Regulamentul campaniei (Cora) - Cremwurstii EXTRA de la CAROLI au muuuulta carne !
2016-08-30 04:44:05 in Campanii

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

 

Produsele participante sunt:

 

Cod Caroli

Denumire produse

UM

Raion

P536

Cremwurst Cu Piept Pui Caroli

kg

VRAC

P533

Cremwursti vrac Caroli  

kg

VRAC

P312

Cremwursti porc extra 140g x2 Caroli

buc

VID

P313

Cremwursti cu piept de pui 140g x2 Caroli

buc

VID

P395

CREMWURSTI CAROLI CU PIEPT DE CURCAN

kg

VRAC

P393

Cremwursti cu Vita vrac aprox. 1 kg Caroli

kg

VRAC

P394

Cremwursti cu piept de curcan 280g Caroli

buc

VID

P398

Cremwursti cu carne de vita 280g Caroli

buc

VID

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
 2. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani. Data inscrierii in campanie este data bonului fiscal emis cu respectarea tuturor conditiilor de valabilitate prezentate in regulament.
  • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 

Premii

Cantitate (buc.)

Valoare/buc. (RON, TVA inclusa)

Valoare /buc fara TVA

Valoare totala (RON, TVA inclusa)

Valoare totala –fara TVA

HoverBoard

     10

1,620

1,350

16,200

13,500

Total

 

 

 

16,200

13,500

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

 

9.1.       Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.       Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.       Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.       Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

10.1   Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile    Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele  cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

 

 

SECTIUNEa 11. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet www.carolifoods.ro si facebook.com/caroli.romania .

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                     

                       

 

 

 

Prin Agentie,                                                               

SC Front Line Marketing SRL

 

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

 

 

Crt.

Magazin

Adresa magazin

1

CORA BACAU

Strada Milcov, nr. 2-4, Bacau

2

CORA BAIA MARE

Strada Victoriei, nr. 73, Baia Mare

3

CORA ALEXANDRIEI

Soseaua Alexandriei, nr. 152, Sector 5, Bucuresti

4

CORA LUJERULUI

Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19, Sector 6, Bucuresti

5

CORA PANTELIMON

Soseaua Vergului, nr. 20, sector 2, Bucuresti

6

CORA SUN PLAZA

Calea Vacaresti nr. 391, sector 4, Bucuresti

7

CORA CLUJ

Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 142, Cluj Napoca

8

CORA CONSTANTA CITY PARK

Bulevardul Alexandru Lapusneanu, Constanta

9

CORA CONSTANTA BRATIANU

Strada Cumpenei, Nr. 2, langa Pod Butelii, Constanta

10

CORA DROBETA

Strada Constructorilor, nr. 1, intrare din Bd-ul Mihai Viteazu, langa Stadionul municipal, Drobeta

11

CORA PLOIESTI

Strada Calomfirescu, nr. 2,Ploiesti

 

Regulamentul campaniei este disponibil la urmatorul link:

Regulamentul campaniei (Cora) - Cremwurstii EXTRA de la CAROLI au muuuulta carne !

campanii