351 Timisoara (Pomiculturii) Timisoara, str. Pomiculturii, nr. 23, jud. Timis Timisoara Timis 443 PROFI ROM FOOD 2442 Timisoara (Vaida) Timisoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 1, jud. Timis Timisoara Timis 444 PROFI ROM FOOD Timisoara Marasti parterul blocului 9, Timisoara, str Intrarea Doinei, nr 19-21 Timisoara Timis 445 PROFI ROM FOOD Timisoara Barnutiu-TM Str. Simion Barnutiu, nr. 67-69, Timisoara, Jud. Timis Timisoara Timis 446 PROFI ROM FOOD Profi Tinca - 2315 75,Republicii St, Tinca, Bihor County Tinca Bihor 447 PROFI ROM FOOD Topolovatu Mare Topolovatu Mare, str. Principala, nr. 170, jud. Timis Topolovatu Mare Timis 448 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2282 PROFI TOPOLOVENI (PARCULUI) Str. Parcului, nr. 14,Topoloveni Topoloveni Arges 449 PROFI ROM FOOD Magazin Profi TULCEA UNION Str Unirii 2, jud Tulcea Tulcea Tulcea 450 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2278 PROFI TULCEA 2 Str. Mica FN, Str. Pacii FN, Str. Gavrilov Corneliu nr. 91,Tulcea Tulcea Constanta 451 PROFI ROM FOOD Tulcea Isaccei Tulcea, str. Isaccei, nr. 45, jud. Tulcea Tulcea Tulcea 452 PROFI ROM FOOD Tulghes(HR) Tulghes, str. Centru, bl. 1, ap. „P/II”, Harghita County Tulghes Harghita 453 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2273 PROFI TURCENI (SANATATII) Str. Sanatatii, FN, Turceni, Jud Gorj Turceni Gorj 454 PROFI ROM FOOD Magazin Profi TURDA 2229 Adresa Str. Tineretului nr.4,bl. A 83, Turda, Cluj Turda Cluj 455 PROFI ROM FOOD B - 2195 TURNU MAGURELE - PROFI ROM FOOD 30 Mihai Bravu St., Turnu Magurele, Teleorman Turnu Magurele Teleorman 456 PROFI ROM FOOD Turnu Magurele Teleorman, Turnu Magurele, Str. Mihai Eminescu nr. 7 Turnu Magurele Teleorman 457 PROFI ROM FOOD Mag 27 Severin Str. Walter Maracineanu, Nr. 6, Drobeta Turnu Severin TURNU SEVERIN Mehedinti 458 PROFI ROM FOOD Magazin Profi 2248 DROBETA TURNU SEVERIN 4 1 Numa Pompiliu St., Dr. T. Severin, Mehedinti Turnul Severin Mehedinti 459 PROFI ROM FOOD Turt 45,Pta Eroilor st., Turt, Satu-Mare county Turt Satu Mare 460 PROFI ROM FOOD 2443 Uricani (Muncii) Uricani, Aleea Muncii, nr. 11, jud. Hunedoara Uricani Hunedoara 461 PROFI ROM FOOD Magazin profi Urlati Str. 1 Mai, nr. 68, jud. Prahova. Urlati Prahova 462 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Urziceni 5 Transilvaniei St., jud. Ialomita Urziceni Ialomita 463 PROFI ROM FOOD Vanju Mare Vanju Mare, str. Republicii, nr. 80, jud. Mehedinti Vanju Mare Mehedinti 464 PROFI ROM FOOD Videle 21 Soseaua Giurgiului, Videle, jud. Teleorman Videle Teleorman 465 PROFI ROM FOOD Mag.87 Vulcan B-dul Mihai Viteazu, nr.1A, Vulcan, jud. Hunedoara Vulcan Hunedoara 466 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Zalau Bd.Mihai Viteazu,bl.Perla sc.A, nr.ap.41/I/II/3 jud.Salaj Zalau Salaj 467 PROFI ROM FOOD Zalau-Gen. Dragalina Zalau, str. General Ion Dragalina, nr. 23, jud. Salaj Zalau Salaj 468 PROFI ROM FOOD PROFI ZARNESTI (METIANU) - Filiala 2220 Str. Mitropolit Ioan Metianu, nr.4 Zarnesti Brasov 469 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Zimnicea Str Kogalniceanu nr 25-25A, jud Teleorman Zimnicea Teleorman 470 PROFI ROM FOOD Magazin 2304 Zlatna Unirii Piata Unirii,nr.2, Zlatna, Alba County Zlatna Alba 471 PROFI ROM FOOD Magazin Profi FILIPESTII DE PADURE Str.Principala nr 832 Filipestii de Padure Prahova 472 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Prundu Bargaului 136 Principala St. ,Jud.Bistrita Nasaud Prundu Bargaului Bistrita Nasaud 473 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Toplita Str Nicolae Balcescu, bl D, Toplita, jud Harghita Toplita Harghita 474 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Fagaras Str Mihai Eminescu nr 26, Brasov Fagaras Brasov 475 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Cluj Ion Mester Str. Ion Mester Nr.5 Cluj-Napoca, Jud. Cluj Cluj Napoca Cluj 476 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Baia Mare Iuliu Maniu Str Iuliu Maniu nr 5, Baia Mare, Jud. Maramures Baia Mare Maramures 477 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Huedin 2 Str. Republicii nr.8, Huedin, Jud. Cluj Huedin Cluj 478 PROFI ROM FOOD Magazin Profi Craiova Novaci Str Brazda lui Novaci, nr 66, unitatea 7, complex vechi, Craiova, jud Dolj Craiova Dolj 479 PROFI ROM FOOD Timisoara Hotinului(Torontal)-TM Aleea Hotinului, nr. 2, Parter, SAD 1, jud. Timis Timisoara TIMIS

campanii