CAMPANIA PUBLICITARA - Sissi incurajeaza aprecierea
2016-12-12 17:13:04 in Evenimente

CAMPANIA PUBLICITARA

"Sissi incurajeaza aprecierea"

REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 4. MARCILE PARTICIPANTE / SCOPUL CAMPANIEI

4.1. Marca participanta si promovata : SISSI

4.2. Pentru ca decembrie este luna cadourilor, a gesturilor frumoase, a iubirii si daruirii, brandul Sissi te ajuta sa-ti arati aprecierea fata de cei dragi prin intermediul completarii si transmiterii in format scris, pe un card, a unor gesturi de apreciere pe care participantii si le-ar dori de la partenerii de viata.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 

Premii

Cantitate (buc.)

Valoare totala fara TVA

TVA

Valoare totala –TVA inclus

Voucher „Pachet Couple Retreat” Eden Spa

1 buc

550

110

660 RON

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

 

 1. Pe toata durata derularii campaniei/concursului toate datele utilizate in procesul de completare a cardurilor trebuie sa fie valide , reale, verificabile, avand beneficiari/proprietari reali, sa nu fie false ori nereale/inexistente.
 2. Cardul primit pe durata campaniei /atelierului trebuie sa fie completat personal de participant pe durata atelierului
 3. castigatorul premiului va prezenta cartea de identitate sau o foto copie a acesteia.

 

 

 

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

 

9.1.          Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.          Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.          Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.          Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

 

 

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1      Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele  cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

 

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor din Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

 

 

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la aceasta Campanie, in locatia indicata la pct. 3.1., sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: https://www.facebook.com/CaroliFoodsGroup/

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                                  

                                   

 

 

 

PrinAgentie,                                                                                                  

SC Front Line Marketing SRL

 

 

evenimente