Salamurile EXTRA de la Caroli au muuulta carne! Extra Carne pentru extra voiosie
2015-09-10 15:00:00 in Campanii

CAMPANIA PUBLICITARA

„Salamurile EXTRA de la Caroli au muuulta carne! Extra Carne pentru extra voiosie”

REGULAMENTUL OFICIAL

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.Campania publicitara „Salamurile EXTRA de la Caroli au muuulta carne! Extra Carne pentru extra voiosie”("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti,Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plazza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)

1.2.Campania se derulează prin intermediul SC City Promotions SRL, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Mihnea Voda, nr.6, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J35/587/2001, C.U.I. RO 13893101 (“Agenţia”). Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.3.Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.4.Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.facebook.caroli.romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.

1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe www.caroli.ro si facebook.com/caroli.romania si facebook.com/caroli.romania.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe site-ul www.caroli.ro si facebook.com/caroli.romania , pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 10.09.2015 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu in datade 22.09.2015 (ora23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 01.

3.2.Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.facebook.caroli.romania.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt:

Cod MEGA IMAGE

Cod Caroli

Denumire produse

UM

Raion

46276

P876

SALAM VICTORIA EXTRA ~2000G CAROLI

kg

VRAC

98515

P989

SALAM SANDVIS EXTRA CAROLI

kg

VRAC

71830

P678

SALAM VICTORIA EXTRA 400g CAROLI

buc

VID

76841

P202

SALAM VICTORIA EXTRA FELIAT 100g CAROLI

buc

VID

7846

P988

SALAM CU SUNCA EXTRA Vid 500G CAROLI

buc

VID

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1.Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

5.2.La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

i.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,

ii.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;

iii.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;

iv.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;

v.persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie . Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

5.3.Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

5.4.Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante Caroli, minim 200gr din produsele vrac sau minim 1 buc dintr-un produs ambalat vid, pe un singur bon fiscal, indiferent de valoarea acestora din Magazinele participante (vezi ANEXA 01), va primi la casa de marcat, in urma emiterii bonului fiscal, in limita stocului disponibil mentionat in Anexa 01, premiul mentionat la art 7.1 al prezentului Regulament.

6.2Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.

6.3Pentru fiecare bon fiscal care indeplineste cumulativ conditiile campaniei (prevazute la art. 6.1. si 6.2) se va acorda doar un singur premiu.

6.4Premiul este reprezentat de:

ü1 magnet de frigider cu personajul Servetelul Carolino

6.4 Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1.In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

Premii

Cantitate (buc.)

Valoare/buc. (RON, TVA inclusa)

Valoare /buc fara TVA

Valoare totala (RON, TVA inclusa)

Valoare totala –fara TVA

Magnet de frigider cu personajul Servetelul Carolino

150,000

0.214

0.173

32,100.00

25,887.10

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1.Premiile Actiunii „“Salamurile EXTRA de la Caroli au muuulta carne! Extra Carne pentru extra voiosie”” se vor acorda in urma efectuarii achizitiei Produse Participante Caroli, minim 200gr din produsele vrac sau minim 1 buc dintr-un produs ambalat vid, pe un singur bon fiscal, indiferent de valoarea acestora din Magazinele participante si vor fi predate castigatorilor pe loc, la casa de marcat in urma emiterii bonului fiscal, la momentul predarii acestuia catre participant.. Orice pretentie cu privire la premiu ulterioara momentului emiterii (de catre casele de marcat )si primirii de catre participant a bonului fiscal NU va fi luata in considerare. Premiul neacordat / neridicat odata cu primirea bonului fiscal nu mai poate fi revendicat de la organizator/agentie, ulterior acestui moment.

8.2.La emiterea fiecarui bon fiscal care contine Produse Participante Caroli, minim 200gr din produsele vrac sau minim 1 buc dintr-un produs ambalat, indiferent de valoarea acestora din Magazinele participante, se va acorda un singur premiu, in limita stocului de premii mentionate in Anexa 01 pentru fiecare magazin in parte. Premiul va fi inmanat participantului de casieri odata cu predarea bonului fiscal ce intruneste conditiile prezentului regulament. Prin posesia/detinerea bonului fiscal se prezuma acordarea si inmanarea premiului catre posesor/detentor.

8.3.Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani.

8.4.Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.5.Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.6.Caroli Foods Group SRL = nu isi asuma responsabilitatea pentru:

oBonurile fiscale deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

oBonurile fiscale prezentate/introduse de persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie, sau bonuri care sunt prezentate in afara perioadei Campaniei sau bonurile fiscale/taloane care dovedesc achizitia produselor din alte magazine decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propriaraspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

a.Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b.Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;

c.Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;

b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

d.nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

e.isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1 In prezenta camapanie , nici organizatorul si nici agentia nu va prelucra date cu caracter personal .

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.caroli.ro si facebook.com/caroli.romania.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

Organizator, Prin Agentie,

Caroli Foods Group SRLSC City Promotions SRL

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante si stoc disponibil de premii

NR crt

Cod Artemis

Judet

Nume Magazin

Adresa

Nr. bax premii/magazin

Nr buc premii/bax

Nr buc total premii / magazin

1

1

Bucuresti

MI LIZEANU

Strada Stefan cel Mare Nr. 224 sector 2 Bucuresti

3

500

1,500

2

2

Bucuresti

MI MILITARI

Strada Iuliu Maniu Nr. 51 sector 6 Bucuresti

3

500

1,500

3

3

Bucuresti

MI MIHAI BRAVU

Strada Mihai Bravu Nr. 294 sector 3 Bucuresti

2

500

1,000

4

4

Bucuresti

MI TITULESCU

Strada Nicolae Titulescu Nr. 39 sector 1 Bucuresti

3

500

1,500

5

5

Bucuresti

MI PANTELIMON

Strada Pantelimon Nr. 243 sector 2 Bucuresti

2

500

1,000

6

6

Bucuresti

MI 13 SEPTEMBRIE

Strada 13 Septembrie Nr. 75-79 BL. 73-75 sector 5 Bucuresti

1

500

500

7

7

Bucuresti

MI DRUMUL TABEREI

Drumul Taberei, Nr. 96, sector 6, Bucuresti

2

500

1,000

8

8

Bucuresti

MI TITAN

Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 sector 3 Bucuresti

3

500

1,500

9

9

Bucuresti

MI COLENTINA

Strada Soseaua Colentina Nr. 81 sector 2 Bucuresti

2

500

1,000

10

10

Bucuresti

MI TINERETULUI

Strada Tineretului Nr. 1 sector 4 Bucuresti

3

500

1,500

11

11

Bucuresti

MI ION MIHALACHE

Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti

3

500

1,500

12

13

Bucuresti

MI IANCULUI

Strada Iancului Nr. 33 sector 2 Bucuresti

2

500

1,000

13

14

Constanta

MI CONSTANTA 1

Strada Tomis Nr. 310 Constanta

2

500

1,000

14

15

Prahova

MI PLOIESTI

Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti

1

500

500

15

16

Bucuresti

MI HALA TRAIAN

Strada Calarasilor Nr. 133 sector 3 Bucuresti

2

500

1,000

16

17

Bucuresti

MI EMINESCU

Strada Mihai Eminescu Nr. 185 sector 2 Bucuresti

1

500

500

17

22

Ilfov

MI PIPERA

Strada George Bacovia Nr. 1 BL. mare Voluntari

2

500

1,000

18

24

Bucuresti

MI BERCENI

Strada Berceni Nr. 41 sector 4 Bucuresti

3

500

1,500

19

25

Bucuresti

MI GIULESTI

Strada Giulesti Nr. 38 sector 6 Bucuresti

1

500

500

20

26

Bucuresti

MI OBREGIA

Strada Straduintei Nr. 1 sector 4 Bucuresti

2

500

1,000

21

27

Bucuresti

MI BRANCOVEANU

Strada Constantin Brancoveanu Nr. 45 sector 4 Bucuresti

3

500

1,500

22

28

Bucuresti

MI CAROL

Strada Carol I Nr. 61 sector 2 Bucuresti

1

500

500

23

29

Bucuresti

MI VALEA OLTULUI

Strada Valea Oltului, Nr. 131-137, sector 6, Bucuresti

1

500

500

24

30

Bucuresti

MI IANCU DE HUNEDOARA

Strada Grigore Alexandrescu Nr. 87-97

1

500

500

25

45

Ilfov

MI LIZIERA

Soseaua Pipera-Tunari,Nr.166-168

1

500

500

26

46

Constanta

MI TOMIS MALL

Strada Ștefan cel Mare, Nr. 36, Centrul Comercial Tomis Mall, subsol, Constanța

1

500

500

27

47

Bucuresti

MI OBOR

Strada Stefan cel Mare Nr. 238 BL. 59B sector 2 Bucuresti

2

500

1,000

28

48

Bucuresti

MI EMIL RACOVITA

Strada Emil Racovita Nr. 16A BL. L11 sector 4 Bucuresti

1

500

500

29

49

Bucuresti

MI LUGOJANA

Strada Vitan Nr. 215-217 BL. 21-22 sector 3 Bucuresti

1

500

500

30

50

Bucuresti

MI TEIUL DOAMNEI

Strada Lacul Tei Nr. 126-128 sector 2 Bucuresti

2

500

1,000

31

51

Constanta

MI AL.LAPUSNEANU

Bd. Al. Lapusneanu Nr. 85 bl. LV16 Constanta

1

500

500

32

52

Bucuresti

MI LACUL TEI

Strada Lacul Tei Nr. 73 sector 2 Bucuresti

1

500

500

33

53

Bucuresti

MI MUNCII

Bd. Decebal Nr.25-27-29

2

500

1,000

34

54

Bucuresti

MI APUSULUI

Strada Apusului Nr. 50 sector 6 Bucuresti

2

500

1,000

35

55

Ilfov

MI 1DECEMBRIE

Soseaua Bucuresti-Giurgiu, km 18, Nr. 264, T160-161

3

500

1,500

36

56

Bucuresti

MI PIATA VITAN

Strada Vitan Nr. 13-19 sector 3 Bucuresti

3

500

1,500

37

57

Bucuresti

MI PROGRESULUI

Strada Giurgiului Nr. 115 sector 4 Bucuresti

2

500

1,000

38

59

Ilfov

MI OTOPENI

Strada Bucurestilor Nr. 178-180 Otopeni

2

500

1,000

39

60

Constanta

MI ION ROATA

Strada Ion Roata Nr. 3

1

500

500

40

61

Bucuresti

MI FERDINAND

Strada Ferdinand I Nr. 97 bl. P17 sector 2 Bucuresti

1

500

500

41

62

Bucuresti

MI CRANGASI

Calea Crangasi Nr. 29

3

500

1,500

42

63

Bucuresti

MI UVERTURII

Strada Uverturii Nr. 83 bl. O15 sector 6 Bucuresti

1

500

500

43

64

Bucuresti

MI T.PALLADY

Strada Theodor Pallady Nr. 73A bl. P4 sector 3 Bucuresti

3

500

1,500

44

65

Bucuresti

MI B.MANTA

Strada Nicolae Titulescu Nr. 95-103 bl 8 parter sector 1 Bucuresti

1

500

500

45

66

Bucuresti

MI MALCOCI

Strada Malcoci Nr. 2B sector 5 Bucuresti

2

500

1,000

46

68

Brasov

MI C.BUCURESTI

Strada Berzei Nr. 2A Brasov

1

500

500

47

80

Bucuresti

MI PIATA AMZEI

Strada Amzei Nr. 10-22 bl. corp A sector 1 Bucuresti

2

500

1,000

48

81

Bucuresti

MI MOSILOR

Strada Traian Nr. 197 bl. 22B sector 2 Bucuresti

1

500

500

49

82

Bucuresti

MI IZVORUL CRISULUI

Strada Constantin Brancoveanu Nr. 116 BL. M2/3 sector 4 Bucuresti

2

500

1,000

50

83

Bucuresti

MI MARASESTI

Strada Marasesti Nr. 42 sector 4 Bucuresti

2

500

1,000

51

84

Bucuresti

MI ION MINCU

Bd. Ion Mihalache Nr. 58 BL. 35A sector 1 Bucuresti

2

500

1,000

52

85

Bucuresti

MI RM SARAT

Strada Ramnicu Sarat Nr. 15 Bl. 2 sector 3 Bucuresti

1

500

500

53

86

Bucuresti

MI GIURGIULUI

Strada Giurgiului Nr. 131 sector 4 Bucuresti

3

500

1,500

54

87

Bucuresti

MI UNIRII

Piata Unirii Nr. 1 (magazin Unirea Shopping Center)

1

500

500

55

88

Ilfov

MI TUNARI

Soseaua Pipera Tunari Nr.50

1

500

500

56

89

Bucuresti

MI CAMIL RESSU

Strada Camil Ressu Nr. 6 BL. 2 sector 3 Bucuresti

2

500

1,000

57

90

Bucuresti

MI NORILOR

Strada Constantin Radulescu Motru Nr. 12 sector 4 Bucuresti

1

500

500

58

91

Bucuresti

MI MINIS

Strada Constantin Brancusi Nr.23, bl. T4-T5

1

500

500

59

92

Bucuresti

MI OLTENITEI

Strada Oltenitei Nr. 240 sector 4 Bucuresti

2

500

1,000

60

93

Bucuresti

MI GRIVITEI

Strada Grivitei Nr. 399 sector 1 Bucuresti

1

500

500

61

94

Bucuresti

MI RAHOVA

Strada Rahovei Nr. 299 sector 5 Bucuresti

1

500

500

62

95

Bucuresti

MI PIATA RESITA

Strada Resita Nr. 4 bl. M1 sector 4 Bucuresti

1

500

500

63

96

Bucuresti

MI SEBASTIAN

Calea 13 Septembrie Nr. 221-225 (Complex Comercial Prosper)

2

500

1,000

64

97

Dambovita

MI GAESTI

Strada Academician S.Cioculescu Nr. 25 Gaesti jud. Dambovita

1

500

500

65

98

Ilfov

MI CORBEANCA

Strada Unirii Nr. 2 Corbeanca jud. Ilfov

2

500

1,000

66

99

Bucuresti

MI DAMBOVITA

Strada Vitan Nr. 126 sector 3 Bucuresti

1

500

500

67

100

Bucuresti

MI DELEA NOUA

Strada Delea Noua Nr. 2

1

500

500

68

101

Dambovita

MI MUNTENIA

Bd. Independentei, Nr. 2, Targoviste

1

500

500

69

102

Bucuresti

MI GLORIA

Strada Baba Novac Nr. 25 sector 3 Bucuresti

2

500

1,000

70

103

Giurgiu

MI BOLINTIN VALE

Strada Poarta Luncii Nr. 30303 Bolintin Vale jud. Giugriu

1

500

500

71

105

Ilfov

MI POPESTI LEORDENI

Strada Oltenitei Nr. 51-55 Popesti-Leordeni jud. Ilfov

3

500

1,500

72

106

Arges

MI ICBRATIANU

Strada Bratianu IC Nr. bl. D6 Pitesti jud. Arges

1

500

500

73

107

Ilfov

MI JOLIE VILLE

Strada Erou Iancu Nicolae Nr.103 bis

2

500

1,000

74

108

Bucuresti

MI CHARLES DE GAULLE

Strada Pangratti Ermil,Inginer Nr. 35 sector 1 Bucuresti

2

500

1,000

75

109

Ilfov

MI AFUMATI

Soseaua Bucuresti - Urziceni, Nr.153 B

1

500

500

76

110

Prahova

MI BUSTENI

Strada Libertatii nr 206, Busteni

2

500

1,000

77

111

Bucuresti

MI PETRE ISPIRESCU

Strada Petre Ispirescu Nr. 86

1

500

500

78

112

Bucuresti

MI CEAHLAU

Strada Ceahlau Nr. 20 BL. 103 sector 6 Bucuresti

1

500

500

79

113

Ilfov

MI CHIAJNA

Strada Preot Sebe Costin Nr. 1 dat Dudu jud. Ilfov

2

500

1,000

80

115

Bucuresti

MI GROZOVICI

Strada Stefan cel Mare Nr. 50 BL. 35B sector 2 Bucuresti

1

500

500

81

118

Bucuresti

MI CHITILA

Strada Chitilei Nr. 136 sector 1 Bucuresti

2

500

1,000

82

119

Bucuresti

MI ICOANEI

Strada Icoanei, Nr.11-13

1

500

500

83

120

Dambovita

MI TARTASESTI

Strada Baldana Nr. Tartasesti jud. Dambovita

1

500

500

84

121

Bucuresti

MI PANTELIMON-MORARILOR

Strada Pantelimon Nr. 286 bl. 41 parter sector 2 Bucuresti

1

500

500

85

123

Bucuresti

MI NITU VASILE

Strada Nitu Vasile,Sergent Nr. 50-54 parter sector 4 Bucuresti

2

500

1,000

86

124

Bucuresti

MI VOILA

Strada Oltenitei Nr. 232 BL. 23 sector 4 Bucuresti

2

500

1,000

87

126

Giurgiu

MI ROATA DE JOS

Strada Republicii Nr. 38 Roata de Jos jud. Giurgiu

1

500

500

88

127

Bucuresti

MI DOMENII

Bd. Ion Mihalache Nr. 128F sector 1 Bucuresti

3

500

1,500

89

129

Ilfov

MI DOMNESTI

Soseaua Alexandru Ioan Cuza Nr. 72 Domnesti jud. Ilfov

2

500

1,000

90

130

Bucuresti

MI PIATA IANCULUI

Strada Iancului Nr. 4 BL. 113A sector 2 Bucuresti

2

500

1,000

91

131

Bucuresti

MI COPILULUI

Strada Copilului Nr.6-12, bloc 8

1

500

500

92

132

Bucuresti

MI POD BANEASA

Strada Serbanescu Alexandru,Cpt.Av. Nr. 60-64 sector 1 Bucuresti

1

500

500

93

137

Bucuresti

MI GLUCOZA

Strada Fabrica de Glucoza Nr. 9B, bl C

1

500

500

94

138

Giurgiu

MI MIHAILESTI

Strada Calea Bucuresti Nr. NC32716 Mihailesti jud. Giurgiu

2

500

1,000

95

139

Bucuresti

MI STEFAN CEL MARE

Soseaua Stefan cel Mare Nr. 40, bl.118

1

500

500

96

141

Bucuresti

MI GRIVITEI214

Strada Grivitei Nr. 214 sector 1 Bucuresti

1

500

500

97

142

Bucuresti

MI COLENTINA OBOR

Strada Soseaua Colentina Nr. 3 sector 2 Bucuresti

2

500

1,000

98

143

Bucuresti

MI BUCURESTI MALL

Calea Vitan Nr. 55-59

2

500

1,000

99

144

Bucuresti

MI PLAZA ROMANIA

Bd. Timisoara Nr.26Z

2

500

1,000

100

147

Giurgiu

MI VLAD TEPES

Strada Vlad Tepes Nr. 20 Giurgiu

1

500

500

101

149

Prahova

MI COMARNIC

Strada Republicii Nr.1, Comarnic

1

500

500

102

151

Bucuresti

MI EXPOZITIEI

Bd. Expozitiei Nr.101

1

500

500

103

152

Bucuresti

MI COMPOZITORILOR

Strada 1 Mai Nr. 28 sector 6 Bucuresti

1

500

500

104

154

Bucuresti

MI MAIOR CORAVU

Strada Mihai Bravu Nr. 176A sector 2 Bucuresti

1

500

500

105

156

Bucuresti

MI MOGHIOROS

Strada Drumul Taberei Nr. 40-44 sector 6 Bucuresti

2

500

1,000

106

157

Prahova

MI COMPLEX NORD PLOIESTI

Soseaua Nordului Nr.1, Ploiesti

1

500

500

107

164

Bucuresti

MI ROMANCIERILOR

Strada Romancierilor Nr. 5 BL. C14 sector 6 Bucuresti

1

500

500

108

165

Bucuresti

MI MAICA DOMNULUI

Strada Lacul Tei Nr. 119-121 BL. 5A SC. PARTER AP. LOC. sector 2 Bucuresti

1

500

500

109

166

Bucuresti

MI DOAMNA GHICA

Strada Doamna Ghica Nr. 8 BL. 2 SC. PARTER AP. LOC. sector 2 Bucuresti

1

500

500

110

167

Brasov

MI BRAN

Strada Branului Nr. 36 bis, Bran

1

500

500

111

168

Constanta

MI CIRESICA

Strada Cismelei Nr. 16 Constanta

2

500

1,000

112

171

Bucuresti

MI PIATA VICTORIEI

Calea Victoriei nr 155, Bl D1,parter, sc 5 si 6

2

500

1,000

113

172

Prahova

MI BREAZA

Strada Republicii Nr. 67A Breaza jud Prahova

1

500

500

114

177

Bucuresti

MI MONACO TOWER

Soseaua Berceni, nr 96 sector 4, Bucuresti

2

500

1,000

115

178

Prahova

MI DOJA

Strada Gh. Doja Nr. 91-93, Ploiesti (Restaurant Vatra Plaiesilor), jud. Prahova

1

500

500

116

180

Bucuresti

MI CERNAUTI

Strada Cernauti, nr 29, sector 2

1

500

500

117

181

Bucuresti

MI BUCURESTII NOI

Bd. Bucurestii Noi, Nr. 7 – 9, sector 1, Bucuresti

2

500

1,000

118

182

Prahova

MI CANTACUZINO

Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 199, jud Prahova

1

500

500

119

192

Ilfov

MI CORBEANCA 2

Soseaua Unirii Nr. 238, Corbeanca, judetul Ilfov

2

500

1,000

120

196

Bucuresti

MI COMPOZ-SIBIU

Bd. 1 mai, Nr. 18B, sector 6, Bucuresti,

2

500

1,000

121

197

Bucuresti

MI GHENCEA

Prelungirea Ghencea, Nr. 89B, sector 6, Bucuresti

1

500

500

122

205

Ilfov

MI GHERMANESTI

Soseaua Ghermanesti Nr.65, Com. Snagov , sat Ghermanesti

2

500

1,000

123

206

Bucuresti

MI STEFAN CEL MARE METROU

Bd. Stefan cel Mare nr 14, bl 19 parter sector 2

2

500

1,000

124

209

Bucuresti

MI TITAN MALL

Strada Liviu Rebreanu, nr 6, sector 3, situat la parterul "galeriilor Titan"

2

500

1,000

125

210

Bucuresti

MI FAVORIT

Drumul Taberei nr 24,parter, sector 6

2

500

1,000

126

211

Bucuresti

MI PRECIZIEI

Bd. Preciziei, nr 24, Cladirea C1, sector 6

1

500

500

127

215

Bucuresti

MI FAINARI

Calea Mosilor nr 249, bl 49A, sector 2

1

500

500

128

217

Bucuresti

MI OLTENITEI PARC

Soseaua Oltenitei, nr 48-50, bl 7A, sector 4

1

500

500

129

218

Bucuresti

MI LUNCA CERNEI

Strada Drumul Taberei nr 80 bl. C15, parter, sector 6

2

500

1,000

130

220

Bucuresti

MI PIATA GEMENII

Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, sector 2, Bucuresti,StradaViitorului Nr.51,lot 1&2

3

500

1,500

131

221

Bucuresti

MI PISCULUI

Strada Piscului Nr. 16, bloc 42, parter, sector 4, Bucuresti

1

500

500

132

224

Prahova

MI MANECIU

Strada Garii FN, orasul Gherba, comuna Maneciu

1

500

500

133

225

Bucuresti

MI ANDRONACHE

Soseaua Colentina, Nr. 261, sector 2 , Bucuresti

2

500

1,000

134

232

Ilfov

MI OTOPENI TUNARI

Strada 23 August Nr. 196-198, tarla 20, parcela 293, oras Otopeni, jud. Ilfov

2

500

1,000

135

233

Bucuresti

MI CITY MALL

Soseaua Oltenitei, Nr. 2, sector 4 (parter City Mall)

2

500

1,000

136

234

Bucuresti

MI PIATA FLOREASCA

in incinta Pietei Agroalimentare, Strada Banu Antonache, sector 1

2

500

1,000

137

240

Constanta

MI BALADA

Bd. 1 Decembrie 1918, nr 12, bl L53, jud. Constanta

1

500

500

138

246

Bucuresti

MI STRADA PASCANI

Strada Pascani, bl 728A, etaj P, Bucuresti

1

500

500

139

247

Bucuresti

MI MOSILOR 2

Calea Mosilor 207, bloc 15, sector 2, Bucuresti

1

500

500

140

251

Ilfov

MI MOGOSOAIA

Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr 57A, comuna Mogosoaia

2

500

1,000

141

258

Bucuresti

MI CARAMFIL

Str, Nicolae Caramfil, Nr. 6 - 8, sector 1, Bucuresti

1

500

500

142

269

Ilfov

MI VOLUNTARI

Soseaua Afumati, Nr. 72, tarla 187, parcela 7326 si 7324, Jud. Ilfov, Oras Voluntari

2

500

1,000

143

274

Bucuresti

MI UNIRII 2

Bd. Unirii Nr. 3-5, bloc 1 A, B, sect.5, Bucuresti

1

500

500

144

275

Brasov

MI ZIZIN

Strada Zizinului Nr. 65, bloc S22D, sc.D

1

500

500

145

276

Ilfov

MI BIRUINTEI

Strada Biruintei Nr. 3 B, Oras Pantelimon, jud. Ilfov

2

500

1,000

146

279

Ilfov

MI TUNARI 2

Calea Bucuresti ( fosta 23 august), Nr. 3, comuna Tunari, Jud. Ilfov

2

500

1,000

147

280

Bucuresti

MI VALEA ARGESULUI

Strada Valea Argesului Nr. 5, bloc C1, parter, sect.6, Bucuresti

1

500

500

148

285

Bucuresti

MI BACILA

Strada Maior Vasile Bacila, nr 43 A, sector 2, Bucuresti

2

500

1,000

149

286

Bucuresti

MI RAUL DOAMNEI

Strada Raul Doamnei Nr. 3, bl. C3, parter, sector 6

1

500

500

150

291

Bucuresti

MI IMPARATUL TRAIAN

Strada Imparatul Traian Nr. 32 , sector 4 , Bucuresti

1

500

500

151

290

Bucuresti

MI PIATA SUDULUI

Soseaua Oltenitei, nr 208, sector 4

1

500

500

152

294

Ilfov

MI BALOTESTI

Strada Unirii Nr. 1,Balotesti, jud. Ilfov

2

500

1,000

153

297

Bucuresti

MI REGINA MARIA

Bd. Regina Maria Nr.24-26, sect.4

1

500

500

154

300

Bucuresti

MI VATRA LUMINOASA

Strada Magura Vulturilor, Nr. 1, sector 2, Bucuresti

1

500

500

155

302

Bucuresti

MI HUEDIN

Strada Gradistea, Nr. 8, sector 4, Bucuresti

1

500

500

156

303

Bucuresti

MI ROSETTI

Strada C.A. Rosetti, Nr. 14-16, sector 1, Bucuresti

1

500

500

157

307

Bucuresti

MI DRUMUL TABEREI 2

Drumul Taberei Nr. 32 , sector 6 , Bucuresti

1

500

500

158

289

Bucuresti

MI CAMPIA LIBERTATII

Strada Campia Libertatii, Nr.36, sector 3, Bucuresti

1

500

500

159

308

Bucuresti

MI PUCHENI

Strada Pucheni Nr. 42, parter, sect.5, BucurestI

1

500

500

160

309

Bucuresti

MI INDUSTRIILOR

Strada InduStriilor Nr. 28, sect.3, Bucuresti

1

500

500

161

315

Ilfov

MI CHITILA 2

Soseaua Banatului nr 68-68A, cvartal 27, parcela 7402 si cvartal 24, parcela 7402/1/2, oras Chitila, jud. Ilfov

1

500

500

162

316

Bucuresti

MI MARGELELOR

Strada Margelelor Nr.11, sect.6, Bucuresti

1

500

500

163

323

Ilfov

MI CARTIER LATIN

Strada Prelungirea Ghencea Nr. 53 bis, Bragadiru, jud. Ilfov

1

500

500

164

324

Bucuresti

MI CALEA VACARESTI

Calea Vacaresti Nr. 220-224, parter, sect.4, Bucuresti

1

500

500

165

325

Bucuresti

MI TUDOR VLADIMIRESCU

Bd. Tudor Valadimirescu Nr. 57, bloc T4, sect.5, Bucuresti

1

500

500

166

326

Ilfov

MI BIRUINTEI 2

Bd. Biruintei Nr. 42, Oras Pantelimon, jud. Ilfov

1

500

500

167

345

Bucuresti

MI BASARABIEI

Bd. Basarabia Nr. 101, sector 2, Bucureşti

1

500

500

168

358

Bucuresti

MI AEROGARII

Bd. Aerogarii Nr. 38A, sector 1

1

500

500

169

359

Bucuresti

MI SISESTI

Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti Nr. 8B (fost 8A), sector 1

1

500

500

170

360

Ilfov

MI CIOROGARLA

Soseaua Bucuresti, Com. Ciorogarla, jud. Ilfov

1

500

500

171

363

Dambovita

MI CREVEDIA

Soseaua Bucuresti-Targoviste nr. 119, Com. Crevedia, sat Crevedia, jud. Dambovita

1

500

500

172

373

Bucuresti

MI DOROBANTI 2

Calea Dorobantilor, Nr. 172-178, mezanin, et 1, corp A, sector 1, Bucuresti

1

500

500

173

392

Prahova

MI SINAIA

Bd. Carol I Nr. 33, Sinaia, Judetul Prahova

1

500

500

174

398

Ilfov

MI BRAGADIRU

Soseaua Alexandriei 468, Bragadiru, Ilfov

2

500

1,000

175

402

Bucuresti

MI GHEORGHE DUCA

Bd. Ing. Gheorghe Duca, Nr.3-5, sector 1, Bucuresti

1

500

500

176

408

Bucuresti

MI GIURGIULUI 2

Soseaua Giurgiului nr. 52-54, sector 4

1

500

500

177

409

Bucuresti

MI AVRIG

Bulevardul Ferdinand Nr. 113A (fost Nr. 111-113), sector 2

1

500

500

178

412

Bucuresti

MI GEORGE VALSAN

Strada George Valsan nr. 24, sector6

1

500

500

179

415

Bucuresti

MI PALEOLOGU

Calea Mosilor nr. 101, sector 2

1

500

500

180

416

Bucuresti

MI DRISTOR

Bd. Camil Ressu Nr.7 (fost Calea Dudesti Nr.225), sector 3

2

500

1,000

181

417

Constanta

MI MIRCEA CEL BATRAN

Bd. Mircea cel Batran nr 152 bl MD12B, parter, Constanta

1

500

500

182

424

Bucuresti

MI GHETARILOR

Strada Ghetarilor, Nr. 23-25, Sector 1

1

500

500

183

428

Bucuresti

MI ACADEMIEI

Strada Academiei, Nr.2, Sector 3

1

500

500

184

430

Bucuresti

MI ELISABETA

Bd. Regina Elisabeta, Nr. 30, sector 5, Bucuresti

1

500

500

185

431

Bucuresti

MI TITULESCU 2

Soseaua Nicolae Titulescu, Nr. 94, Bl. 14-14A, Sector 1

1

500

500

186

432

Bucuresti

MI BASARABIA 2

Bd. Basarabia, Nr. 116, sector 2, Bucuresti

1

500

500

187

433

Bucuresti

MI BREZOIANU

Strada Ion Brezoianu, Nr. 60, sector 1

1

500

500

188

434

Bucuresti

MI DOMENII 2

Bd. Ion Mihalache, Nr. 142, sector 1, Bucuresti

1

500

500

189

435

Bucuresti

MI MOGHIOROS 2

Dr. Taberei, Nr. 40-44, sector 6, Bucuresti

1

500

500

190

436

Bucuresti

MI OBOR 2

Soseaua Colentina, Nr. 1, sector 2

1

500

500

191

437

Prahova

MI DOMNISORI

Strada Domnisori nr. 35, Ploiesti, jud. Prahova

1

500

500

192

438

Bucuresti

MI APAHIDA

Aleea Apahida nr 17-19, sect 3

1

500

500

193

439

Bucuresti

MI FERENTARI

Strada Prelungirea Ferentari Nr. 52-60, sector 5, Bucuresti

2

500

1,000

194

420

Bucuresti

MI DINICU GOLESCU

Bd. Dinicu Golescu, Nr. 23-25, Sector 1

1

500

500

195

446

Bucuresti

MI MARASESTI 2

Bd. Marasesti nr 131, sector 4

1

500

500

196

451

Bucuresti

MI MAGHERU

Bulevardul Magheru Nr. 9, sector 1

3

500

1,500

197

452

Bucuresti

MI LACUL MORII

Strada Dambovitei nr 40, sector 6

1

500

500

198

448

Ilfov

MI BRANESTI 2

Tarla 59, parcela 211,Branesti, jud. Ilfov

1

500

500

199

447

Bucuresti

MI TURNU MAGURELE

Strada Turnu Magurele Nr.250-270, sector 4

1

500

500

200

456

Ilfov

MI VIDRA

Com. Vidra, Sat Vidra, Str. Principala nr.18B jud. Ilfov

1

500

500

201

454

Bucuresti

MI ARON COTRUS

Str. Aron Cotrus, nr. 57, sc. B, sector 1, Bucuresti

1

500

500

202

460

Bucuresti

MI PIATRA MORII

Str. Piatra Morii nr.16 A si nr. 16, parter, sector 1, Bucuresti

1

500

500

203

474

Bucuresti

MI ION CIOPLEANU

Str. Ion Ciopleanu nr.8, sector 3, Bucuresti

1

500

500

TOTAL

150,000

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,

campanii