Regulamentul campaniei (Penny & XXL) - Cremwurstii EXTRA de la CAROLI au muuuulta carne !
2016-08-09 15:46:50 in Campanii

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.    Campania promotionala „Cremwurstii EXTRA de la CAROLI au muuuulta carne!”("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
1.2.    Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.
1.3.    Campania se derulează in parteneriat cu REWE (Romania) S.R.L., cu sediul social in Str. Busteni nr. 7, Stefanestii de Jos 077175, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/886/2005, CUI 13348610, atribut fiscal RO, denumita in continuare “Partenerul” sau “Rewe Romania”, telefon 0800 110 111  pentru Penny si 0800 110 888 pentru XXL Mega Discount, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 10675.
1.4.    Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
1.5.    Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.carolifoods.ro, facebook.com/caroli.romania, www.penny.ro, www.xxlmegadiscount.ro ,fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
1.6.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe www.carolifoods.ro si facebook.com/caroli.romania.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.    Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate  in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulametul oficial publicat pe site-ul www.carolifoods.ro si facebook.com/caroli.romania , pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.    Campania va fi lansata la data de 01.08.2016 si se va desfasura pana  in data de 31.08.2016, inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 01, interval orar afisat in fiecare Locatie participanta si pe siteul www.penny.ro, respectiv www.xxlmegadiscount.ro
3.2.    Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial  si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.carolifoods.ro si facebook.com/caroli.romania .


SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt:

COD CAROLI        DENUMIRE PRODUS
P575    Cremwursti cu PIEPT de PUI 2X140gr Caroli
P992    Cremwursti PORC EXTRA 2X140gr Caroli

Dupa data incheierii Campaniei Produsele participante mentionate mai sus isi pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei.

Campania se desfasoara in limita stocului de Produse participante disponibil la raft spre comercializare in fiecare dintre Locatiile participante.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1.    Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
5.2.    La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
i.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
ii.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
iii.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
iv.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
v.    persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie (adica la data bonului fiscal)  . Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
vi.    Care nu poseda card Penny sau XXL Mega Discount;
vii.    Care nu achizitioneaza produse participante, in conditiile prevazute in regulament;
5.3.    Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
5.4.    Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.
5.5.    Clientii Penny Market si/sau XXL Mega Discount care nu detin cardul Penny si/sau XXL Mega Discount pot sa completeze formularul de solicitare a cardului, disponibil in Locatiile participante, urmand ca acesta sa fie emis de catre Rewe Romania. Persoanele care nu detin un card Penny sau XXL Mega Discount valid nu pot participa la prezenta campanie. Cardurile sunt proprietatea Rewe Romania SRL, modalitatea de validare a cardului, de utilizare, transmitere, retragere si/sau anulare a acestuia, dupa caz, sunt in sarcina exclusiva a Rewe Romania SRL si sunt mentionate pe pagina web www.penny.ro, xxlmegadiscount.ro si prin orice alte modalitati la alegerea Rewe Romania SRL. Titularii de carduri Penny sau XXL Mega Discount pot participa la Campanie doar daca detin un card Penny Market sau XXL Mega Discount valid si cu respectarea conditiilor de participare prevazute in prezentul Regulament

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1    Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante mentionate la Sectiunea 4  pe un singur bon fiscal din Magazinele participante (vezi ANEXA 01), apoi prezinta la casa de marcat a Magazinelor Participante Cardul de Fidelitate Penny sau XXL Mega Discount, va intra automat, in tragerea la sorti pentru unul dintre premiile mentionate la art 7.1 al prezentului Regulament.
6.2    Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.
6.3    Actiunea este valabila doar pentru posesorii de Card Penny si XXL Mega Discount.
6.4    Tragerea la sorti va fi organizata in urmatoarele conditii:
Avand in vedere ca Rewe Romania este proprietarul cardurilor Penny Market si XXL Mega Discount si pe cale de consecinta singurul detinator legal al bazei de date cu clientii sai, inscrierea in concurs (respectiv datele de identificare ale detinatorilor de carduri Penny si/sau XXL Mega Discount care participa la prezenta Campanie),  validarea castigatorilor si identificarea acestora se va realiza exclusiv de catre Rewe Romania SRL,  singura beneficiara a dreptului de prelucrare a datelor cu caracter personal aferente bazei sale de date cu clientii Penny si XXL Mega Discount detinatori ai cardurilor de fidelitate. In vederea desemnarii castigatorilor Rewe Romania va transmite catre Agentie, pana la data de 07.09.2016 seriile bonurilor fiscale si ale cardurilor care indeplinesc conditiile de participare la tragerea la sorti conform prezentului Regulament in vederea realizarii extragerii. Pentru evitarea oricarui dubiu, Rewe Romania SRL va pune la dispozitia Caroli si/sau a Agentiei exclusiv seriile bonurilor fiscale si ale cardurilor de fidelitate Penny Market si XXL Mega Discount. Identificarea castigatorilor (extrasi conform art. 6.5., 6.6) in baza seriilor de bon fiscal si card se va face de catre Rewe Romania SRL.   
6.5    Inregistrarea participantilor in baza de date a Partenerului Rewe Romania SRL, utilizata pentru extragerea castigatorilor va fi efectuata o data pentru fiecare bon fiscal insotit de card Penny sau XXL Mega Discount, daca sunt respectate conditiile de participare prevazute in regulament.
6.6    Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 9 septembrie 2016, si se va efectua prin intermediul aplicatiei electronice www.random.org si se va face de catre o comisie formata din: un reprezentant al agentiei Front Line Marketing  si in prezenta unui reprezentant CAROLI FOODS GROUP din baza de date comunicata de catre Rewe Romania, in care sunt mentionate seriile de card ale  posesorilor de card Penny sau XXL Mega Discount care au achizitionat in Perioada Campaniei Produse Participante conform Regulamentului Oficial si au fost inscrisi in concurs;
6.7    Premiile sunt:
•    10 Console NINTENDO WII MINI
6.5.    Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.


SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1.    In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

Premii    Cantitate (buc.)    Valoare/buc. (RON, TVA inclusa)    Valoare /buc fara TVA    Valoare totala (RON, TVA inclusa)    Valoare totala –fara TVA
Consola Nintendo 3DS XL - Silver, joc Luigi's Mansion 2 preinstalat    10    972    810    9720    8100SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1.    Premiile Actiunii „Cremwurstii EXTRA de la CAROLI au muuuulta carne!” se vor acorda de catre Organizator, in urma extragerii efectuate in data de 9 septembrie 2016.
In termen de 5 zile de la data extragerii, Rewe Romania va incerca sa contacteze telefonic fiecare castigator la numarul de telefon si/ sau adresa  de  email pe care l-a oferit in momentul eliberarii cardului Penny, in intervalul orar 9.00-18.00, si de a-l instiinta cu privire la modalitatea de intrare in posesia premiului.
Participantul va fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare. Reprezentantii Rewe Romania vor incerca stabilirea contactului telefonic cu participantul extras, apeland numarul de telefon/adresa de email de maximum 5 ori, in 5 zile diferite, in intervale orare diferite.
Daca din motive independente de vointa Rewe Romania castigatorul nu poate fi contactat (are telefonul inchis si/sau nu raspunde/refuza/se afla in incapacitate/imposibilitate de a intra in posesia premiului), se va apela succesiv la rezerve, in ordinea extragerii lor.
Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate de acestia vor fi publicate in maxim 15 zile  de la extragere pe site-ul www.penny.ro, wwl.megadiscount.ro si facebook.com/caroli.romania
8.2.    Premiile vor fi disponibile pentru a fi ridicate de castigatori (conform art. 8.7 – 8.12.) in maxim 15 zile lucratoare de la validarea de principiu (conform art. 8.3.), sau rezervelor  in  maxim  60 de zile de la validarea de principiu. (conform art. 8.3.) ,dar nu mai tarziu de 15 noiembrie 2016.
8.3.    Extragerea va avea loc in data de 9 septembrie 2016, si se va efectua prin intermediul aplicatiei electronice www.random.org si se va face de catre o comisie formata din: un reprezentant al agentiei Front Line Marketing  si in prezenta unui reprezentant CAROLI FOODS GROUP dintr-o baza de date in care sunt mentionate seriile de card ale  posesorilor de card Penny sau XXL Mega Discount care au achizitionat in Perioada Campaniei Produse Participante conform Regulamentului Oficial si au fost inscrisi in concurs; seriile de card extrase castigatoare, precum si seriile de card aferente rezervelor, vor fi comunicate in data de 12.09.2016 catre Rewe Romania SRL in vederea identificarii si contactarii castigatorilor.  
8.4.    La extragere va fi desemnat un singur castigator si  3 rezerve pentru fiecare din  cele 10  premii , ordinea acestora fiind data de cea a extragerii , atat castigatorii cat si rezervele  urmand a fi supusi/e procesului de validare conform prezentului Regulament, pentru acordarea /predarea premiului .
8.5.    Sunt validati  de principiu  castigatorii / rezervele care au putut fi contactati/e in termenul precizat la  articolul 8.1.. Validarea finala a castigatorilor premiilor (inclusiv rezervele daca este cazul ) se va face la momentul revendicarii premiului castigat prin :
-    prezentrea cartii  de identitate si a cardului Penny/XXL Mega Discount in vederea identificarii;
-    semnarea procesului verbal de predare primire a premiului
8.6.    Campania se adreseaza participantilor  cu varsta implinita de 18 ani la data inscrierii in campanie.
8.7.    Castigatorul unui premiu nu poate ceda  premiul si dreptul la premiu, in integralitatea sa, unei alte persoane.
8.8.    Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
8.9.    Premiile vor fi ridicate de catre castigatorii / rezervele validati/e  de principiu din Magazinul Participant  Penny  sau XXL Mega Discount de la care au achizitionat produsele participante conform mecanicii Campaniei si care a emis bonul fiscal participant la campanie, pana cel tarziu la data de 15.10.2016  In magazin se va face validarea finala in vederea acordarii/neacordarii  si in vederea predarii/nepredarii premiului.
8.10.    Fiecare  premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai  in baza unui proces verbal de predare- primire  a premiului, in care se vor consemna  seria si numarul cardului Penny Market si/sau XXL Mega Discount , numele si prenumele castigatorului, si datele de individualizare ale tipului de premiu  castigat. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi  intocmit in doua exemplare in original, din care unul va ramane la castigator si unul va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.
8.11.    Neprezentarea cartii de identitate, a cardului Penny/XXL Mega Discount, in vederea identificarii, si nesemnarea procesului verbal de predare-primire a premiului conduce la neacordarea / nepredarea premiului catre castigatori/rezerve.
8.12.    Caroli Foods Group SRL si Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
o    Nepredarea / neacordarea premiilor din culpa castigatorilor / rezervelor.
o    Bonuri fiscale ilizibile / deteriorate


SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1.    Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
9.2.     Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
9.3.    Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.
a.    Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b.    Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c.    Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.
9.4.    Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a.    nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b.    nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c.    este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
d.    nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
e.    isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.


SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

(1) Organizatorul si Partenerul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrati la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. 8695, respectiv 10675, astfel cum acestea au fost modificate si completate ulterior. Campania este organizata de Organizator prin intermediul Agentiei, insa nici Agentia si nici Organizatorul nu vor colecta, prelucra si/sau va opera datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie, respectiv ai titularilor cardurilor de fidelitate Penny Market si/sau XXL Mega Discount acesta fiind prelucrate doar de catre Rewe Romania SRL in calitate de detinator al bazei de date si inregistarta la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. 10675  

(2) Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date administrata de Partener (Rewe Romania SRL) si imputernicitii acestuia. Datele oferite de Participantii la Campanie vor fi prelucrate de catre Partener (Rewe Romania) si de catre imputernicitii acestuia si vor putea fi prelucrate de catre acesta conform acordului exprimat de catre client la momentul solicitarii cardului de fidelitate Penny Market sau XXL Mega Discount folosite de catre acestaconform acordului  si pentru supravegherea desfasurarii si urmaririi desfasurarii corecte a Campaniei, precum si in vederea acordarii premiilor.

(3) Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Partener nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Partenerul este obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

(4) Rewe Romania le va putea solicita castigatorilor ca, in baza acordului lor anterior, expres liber exprimat in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator/Partener sa poata fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestora cu marcile „Caroli”, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Dreptul de utilizare de catre Organizator sau Partener a acestor imagini se va face conform acordului exprimat si fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori.

Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesul verbal de predare primire a premiului, Organizatorul neconditionand validarea premiului si/sau acordarea premiului de acordul castigatorului in acest sens.

(5) Organizatorul  si Partenerul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

(6) Participantii au dreptul de a obtine de la Partener, la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Partenerului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata Rewe (Romania) S.R.L.


SECTIUNEa 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor  codului fiscal.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.
SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.carolifoods.ro, facebook.com/caroli.romania, www.penny.ro si respectiv www.xxlmegadiscount.ro .
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.
Organizator,
Caroli Foods Group SRL        
        

Prin Agentie,                        
SC Front Line Marketing SRL
ANEXA 1 – Lista magazinelor  participante

Nr Crt    Cod filiala    Denumire Filiala    Adresa    Judetul
1    4304    Constanta    Str. Aurel Vlaicu, Nr. 282    Constanta
2    4331    Mangalia    Str. Portului, Nr. 50    Constanta
3    4348    Navodari    Str. Frunzelor, Nr. 3    Constanta
4    4389    Tulcea 2    Str. Spitalului, Nr. 6    Tulcea
5    4301    Ploiesti    Sos. Vestului, Nr. 12    Prahova
6    4303    Campina    Str. Dreptaţii, FN    Prahova
7    4340    Targoviste    Bdul Eroilor, FN    Dambovita
8    4324    Sinaia    Str. Calea Prahovei, FN    Prahova
9    4394    Urziceni    Calea Bucuresti, Nr. 108    Ialomita
10    4373    Mizil    Str. Mihai Bravu (DN1 B) Nr. 216, Comuna Vadu Sapat    Prahova
11    1101    XXL Bucuresti    Str. Fundeni, Nr. 38-40, Sector 2    Bucuresti
12    1203    XXL Buzau    Bdul Unirii, Nr. 301    Buzau
13    1204    XXL Braila    Str. Fabricilor, Nr. 10    Braila
14    1201    XXL Sibiu    Str. Sibiului, Nr. 12-22, Selimbar, DN1     Sibiu
15    1202    XXL Targoviste    Str. Arsenalului, Nr. 20    Dambovita
16    1206    XXL Brasov    Bdul Garii, Unirea Shopping Center    Brasov
17    4310    Alexandria    Str. Libertatii, Nr. 246    Teleorman
18    4311    Rosiorii de Vede    Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 1    Teleorman
19    4381    Alexandria 2    Str. Bucuresti, Nr. 166    Teleorman
20    4398    Turnu Magurele    Str. Mihai Bravu     Teleorman
21    4313    Medgidia    Str. Independenţei, FN    Constanta
22    4314    Calarasi    Str. Prelungirea Bucuresti, Nr. 93-95    Calarasi
23    4327    Fetesti    Str. Calarasilor, Nr. 591    Ialomita
24    4370    Cernavoda    Str. Medgidiei, Nr. 1A    Constanta
25    4428    Constanta 2    Sos. Mangaliei, Nr. 84    Constanta
26    4355    Alba Iulia    Bdul Ferdinand, Nr. 85    Alba
27    4386    Alesd    Str. Ciocarliei, Nr. 65-67    Bihor
28    4369    Arad     Str. Nicolae Titulescu, Nr. 3    Arad
29    4346    Arad 2    Str. Poetului, Nr. 1/C    Arad
30    4376    Arad 3    Str. Condurasilor, Nr. 25-27, Ap 1 si 2    Arad
31    4349    Baia Mare 1    Calea Victoriei, Nr. 114A    Maramures
32    4382    Baia Mare 2    Bdul Traian, Nr. 29    Maramures
33    4401    Beclean    Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 47    Bistrita Nasaud
34    4419    Beius    Calea Bihorului, Nr. 7    Bihor
35    4343    Bucuresti Garun    Str. Nasaud, Nr. 97, Sector 5    Bucuresti
36    4319    Giurgiu    Bdul Miron Nicolescu, FN    Giurgiu
37    4315    Bucuresti 1 Decembrie    Bdul 1 Dec. 1918, Nr. 33, Sector 3    Bucuresti
38    4384    Blaj    Str. Clujului, Nr. 81    Alba
39    4415    Bocsa    Str. Autogarii, Nr. 6    Caras Severin
40    4393    Calan    Intre Stadion si Strada Streiului    Hunedoara
41    4412    Campia Turzii    Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 30A    Cluj
42    4375    Caransebes    Str. Ardealului, Nr.112A    Caras Severin
43    4347    Carei    Str. Ignisului, Nr. 15    Satu Mare
44    4392    Chisineu Cris    Str. Infratirii, Nr. 103A    Arad
45    4326    Codlea    Str. Muntisor, FN    Brasov
46    4396    Covasna     Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 32    Covasna
47    4323    Buftea    Str. Parc Centru, Nr. 7    Ilfov
48    4316    Campulung    Str. Traian, Nr. 23-27    Arges
49    4354    Mioveni    Bdul Dacia, Nr. 7/D    Arges
50    4328    Bucurestii Noi    Bdul Bucurestii Noi, Nr. 27-29, Sector 1    Bucuresti
51    4425    Pitesti    Calea Bucuresti, Nr. 36    Arges
52    4395    Cugir    Str. Victoriei, Nr. 55    Alba
53    4432    Deva    Str. Mihai Viteazul, Nr. 2, Centrul Comercial Portico    Hunedoara
54    4317    Fagaras    Str. Tabacari/ Azotului, FN    Brasov
55    4364    Gheorgheni    Str. Fratiei, NR 18    Harghita
56    4352    Hunedoara 1    B-dul Dacia, Nr. 43    Hunedoara
57    4302    Craiova    Str. Aristizza Romanescu, Nr. 1    Dolj
58    4308    Caracal    Calea Bucuresti, Nr. 35    Olt
59    4391    Draganesti-Olt    Str. Nicolae Titulescu, Nr. 120A    Olt
60    4420    Filiasi    Bdul Racoteanu, Nr. 213    Dolj
61    4306    Tecuci    Str. Gheorghe Petraşcu, Nr. 20    Galati
62    4312    Tulcea    Str.Viticulturii, Nr. 1A    Tulcea
63    4334    Buzau    Aleea Sporturilor, Nr. 51    Buzau
64    4335    Galati    Str. Barbosi, Nr. 9 ZONA MICRO    Galati
65    4413    Patarlagele    Str. Al Ioan Cuza, Tarla 100    Buzau
66    4309    Onesti    Str. Trotusului, Nr. 5    Bacau
67    4332    Onesti 2    Str. Belvedere, Nr. 13    Bacau
68    4339    Comanesti    Str. Vasile Alecsandri, Nr. 18, LOT 6    Bacau
69    4366    Moinesti    Str. Cpt. Zaganescu, Nr. 1A    Bacau
70    4402    Targu Ocna    Str. Costache Negri, Nr. 45    Bacau
71    4397    Adjud    Stadionul Municipal Adjud, Str.Republicii, Nr. 6D    Vrancea
72    4390    Hunedoara 2    Str. Nicolae Balcescu, Nr. 2    Hunedoara
73    4406    Iernut    Str. Mihai Eminescu, Nr. 10    Mures
74    4421    Jimbolia    Calea Timisorii, Nr. 7B    Timis
75    4350    Lupeni    Aleea Trandafirilor, Cartier Barbateni    Hunedoara
76    4351    Medias    Str. Rubinuluii, Nr. 1    Sibiu
77    4363    Motru    Comuna Catunele, Sat Lupoaia, Nr. 48    Gorj
78    4379    Orsova    Str. Portile de Fier, Nr. 26    Mehedinti
79    4365    Drobeta Turnu Severin    Str. Walter Maracineanu, Nr. 2    Mehedinti
80    4424    Suceava    Str. Pacii, Nr. 1    Suceava
81    4383    Campulung Moldovenesc    Calea Bucovinei, Nr. 63    Suceava
82    4405    Pascani    Str. Gradinitei, Nr. 25    Iasi
83    4333    Miercurea Ciuc    Str. Brasovului, Nr 3A    Harghita
84    4377    Moldova Noua    Str. Nicolae Titulescu, Nr.1    Caras Severin
85    4417    Odorheiu Secuiesc    Str. Targului, Nr. 6    Harghita
86    4337    Oradea    Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 86    Bihor
87    4388    Oradea 2    Str. Grigore Moisil, Nr. 3    Bihor
88    4410    Orastie    Str. Unirii, Nr. 31    Hunedoara
89    4344    Petrila    Str. Republicii, FN    Hunedoara
90    4357    Petrosani    Str. Mihai Viteazul, Nr.11    Hunedoara
91    4353    Rasnov    Str. Garii, Nr. 10    Brasov
92    4422    Piatra Neamt    Str. Plaiesului, Nr. 2    Neamt
93    4378    Buhusi    Int. Str. Mircea Voievod cu Str. Republicii    Bacau
94    4411    Bacau    Str. Izvoare, Nr. 2    Bacau
95    4322    Barlad    Str. Republicii, Nr. 200    Vaslui
96    4307    Focsani    Bdul 1 Decembrie 1918, Nr. 4    Vrancea
97    4305    Ramnicu Sarat    Str. C-tin Brancoveanu, Nr. 16-18    Buzau
98    4380    Focsani 2    Str. Marasesti, Nr. 4A    Vrancea
99    4372    Vaslui    Inters. Str. Donici-Calugareni, Nr. 200    Vaslui
100    4371    Roman    Bdul Republicii, Nr. 123-125    Neamt
101    4325    Sf. Gheorghe    Str. Iosif Popoviciu, Nr. 2    Covasna
102    4341    Sighisoara    Str. Zaharia Boiu, Nr. 20    Mures
103    4403    Sovata    Str. Principala, Nr. 194    Mures
104    4342    Tarnaveni    Str. Muntisor, Nr. 7    Mures
105    4345    Tg. Secuiesc    Str. 1 Dec. 1918, Nr. 44    Covasna
106    4356    Turda    Calea Victoriei, Nr. 3    Cluj
107    4338    Vulcan    Str. Romanilor, Nr. 7    Hunedoara
108    4368    Zalau    Str. Voievod Gelu, Nr. 2/A, zona B    Salaj
109    4336    Sebes    Str. Valea Frumoasei, Nr.27    Alba
110    4414    Timisoara    Bdul Maresal Constantin Prezan, Nr. 14-16    Timis
111    4367    Simleul Silvaniei    Str. P-ta 1 Mai    Salaj
112    4358    Dragasani    Str. Tudor Vladmirescu, Nr. 338    Valcea
113    4436    Tecuci 2    Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 109B    Galati
114    4431    Oradea 3    Bdul Stefan cel Mare, Nr. 82    Bihor
115    4448    Cluj    Str. Calea Floresti, Nr. 56    Cluj
116    4430    Corabia     Str. Cerealelor, Nr. 2    Olt
117    4433    Timisoara 2    Calea Aradului, Nr. 48    Timis
118    4374    Salonta    Str. Aradului Nr. 5    Bihor
119    4437    Harsova    Str. Vadului nr. 63    Constanta
120    4434    Vatra Dornei    Str. Unirii, Nr. 66-78    Suceava
121    4362    Satu Mare    Bdul Hendri Coanda, Nr. 7    Satu Mare
122    4452    Braila 2    Zona Microhala, Hipodrom     Braila
123    4318    Slatina    Str. Manastirii, Nr. 7 A    Olt
124    4385    Baicoi    Str. Republicii, Nr. 336-338    Prahova
125    4447    Braila    Str. Milcov, Nr. 7    Braila
126    4449    Pascani 2    Str. Garii, Nr. 95    Iasi
127    4445    Brasov    Str. Carpatilor, Nr. 14    Brasov
128    4446    Galati 2    Regimentului, Nr.11, Siret 46 G, Cartier Mazepa 2    Galati
129    4439    Huedin    Str. Horea, Nr. 36    Cluj
130    4441    Aiud    Str. Transilvaniei, Nr. 74    Alba
131    4408    Lugoj    Str. Ioan Balan, Nr. 24-26    Timis
132    4454    Borsa     Str. Libertatii, Nr. 45D-64    Maramures
133    4451    Bucuresti Luica    Str. Luica, Nr. 62-64, 66-68, Sector 4    Bucuresti
134    4453    Buzau 2    Bdul Republicii, Nr. 1    Buzau
135    4409    Jibou    Calea 1 Mai, Nr. 31    Salaj
136    4455    Cisnadie    Str. Sibiului, Nr. 1A    Sibiu
137    4456    Oltenita    Bdul Tineretului, Nr. 121A    Calarasi
138    4465    Calarasi 2    Str. Belsugului Nr 39    Calarasi
139    4458    Turnu Magurele  2    Str. Vlad Tepes, Nr. 2    Teleorman
140    4457    Titu    Str. I.C. Visarion, Nr.8    Dambovita
141    1208    XXL Galati    Bdul Otelarilor, Nr. 13 Micro 21    Galati
142    4461    Sannicolau Mare    Str. Timisoara, Nr. 2    Timis
143    4460    Timisoara 3    Str. Circumvalatiunii, Nr. 35    Timis
144    4468    Agnita    Str. Mihai Viteazu, Nr. 93    Sibiu
145    4444    Strehaia    Str. Republicii, Nr. 155    Mehedinti
146    4462    Marghita    Str. I.L.Caragiale, Nr. 20    Bihor
147    4467    Negresti Oas    Str. Victoriei, Nr. 79    Satu Mare
148    4478    Targoviste 2    Str. Petru Cercel , Nr. 10A    Dambovita
149    4475    Brasov 2    Str. Aluminiului, Nr. 6    Brasov
150    4387    Brad    Str. Vanatorilor, Nr. 62    Hunedoara
151    4470    Dorohoi    Bdul Victoriei, Nr. 120    Botosani
152    4450    Galati 3    Str. Crizantemelor, Nr. 8    Galati
153    4459    Busteni    Bdul Libertatii, Nr. 90    Prahova
154    4474    Targu Mures    Str. Predeal, Nr. 88    Mures
155    4472    Sibiu    Str. Steflesti, Nr. 1, Cartier Selimbar    Sibiu
156    4471    Pipera    Bdul Pipera, Nr. 2H, Oras Voluntari    Ilfov
157    1209    XXL Ploiesti    Sos. Nordului, Nr. 10    Prahova
158    4477    Resita    Str. Fantanilor, Nr.1    Caras Severin
159    4469    Bucuresti Th. Pallady    Bdul Theodor Pallady, Nr. 39, Sector 3    Bucuresti
160    4476    Bistrita    Calea Moldovei, Nr. 15, Bistrita    Bistrita-Nasaud
161    4466    Zalau 2    Str. Gheorghe Doja, Nr.113    Salaj
162    4485    Brasov 3    Str. Spicului, Nr. 7A    Brasov
163    4496    Crangasi    Sos. Virtutii, Nr. 148A, Sector 6    Bucuresti
164    4495    Hunedoara 3    Str. Viorele, Nr. 5    Hunedoara
165    4423    Teius    Str. Clujului, Nr. 82-84    Alba
166    4481    Targu Frumos    Str. Petru Rares, Nr. 62    Iasi
167    4480    Pitesti 2    Str. Nicolae Balcescu, Nr. 158A     Arges
168    4473    Brasov 4    Str. Prunului, Nr. 3A    Brasov
169    4483    Gura Humorului    Bdul Bucovinei, Nr. 46-48-50    Suceava
170    4493    Botosani    Str. Nicolae Iorga, Nr. 4    Botosani
171    4484    Arad 4    Str. Aurel Vlaicu, Nr. 206-218    Arad
172    4490    Bragadiru    Sos. Alexandriei, Nr.112, Bragadiru    Ilfov
173    4494    Zimnicea    Str. Eroilor, Nr. 5, Zimnicea    Teleorman
174    4489    Corbeanca    Sos. Unirii, Nr. 58, Sat Petresti, Corbeanca    Ilfov
175    4492    Sibiu 2    Str. Strandului, Nr. 2A    Sibiu
176    4500    Giurgiu 2    Bdul CFR, Nr. 5    Giurgiu
177    4440    Ludus    Str. Zavoiului, Nr. 6A    Mures
178    4418    Rovinari    Aleea Tandafirilor, Nr.1, Rovinari    Gorj
179    4497    Focsani 3    Str. Valcele, Nr. 15 E, Focsani    Vrancea
180    4498    Bucuresti B-dul Timisoara    Bdul Timisoara, Nr. 56, Sector 6    Bucuresti
181    4507    Fetesti 2    Prelungirea Grausor, Nr. 7    Ialomita
182    4510    Bucuresti Timpuri Noi    Str. V.V. Stanciu, Nr. 213, Sector 4    Bucuresti
183    4506    Oradea 4    Str. Seleusului, Nr. 22-24      Bihor
184    4486    Campeni    Bdul Revolutiei, Nr. 35    Alba
185    4520    Drobeta Turnu Severin 3    Str. Topolnitei, Nr. 8    Mehedinti


Caroli Foods Group SRL
Prin reprezentant,

 

Regulamentul campaniei este disponibil la urmatorul link:

Regulamentul campaniei - Cremwurstii EXTRA de la CAROLI au muuuulta carne !

Incheiere de rectificare al regulamentului

campanii