PROFI si Servetelul CAROLINO stiu ca Salamurile Caroli iti dau muuuulta energie!
2015-09-02 15:00:00 in Campanii

CAMPANIA PUBLICITARA

"PROFI si Servetelul CAROLINO stiu ca Salamurile Caroli iti dau muuuulta energie!"

REGULAMENTUL OFICIAL

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.Campania publicitara „PROFI si Servetelul CAROLINO stiu ca Salamurile Caroli iti dau muuuulta energie!”("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti,Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plazza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)

1.2.Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.

1.3.Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.4.Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.facebook.caroli.romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.

1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe www.caroli.ro si facebook.com/caroli.romania si facebook.com/caroli.romania.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulametul oficial publicat pe site-ul www.caroli.ro si facebook.com/caroli.romania , pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 20.08.2015 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu in datade 20.09.2015 (ora23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 01.

3.2.Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.facebook.caroli.romania.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt:

Item

Item

ItemName

P202

39456

CAROLI SALAM VICTORIA EXTRA FELIAT 100g

P284

47747

CAROLI SALAM SANDVIS EXTRA 450G

P678

963

CAROLI SALAM VICTORIA EXTRA 400g

P799

9421

CAROLI SALAM VICTORIA EXTRA 800g

P876

943

CAROLI SALAM VICTORIA EXTRA

P988

46785

CAROLI SALAM CU SUNCA EXTRA 500G

P996

47753

CAROLI SALAM SANDVIS EXTRA

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1.Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

5.2.La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

i.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,

ii.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;

iii.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;

iv.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;

v.persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie . Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

5.3.Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

5.4.Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante Caroli, vrac sau ambalate in valoare de minim 5 RON (TVA inclusa) pe acelasi bon fiscal din Magazinele participante (vezi ANEXA 01), apoi prezinta la casa de marcat a Magazinelor Participante Cardul de Fidelitate Profi, va intra in tragerea la sorti pentru unul dintre premiile mentionate la art 7.1 al prezentului Regulament.

6.2Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.

6.3Actiunea este valabila pentru posesorii de Card Profi. Inregistrarea participantilor in baza de date utilizata pentru extragerea castigatorilor va fi efectuata o data pentru fiecare bon fiscal insotit de card Profi, daca sunt respectate conditiile de participare prevazute in regulament.

6.4Extragerea castigatorilor va avea loc in datele calendaristice mentionate alaturat, si pentru fiecare dintre ele se va desemna castigatorii a 37 buc Rucsacuri complet echipate si 3 Week-end-uri la un Adventure Park, cu exceptia extragerii din 3.09.2015 pentru care se va desemna castigatorii a 39 buc Rucsacuri complet echipate si 1 Week-end la un Adventure Park :

-03 septembrie 2015 ( pentru participantii din perioada 20.08 – 30.08.2015);

-10 septembrie 2015 (pentru participantii din perioada 31.08 – 6.09.2015);

-17 septembrie 2015 (pentru participantii din perioada 7.09 - 13.09.2015);

-24 septembrie 2015 ( pentru participantii din perioada 14.09 - 20.09.2015);

6.5Extragerea se va realiza din randul clientilor care au cumparat in perioada Campaniei , 20.08.2015 - 20.09.2015 (detaliata conform art. 3.1.) produsele mentionate la sectiunea 4 in valoare de minim 5 RON (TVA inclusa) din Magazinele Participante, si au prezentat la casa Cardul de Fidelitate Profi care are aferent toate datele beneficiarului complet inregistrate (Nume, Prenume, Nr telefon, E-mail). Castigatorii vor fi anuntati prin telefon sau email la adresa cu care acestia s-au inregistrat cand au optat pentru Cardul de Fidelitate Profi.

6.5. Premiile sunt:

ü150 rucsacuri complet echipate: 1 caiet dictando + 1 caiet matematica + penar cu ustensile de scoala + set palete tenis de masa

ü10 drumetii de 1 week-end pentru familie la un Adventure Park in valoare de 1.000 RON

6.6.Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1.In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

Premii

Cantitate (buc.)

Valoare/buc. (RON, TVA inclusa)

Valoare /buc fara TVA

Valoare totala (RON, TVA inclusa)

Valoare totala –fara TVA

Rucsacuri complet echipate

150

100

80,64

15.000

12.096

Week-end la un Adventure Park

10

1000

806,45

10.000

8.064,5

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1.Premiile Actiunii „PROFI si Servetelul CAROLINO stiu ca Salamurile Caroli iti dau muuuulta energie!” se vor acorda in urma extragerilor efectuate in datele de 01, 08, 15 si 24 septembrie 2015 si vor fi predate castigatorilor in maxim 15 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile de la extragere.

8.2.Extragerea castigatorilor se va face prin intermediul aplicatiei electronice www.random.org , in mod aleatoriu, in prezenta reprezentantilor Caroli Foods Group.

La extragere va fi desemnat un singur castigator pentru fiecare premiu in parte, urmand a fi supus procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.3.) si 3 rezerve, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii.

8.3.Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi anuntati personal prin telefon sau adresa de e-mail in maxim 10 zile lucratoare de la data organizarii tombolei. Pentru validare, castigatorii premiilor vor prezenta cartea de identitate si bonul fiscal ce face dovada achizitionarii produselor Caroli.

8.4.In cazul in care un castigator nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) sau nu raspunde la email in termen de 2 zile lucratoare, se va trece la contactarea rezervelor ,in odinea extragerii acestora, cu respectarea acelorasi termene calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici cea de-a treia rezerva nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

8.5.Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani.

8.6.Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.7.Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.8.Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal, adresa ) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat.Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.

8.9.Caroli Foods Group SRL si Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

oBonurile fiscale/taloanele deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

oBonurile fiscale/taloanele prezentate/introduse de persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie, sau bonuri care sunt prezentate in afara perioadei Campaniei sau bonurile fiscale/taloane care dovedesc achizitia produselor din alte magazine decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propriaraspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

a.Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b.Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;

c.Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;

b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

d.nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

e.isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

SECTIUNEa 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.caroli.ro si facebook.com/caroli.romania.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

Organizator,

Caroli Foods Group SRL

Prin Agentie,

SC Front Line Marketing SRL

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

Denumire magazin

ADRESA

ORAS

JUDET

Magazin 1001

Bulevardul Ghencea, Nr. 38, Sector 6

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 1003

Bulevardul Timisoara, Nr. 73, Sector 6

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 1004

Bulevardul Prelungirea Ghencea, Nr. 32, Sector 6

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 1005

Str. George Valsan, Nr. 22, sector 6

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 1007

Str. Ritmului, Nr.16, Sector 2

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 1008

Soseaua Pantelimon, Nr. 92, sector 2

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 1009

Soseaua Berceni, Nr. 8 bis, sector 4

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2002

Str. Aries, Nr. 10

Timisoara

Timis

Magazin 2003

Calea Sagului, nr. 23

Timisoara

Timis

Magazin 2004

Str. Aurel Vlaicu, Bl. Z 18-19

Arad

Arad

Magazin 2005

Str. Miclos Imre, nr.6, Centrul Comercial Sugas

Sfantu Gheorghe

Covasna

Magazin 2006

Str. Saturn Nr.1

Brasov

Brasov

Magazin 2007

P-ta Marasti

Cluj Napoca

Cluj

Magazin 2008

P-ta Soarelui, Str. Voinicilor

Arad

Arad

Magazin 2009

B-dul Dacia (colt cu Progresul)

Oradea

Bihor

Magazin 2011

Cartierul Zorilor, Str. Observatorului

Cluj Napoca

Cluj

Magazin 2012

Cartierul Grigorescu , Str. Fantanelelor ,Nr.5

Cluj Napoca

Cluj

Magazin 2013

Str. Motilor

Alba Iulia

Alba

Magazin 2014

Str. Mihai Eminescu , Nr. 1-4

Bistrita

Bistrita

Magazin 2017

Str. Ion Mihalache 25-27

Timisoara

Timis

Magazin 2018

Str. Pandurilor 50

Targu Mures

Mures

Magazin 2019

Str. Petofi Sandor nr. 18

Miercurea Ciuc

Harghita

Magazin 2020

B-dul Marasesti Nr 265 B

Ploiesti

Prahova

Magazin 2021

Malul Rosu Nr. 85

Ploiesti

Prahova

Magazin 2022

B-dul Dacia, 27 bis (colt cu Caprioarei)

Hunedoara

Hunedoara

Magazin 2023

Str. 1 Decembrie 1918, Zona Parc Spital

Petrosani

Hunedoara

Magazin 2024

B-dul Republicii, Nr.2, Fostul Complex Intim

Resita

Caras Severin

Magazin 2026

Str. 20 Decembrie 1989, Nr. 39

Lugoj

Timis

Magazin 2027

Str. Walter Maracineanu, Nr. 6

Drobeta Turnu Severin

Mehedinti

Magazin 2028

Str. Atelierelor FN, Simeria

Simeria

Hunedoara

Magazin 2029

Str. Mercur, Nr. 4, Onesti

Onesti

Bacau

Magazin 2030

Str. Republicii, Nr. 54, Tarnaveni, jud. Mures

Tarnaveni

Mures

Magazin 2031

Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 10,

Dej

Cluj

Magazin 2032

Str. Mihai Eminescu, FN, Deva

Deva

Hunedoara

Magazin 2033

Str. 1 Decembrie 1918 FN, Campia Turzii

Campia Turzii

Cluj

Magazin 2034

Str. Dispensarului, Nr. 18

Constanta

Constanta

Magazin 2035

Str. Mircea cel Batran, Nr. 144

Constanta

Constanta

Magazin 2036

Str. Mangaliei, Nr. 76

Constanta

Constanta

Magazin 2037

Str. Liliacului, Nr. 1

Constanta

Constanta

Magazin 2038

Str. Mihai Eminescu, Nr. 3, Gherla

Gherla

Cluj

Magazin 2039

Str. Cernisoara, Nr. 45, Bl. O13, Sector 6

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2040

B-dul Bucuresti, nr.11

Focsani

Focsani

Magazin 2041

Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 2, Slatina

Slatina

Olt

Magazin 2042

Str. Armatei, nr.1, Orastie

Orastie

Hunedoara

Magazin 2043

Str. Prieteniei, FN, Rovinari

Rovinari

Gorj

Magazin 2044

Str. Principala, Nr. 10-12, Buzias

Buzias

Timis

Magazin 2045

Str. Republicii, Nr.23, Jimbolia

Jimbolia

Timis

Magazin 2046

Str. Victoriei, nr. 54, Costesti

Costesti

Arges

Magazin 2047

Str. Victoriei, Nr.87, Bailesti

Bailesti

Dolj

Magazin 2048

Str. Clopotari, Nr. 16-18-20, Iasi

Iasi

Iasi

Magazin 2050

P-ta Unirii, Nr. 5, Radauti

Radauti

Suceava

Magazin 2051

P-ta Unirii, Nr. 24, Seini

Seini

Maramures

Magazin 2052

Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 2, Campulung Moldovenesc

Campulung Moldovenesc

Suceava

Magazin 2054

Str. Transilvaniei, nr. 26, Aiud

Aiud

Alba

Magazin 2055

Str. Tudor Vladimirescu Nr.239

Moinesti

Bacau

Magazin 2057

Str. Principala Nr.960

Gilau

Cluj

Magazin 2058

Str.Decebal Nr.6

Dragasani

Valcea

Magazin 2059

Str. 13 Decembrie, Nr. 45

Gaesti

Dambovita

Magazin 2060

Bulevardul Dacia, nr. 1

Mioveni

Arges

Magazin 2061

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2A

Campeni

Alba

Magazin 2062

Bulevardul Unirii, nr. 6-8

Targoviste

Dambovita

Magazin 2063

Calea Lugojului, nr.74

Faget

Timis

Magazin 2064

Str. Roman Musat, bl. 33 (fosta str. Rahovei, bl 3)

Roman

Neamt

Magazin 2065

Str. Stefan cel Mare, bl V1-3, parter

Pascani

Iasi

Magazin 2066

Str. Revolutiei, nr. 164-166

Otelul Rosu

Caras Severin

Magazin 2067

Str. Republicii nr. 68, Incinta Pietei Agroalimentare, parter

Marasesti

Vrancea

Magazin 2068

Str. Dacilor, nr. 25, parter

Timisoara

Timis

Magazin 2069

Bulevardul Decebal, Centrul Comercial Deva Mall, parter,

Deva

Hunedoara

Magazin 2070

Str. Jean Steriadi nr. 11, Sector 3

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2071

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 106A

Drobeta Turnu Severin

Mehedinti

Magazin 2072

Str. Margeanului, nr. 71, sector 5

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2073

Str. Mihai Eminescu, nr. 30,

Valcea

Valcea

Magazin 2074

B-dul Unirii nr. 8-10

Baia Mare

Maramures

Magazin 2075

Str. Crisan, nr. 76

Drobeta Turnu Severin

Mehedinti

Magazin 2076

Str. Republicii nr. 60

Comanesti

Bacau

Magazin 2077

Str. Smeurei, nr.4, bl. A27, Brasov Racadau

Brasov

Brasov

Magazin 2078

Str. Onesti, nr.1 A

Adjud

Vrancea

Magazin 2079

B-dul Nicolae Grigorescu, nr.55, Bl. M1, Sector 3

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2080

Str. Orsova, nr. 9A, sector 6

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2081

Ineu, B-dul Republicii, nr. 41

Ineu

Arad

Magazin 2082

Pantelimon, nr.114, sector 2

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2083

B-dul Libertatii, nr.1A, bl.A1, sector 4

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2084

Complex Cerna, Str. Gloriei nr.11

Brasov

Brasov

Magazin 2085

Comuna Panticeu

Panticeu

Cluj

Magazin 2086

Str. Tudor Vladimirescu, bl. 36D, Petrila

Petrila

Hunedoara

Magazin 2087

B-dul Mihai Viteazu, nr.1A, Vulcan

Vulcan

Hunedoara

Magazin 2088

Str. Gheorghe Doja, nr. 187, Targu Mures

Targu Mures

Mures

Magazin 2089

Str. Mioritei nr.11, Bacau

Bacau

Bacau

Magazin 2090

Str. Eroilor, nr. 70A, Floresti

Floresti

Cluj

Magazin 2091

Str. Petru Rares, nr.14, Harlau

Harlau

Iasi

Magazin 2092

Str. Lupeni, nr.6, Bl.N14, Ploiesti

Ploiesti

Prahova

Magazin 2093

Str. Nicolae Balcescu, nr. 4, Suceava-Unita

Suceava

Suceava

Magazin 2095

Str. Emil Racovita, nr. 10A, bl. 19, sector 4

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2096

Str. Mihai Viteazu, nr. 27, Reghin

Reghin

Mures

Magazin 2097

Str. Episcopiei, nr.7, Slobozia

Slobozia

Ialomita

Magazin 2098

Bld 22 Decembrie 1989 nr.35

Targu Mures

Mures

Magazin 2099

B-dul Dacia, nr. 150, bl.25B, Sector 2

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2100

Str. Pajura, nr.7, sector 1

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2101

Str. 9 Mai, bl. 6, parter, Targu Jiu

Targu Jiu

Gorj

Magazin 2103

Blv. Regele Carol I nr. 1, parter, ap.21,Timisoara

Timisoara

Timis

Magazin 2104

Str. Pietei, nr.5,Recas, jud. Timis

Recas

Timis

Magazin 2106

Sibiu (Turnisor), str.Alba Iulia bl 14

Sibiu

Sibiu

Magazin 2107

Sibiu (Valea Aurie), str. Valea Aurie, bloc 30, nr. ap. I

Sibiu

Sibiu

Magazin 2108

Sibiu (Vasile Aron), str.Semaforului bl 14

Sibiu

Sibiu

Magazin 2109

Sibiu (Ciresica), str.Calea Cisnadiei nr 19

Sibiu

Sibiu

Magazin 2110

Sibiu (Strand), Cartier Strand, bloc 15, nr. ap. 6

Sibiu

Sibiu

Magazin 2111

Sibiu (Cedonia)

Sibiu

Sibiu

Magazin 2112

Zalau, B-dul Mihai Viteazu, bloc Perla, sc.A, nr. ap. 41

Zalau

Salaj

Magazin 2113

Lugoj, Str. Oltului, nr.18

Lugoj

Timis

Magazin 2114

Intorsura Buzaului, str. Mihai Viteazau, nr.198

Intorsura Buzaului

Covasna

Magazin 2115

Piatra Neamt, Str. Mihai Viteazu, nr.1

Piatra Neamt

Neamt

Magazin 2116

Urziceni, Str. Transilvaniei, nr.5

Urziceni

Ialomita

Magazin 2117

Calafat, str. Tudor Vladimirescu, nr.21

Calafat

Dolj

Magazin 2118

Timisoara (Lipovei), Calea Sever Bocu, nr. 31

Timisoara

Timis

Magazin 2119

Cluj Napoca,(Flora), Strada Padin nr. 20-22

Cluj Napoca

Cluj

Magazin 2120

Pitesti (Ceair 2), Strada Nicolea Grigorescu

Pitesti

Arges

Magazin 2122

Craiova (Simplon), Strada 1 Decembrie 1918 nr.27

Craiova

Dolj

Magazin 2123

Fieni, Str. Republicii nr. 28

Fieni

Dambovita.

Magazin 2125

Resita (Piata Sud), Str. Horia nr. 18

Resita

Caras Severin

Magazin 2126

Deta, str. Victoriei, nr. 23

Deta

Timis

Magazin 2127

Breaza, str. Republicii, nr.21

Breaza

Prahova

Magazin 2128

Ploiesti, Str. Eremia Grigorescu, nr.8

Ploiesti

Prahova

Magazin 2129

Videle, Soseaua Giurgiului, nr. 21

Videle

Teleorman

Magazin 2130

Bucuresti (Barsanesti), Str. Barsanesti, nr. 2B, sector 6.

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2131

Sacele, Viitorului nr.15

Sacele

Brasov

Magazin 2132

Iasi (Dacia), B-dul Dacia, nr. 47-49, Bl. DD1-DD2

Iasi

Iasi

Magazin 2133

Satu Mare (Bon Girno), str. Decebal, nr.23

Satu Mare

Satu Mare

Magazin 2134

Galati, Str. Brandusei FN

Galati

Galati

Magazin 2135

Brasov (Rapid), B-dul Victoriei, nr.3

Brasov

Brasov

Magazin 2136

Alesd, Str. Piata Unirii, nr. 26

Alesd

Bihor

Magazin 2137

Tulcea, Str. Unirii nr.2

Tulcea

Tulcea

Magazin 2138

Arad (Bou Rosu), Piata Arenei nr. 7 ap.1

Arad

Arad

Magazin 2139

Braila (Iris), Bd-ul Dorobanti nr.50

Braila

Braila

Magazin 2140

Ludus, bd-ul 1 Decembrie 1918, nr. 30

Ludus

Mures

Magazin 2141

Sibiu (Trei Stejari), Str. Stefan cel Mare, nr.47

Sibiu

Sibiu

Magazin 2142

Focsani, Str. Unirii nr.18

Focsani

Vrancea

Magazin 2143

Campulung Muscel, Str. Gruiului nr.63

Campulung Muscel

Arges

Magazin 2145

Cluj Napoca,(Olimpia), Strada Mehedinti nr. 82

Cluj Napoca

Cluj

Magazin 2146

Abrud, Strada Republicii, Bloc R3 si R4

Abrud

Alba

Magazin 2147

Targu Jiu (Piata Mica), Bd-ul Alexandru Ioan Cuza nr.23

Targu Jiu

Gorj

Magazin 2148

Pitesti (Gavana), Bld-ul 1 Decembrie 1918 nr.12

Pitesti

Arges

Magazin 2149

Pitesti (Negoiu), Calea Craiovei nr.109

Pitesti

Arges

Magazin 2150

Galati (Ancora), Str. Rosiori, Complex Ancora

Galati

Galati

Magazin 2151

Bucuresti, Calea Vacaresti, nr. 176-178, sector 4

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2152

Bucuresti (Rahovei), Calea Rahovei nr. 355, sector 5

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2153

Bacau (Balcescu), str. Nicolae Balcescu, nr.1

Bacau

Bacau

Magazin 2154

Targu Jiu (Parang), Str. Victoriei nr. 44

Targu Jiu

Gorj

Magazin 2155

Iasi (Pacurari), Str. Pacurari, bl. 589

Iasi

Iasi

Magazin 2156

Bucuresti (Salaj), Soseau Salaj nr.133, sector 5

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2157

Str. Clabucet nr.5, ap.44, Cluj Napoca

Cluj Napoca

Cluj

Magazin 2158

Blv. Nicolae Titulescu nr.18, etj P,ap. 81B,C

Cluj Napoca

Cluj

Magazin 2159

Blv Nicolae Titulescu nr. 163,etj P, ap 134

Cluj Napoca

Cluj

Magazin 2160

Str. Viilor nr.40, etaj demisol, ap. Partiu

Cluj Napoca

Cluj

Magazin 2161

Blv. 21 Decembrie 1989 nr.133, sc 3, ap.120

Cluj Napoca

Cluj

Magazin 2162

Aleea Detunata, nr.1, ap.10, complex comercial Mercur

Cluj Napoca

Cluj

Magazin 2163

Str. Aradului nr.87, Oradea

Oradea

Bihor

Magazin 2164

Galati, Tiglina II, Str. George Cosbuc nr.19 B

Galati

Galati

Magazin 2165

Filipestii de Padure, Str. Principala nr. 832

Filipestii de Padure

Prahova

Magazin 2166

Santana Str. Muncii nr.85

Santana

Arad

Magazin 2167

Sibiu, Str. Lunga nr. 67A

Sibiu

Sibiu

Magazin 2168

B-dul Closca, nr. 33

Satu Mare

Satu Mare

Magazin 2169

Rosiori de Vede, Str. Rahovei nr.101

Rosiori de Vede

Teleorman

Magazin 2170

Sighisoara, str. Hermann Oberth nr.16

Sighisoara

Mures

Magazin 2171

Zimnicea, str. Mihail Kogalniceanu nr.25-25A

Zimnicea

Teleorman

Magazin 2172

Prundu Bargaului, str. Principala, nr. 136,

Prundu Bargaului

Bistrita Nasaud

Magazin 2173

Bucuresti, Str. Drumul Taberei, nr. 90-92, sector 6

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2174

Toplita, Str. Nicolae Balcescu, Bl. D

Toplita

Harghita

Magazin 2175

Galati , Str. Constructorilor nr. 1E

Galati

Galati.

Magazin 2176

Fagaras, Str. Mihai Eminescu nr. 26

Fagaras

Brasov

Magazin 2177

Cluj- Napoca (Ion Mester), Str. Ion Mester Nr.5

Cluj Napoca

Cluj

Magazin 2178

Baia Mare (Iuliu Maniu), Str. Iuliu Maniu nr. 5

Baia Mare

Maramures

Magazin 2179

Huedin (2), Str. Republicii nr. 8

Huedin

Cluj

Magazin 2180

Braila (Vidin), Cartier Vidin, Str. Calea Galati nr.323, zona blocurilor 3-5

Braila

Braila

Magazin 2181

Craiova (Novaci), Str. Brazda lui Novac, Unitatea 7, Complex Vechi

Craiova

Dolj

Magazin 2182

Brasov(Triaj), str.Harmanului nr. 63, Bl. 1 A

Brasov

Brasov

Magazin 2183

Iasi (Nicolina), Soseaua Nicolina, nr.3, Bl 928

Iasi

Iasi

Magazin 2185

Brasov(Calea Bucuresti), str. Calea Bucuresti, nr. 90

Brasov

Brasov

Magazin 2186

Baia Mare (Decebal) , Bulevardul Decebal, nr. 11

Baia Mare

Maramures

Magazin 2187

Ploiesti ( Streiului), Str. Streiului, nr. 1A

Ploiesti

Prahova

Magazin 2188

Ploiesti (Chimiei), Str. Chimiei nr.5

Ploiesti

Prahova

Magazin 2189

Urlati, Str. 1Mai nr.68

Urlati

Prahova

Magazin 2190

Brasov(Grivitei), B-dul Grivitei nr. 65

Brasov

Brasov

Magazin 2191

Biharia, Str. Cetatii nr.154, corp C1, parter

Biharia

Bihor

Magazin 2193

Bucuresti (Aparatorii Patriei), Piata Aparatorii Patriei, Sector 4

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2194

Targoviste (Bratianu), str. I.C. Bratianu, nr. 32B, bl. C1, parter

Targoviste

Dambovita

Magazin 2195

Turnu Magurele, str. Mihai Bravu, nr. 30

Turnu Magurele

Teleorman

Magazin 2196

Sfantu Gheorghe, Str. Sporturilor, nr. 11

Sfantu Gheorghe

Covasna

Magazin 2197

Cluj (Dunarii), str. Dunarii, nr. 22

Cluj-Napoca

Cluj

Magazin 2198

Alexandria, Str. Libertatii, bl. A4

Alexandria

Teleorman

Magazin 2199

Timisoara (Buziasului), Calea Buziasului, nr. 28

Timisoara

Timis

Magazin 2200

Timisoara (Lidia), Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 92

Timisoara

Timis

Magazin 2201

Ramnicu Sarat, Str. Victoriei

Ramnicu Sarat

Buzau

Magazin 2202

Huedin, Str. Morii, nr.1

Huedin

Cluj

Magazin 2203

Botosani (Grivita), str. Grivita, nr. 7

Botosani

Botosani

Magazin 2204

Sannicolau Mare, Str. Republicii, nr. 2

Sannicolau Mare

Timis

Magazin 2206

Botosani(Stefan cel Mare), Str. Stefan cel Mare, nr. 2, Bl H2-H3

Botosani

Botosani

Magazin 2207

Botosani (Bucovina), str. Bucovina, nr. 8, Sc. D

Botosani

Botosani

Magazin 2208

Sfantu Gheorghe (Cioflec), Str. Romulus Cioflec, bl.33, sc. B

Sfantu Gheorghe

Covasna

Magazin 2209

Busteni (Costila), str. Libertatii, nr. 85

Busteni

Prahova

Magazin 2210

Salonta, Piata Libertatii, nr. 14

Salonta

Bihor

Magazin 2211

Bacau (Aprodu), str. Aprodu Purice, nr. 11

Bacau

Bacau

Magazin 2212

Botosani (Primaverii), Str. Primaverii, nr. 15, Bl. 24, Sc.B

Botosani

Botosani

Magazin 2213

Livada, str. Satu Mare, nr. 3

Livada

Satu Mare

Magazin 2214

Craiova (Sarbu), Str. I.D. Sarbu, nr. 7A

Craiova

Dolj

Magazin 2215

Cluj (Vlaicu), Str. Aurel Vlaicu, nr. 27

Cluj

Cluj

Magazin 2216

Giurgiu (Piata), Piata Comertului nr.48

Giurgiu

Giurgiu

Magazin 2217

Corabia (Radulescu), Str. IH Radulescu nr.4

Corabia

Olt

Magazin 2218

Giurgiu (Tineretului), str. Tineretului nr. 55 A

Giurgiu

Giurgiu

Magazin 2219

Botosani (Enescu), Str. George Enescu nr. 44, bl. T94

Botosani

Botosani

Magazin 2220

Zarnesti( Metianu), str. Mitropolit Ioan Metianu, nr. 4

Zarnesti

Brasov

Magazin 2221

Deva (22 Decembrie), str. 22 Decembrie, nr. 110

Deva

Hunedoara

Magazin 2222

Oradea (Cazaban), Str.Irofte Grigore nr.3, bl. AN36

Oradea

Bihor

Magazin 2223

Borsa (Decebal), str. Decebal, nr. 2

Borsa

Maramures

Magazin 2224

Constanta(Caragiale), str. I.L.Caragiale, nr. 10

Constanta

Constanta

Magazin 2225

Bucuresti( Pajura), str. Pajura nr. 24, sector 1

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2226

Mogosoaia , Soseaua Bucuresti Targoviste, Nr.1A

Mogosoaia

Ilfov

Magazin 2227

Caracal, str. Mieilor nr. 3 colt cu str. Iancu Jianu nr. 12 si nr. 14

Caracal

Olt

Magazin 2228

Oradea (Bunexim), str. Razboieni, nr. 55

Oradea

Bihor

Magazin 2229

Turda (Tineretului), str. Tineretului, nr. 4, bl. A38

Turda

Cluj

Magazin 2230

Timisoara(Balcescu), Piata Balcescu ,nr. 2

Timisoara

Timis

Magazin 2231

Medias (Blajului), str. Blajului , bloc 68

Medias

Sibiu

Magazin 2232

Bucuresti (Piata Covasna), Piata Covasna- Str. Covasna , nr. 3, sector 4

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2233

Iasi (Piata Voievozilor), Piata Voievozilor, nr.8-9, bl. X6-X6 bis

Iasi

Iasi

Magazin 2234

Sighisoara (Rozelor), Str. Rozelor, nr. 1 A

Sighisoara

Mures

Magazin 2235

Mangalia (Stefan cel Mare), str. Stefan cel Mare, nr.18

Mangalia

Constanta

Magazin 2236

Constanta (Soveja), Str. Soveja, nr. 54

Constanta

Constanta

Magazin 2237

Ploiesti (Blv. Bucuresti), Blv. Bucuresti , Nr. 9, Bl. 8A

Ploiesti

Prahova

Magazin 2238

Iasi (Han Tatar), str. Han Tatar, nr. 6

Iasi

Iasi

Magazin 2239

Pitesti (Trivale), str. Libertatii, nr. 24A

Pitesti

Arges

Magazin 2240

Cisnadie, str. Stejarului, FN

Cisnadie

Sibiu

Magazin 2241

Targu Mures (Parangului), str. Parangului, nr. 15-17

Targu Mures

Mures

Magazin 2242

Pitesti (Razboieni), Piata Razboieni, Complex alimentar

Pitesti

Arges

Magazin 2243

Pitesti (Paltinului), Complex Albina, bloc C15, parter,str. Paltinului nr. 8

Pitesti

Arges

Magazin 2244

Baraolt, str. Trandafirilor, 26 B

Baraolt

Covasna

Magazin 2245

Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 19 A

Somcuta Mare

Maramures

Magazin 2246

Medias (Transilvaniei), str. Mihai Eminescu, nr. 4

Medias

Sibiu

Magazin 2247

Iasi (Ciurchi), str. Ciurchi, nr.121, parter

Iasi

Iasi

Magazin 2248

Drobeta Turnu Severin 4, str. Numa Pompiliu, nr. 1

Drobeta Turnu Severin

Mehedinti

Magazin 2249

Targoviste (Micro IV), str. C-tin Brancoveanu, nr.65

Targoviste

Dambovita

Magazin 2250

Floresti (Somesului), str. Somesului, nr.2 A

Floresti

Cluj

Magazin 2251

Constanta (P-ta Grivita), str. Mihaileanu, nr. ap. Magazin 1B

Constanta

Constanta

Magazin 2252

Ocna Mures, str. Nicolae Iorga, nr. 31

Ocna Mures

Alba

Magazin 2253

Brad (Republicii), str. Republicii, nr. 3

Brad

Hunedoara

Magazin 2254

Dabuleni, str. Unirii, nr. 7

Dabuleni

Dolj

Magazin 2255

Oradea (Sovata), str. Sovata, nr. 50

Oradea

Bihor

Magazin 2256

Constanta (Tomis), blv. Tomis ,nr. 318

Constanta

Constanta

Magazin 2257

Tandarei, Calea Bucuresti, nr. 200

Tandarei

Ialomita

Magazin 2258

Satu Mare (Milcov), aleea Milcov, bl. T6B

Satu Mare

Satu Mare

Magazin 2259

Satu Mare (Brandusa), str. Brandusa, nr. 18-20

Satu Mare

Satu Mare

Magazin 2260

Slatina (Toamnei), str. Toamnei, nr. 6

Slatina

Olt

Magazin 2261

Constanta (CET), str. Egretei nr. 16

Constanta

Constanta

Magazin 2262

Arad (Iuliu Maniu), str. Iuliu Maniu, nr. 103

Arad

Arad

Magazin 2263

Hunedoara (Bicaz-Piata), str. Bicaz, nr.2

Hunedoara

Hunedoara

Magazin 2264

Timisoara (Complex ), Aleea Studentilor, nr. 2

Timisoara

Timis

Magazin 2265

Cluj (Peana), str. Peana, nr. 18

Cluj

Cluj

Magazin 2266

Timisoara (Ardealul Friedorf), str. Ardealul nr. 2/4

Timisoara

Timis

Magazin 2267

Rupea (Republicii), str. Republicii nr. 141

Rupea

Brasov

Magazin 2268

Timisoara (Sagului), Calea Sagului nr. 55

Timisoara

Timis

Magazin 2269

Str. Ritivoiu, nr. 11

Azuga

Prahova

Magazin 2270

Timisoara (Gh. Lazar), str. Gh. Lazar, nr. 33

Timisoara

Timis

Magazin 2271

Lipova (Timisorii), str. Timisorii

Lipova

Arad

Magazin 2272

Bucuresti (Livezilor), Aleea Livezilor, nr. 27A, sector 6

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2273

Turceni (Sanatatii), str. Sanatatii, FN

Turceni

Gorj

Magazin 2274

Bucuresti (Pantelimon), Sos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9, parter, sector 2

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2275

Alba Iulia (Toporasilor), str. Toporasilor, nr. 74

Alba Iulia

Alba

Magazin 2276

Negresti Oas (Pietei), str. Pietei, nr. 1A

Negresti Oas

Satu Mare

Magazin 2277

Moreni (Pantea), Str. CPT. Ion Pantea, nr. 12

Moreni

Dambovita

Magazin 2278

Tulcea 2, str. Mica FN, str. Pacii FN, str. Gavrilov Corneliu nr. 91

Tulcea

Tulcea

Magazin 2279

Buhusi (Republicii), str. Republicii, nr. 1, la parterul Complexului Comercial "Eficient"

Buhusi

Bacau

Magazin 2280

Bacau (Milcov), Str. Milcov, nr.134, scara A-B

Bacau

Bacau

Magazin 2281

Bucuresti (Morruzzi), str. Alexandru Morruzzi Voievod, nr. 14, sector 3

Bucuresti

Bucuresti

Magazin 2282

Topoloveni (Parcului), str. Parcului, nr. 14

Topoloveni

Arges

Magazin 2283

Timisoara (Cetatii), Blv. Cetatii, nr. 79

Timisoara

Timis

Magazin 2284

Plopeni, str. Democratiei 3A

Plopeni

Prahova

Magazin 2285

Matca, str. Principala, nr. 697

Matca

Galati

Magazin 2286

Sibiu (Dorului), str. Dorului, nr. 20

Sibiu

Sibiu

Magazin 2287

Pecica, str. 2, nr. 175

Pecica

Arad

Magazin 2288

Nehoiu, Calea Mihai Viteazul, nr. 43 Bis, bl.30 parter si bl. 31 parter

Nehoiu

Buzau

Magazin 2289

Suceava (Slatioarei), Str. Slatioarei, nr.1, nr. ap. 1

Suceava

Suceava

Magazin 2290

str. Tudor Vladimirescu, nr. 13B

Pitesti

Arges

Magazin 2291

Str. Stefan cel Mare nr.40

Odobesti

Vrancea

Magazin 2292

Str. Deltei Nr.1

Ploiesti

Pitesti

Magazin 2293

Onesti (Oituz), blv. Oituz, nr. 19, jud. Bacau

Onesti

Bacau

Magazin 2294

Braila(Margaretelor),str. Aleea Margaretelor, nr.1, cartier Obor

Braila

Braila

Magazin 2295

str. Astrilor, nr. 20-26

Timisoara

Timis

Magazin 2296

B-dul Independentei, nr. 1A

Iasi

Iasi

Magazin 2298

str. Republicii, nr. 84/A/1

Gataia

Timis

Magazin 2299

str. Blajului, nr.1, bl. 23, spatiu comercial

Mizil

Prahova

Magazin 2300

str. Siderurgistilor, nr. 42, bl. M4A, Micro 14

Galati (Siderurgistilor)

Galati

Magazin 2301

blv. Republicii, nr. 13-15

Resita (Republicii)

Caras-Severin

Magazin 2302

str. 1 Decembrie, nr.40

Macin

Tulcea

Magazin 2303

str. 1 Decembrie, nr. 32

Gaesti (1 Decembrie)

Dambovita

Magazin 2304

Piata Unirii, nr. 2

Zlatna (Unirii)

Alba

Magazin 2305

str. 1 Decembrie, nr.27/A

Balan

Harghita

Magazin 2306

Calea Dorobantilor,nr.3, P/E, ap. I/2

Timisoara(Dorobantilor)

Timis

Magazin 2307

str. Ciprian Porumbescu, nr. 12

Panciu

Vrancea

Magazin 2308

blv. Dacia, nr. 40

Oradea (Dacia)

Bihor

Magazin 2309

str. Obor, D2, Bazar

Buzau (Obor)

Buzau

Magazin 2310

Piata 16 Februarie, nr. 3

Dej (16 Februarie)

Cluj

Magazin 2311

str. Pietei, nr. 9

Izbiceni (Pietei)

Olt

Magazin 2312

str. Abrud, nr. 105 A

Arad (Abrud)

Arad

Magazin 2313

str. Carpati, nr. 15

Bacau (Carpati)

Bacau

Magazin 2315

str. Republicii, nr. 75

Tinca

Bihor

Magazin 2316

str. Prelungirea Bucuresti, nr. 2

Calarasi (Prelungirea Bucuresti)

Calarasi

Magazin 2317

str. Republicii, nr. 78, bl. J1-J2

Segarcea

Dolj

Magazin 2318

bd. Revolutiei, nr. 7

Timisoara (Revolutiei)

Timis

Magazin 2319

str. Gheorge Doja, nr. 135

Suceava

Suceava

Magazin 2320

Piata Teilor, nr. 46

Miercurea Nirajului

Mures

Magazin 2321

str. I. Cantacuzino, nr. 21

Oradea (Cantacuzino)

Bihor

Magazin 2322

str. Grigore Alexandru Ghica, nr. 8

Bumbesti Jiu

Gorj

Magazin 2323

nr. 21

Lovrin

Timis

Magazin 2324

str. Cosmonautilor FN

Baia Mare

Maramures

Magazin 2325

str. Barajului FN

Baia Mare (Barajului)

Maramures

Magazin 2326

str. Melodiei FN

Baia Mare (Melodiei)

Maramures

Magazin 2327

str. Rozelor, BI C 18

Mangalia (Rozelor)

Constanta

Magazin 2328

str. Hotin, nr. 9

Barlad (Hotin)

Vaslui

Magazin 2329

str. Lucian Blaga, nr.2

Arad (Padis)

Arad

Magazin 2330

str. Ovidiu Balea, nr. 2

Timisoara (Mehala)

Timis

Magazin 2331

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24

Baia de Arama

Mehedinti

Magazin 2332

str. Republicii, nr. 2F

Sangeorz Bai

Bistrita Nasaud

Magazin 2333

Blv. Republicii nr.82, Focsani

Focsani (Republicii)

Vrancea

Magazin 2334

str. Sfanta Varvara, nr. 51

Anina

Caras Severin

Magazin 2335

b-dul. Carol, nr. 48

Iasi (Carol

Iasi

Magazin 2336

str. Principala, nr. 345

Agiresu Fabrici

Cluj

Magazin 2337

str. Primaverii, nr.2

Barlad (Primaverii)

Vaslu

Magazin 2338

str. Isaccei, nr. 45

Tulcea (Isaccei)

Tulcea

Magazin 2339

str. Martir Gabriela Tako, nr.4

Timisoara

Timis

Magazin 2340

B-dul. Victoriei, nr.7

Sebis

Arad

Magazin 2341

str. Grigore Hagiu, nr. 3

Targu Bujor (Hagiu)

Galati

Magazin 2342

str. Republicii, nr. 80

Vanju Mare

Mehedinti

Magazin 2343

B-dul. Granicerilor, nr. 34

Nasaud (Granicerilor)

Bistrita-Nasaud

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,

campanii